Datové schránky: úředníkům e-mail nestačí

Datové schránky od 1. července nahradí úřednické dopisy. Jak fungují, jak se dají zřídit, kdo je financuje, kdo má povinnost si je založit a proč úředníkům nestačí obyčejný e-mail?
Kapitoly článku

Jak praví zákon

„Datová schránka není e-mailová schránka. Datové schránka není náhrada e-mailové schránky. Datová schránka není nic, co znáte, nic, o čem by vás mohlo napadnout, že to je,“ hlásá projektový leták Ministerstva vnitra a pokračuje dalším svérázným popisem: „Nemusíte mít hangár, abyste si do něj schovali datovou schránku...“

Co jsou tedy ony tajuplné datové schránky, o kterých se poslední dobou tak mluví? Jedná se o nový systém, který slouží ke komunikaci mezi úřady a má nahradit klasickou poštovní korespondenci. Je to tedy věc poměrně revoluční, na druhou stranu v dnešní době zcela logická. Proč tisknout a posílat papíry, když se mohou dokumenty poslat elektronicky prostřednictvím internetu...

Náhrada úřednické korespondence elektronickým systémem však vyžaduje vysokou míru zabezpečení a jednoznačnou identifikaci. Proto si zde nevystačíme s běžným e-mailem. Kromě komunikace mezi úřady, budou datové schránky sloužit také ke komunikaci úřadů s dalšími státními institucemi, firmami či běžnými občany.

Datové schránky definuje zákon č.300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který nabývá účinnosti od 1. července 2009. Od tohoto data musí využívat datové schránky právnické osoby zřízené zákonem, orgány veřejné moci a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Dobrovolně si pak mohou datovou schránku zřídit i právnické osoby, fyzické osoby či podnikající fyzické osoby.

Jak si zřídit Datovou schránku

  1. Vyplňte žádost o datovou schránku
  2. Vyplněnou žádost odešlete buď v papírové podobě s úředně ověřeným podpisem na adresu ministerstva vnitra, nebo e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem (adresa pro zasílání bude teprve zveřejněna). Žádost lze také odevzdat na kontaktních místech Czech Point.
  3. Od ministerstva obdržíte certifikát s přihlašovacími údaji. Do 15 dnů se musíte přihlásit do systému, aby datová schránka byla aktivována.

Tak trochu jiný e-mail

Datové schránky lze srovnat s běžným e-mailem obsluhovaným přes webové rozhraní. Datová schránka má však ověřeného majitele, velmi vysokou míru zabezpečení a slouží výhradně pro závaznou výměnu úředních dokumentů s orgány veřejné moci. Každá instituce má přitom jen jednu datovou schránku.

Co je doručeno do datové schránky, to je považováno po deseti dnech za doručené. Na rozdíl od běžné korespondence, alá obálky s modrým pruhem, odpadá problém s nedoručitelností zásilek. Je však velmi důležité hlídat nové dokumenty v datové schránce – k tomu slouží upozorňování na e-mail nebo mobil.

Na rozdíl od běžných e-mailů poslouží datové schránky jen ke komunikaci s úřady a mezi úřady. Zpráva ze schránky je přitom vždy adresována celému úřadu, nikoli jednotlivým úředníkům. Jako fyzická osoba můžete prostřednictvím datové schránky poslat dokument na úřad, ale nikoli jiné fyzické osobě nebo firmě.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Přihlášení k datové schránce • po přihlášení se zobrazí hlášení o počtu přijatých zpráv

K obsluze bude možné využít internetové prohlížeče Internet Explorer nebo Mozilla Firefox, v budoucnu se podpora možná rozšíří. V základu jde o obdobný princip jako při používání online kreditních karet při bankovním styku. Datová schránka bude mít svůj PIN s omezeným a přesně stanoveným přístupem, který bude zabezpečen podobně jako přístup k bankovnímu kontu.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Výběr adresáta zprávy • přehled odeslaných zpráv • přehled doručených zpráv

Z technického pozadí: Samotná zpráva je tvořena tzv. obálkou, což je soubor formátu XML a může obsahovat jednu či více příloh v libovolném formátu s výjimkou spustitelných a komprimovaných souborů.

Klepněte pro větší obrázek
Možnosti nastavení datové schránky


 

Datová schránka v praxi

Například chcete poslat z datové schránky žádost na živnostenský úřad

  1. Prostřednictvím datové schránky vyberete adresáta
  2. Systém připojí k datové zprávě tzv. kvalifikované časové razítko a dodá ji do datové schránky adresáta
  3. Systém současně oznámí odesílateli, že datová zpráva, kterou jste odeslali, byla dodána do datové schránky adresáta.
  4. Současně systém vyrozumí adresáta, že do jeho datové schránky byla dodána nová zpráva

Platit budou jen úřady

Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra, provozovatelem systému Česká pošta. Ta bude na základě podepsané smlouvy zajišťovat provoz celého systému a dále například rozesílání přístupových údajů, helpdesk, callcentrum a další služby pro snadnější využívání datových schránek.

Česká pošta v současné době pracuje na vývoji a implementaci celého systému datových schránek. Od 1. května byl zahájen zkušební provoz s vybranými úřady. V den účinnosti zákona, tedy 1. července, začne zřizování schránek těm, kteří ji musí mít ze zákona a dále fyzickým osobám, které si o ni požádají.

„Vznik datových schránek znamená, že Česká pošta přijde odhadem na poštovním provozu okolo 800 milionů korun. Část této ztráty nahradí příjmy z provozování datových schránek, rozhodně to však nebude celá tato částka. Datové schránky jsou však technologický fenomén, kterému se nemůžeme a ani nechceme bránit,“ řekl Petr Sedláček, generální ředitel České pošty.

Za provoz datových schránek budou platit samotné úřady, které tímto ušetří za běžné listovní zásilky a ušetřené prostředky tímto mohou předat na financování tohoto projektu. Platí se za každou odeslanou zprávu, ale cena se snižuje s celkovým kumulovaným množstvím odeslaných zpráv. Jakmile bude systém zaběhlý, bude cena za zprávu poloviční a úřady ušetří. Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby posílají datové zprávy zdarma.

Hranicecena za transakcicena za transakci
transakcí kumulativněs DPHbez DPH
0 - 33 mil.17,90 Kč15,04 Kč
33 - 66 mil.15,90 Kč13,36 Kč
66 - 100 mil.13,90 Kč11,68 Kč
100 - 123 mil.11,90 Kč10,00 Kč
nad 123 mil.9,90 Kč8,32 Kč

Czech Pointy místo úřadů

Velká a podstatná souvislost je i s Czech Pointy, ty totiž zprostředkují zájemcům do datové schránky přístup. Celá operace proběhne tak, že pracovník na přepážce klientovi dokument z datové schránky za poplatek vytiskne nebo naopak v opačném směru komunikace donesený dokument zkonvertuje do elektronické podoby, opatří elektronickým podpisem a odešle danému orgánu veřejné moci.

Kde získat podrobné informace o datových schránkách:

Témata článku: Web, Právo, Internet, Elektronický systém, Běžný den, Úřad, Zneužití dat, Nesta, Stanovený úkon, Úředník, Datová zpráva, Obálky, Pověřená osoba, Elektronický formát, Veřejná komunikace, Nést, Razítka, Úřední dokument, Část článku, Běžný občan, Papírový dokument, Popsaný způsob, Prováděcí vyhláška, Vnitřní orgán, Jednoznačná náhrada

Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: nejlepší notebooky do 20 000 Kč

Test 8 levných IP kamer

Jak vybrat bezdrátová sluchátka

Testujeme Android 11