Politika

Pět problémů, kvůli kterým nelze systém pro dálniční známky realizovat. Andrej Babiš chce zakázku zrušit

Projekt Hlídač státu se podrobně věnuje uzavřené smlouvě o elektronické části systému pro provoz nových dálničních známek. Sešel se se zástupci Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury a je přesvědčen, že systém elektronické dálniční známky za 401 miliónů se zatím nesmí realizovat.

Své závěry Hlídač státu podrobně popsal do tohoto článku. Vyjímáme z něj hlavní body, samotné problémy.

problemy.png

Problém 1: Neinformování vlády

Člen vlády je povinen zakázku zadávanou ve výjimce podle dotyčného ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek předložit na vládu. To se u systému pro elektronické dálniční známky nestalo.

Problém 2: Možné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek

SFDI se pravděpodobně z časových důvodů rozhodl postupovat mimo zadávací řízení otevřené všem a oslovil pouze vyvolené dodavatele, které si sám vytipoval.

Obecně platí, že při zadávání veřejné zakázky jsou státní organizace povinny uveřejnit na internetu veškeré související dokumenty. Pokud je součástí dokumentace utajovaná informace, neznamená to, že takovou veřejnou zakázku není nutné soutěžit v zadávacím řízení. Zákon totiž předvídá nástroje (opatření), pomocí kterých lze utajovanou informaci i v otevřené soutěži ochránit před zpřístupněním nevhodným subjektům.

Problém 3: Oslovení dodavatelé

SFDI uvádí, že oslovilo pět dodavatelů, z nichž si tři vyzvedli podklady a pouze dva podali nabídku. Jedná se o firmy ADASTRA, s. r. o., Asseco Central Europe, a. s., KOMIX s. r. o., ČD – Informační Systémy, a. s. a AUTOCONT a. s.

Postup SFDI je zvláštní z několika důvodů:

  • Nebylo uveřejněno, jakým způsobem byl výběr vyvolených firem proveden
  • U některých uvedených společností lze pochybovat, zda mají dostatek kapacit a zkušeností zvládnout obdobný projekt, což se ostatně projevilo v nepodání nabídek,
  • Pokud se některé oslovené firmy rovnou odmítly tendru účastnit, bylo možné oslovit jiné, což se ale nestalo,
  • Vůbec nebyli osloveni velcí hráči na trhu IT pro státní instituce

Problém 4: Zveřejnění smlouvy v registru smluv neodpovídá zákonu

Zákon vyžaduje uveřejnění plného textu smlouvy (ve strojově čitelné formě) a všech příloh. Uveřejněná smlouva má však všechny stránky příloh vynechané. Z toho důvodu je pravděpodobné, že tato smlouva nebyla zveřejněna v souladu se zákonem a nikdy nezačala platit.

Problém 5: Projekt není schválen OHA – nesmí se začít realizovat

Každý velký systém ve veřejné správě s hodnotou nad 6 mil. Kč nebo nad 30 mil. Kč za 5 let musí projít schvalovacím kolečkem Odboru hlavního architekta Ministerstva vnitra (OHA). Projekt elektronické dálniční známky není dosud OHA schválen, schvalovací proces stále probíhá.

Dokud nedojde ke schválení ze strany OHA, nesmí začít práce na realizaci tohoto systému a nesmí být na něj uvolněny žádné prostředky.

Další podrobnosti si přečtěte na stránce Hlídače státu.

Aktualizováno v 10.34 ČTK vydala zprávu, že výběr dodavatele e-shopu, aplikace a dalších IT částí připravovaného systému elektronických dálničních známek byl podle premiéra Andreje Babiše zorganizován a vypsán tak, že by měl být zrušen.

Aktualizováno v 21.30 Bez komentáře...

Diskuze (144) Další článek: Už jsme zkusili s počítačem pracovat vestoje, ale co vleže? Jde to, ale řešení stojí víc než auto

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,