Do banky přes Internet

Přímé bankovnictví si získává stále více a více spokojených uživatelů. V poslední době se v nabídce peněžních ústavů kromě phone, GSM a W@P bankingu objevuje také stále propracovanější Internet banking.
Tento článek vyšel v časopise Computer 15–16/01 dne 9. srpna 2001

Marek Kocan:

Internetové bankovnictví jako typ přímého bankovnictví získává stále větší oblibu také v České republice. Možnost ovládání účtů pomocí Internetu dnes nabízí celá řada předních českých bank, navíc se již zdaleka nejedná pouze o výsadu pro bohaté podnikatele nebo technické hračičky zkoušející kdejakou novinku. Ke svým účtům se tak (teoreticky) může dostat běžný uživatel odkudkoli a kdykoli. Mimochodem, jak si ukážeme, slůvko teoreticky by v některých případech v závorce vlastně ani být nemuselo.

Není to zbytečné?

Člověk je od přírody líným tvorem – koneckonců se říká, že lenost je hybnou silou veškerého pokroku. Snad jen zarytým masochistům je příjemné vyrazit na půl až hodinovou cestu do příslušné pobočky banky, najít a vyplnit správný formulář, vystát frontu, nechat si vysvětlit, co vše má ve formuláři vyplněno špatně, a znechuceně banku opustit a začít se rozčilovat nad autem nabouraným na parkovišti. V lepším případě po několika minutách, v horším klidně po hodině, dvou.

O lidech, kteří dokáží ovládat počítače (Internet nevyjímaje), se říká, že jsou oproti běžným „smrtelníkům“ ještě mnohem línější. V tomto případě však lenost většinou znamená snahu řešit úkoly a problémy co nejjednodušeji. Takže pokud je takový průměrný uživatel schopen vyhledat na Internetu vlakové spojení či kurzovní lístek, je pochopitelné, že by chtěl stejně jednoduše spravovat i svůj bankovní účet. Překoná-li mnohdy neoprávněnou počáteční obavu z možných bezpečnostních rizik, může se mu otevřít svět z vědeckofantastických filmů. Bohužel nejen se všemi klady, ale také se všemi zápory.

Internetové bankovnictví tak otevírá jako moderní a perspektivní služba zákazníkům novou dimenzi, v jejímž rámci mohou využívat bankovních služeb pomocí kanálu, na který jsou zvyklí z práce, školy či internetové kavárny. V ideálním případě kdykoli, rychle a především jednoduše a spolehlivě. Jak si navíc ukážeme, internetové bankovnictví zdaleka není přínosem jen pro zákazníky, ale také pro samotné banky.

Vím, co chci?

Snad nejhorší možná varianta při využívání jakýchkoli služeb je stav, kdy nevím, co chci, ale nedám pokoj, dokud to nedostanu. Jinak tomu není ani v případě internetového bankovnictví. Běžný uživatel – chápejme uživatel, který není počítačovým specialistou – zcela oprávněně vyžaduje od tohoto způsobu přímého bankovnictví především jednoduchost, srozumitelnost a přítulnost. Je nutno si uvědomit (což si některé banky bohužel nepřipouštějí), že všechny tyto základní požadavky by měly být automaticky splněny ve všech fázích práce s internetovým bankovnictvím. Tedy nejen při vlastním využívání bankovních služeb, ale také při zřizování internetového přístupu, reklamacích nebo prostě jen při obyčejných dotazech na informace. V ideálním případě by měl mít uživatel pocit, že je vše ještě jednodušší než při klasickém ovládání účtu pomocí úředníků za přepážkami.

Vedle jednoduchosti, srozumitelnosti a přítulnosti (a tedy uplatnění lenosti) musí internetové bankovnictví přinést zákazníkům také finanční úspory – nebojte se, vím, že přístup přes Internet je mnohými bankami zpoplatňován pro mnohé zákazníky zdánlivě vysokou částkou (na druhou stranu například Živnostenská banka pro nepodnikající fyzické osoby nabízí internetové bankovnictví zdarma). Ovšem opravdu jen zdánlivě vysokou – drtivá většina operací u všech bank působících na českém trhu a nabízejících tento způsob přímého bankovnictví je ve srovnání s klasicky zadávanými příkazy na bankovních přepážkách zpoplatňována částkou nižší. Navíc, zabere-li jedna internetová návštěva banky pouhých pět, deset minut, může běžný zákazník již při dvou, třech návštěvách měsíčně ušetřit hodinu i více svého času. A jak ví každé malé dítě, čas jsou peníze (a to neuvažuji náklady například na benzín – na druhou stranu ovšem také nezmiňuji náklady na připojení k Internetu jako takovému). Stejně jako v případě klasických bankovních služeb bývají cenově zvýhodněni studenti a mladí zákazníci.

Běžný zákazník také očekává, že prostřednictvím Internetu bude moci řešit celou svoji bankovní agendu – bohužel je to pro mnoho bank stále ještě velký problém. Portfolio nabízených služeb zdaleka není tak široké jako v případě klasického bankovnic-

tví. Vedle některých samozřejmostí, jako je možnost založení termínovaného vkladu (chybí například v případě Union banky) či ovládání plateb SIPO (proč je to například pro Živnostenskou banku takový problém) zpravidla chybí „kapitálové“ možnosti (například obchodování s cennými papíry, sjednávání různých pojištění apod.). Požadavek na úplnost nabízených služeb je ze strany zákazníků zcela oprávněný – jeden komunikační kanál chceme přece používat pro vše, co v rámci bankovních služeb využíváme. Výjimkou mezi bankami potvrzující pravidlo je v tomto směru eBanka (dříve Expandia), která prostřednictvím Internetu nabízí nejširší spektrum služeb.

Banky nejsou bez chybiček

České banky mají z hlediska internetového bankovnictví jednu podstatnou vadu – berou ho pouze jako doplňkovou službu, jíž není nutno věnovat maximální pozornost. Tento přístup je ovšem pochopitelný – cílem poskytování bankovních služeb je pro banku především dosahování zisku. Bohužel ten je v případě klasického bankovnictví výrazně vyšší, což je způsobeno zejména menším množstvím zákazníků využívajících internetového bankovnictví. A máme zde začarovaný kruh: banky většinou přístup přes Internet podporují pouze na základní úrovni (viz srovnání dostupných služeb), mnozí zákazníci jej nevyužívají právě z důvodů nekomplexnosti nabízených služeb.

Některé banky jako by si ani neuvědomovaly, že internetové bankovnictví (ostatně jako každá další forma přímého bankovnictví) při správné nabídce přináší finanční úspory nejen zákazníkům, ale také jim samotným. Například náklady na vhodně nastavený počítačový systém bývají zpravidla nižší než na odpovídající počet pracovníků za bankovními přepážkami.

Některé potenciální zákazníky může odrazovat také často nedostačující množství poskytovaných informací – na webových stránkách mnohých bank nejsou uváděny všechny údaje, které mohou ovlivnit rozhodování zákazníka (srovnání cen, podrobnosti o zřizování přístupu, technické specifikace apod.). Dlužno podotknout, že mnohdy na tom nejsou lépe ani pracovníci u přepážek nebo operátoři na infolinkách.

Kapitolou samou pro sebe je zajišťování internetového přístupu – opět vyjma eBanky (jako ostatně v mnoha dalších kritériích) trvá zřízení přístupu na straně banky v ideálním případě tři až pět dní. Navíc pro nepříliš technicky založeného zákazníka (což ještě neznamená, že nemusí umět ovládat Internet) se může stát počáteční přihlášení doslova noční můrou. Například od Živnostenské banky (resp. NetBanky) vám přijdou dvě různé obálky (vzhledem k nespolehlivosti České pošty klidně v různé dny) s polovinami přihlašovacího jména, přístupového klíče k certifikační autoritě a hesly, které následně využijete v mírně nepřehledném systému. Bohužel zobrazované informace pak mohou zmást i člověka jinak dobře se orientujícího v nepřeberném množství informací.

Problémem, na který si také musí potenciální zákazník dát pozor, jsou technické podmínky internetového bankovnictví: je dobré se zajímat o to, zda se ke svému účtu prostřednictvím Internetu dostane opravdu odkudkoli a kdykoli. Některé banky (například Komerční banka a Živnostenská banka) používají pro autentizaci tzv. certifikáty, které musíte mít přítomné na počítači. V této souvislosti je rovněž dobré zjistit si nároky na internetový prohlížeč – přístup odkudkoli opravdu nemusí být odkudkoli. Nicméně všechny tyto nevýhody by měly díky konkurenčnímu soupeření brzy vymizet.

Je to bezpečné?

Internetové bankovnictví patří mezi bezpečné způsoby správy bankovních účtů – k dispozici máte komunikaci SSL využívající klíč s délkou minimálně 40 bitů (pochopitelně není důvod nevyužít klíč s délkou 128 bitů, je-li tato forma komunikace podporována). Ovšem i v této oblasti panují mezi jednotlivými bankami rozdíly – využívány jsou klasické bezpečnostní přístupy (certifikační autorita, přihlašovací jméno a heslo) nebo moderní formy autentizace (elektronický klíč). Z hlediska možného průlomu patří mezi bezpečnější metody ty způsoby přístupu, kdy jsou informace nutné pro úspěšné přihlášení uloženy mimo vlastní počítač, tedy využití již zmiňovaného elektronického klíče (nabízí jej například eBanka či Nonstop- banka).

Zvážit je též třeba vliv lidského faktoru – své přístupové údaje byste neměli v žádném případě sdělovat třetím osobám. Sebelepší zabezpečení totiž může vzít zasvé, pokud zákazníci nedodržují základní bezpečnostní opatření. Jednotlivé banky by však v této mohly být oblasti mnohem otevřenější a poskytovat případným zákazníkům ještě více informací. Ty jsou podstatné především pro běžné uživatele netechnického typu, jejichž obavy jsou živeny katastrofickými zprávami o prolomení kdejakých šifer nebo zneužití bankovních karet v případě internetových plateb.

Jde to i jinak

Přestože výpadky serverů nejsou v případě bank příliš časté, musíte počítat i s touto možností (případně s variantou, kdy prostě není Internet přístupný). Je tedy dobré to internetové kombinovat také s některou další variantou přímého bankovnictví. K dispozici je přitom celá řada variant – od klasického phone bankingu (správa účtu pomocí telefonu a operátora nebo robota) až třeba po stále populárnější GSM či WAP banking.

V blízké budoucnosti by měla podle odhadů používat některou z forem přímého bankovnictví většina zákazníků, přičemž lze předpokládat, že bude převládat právě Internet banking spolu s některou z forem phone bankingu. Internetové bankovnictví využívám již delší dobu u dvou bank a mohu říci, že i přes některé drobné připomínky jsem s kvalitou poskytovaných služeb relativně spokojen. I když vždy je co zlepšovat, například v již zmiňované oblasti portfolia nabízených služeb nebo poskytovaných informací.

Existuje nejlepší?

Odpověď na otázku, která banka poskytuje nejlepší internetové bankovnictví, není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Vždy je totiž nutno dívat se na to, co zákazník od banky skutečně potřebuje a využije. Z hlediska komplexnosti nabízených služeb není pochyb – z jednotlivých srovnávacích tabulek je vidět, že na plné čáře vítězí eBanka. Nicméně na druhou stranu běžný zákazník zajímající se o internetové bankovnictví se snaží využít služeb poskytovaných bankou, u které má již založen běžný účet. V takovém případě mohou být pro zákazníka důležité také další okolnosti, jako je poskytování doplňkových služeb dle individuálních přání. Z tohoto hlediska může být každá banka nejlepší.

Mezi jednotlivými bankami nabízejícími internetové bankovnictví má výsadní postavení právě eBanka. Je tomu tak z jednoho prostého důvodu – na rozdíl od svých konkurentů je bankou, která se specializuje výhradně na přímé bankovnictví, přičemž internetový přístup patří mezi nejpropracovanější (pochopitelně nechybí podpora dalších vymožeností, jako jsou například platební karty). Uvažujete-li tedy pouze o internetovém bankovnictví bez ohledu na cenu, pravděpodobně nebudete mít ještě nějakou dobu o moc lepší variantu, než je eBanka. Mimochodem, v soukromém průzkumu mezi třemi desítkami známých využívajících internetové bankovnictví až na čtyři výjimky zcela jednoznačně vítězí právě tento peněžní ústav. Důležité také je, že se již nejedná o začínající banku, ale o stabilní dům posílený kapitálovým vstupem České pojišťovny.

Internetové bankovnictví tedy v České republice funguje – běžný člověk má z čeho vybírat, díky konkurenci nejsou ceny za tento způsob přístupu nijak přemrštěné a lze říci, že vhodným využíváním nabízených služeb zákazník opravdu ušetří. Navíc díky neustálému zjednodušování ovládání a zvyšování počítačové gramotnosti obyvatelstva je tento přístupový kanál dostupný stále širšímu okruhu zájemců.

Přehled českých bank nabízejících Internet banking v PDF.

Diskuze (8) Další článek: Windows XP předány do výroby

Témata článku: Internet, Klasický problém, Běžný den, Dobrý den, Internetová banka, Běžná platba, Dobré ovládání, Ban, Dobrý způsob, Nabízející uživatel, Banka, Běžný účet, Klasický internet, Běžný zákazník, Přístup, Nepřeberné množství, Union, Správný formulář, Ideální případ, Nejširší spektrum, Banky, Bank, Nejhorší stav, Klasický operátor, Druhá varianta


Určitě si přečtěte

Antivir zdarma: 8 bezplatných řešení, která zatočí s havětí v počítači

Antivir zdarma: 8 bezplatných řešení, která zatočí s havětí v počítači

** Součástí Windows 10 je integrovaný antivirový program. Stačí to? ** Představíme vám sedm aplikací na boj proti virům a malwaru ** Všechny jsou k dispozici zdarma a některé ani nemusíte instalovat

Karel Kilián | 30

Zorin OS 15: Vyzkoušejte další hezký a nenáročný linux pro mamku a taťku

Zorin OS 15: Vyzkoušejte další hezký a nenáročný linux pro mamku a taťku

** Ačkoliv je grafických linuxů plný internet, stále vládnou Windows ** Jeden z nich se jmenuje Zorin OS a nedávno se dočkal aktualizace ** Dělají jej dva kluci z Irska a je fakt hezký

Jakub Čížek | 115

Podívejte se, jak vypadá mikrofon nebo blecha pod elektronovým mikroskopem

Podívejte se, jak vypadá mikrofon nebo blecha pod elektronovým mikroskopem

** Z Brna pochází třetina světové produkce elektronových mikroskopů ** První československý kus vyrobila Tesla už v 50. letech ** Dnes na ni navazuje třeba brněnský Tescan

Jakub Čížek | 19

Kdyby měli železničáři tento superpočítač za 99 dolarů, nepotřebovali by lasery

Kdyby měli železničáři tento superpočítač za 99 dolarů, nepotřebovali by lasery

** Nejmodernější český železniční tunel je prošpikovaný technologiemi ** Za tři tisíce koupíte počítač, který je překoná ** Seznamte se s Nvidia Jetson Nano

Jakub Čížek | 50

Windows 10 podle našich čtenářů: Poslali jste nám skoro 300 nápadů, jak je vylepšit

Windows 10 podle našich čtenářů: Poslali jste nám skoro 300 nápadů, jak je vylepšit

** Microsoft aktualizuje Windows 10 dvakrát ročně ** Jenže praktických novinek už není tolik jako dříve ** Poslali jste nám skoro 300 tipů, co by se měly Desítky ještě naučit

Jakub Čížek | 139

Je ta fotka černobílá, nebo barevná? Náš mozek realitu pouze odhaduje a vymýšlí si

Je ta fotka černobílá, nebo barevná? Náš mozek realitu pouze odhaduje a vymýšlí si

** Klasický počítač bezchybně zpracuje bit po bitu dat ** Mozek si realitu naopak spíše představuje a chybuje ** Teď se tím baví internet u další optické iluze

Jakub Čížek | 33Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 20 procesorů

Srovnání 15 True Wireless sluchátek

Vyplatí se tisknout fotografie doma?

Vybíráme nejlepší základní desky