Google | Architektura | Stavby

Google otevřel kampus Bay View. Podívejte se, jak vypadají špičkové kanceláře pro 21. století

Google oznámil otevření nového kampusu Bay View, jehož výstavba začala v roce 2017. „Poprvé jsme si postavili jeden z našich velkých kampusů a tento proces nám dal příležitost přehodnotit samotnou myšlenku kanceláře.“ uvádí.

Nové prostory se chlubí pozitivní bilancí vody a největší geotermální instalací v Severní Americe. Hlavními myšlenkami byl design zaměřený na člověka a udržitelnost. V podobném duchu se nese i další projekt Charleston East, který je v závěrečné fázi výstavby.

Nový kampus Bay View

Google se před zahájením projektu ptal zaměstnanců, co potřebují od svého pracoviště. Zjistil, že jsou spokojení, produktivní a kreativní, když se mohou setkávat v týmech, ale současně potřebují prostory oddělené od zvuku a pohybu, aby se mohli soustředit.

Na základě těchto poznatků byly odděleny oblasti pro soustředění a spolupráci, přičemž mezi oběma lze snadno přecházet. Horní patro je rozděleno na menší čtvrti oddělené nádvořími a propojené rampami, které postupně stoupají do středu budovy. Díky variabilnímu půdorysu mají týmy k dispozici vymezené prostory, které se mění podle jejich potřeb, a zároveň zůstávají v blízkosti pracovní komunity.

Zaměření na lidi se promítlo i do pozornosti, kterou Google věnoval prvkům, které mohou zaměstnanci vidět, vnímat a cítit – materiály, denní světlo, kvalita vzduchu, tepelný komfort a akustika. Mimo jiné to znamená například:

  • V kampusu jsou použity biofilní principy designu – jako je zeleň, přirozené denní světlo a výhled ven od každého stolu – aby se zlepšilo zdraví a pohoda lidí uvnitř.
  • Okna modulují přímé sluneční světlo na pracovní stoly pomocí automatických okenních žaluzií, které se v průběhu dne otevírají a zavírají.
  • Ventilační systém využívá 100% venkovní vzduch (typický systém využívá pouze asi 20 až 30 % venkovního vzduchu).
  • Vše od koberců, barev, potrubí, překližky a nábytku bylo vybíráno tak, aby tyto materiály byly zcela netoxické. Google kvůli tomu prověřil tisíce stavebních výrobků a materiálů.
  • Součástí jsou umělecká díla od místních umělců v rámci programu Artist In Residence. Díla se vztahují k ekologii a pomáhají při hledání cesty v budově.

Zelené budovy v novém měřítku

Google upřednostnil obnovitelné zdroje energie a maximalizoval solární potenciál svých budov. Bezuhlíkovou energii tak bude zajišťovat nejen solární plášť budovy, ale i nedaleké větrné farmy. Kampus je také na nejlepší cestě stát se největším projektem certifikovaným Mezinárodním institutem pro živou budoucnost (ILFI) v rámci některého z jeho programů.

Celý areál je z hlediska spotřeby vody čistě pozitivní – veškeré potřeby nepitné vody jsou pokryty pomocí recyklované vody vyrobené v areálu. Jako zdroje pro chlazení, splachování toalet a zavlažování krajiny slouží nadzemní jezírka, která celoročně shromažďují dešťovou vodu, a systém čištění odpadních vod v budově.

Z dalších zajímavostí jmenujme:

  • Dvě kuchyně, které obsluhují sedm kaváren, jsou vybaveny výhradně elektrickým zařízením namísto plynových spotřebičů.
  • Na 17,3 akrech přírodních ploch – včetně luk, lesů a mokřadů – se obnovují původní krajinné prvky a obnovují mokřady v zálivu.
  • Retenční jezírka nejen shromažďují vodu k opětovnému využití, ale také zajišťují obnovu přírody, ochranu před zvyšováním hladiny moře a přístup ke krásám přírodních mokřadů.
  • Nové vrbové háje podél rybníků poskytují zdroje pro volně žijící živočichy.
  • Integrovaný systém geotermálních pilotů pomůže vytápět a chladit areál. Masivní pole je integrováno do strukturálního systému, což snižuje množství vody obvykle používané k chlazení o 90 %.
Diskuze (17) Další článek: Na Ukrajině operují pozoruhodné raketové technicaly se střelami Brimstone

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , ,