Dnes je světový den širokopásmového internetu, oslavme ho stížností na kvalitu ADSL

Internet pro všechny zasílá tři stížnosti na kvalitu ADSL určené pro ČTÚ, UOHS a Živnostenský úřad. A jak oslavíte "Broadband Day" vy?
Dnešní den je významným dnem v historii naší republiky. Ovšem mnoho uživatelů Internetu už ví, že tento den slavíme také tzv. „ Broadband Day“ nebo-li den širokopásmových služeb. Jde v pořadí už o třetí takovýto den v letošním roce a sdružení Internet pro všechny jej oslavilo již 28. ledna 2003, bohužel podobně neveselou tiskovou zprávou hodnotící stav vysokorychlostního Internetu v ČR.

Od 28. ledna do 28. října

Když se konal vůbec první Broadband Day byli jsme nucení ve své tiskové zprávě vydané v součinnosti s naším partnerským sdružením na Slovensku zkonstatovat, že jsme spolu ze Slovenskem jediná země ze všech kandidátských zemí do EU, kde ještě nemají občané možnost využívat ADSL připojení k Internetu. Od té doby se situace trochu změnila. Jak v ČR tak i na Slovensku byla služba ADSL představená veřejnosti a následně zahájen její komerční provoz. V ČR podle posledních údajů vlastní přípojku ADSL zhruba 13 tisíc uživatelů, na Slovensku je situace ještě mnohem smutnější - k 1.10. 2003 zde bylo celkem 1622 přípojek a pouze 2100 objednávek na tuto službu. Nechci zde nijak polemizovat nad tím, jestli se tato čísla nechají hodnotit jako úspěch v zavádění vysokorychlostního ADSL nebo nikoliv. Navíc jsme se této problematice věnovali již v několika článcích, takže posuďte sami podle konkrétních čísel jak na tom jsme ve srovnání s ostatními státy.

Smutná předehra k oslavám v podání spuštění agregace

Nevím, jestli někdo v ČTc zaregistroval, že se blíží „Broadband Day“ , každopádně se jim podařil skutečně husarský kousek v podobě spuštění agregace a následného poklesu rychlosti a celkové kvality služby u velké části uživatelů ADSL. Jak už jsem několikrát uvedl, nic nenamítám proti agregaci (ta se vyskytuje skutečně všude a tam kde není resp. 1:1, tak si to zákazník náležitě zaplatí), mám ale několik závažných výhrad k způsobu jakým ČTc agregaci provádí.

Český Telecom totiž podle všech skutečností oklamal uživatele, ovlivnil jejich chování i situaci na trhu tím, že zhruba do července 2003 prezentoval služby ADSL jako agregované, ale fakticky agregaci neuplatňoval a tuto skutečnost nezveřejnil. Široká uživatelská veřejnost nevěděla, že k zapnutí agregace teprve dojde, a mylně proto považovala chování a kvalitu ADSL bez probíhající agregace za stav s již zapnutou agregací.

V důsledku toho mohla část uživatelské veřejnosti učinit konkrétní rozhodnutí, s konkrétními ekonomickými dopady, která by při znalosti skutečného stavu neučinila (například zvolili ADSL místo jiné možnosti připojení, které se jim nabízelo – seznam bezdrátových sítí obsahuje již 27 položek).

Teď už však agregace běží naplno (alespoň podle prohlášení ČTc) a mnoho uživatelů skutečně nemá důvod k radosti. Telecom na své tiskové konferenci oznámil, že zpomalení v důsledku agregace postihlo jen zanedbatelnou část uživatelů. Podle nás agregace ve skutečnosti postihla mnohem víc než ČTc uváděné 1 procento uživatelů. Svědčí o tom rozsáhlé diskuse na serverech Lupa, Živě, DSL a Internet pro všechny.

Další zajímavou skutečností je, že ČTc popřel fakt, že by agregace postihovala pouze obyčejné uživatele Internetu a „stahovači“ stahovali nadále nezměněnou rychlostí. (omlouvám se za výraz „stahovač“, v podstatě jde o aktivnějšího uživatele, který využívá všechny možnosti vysokorychlostního připojení).

Co mi ale vadí nejvíc je vzkaz uživatelům, že si vlastně za pomalé ADSL můžou sami, protože využívají svojí přípojku víc, než by si pánové z ČTc přáli. Existuje jedno hezké české přísloví „Za málo peněz, málo muziky“. A toto přísloví se v těchto dnech asi stalo oblíbeným rčením právě u některých managerů ČTc. Bohužel zhruba 1800 Kč s DPH a s poplatkem za linku je docela dost peněz na to, aby uživatelé dostávali podobnou kvalitu, jako uživatelé v státech EU ( kde za stejné služby,se stejnou agregací platí uživatelé daleko menší měsíční poplatky). Vzhledem k tomu, že od spuštění agregace uplynulo již několik dní a ani Český Telecom a ani nikdo s alternativních operátorů nepodali uživatelům oficiální vysvětlení, nezbývá nám nic jiného než oslovit ČTÚ, UOHS a Živnostenský úřad hl.m.Prahy s oficiální stížností.

Stížnost pro ČTÚ, UOHS a Živnostenský úřad

Jako obyčejní uživatelé Internetu nedokážeme zodpovědně posoudit, kde vzniknul problém s agregací a proč byl pokles rychlosti u některých přípojek tak výrazný. Oficiální stanovisko ČTc, že problém není u něj a že za kvalitu linky si můžou uživatelé sami nás však neuspokojuje. Obzvlášť ve chvíli, kdy víme jaké jsou výchozí parametry obdobných služeb v zahraničí, jejich hodnota agregace, cena a jejich deklarované a skutečně dosažené rychlosti. Proto jsme se rozhodli obrátit na výše zmiňované úřady, aby prošetřily jestli není chování Českého Telecomu v rozporu s platnými zákony ČR. Co se týká UOHS (Úřad na ochranu hospodářské soutěže), tak toho by měl zajímat především problém s klamavou reklamou a rovněž limit na objem přenesených dat ( v té podobě jak ho uplatňuje ČTc). Dovolím si krátký výňatek ze stížnosti (celou stížnost najdete zde).

Český Telecom dnem 15.9.2003 zavedl pro AO/ ISP limit přenesených dat neboli Fair User Policy u internetového připojení služby ADSL 512/128 Kbp/s (s limitem 10 GB) a 1024/256 Kbp/s (s limitem 20 GB) a tím i pro všechny uživatele neoprávněně! Fair User Policy by měla být plně v kompetenci jednotlivých ISP a oni sami by měli rozhodnout jak a proti komu budou uplatňovat restrikce!!! Tento postup je běžný ve státech EU. Zavedení datového limitu ze strany ČTc znemožňuje konkurenční prostředí na velkoobchodní nabídce a tedy hospodářskou soutěž v oblasti poskytování připojení k Internetu neboť Český Telecom, a.s. jako dominantní operátor direktivně nadiktoval AO/ISP obsah a objem služby ADSL včetně vysoké ceny“

Stížnosti na ČTÚ a Živnostenský úřad mají trochu jiný a obsáhlejší charakter. Ze zákona totiž UOHS zajímají pouze věci týkající se pouze porušování pravidel hospodářské soutěže. Druhé dva zmiňované úřady by však měla zajímat i skutečnost jestli služba poskytovaná koncovým uživatelům má také odpovídající kvalitu. Dovolím si opět krátký výňatek z několika hlavních bodů stížnosti:

Český Telecom, a.s. se dopouští klamavé reklamy na vysokorychlostní ADSL. Ve světě je vysokorychlostním standardem rychlost od 512 kb/s, u nás sám Telecom ústy svého viceprezidenta pro služby velkoprodeje pana Pavla Jirouška uznal, že za vysokorychlostní se považuje vše nad 128 kb/s. Nejdůležitější je momentálně zbrusu nová definice, která je obsažena v Návrhu Státní informační a komunikační politiky, který kombinuje výše uvedené. Praví se v něm "Za "širokopásmové" bude obecně považováno takové připojení, které svou efektivní (skutečnou) propustností neomezuje (nezpomaluje) uživatele v jeho aktivitách. Z praktických důvodů bude hranice "širokopásmového" připojení prozatím stanovena na 256 kbps, přičemž se předpokládá její postupné zvyšování." Bohužel nejen přípojky o rychlosti 192 kb/s ale i 512 a 1024 kb/s s agregací 1:50 po jejím zapnutí o velké části uživatelů klesly pod rychlost Dial-upu přesněji pod 64 kb/s. To považujeme za víc než obvyklou odchylku od deklarované maximální rychlosti. Navíc u přípojek 192 kb/s ČTc neříká nic o tom, že by se mělo jednat pouze o maximální rychlost. Vtip je v tom, že po agregaci je celkem jedno jestli uživatel vlastní přípojku o rychlosti 512 nebo 1024 kb/s protože obojí se stávají nepoužitelnými na všechny služby, které jsou pro vysokorychlostní Internet určené a kvůli kterým si ADSL většina uživatelů objednala

Zde uvádíme pro lepší pochopení např. nejnižší hodnoty u přípojek 512kb/s v Anglii.

Klepněte pro větší obrázek

Část stížnosti se věnuje i maximální hodnotě zpoždění, ke kterému může dojít v síti Českého Telecomu:

Vysoká latence nebo-li hodnota ping - navíc nedovoluje ADSL využívat ani k hraní většiny on-line her. U většiny postižených uživatelů se latence vyšplhala v průměru k hodnotám od 400 do 800 ms, což je pro jakékoliv využívání přípojky k hraní on-line her naprosto nevhodné. Přitom sám ČTc ve svojí velkoobchodní nabídce uvádí toto:

- chybovost paketů v síti společnosti Český Telecom: < 3 %
- maximální zpoždění v síti společnosti Český Telecom: 160 ms

Mělo by se tedy jednat o maximální zpoždění, které nabere ping na jedné cestě, na úseku který patří ČTc. Koncový uživatel naměří v rámci svého pingu dvě takováto zpoždění (tam a zpět), plus další zpoždění připadající na průchod skrz síť ISP. Pokud koncový uživatel naměří ping třeba 600 až 800 ms a bude to reklamovat u Telecomu, ten zcela určitě bude tvrdit, že v jeho části sítě je vše v pořádku a zpoždění vzniká v síti ISP.

K dalším závažným problémům na které se snažíme upozornit, je i otázka „garance kvality“ kterou si velmi zajímavým způsobem vysvětluje Český Telecom už ve své velkoobchodní nabídce:

V kterém jiném státě v EU existuje pravidlo podle kterého by se služba považovala za nekvalitní až ve chvíli kdy dojde k pětidennímu souvislému výpadku??? Ve státech EU už několikahodinový výpadek je důvodem k reklamaci u nás bohužel ne!!! Není pravda, že ve světe nikdo neposkytuje garanci kvality - například v Holandsku je minimální rychlost garantovaná na rychlosti 5 % rychlosti deklarované - alespoň něco! U nás však poklesla v mnoha případech rychlost i pod tuto hranici - zejména u přípojek 1024 kb/s!!! Co jiného si myslet o službě, kde v referenční nabídce (PDF) je např. následující věta: “Při nepřetržité poruše delší než 5 kalendářních dní (5x24hodin od okamžiku nahlášení poruchy na Poruchovou službu) společnost ČESKÝ TELECOM vrátí Poskytovateli adekvátní část měsíční ceny za dobu trvání poruchy.“ Jinými slovy: nefunguje vám Internet čtyři dny, pak vám hodinu funguje, pak zas čtyři dny nikoliv? Máte smůlu, Telecom peníze nevrátí, protože se nejednalo o pětidenní poruchu v kuse! Teoreticky tedy stačí Telecomu přenést každých 5 dní jeden paket a z jeho strany bude vše v pořádku!

Co říci na závěr? Snad jen to, že zmiňované úřady skutečně důkladně prošetří všechny výše zmiňované skutečnosti a že se k stížnostem uživatelů přidají i ti, kterých se to týká nejvíce – samotní alternativní operátoři. Jsou to totiž právě oni, kdo jsou mírně řečeno „nepřehlednou“ situací kolem ADSL nejvíce postiženi. A také bych si dovolil vyslovit na závěr jedno přání. Moc bych si přál, abych při oslavách příštího dne vysokorychlostního Internetu nemusel psát, žádné stížnosti ani konstatovat, že situace u nás je nadále kritická. Tak rád bych napsal, článek o tom, že počet přípojek v ČR překročil 100 tisíc a všichni uživatelé ADSL jsou spokojení, protože jejich připojení „šlape“ tak jak má, mají možnost výběru z několika opravdu kvalitních variant a jejich měsíční výdaje za Internet neruinují celý rodinný rozpočet. A ještě vzkaz pro generálního ředitele ČTc pana Berdára – skutečně proti Vaší firmě nic nemám, jsem Vaším velmi dobrým zákazníkem už několik let, ale bohužel na „dobrou pověst firmy Český Telecom“ budeme mít ještě dlouho rozdílné názory.

Autor Miloslav Sova je iniciátorem Výzvy k rozšíření Internetu v ČR a zakladatelem občanského sdružení Internet pro všechny.

Diskuze (74) Další článek: Červ Sober: německy psané e-maily

Témata článku: Internet, Česká služba, Fair, Přenesené číslo, Nová definice, Stejný úřad, Den, Následné zpoždění, Maximální hodnota, ADS, Jediná země, Svět, Rodinný rozpočet, Sir, I/O, ADSL, Porucha, Maximální rychlost, Pingu, Vysoká latence, Ping, Telecom, Krátký článek, Světový den, Husarský kousek


Určitě si přečtěte

Čím nahradit Total Commander: 11 správců souborů nejen pro profíky

Čím nahradit Total Commander: 11 správců souborů nejen pro profíky

** Total Commander je fernomén mezi správci souborů ** Našli jsme 11 povedených alternativ ** Zvládnou to samé a ke všemu jsou většinou zadarmo

Karel Kilián | 85

Velká datová loupež. Proč mají disky nižší kapacitu, než uvádějí?

Velká datová loupež. Proč mají disky nižší kapacitu, než uvádějí?

** Na disk nikdy neuložíte tolik dat, jak tvrdí výrobce ** Ajťáci si vymysleli vlastní jednotky jako mebibajt ** Zmatky vznikají i kvůli různým výjimkám

Lukáš Václavík | 104

Jak se žije s telefonem bez Googlu: Čerstvé zkušenosti s telefony Honor a Huawei

Jak se žije s telefonem bez Googlu: Čerstvé zkušenosti s telefony Honor a Huawei

** Honor u nás přichází s prvním telefonem bez Google Mobile Services ** Současný stav je lepší než na začátku, ideální ale není ** Zkusili jsme i hack s ručním přidáním služeb Googlu

Tomáš Holčík | 120

Podívejte se na Windows z roku 1990. Před 30 lety přišly Windows 3.0 a líbily se nám

Podívejte se na Windows z roku 1990. Před 30 lety přišly Windows 3.0 a líbily se nám

** 22. května 1990 uvedl Microsoft Windows 3.0 ** Systém z Microsoftu definitivně udělal lídra na desktopu ** Tehdejší Windows byly vlastně grafickou nadstavbou nad MS-DOS

Jakub Čížek | 76

Jak nahradit webkameru: jde to telefonem, zadarmo a s lepším obrazem

Jak nahradit webkameru: jde to telefonem, zadarmo a s lepším obrazem

** Koronavirus donutil mnohé zaměstnance pracovat z domova ** V souvislosti s tím vzrostla poptávka po webových kamerách ** Webkameru ale nemusíte kupovat – stačí mobil a aplikace!

Karel Kilián | 15

Windy je laboratoř na počasí: 12 tipů, jak se ve službě vyznat a využít ji naplno

Windy je laboratoř na počasí: 12 tipů, jak se ve službě vyznat a využít ji naplno

** Předpověď počasí Windy nabízí nepřebernou škálu funkcí ** Zorientovat se v nich nemusí být vždy snadné ** Proto přinášíme 12 užitečných tipů a triků

Karel Kilián | 9

Apple má šanci definitivně se uzamknout. macOS byl na jeho poměry až příliš otevřený

Apple má šanci definitivně se uzamknout. macOS byl na jeho poměry až příliš otevřený

** Apple, vývojáře i uživatele rozhodně nečekají dva roky prázdnin ** macOS se může uzavřít podobně jako iOS a iPadOS ** Přechod na Arm znamená stopku pro hackintoshe

Lukáš Václavík | 102


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest SSD s kapacitou 1 TB

Srovnávací test robotických vysavačů

Vybíráme nejlepší telefony na trhu

Jak zlepšit zvuk televize