DVD Shrink 3.0 Beta 5: ještě lepší kopírování filmu z DVD

V rychlém sledu za sebou uvádí autor nové bety třetí verze programu DVD Shrink. Asi největší novinkou je možnost nastavení komprese všech částí DVD dle vlastního uvážení bez jakýchkoliv omezení.

O programu DVD Shrink jsme ne Živě psali už několikrát. Jde o program, který dokáže dlouhý film DVD, který přesahuje 4,7 GB (4,38 GB), „stlačit“ na jedno DVD. Vypalovací mechaniky totiž zatím neumí vypalovat na dvouvrstvá média, přitom filmy se běžně na dvouvrstvá média s kapacitou 8,4 GB ukládají. Řešením je buď rozdělení na dvě média (DVD X Copy) nebo kompresí filmu a vypuštěním přebytečných zvukových stop a bonusů tak, aby se film na jedno médium vešel. DVD Shrink jde druhou cestou.

Tip: Přečtěte si návod, jak pracovat s verzí 1.03 a verzí 2.2.

Stejně jako u druhé verze i nyní můžete načíst zdrojová data z disku (připravená např. DVD Decrypterem) nebo přímo z DVD. Po otevření se provede analýza DVD, která zjistí, jaká data jsou na DVD uložena a kolik lze ušetřit kompresí. Analýza by měla být lepší než u druhé verze. Hlavní okno programu zůstalo téměř stejné, jen náhledové okno s filmem se přesunulo doprava (což nepovažuji za dobrý nápad); i zde si můžete pustit náhled dané části DVD (title).

  Prvotní analýza DVD

Nově je tu tlačítko Analysis, které provede hloubkovou analýzu DVD; ta je důkladnější než ta prvotní po vložení DVD a pokud ji využijete, bude výsledné kódování videa kvalitnější. Z menu se dá také spustit příkazem Deep Analysis. Mimochodem, po provedení hloubkové analýzy se vám nemůže stát, že výsledné bude bude větší než program uváděl po základní analýze (i to se mi občas u jedničky a dvojky stalo a kvůli tomu nebylo možné film vypálit).

  Hlavní okno programu je prakticky stejné

Novinkou oproti dvojce je trošku jiný re-authoring - otevře se nové okno, kam můžete jednotlivé části přesunovat ze „starého“ okna; dříve vše probíhalo v jediném okně. Nové okno lze otevřít z menu také příkazem New Frame. V seznamu obsahu jednotlivých částí (vpravo) lze odstraňovat jednotlivé zvukové stopy a titulky, to se nezměnilo. Velkou novinkou, kterou považuji za naprosto zásadní, je možnost nastavení vlastní úrovně komprese videa v dané části.

Zvolit můžete Automatic, což je úroveň, která nastaví takovou úroveň, aby se DVD vešlo na jedno médium. Vlastní úroveň lze pak nastavit pomocí grafického táhla Ratio. U všech videí na disku je standardně nastavena komprimace Automatic, na rozdíl od dvojky, kde komprimace nastavena nebyla. De facto tak můžete jen vypustit nepotřebné zvukové stopy a lze začít kopírovat.

Volba Still Pictures (série obrázků zhruba po půl sekundě - hodí se třeba pro menu) zůstává. Pokud změníte obsah DVD (např. zrušením zvukové stopy), ihned se u volby Automatic změní úroveň potřebné komprese. Komprese všech videí na DVD se také změní, pokud změníte ručně kompresi u jednoho titulu. Zvýšíte-li tak kompresi třeba u bonusů, sníží se u videa a menu (a tím se zvýší kvalita). Skvělé. Mimochodem, hodnota koprese nyní nevyjadřuje v procentech to, co se ušetří, ale podíl výsledné a původní velikosti. Čím menší je procento, tím vyšší je komprese - přesně opačně než u dvojky. Myslím, že je to přehlednější.

Funkce pro ořezání videa, která je dostupná tlačítkem Start/End při re-authoringu, zůstala stejná. Osobně jsem tuto funkci nikdy nepoužil, nevidím důvod ořezávat film, když lze místo ušetřit podstatně elegantněji.

V nastavení programu (Preferences) jsou pak tyto volby:

  • Display only Audio/Video... - zatím
  • Enable Video Preview - zapne nebo vypne náhled videa, samotné okno zde ale zůstane, nezmizí, což je škoda.
  • Play Video Preview whenever selection changes - náhled videa se spustí automaticky vždy, pokud změníte vybraný titul.
  • Remove Macrovision Protection - odstraní analogovu ochranu proti kopírování Macrovision.
  • Remove P-UOPs - zpřístupní vše, co výrobce DVD zakázal, např. přeskočení všech úvodních kapitol s reklamami či upoutávkami, umožní změnu titulků a zvuku za běhu apod.
  • Split VOB files greater than 1GB - rozdělí VOB soubory, pokud jsou větší než 1 GB.

  Nastavení programu - důležitá je volba Remove P-UOPs

Když je vše nastaveno, zkopírujete tlačítkem Backup!. Nejprve zvolíte cílovou složku, kam se soubory uloží, poté můžete vybrat region, pro nějž má být DVD určeno (nebo ponecháte nastavení Region free), vyberete nového výrobce DVD (Provider ID) a případně můžete před kopírování nechat provést hloubkovou analýzu (Perform Deep Analysis), pokud jste již už neprovedli dříve. Poslední volba pak po dokončení celého procesu vypne počítač.

  Nastavení kopie

Třetí verze DVD Shrinku je bezesporu pokrokem, zejména co se týče práce s kompresí a analýzy videa. Výsledkem je kvalitnější obraz a přesnější určení velikosti výsledného DVD. Pokud nebudete mít problém s betou (zdá se, že pětka už je docela stabilní), klidně ji používejte, stojí to za to. Jen se musíte smířit s tím, že na rozdíl od jedničky trvá kopírování DVD daleko déle.

Download: www.dvdshrink.org, program je zdarma

Diskuze (37) Další článek: Kumulativní záplata pro Internet Explorer

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , ,