General Registry spouští nový informační portál Czechweb

Nové statistiky webhostingu na doméně CZ, monitoring přírůstků služeb, informace o novinkách na trhu domén a hostingů – to přinese nový informační portál CzechWeb.

K datu 1.8.2010 byl zahájen provoz informačního portálu Czechweb. Jeho cílem je poskytovat statisitky webhostingu v doméně CZ, monitorovat přírůstky a úbytky služeb za určité období, informovat o novinkách na trhu domén a hostingů a v neposlední řadě také poskytnout prostor k diskusi o aktuálních tématech.

Co vedlo společnost General Registry, která se specializuje na registraci domén, provozovat portál, mapující trh českého webhostingu a .cz domén?

Na tuto myšlenku nás přivedli naši partneři, jimiž jsou ve velké většině webhostingové společnosti. Někteří z nich se zajímali o přírůstky domén v jejich správě za určité období, jiné zajímalo, jak si stojí ve srovnání s konkurencí. Vzhledem k tomu, že naše mateřská společnost již v minulosti podobný portál provozovala, rozhodli jsme se na tento projekt navázat a vytvořit portál, který by na jednom místě poskytovalstatistiky webhostingů a domén v zóně CZ a ještě něco navíc.

V oblasti registrace .cz domén je situace poměrně jednoduchá, existuje konečný počet subjektů s akreditací k poskytování služby registrace a správy .cz domén a CZ.NIC poskytuje statistiky. V čem tedytkví přínos portálu czechweb?

K absolutním počtům služeb k určitému datu uvádíme i přírůstky a úbytky služeb za poslední týden, včetně zasílání těchto dat e-mailem.Hned na úvodní straně návštěvník najde články o aktuálních tématech a může se připojit k diskusi. V záložce „Nástroje“ nabízíme možnost použití užitečných funkcí ke zjišťování dostupnosti, případně cesty k webové stránce,ke zjišťování údajů o doménách a dns.Tímto chceme motivovat uživatele k pravidelným návštěvám a používání portálu.

Jakou metodikupoužíváte při generování statistik?

Postupujeme tak, že jednou v týdnu se stáhne zónový soubor domény CZ.. Tentoseznamdomén se prochází a u každé z .cz domén se zjišťuje na jakou IP adresu je nasměrován A záznam pro doménu případně www.doména . Údaje se ukládají do databáze a pak se porovnávají s databází IP adres a seskupují se dle tzv. „netnames“.Na závěr se vypočte celkový početdomén pro jednotlivé „netnames“ .

Pokud má někdo z webhosterů přiděleno více rozsahů IP adres a tedy více „netnames“, je možné aby zjistil celkový počet jím hostovaných domén, aniž by musel načítat počty domén podle jednotlivých „netnames“?

Toto lze zařídit, stačí když nás poskytovatelkontaktujea my zajistíme sloučení jeho netnames do jednoho. Samozřejmě je možné také vyjmout určitý blok IP adres z „netname“ např. z důvodu když poskytovatel (webhoster) nemá vlastní autonomní systém a využívá IP adresy jiného poskytovatele. Tento blok IP adres lze pak přiřadit pod virtuální „netname“.

Co říci na závěr?

Těšíme se na návštěvníky nového portálu a na jejich příspěvky do diskusí k článkům. Rádi bychom také poděkovali společnosti CZ.NIC, která umožnila získávání datz centrálního registru a také společnosti Internet CZ zajišťující funkčnost portálu po technické stránce.

O provozovateli portálu, společnosti GENERAL REGISTRY, s.r.o.

General Registry se specializuje na registraci a správu domén. Na trhu působí od roku 2003. Zaujímá pátou příčku v počtu registrovaných .CZ domén, což znamená téměř 10% tržní podíl, jde o více než 60 tisíc .cz domén. Celkově však spravuje více než 75 tisíc domén. Koncem roku 2008 společnost změnila majitele a stejně jako INTERNET CZ, a.s. se stala členem skupiny ARUBA s.p.a., která jim poskytuje zázemí. Více o společnosti najdete na stránkách http://www.generalregistry.cz.

Další článek: Úřady nechtějí přijít o Internet Explorer 6

Témata článku: , , , , , , , , , , , ,