Další střet s e-governmentem: Proboha, ať zde nikdo nezavádí elektronické volby

Názory k článku

dolph1888  |  11. 12. 2018 19:18  |  Microsoft Windows 10 Firefox 63.0

Tohle bych podepsal „ ... musí každý soudný člověk 21. století upadnout do těžké digitální deprese a naprostého zmaru.” a při tomto jsem si ohodil monitor „Česko má obdivuhodný smysl pojmenovávat svoje informační systémy co nejlidštěji a NEN, tedy Národní elektronický nástroj, který je součástí NIPEZ, tedy Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek ...”, takže si jdu pro cleaner.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědi (1)Zavřít odpovědi  |  Odpovědět
wailord  |  11. 12. 2018 19:29  |  Microsoft Windows 10 Chrome 70.0.3538.113

Pane bože, to je zase slátanina. Jestli ten systém má počátky v roce 2010, tak vážně nemá smysl porovnávat situaci s rokem 2015. A pro rok 2010 nemá smysl ten stát na této volbě tak moc trýznit.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědi (6)Zavřít odpovědi  |  Odpovědět
Noclaf  |  11. 12. 2018 19:41  |  Microsoft Windows 10 Firefox 63.0

Tak znova.
Elektronicke volby jsou spatny napad, bez ohledu na to jak dobre jsou technicky provedene.
https://www.youtube.com/watch
Elektronicke volby jsou spatny napad.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědi (9)Zavřít odpovědi  |  Odpovědět
avatar
11. 12. 2018 20:25 | Microsoft Windows 7 Chrome 71.0.3578.80

Proč státní služby nemohou nikdy(!) fungovat lépe než služby na volném trhu.Nežijeme v kapitalismu. Kapitalismus je stav kdy veškeré výrobní prostředky jsou v rukou lidí. Nikoli státu nebo jiných organizací.
Aktuálně nás stát stojí jen v dobře počitatelných položkách asi 2/3 z toho co si vyděláme a i ten zbytek je obrovsky regulován asi dvěma miliony regulací. Žijeme v obrovské míře socialismu. O socialismu se říká, že nefunguje, protože nikdo nemá pořádnou motivaci odvádět kvalitní práci. To je jistě pravda, není to ovšem zdaleka tím hlavním problémem socialistické ekonomiky. A hlavně, motivace není dostatečným argumentem ve prospěch svobodného trhu – jistě není problém si alespoň teoreticky představit velkou skupinu lidí, kteří jsou poctiví a nezištní. A vlastně si to ani představovat nemusíme – dalších způsobů, jak motivovat lidi, je v socialismu celá řada (pracovní tábory, Sibiř apod.).Proč tedy socialismus i přesto nefungoval a fungovat nebude? Kvůli tzv. problému ekonomické kalkulace, respektive nemožnosti ekonomické kalkulace v socialismu. Nikoliv motivace, ale ekonomická kalkulace je tím konečným hřebíkem do rakve tohoto populárního společenského uspořádání.Jeden diktátor s přímými podřízenými
Představte si, že jste osvícený diktátor, kterému neleží na srdci nic jiného než blaho občanů země, kterou řídí. A představte si, že všichni tito občané jsou rovněž poctiví a dychtivě očekávají vaše rozkazy, aby je mohli do posledního puntíku splnit (případně máte k dispozici dostatek pracovních táborů na to, abyste je k tomu přinutili). Nikdo jiný nemá možnost o ničem rozhodovat, všichni jsou podřízeni přímo vám. A nyní si představte, co konkrétně byste v takové pozici dělali. Na jaké problémy byste se zaměřovali, jak byste je řešili, jak byste vyhodnocovali úspěšnost těchto řešení?Asi už tušíte, že takový systém nemůže fungovat. Důvodů je celá řada, ale pro jeho odmítnutí nám stačí už jen to, že když máte pod sebou 10 miliónů podřízených, které musíte jednoho po druhém kontrolovat, mluvit s nimi o jejich práci, o jejich výrobních postupech, jejich efektivitě, jejich talentech apod., tak byste se z toho patrně zbláznili. I kdybyste s každým strávili hodinu času, potom při (řekněme) 5 miliónech práceschopných obyvatel byste tím museli strávit cca 580 let čistého času, nemluvě o tom, že hodina je samozřejmě žalostně málo na to, abyste do detailu pochopili, co každý člověk celý svůj život dělá a jak zlepšit jeho výkon. Závěry, ke kterým byste tímto povrchním způsobem řízení došli, by byly nekvalitní i z toho důvodu, že nemůžete být expert na všechno. Nemůžete zároveň porozumět tomu, co dělají lékaři, co dělají konstruktéři mostů a co dělají zahradníci. Svět už je prostě takový a vždycky takový bude, i mezi dobře motivovanými lidmi.Byrokratická hierarchie
Socialisté si výše uvedené samozřejmě intuitivně uvědomují, proto navrhují trochu jiné uspořádání. V socialistických zemích vidíme, že diktátoři delegují své rozhodovací pravomoci na podřízené. Ti je zase delegují na další podřízené atd., čímž vzniká složitá byrokratická hierarchie – od premiéra nebo prezidenta, přes ministry, náměstky ministrů, úředníky ministerstev až k vedoucím těch nejmenších jednotek státního aparátu, například předsedů předmětových komisí na základních školách, vedoucích směny v nemocnicích atd.Poctivý diktátor tak vyřešil svůj problém – nyní své kapacity věnuje pouze strategickým rozhodnutím na nejvyšší úrovni. Stejně tak jeho podřízení mají jasně vymezený malý úsek, o kterém rozhodují. Všichni tedy stíhají své manažerské úkoly plnit, a dokonce zde bude docházet k přínosům ze specializace – již nemáme vedoucího předmětové komise na základce a vedoucího směny v nemocnici v jedné osobě.Diktátor si ale neuvědomuje, že mezitím vytvořil problém jiný, a tím je nemožnost koordinace. Rozdělení pravomocí je sice fajn v tom smyslu, že každý má na své úkoly více času a může se na ně více specializovat, ale obrácenou stranou mince je to, že nyní již jejich rozhodnutí nevyhází z jedné hlavy, ale ze dvou oddělených hlav.Kdyby obě strany mohly fungovat každá ve svém vzduchoprázdnu, tak by to nevadilo – jak ale víme, všichni se na světě musíme dělit o omezené zdroje (práci, půdu a kapitál). To znamená, že rozhodnutí vedoucího předmětové komise o nákupu například papírů do tiskárny ovlivní zdánlivě nesouvisející oddělení v nemocnici, které samozřejmě papíry do tiskárny potřebuje také, a čím více jich spotřebuje předmětová komise, tím méně jich zbude pro oddělení v nemocnici.Protože se obě strany musí dělit o tytéž zdroje, je pro zajištění vysoké životní úrovně běžných lidí nezbytné, aby rozhodnutí zmíněných dvou oddělení byla koordinována – například aby si pro sebe nemocnice nezabrala zbytečné množství kancelářských potřeb, protože je na jejich fungování závislá mnohem méně než předmětová komise (něco málo na nemocnici ovšem musí zbýt, protože úplně bez nich také fungovat nemůže).Jenže to není možné. Není žádný objektivní způsob, jak určit, kdo papíry potřebuje více. Oba vedoucí znají svou potřebu papírů ze svého vlastního pohledu, ale nevidí si navzájem do hlavy, aby mohli posoudit, zda každý další list papíru víc upotřebí jeden, nebo druhý. Přeneseno do soukromého života si to lze ukázat na příkladu manželského páru, kdy by on nejradši šel na fotbal a ona šla nejraději do divadla, ale protože se jedná o báječnou ženskou a báječného chlapa, pro každého je hlavní, aby byli spolu. Takže budou řešit, jestli je lepší, aby se omezil on a šlo se do divadla, nebo aby se omezila ona a šlo se na fotbal. On si bude říkat, že kdyby jí to udělalo radost, tak klidně do toho divadla půjde, jenže co když ona do toho divadla zase tak dychtivě nechce, a byla by menší újma pro ni, kdyby se šlo na fotbal, než pro něj, kdyby se šlo do divadla? A ona si bude říkat to samé obráceně.Jak je vidět, poctivost a nezištnost nám ani doma, ani v práci vůbec nijak nepomáhá najít optimální řešení z hlediska všech zúčastněných, protože lidé si prostě nevidí vzájemně do hlavy a nemůžou určit, jestli daný omezený zdroj více upotřebí oni, nebo někdo jiný. A fakt, že v praxi se o papíry vedoucí nedělí s jedním dalším vedoucím, ale s miliony různých vedoucích různých úseků ve výrobě různých polotovarů či produktů po celém světě, nám na schopnosti najít řešení tak složitého optimalizačního problému jistě moc nepřidá.Trh
Socialismus tedy nemůže fungovat ani v prostředí poctivých, dobře motivovaných lidí. Jedinou funkční alternativou bude vždy svobodný trh. Na trhu jsou všechny výrobní prostředky vlastněny soukromě a každý si na základě svého sobeckého zájmu rozhoduje, jak je využije. To vede i k oboustranně výhodným směnám. Rozhodování je dále usnadňováno použitím peněz, díky kterému je možné každému výrobnímu faktoru přiřadit jeho tržní cenu, která v jednom čísle vyjadřuje jeho relativní vzácnost a potřebnost, byť jsou tyto výsledkem jednání miliónů zcela odlišných lidí v odlišných situacích. Když má vedoucí směny v nemocnici přebytečné papíry do tiskárny, tak jich prostě začne kupovat méně, čímž přispěje k poklesu jejich ceny, což následně povede k tomu, že si je koupí někdo jiný. A ten někdo jiný bude ten, kdo je potřebuje nejvíce – protože ten za ně také bude ochoten nejvíce zaplatit. V socialismu toto rozhodnutí není možné provést jinak než cucáním z prstu neznalého úřeníka, který i při nejlepší vůli bude znát maximálně hrubé obrysy některých procesů, kterých se jeho rozhodnutí dotkne.Stejně tak je možné, že poptávka po papírech do tiskárny bude na celém trhu tak nízká, že už nyní bude jejich cena velmi nízká. To umožní vedoucímu směny, aby spotřebu po papírech neomezoval a radši pro ně našel užití, třeba vyrobit z nich vlašťovky pro děti svých podřízených nebo podložit jimi kolíbající se stůl. Na první pohled se to jeví jako plýtvání – plýtvání to ale není, protože podle nízké ceny vidíme, že papíry jsou v ekonomice tak dostatkové zboží, že vlašťovky jsou zkrátka jejich nejefektivnějším možným využitím. V socialismu bychom nikdy nemohli takové porovnání provést, protože opět nevidíme do hlav miliard zaměstnanců a jejich vedoucích po celém světě, kteří poptávají jednotlivé výrobní faktory nebo polotovary, stejně tak jako nevidíme do hlav spotřebitelů, kteří poptávají koncové výrobky a služby.Dlouhodobě nízké ceny papírů do tiskárny navíc pravděpodobně povedou k tomu, že firmy vyrábějící tyto papíry budou mít finanční problémy, které jim budou signalizovat, že papírů je na trhu příliš mnoho a že by bylo vhodnější, kdyby tyto firmy svou činnost ukončily a umožnily tak přesun svých pracovníků, půdy i kapitálu do výroby něčeho jiného, hodnotnějšího, pro co lidé (ať už jako spotřebitelé, nebo jako manažeři firem) najdou větší využití než výrobu vlašťovek, a proto také budou ochotni za to více zaplatit. Oproti tomu by socialistický plánovač nikdy nedokázal určit, jestli je papírů nadbytek nebo nedostatek, vyjma extrémních případů, kdy se na nějaké zboží stojí mnohahodinové fronty.Vidíme tedy, že pouze decentralizovaný trh, na kterém mohou relativně malé organizace lidí mezi sebou soutěžit, vlastnit výrobní faktory a obchodovat spolu, dokáže nasměrovat práci, půdu i kapitál do těch oblastí, kde budou nejvíc užitečné v plnění spotřebitelských přání, a to nejen v tom smyslu, že se bude vyrábět to, co nejlépe odpovídá poptávce lidí po koncových produktech, ale také že se to bude vyrábět nejefektivnějším možným způsobem. Umožňuje jim to cenový mechanismus, který roznáší po celém trhu jinak obtížně získatelnou informaci o relativní vzácnosti a užitečnosti všech výrobních faktorů. A jediné, co pro to firmy musí udělat, je vyvíjet snahu o vytvoření co největšího zisku – což je číslo, které se dá poměrně snadno a téměř exaktně spočítat.Závěr
Socialismus nefunguje nikoliv proto, že by lidé nebyli dostatečně motivovaní nepodvádět. Severokorejské gulagy jsou jistě velmi „dobrá“ motivace, a přesto Severní Korea zaostává, stejně tak jako přes bobtnající nános nových a nových zákonů, regulací, pokut a dotací zaostávají státní odvětví v České republice. Problémem je nemožnost ekonomické kalkulace a neschopnost i při té nejlepší vůli nasměrovat v tak složitém systému výrobní faktory tak, aby byly co nejlépe využité.Autor: Petr Málek
https://www.mises.cz/clanky/opomijena-ekonomic...

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědi (15)Zavřít odpovědi  |  Odpovědět
Vestor  |  11. 12. 2018 20:47  |  Microsoft Windows 10 Chrome 71.0.3578.80

Skvělý článek!

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
hnusak  |  11. 12. 2018 21:07  |  Microsoft Windows 10 Chrome 70.0.3538.110

U jakýchkoliv distančních voleb, nejen elektronických, nemáte žádnou šanci zkontrolovat, kdo opravdu volil. Jestli za celou rodinu neodvolil její tatínek.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědi (9)Zavřít odpovědi  |  Odpovědět
11. 12. 2018 21:40 | Microsoft Windows 10 Chrome 71.0.3578.80

A kdy umožní smrtelníkovi zaplatit výměru DPH a cla na balíku online? Že si člověk sám vyplní celní prohlášení a ne že musí zaplatit výpalné poště (199,-) DHL (499,-) nebo jinému subjektu (1000,-) To bude kdy? Za 10 let?

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědi (7)Zavřít odpovědi  |  Odpovědět
hekrhy  |  11. 12. 2018 21:50  |  Linux Chrome 70.0.3538.102

Tak ono tyhle státní informační systémy nevznikají proto, aby stát něco ulehčil nám, lidem. To je opravdu naivní představa. Hlavním cílem těch papalášů nahoře je protlačit se ke korýtku a pak vymýšlet "projekty" a dohazovat to kamarádům, podojit stát, EU, získat dotace apod. Jede to takhle ve velkém a nejen v IT.Prostě věc, kterou by banda vývojářů vytvořila a vyladila za pár měsíců za řádově stovky tisíc až mega (+ pak něco provoz a HW), tak tady jdou miliardy do rukou pitomců, kteří tomu navíc absolutně nerozumí.Ale dokud budou lidé naivní, hloupí nebo lhostejní a budou pořád volit individua typu Bureš, tak se s tím nehne.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědi (1)Zavřít odpovědi  |  Odpovědět
XavierJoucha  |  11. 12. 2018 22:13  |  Microsoft Windows 10 Chrome 71.0.3578.80

Co ste si nezobrali priklad od Slovenska?Elektronicke obcianske s chipom mame uz nejakych 7 rokov, kazdy trepe o eGovermente uz 7 rokov, nic nefunguje ako ma a stalo to miliardy eur!!!Jednoducho ojeb, IT zakazky su vacsia ryza ako dialnice!!!A haaaa, pochopili vasi voleni, az teraz ako ojebavat este viac, infrastruktura, repka, to uz neni vono, na IT zakazkach sa da ojebat daleko viac a daleko viac ludi do toho vidi

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
avatar
11. 12. 2018 22:31 | Microsoft Windows 10 Chrome 71.0.3578.80

Výběr Silverlightu bych nevyčítal, ve své době to byla slibná technologie, ostuda je hlavně to, že to doposud nepřepsali, koneckonců jde jen o UI, ne celý systém.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědi (11)Zavřít odpovědi  |  Odpovědět
British04  |  11. 12. 2018 23:12  |  Microsoft Windows 7 Firefox 29.0

Z tohoto chaosu nás múže zachránit jen Harry Potter :
https://www.youtube.com/watch

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědi (1)Zavřít odpovědi  |  Odpovědět
Kuba12345678  |  12. 12. 2018 00:32  |  Android Chrome 69.0

nechapu, nevim, proc by tu nemohly byt elektronicke volby.
Vubec me nezajima nazor autora, stacilo by jen informovat.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědi (2)Zavřít odpovědi  |  Odpovědět
jirik66  |  12. 12. 2018 07:56  |  Microsoft Windows 10 Edge 17.17134

Můj názor je elektronické volby ano, ale jen jako doplněk klasických voleb. Pro mnoho lidí je volební den něco jako svátek, hezky se obléknou a vyrazí procházkou do volební místnosti, potkají se tam s dalšími voliči, prohodí pár slov s volební komisí atd. Kromě toho část společnosti není zdatná v používání IT, a tak by reálně hrozilo že by nevolila vůbec. Spíše by stálo za úvahu zavést jen jeden volební den, tím by se ulevilo volebním komisím, a ti co by v ten den nemohli přijít do volební místnosti by měli alternativu - volit elektronicky.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědi (9)Zavřít odpovědi  |  Odpovědět
avatar
12. 12. 2018 08:01 | Microsoft Windows 10 Chrome 71.0.3578.80

Trochu mi v článku chybí informace, kdo to celé spáchal? Nějaká firma? A proč si stát neohlídal technologii, na které to poběží? Nebo to celé vzniklo v režii státu?

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědi (2)Zavřít odpovědi  |  Odpovědět
12. 12. 2018 09:32 | Microsoft Windows 10 Chrome 71.0.3578.80

Ta situace kolem digitalizace a Smart City je ještě daleko horší, jakmile se začnete o tuto oblast aktivně zajímat.Příklad, u mnoha věcí sí říkáte, proč není možné to a to už vyřídit online? Odpovědí je zákon či prováděcí zákon, který popisuje, že dokumenty u dané instituce je nutno předkládat v listinné podobě. A dokud se tento zákon nezmění, tak to zkrátka online nepůjde. A změnit zákon, to je v lepším případě věc na půl roku, v horším čekání na jiné obsazení sněmovny, která to bude chtít řešit.Druhá věc je třeba to jakým způsobem dle zákona probíhají výběrka na IT zakázky. Je to proces na několik měsíců, ne-li let u větších věcí. Opět je zde vše svázáno zákonem a ten je nutné dodržet, nebo změnit! Pokud se vám třeba sejde několik uchazečů o zakázku s nabídkou a ani jedna se vám nelíbí, máte možnost buď vybrat tu nejlepší ze špatných, nebo výběrko zrušit a rozjet znova, což znamená třeba půl rok spoždění, další náklady, a dopadnout to může podobně.
Výběrka jsou také procesy, na kterých pracují desítky lidí včetně právních týmů, kterým je často jedno, zda je dle požadavků projekt realizovatelný. Právníkům jde často jen o to, aby je po realizaci nemohl nikdo zavřít. A tak to jde podobně ve všech fázích a u všech rolí.Bodem samo o sobě jsou potom úředníci, kteří tyto nástroje používají. Těžko jim vysvětlovat, ať dělají něco jinak, že už nemusí tisknout každý papír. Mnohým úředníkům je často úplně fuk, že by něco mohlo být efektivnější, primární je, aby měli "co ukázat", až k ním přijde kontrola. A bez vytištěných papírů se řada úředníků prostě cítí špatně.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědi (3)Zavřít odpovědi  |  Odpovědět
Majsner  |  12. 12. 2018 10:41  |  Microsoft Windows 7 Chrome 70.0.3538.110

Tak zaprvé nevíme, jaké přesně bylo zadání. Třeba si nějaký Pepa "ajťák" na ministerstvu vymyslel, že to má být v Silverlightu, příp. vyžadoval napojení na nějaký stařičký systém a jinak to nešlo. A zadruhé, nic nebránilo autorovi, aby se přihlásil do výběrka a nabídl řešení postavené na moderních otevřených technologiích za mega a pak to dvacet let zadarmo udržoval... Stát si může vždy vybrat jen z těch nabídek, co má. Pobitevní hejtování, že "by to šlo" udělat lépe, to umí každý. Pokud má někdo pocit, že to umí lépe a za méně peněz, je potřeba to tomu státu nabídnout, ne o tom jen mluvit.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědi (10)Zavřít odpovědi  |  Odpovědět
avatar
12. 12. 2018 10:48 | Microsoft Windows 10 Firefox 64.0

Běžná praxe při těchto věcech je, že se zakázka tvorby nového informačního systému přiklepne kamarádíčkovi, který vůbec neví, "vo co gou" (proč se sakra neříká "gous", když je to 3. osoba?), a ten kvůli tomu založí firmu, která pak na to shání lidi. Jak to dopadne je předem jasné.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědi (5)Zavřít odpovědi  |  Odpovědět
--martin--  |  12. 12. 2018 14:17  |  Macintosh OS X AppleMAC-Safari 5.0

Že zrovna tady na živě kritizují, že na nějaká cizí aplikace nefunguje v dnešní době ideálně tak jak by měla.
Neznám mnoho webů, které by roky fungovali v Safari, tak blbě jak tento. A to přehrávání videí tady, to je taky pohádka. A to v dnešní době jde skutečně v HTML udělat všechno skoro stejně pro jakýkoli prohlížeč.Takže kritizovat, že někdo v 2010 použil technologii, která na rozdíl od tehdejšího HTML skutečně fungovala všude stejně je fakt super.Mimochodem, nedávno jsem viděl nějaké akruální výběrové řízení, kde úředníci požadovali kompatibilitu s IE9. Tak je fakt úžasné dělat informační systémy pro státní správu.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
libor007  |  12. 12. 2018 14:37  |  Linux Firefox 63.0

Při minulém sčítání statistickým úřadem jsem naivně souhlasil s elektronickým vyplněním dotazníku, abych nemusel svěřovat vyplněné údaje sčítacímu Hejhulovi, podezřelého vzhledu a hlavně vystupování. Má představa jednoduchého vyplnění klasického web formuláře pochopitelně vzala velice rychle za své. Windows nemaje jsem si na sebe ušil pěkný devítiocasý karabáč. Po dvou hodinách trápení jsem rezignoval a nainstaloval na rychlo do virtualboxu winxp s požadovanými doplňky. Prostě proč to dělat jednoduše, když to jde složitě. Takže představa elektronických voleb mne taky upřímně děsí...

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
zogoth  |  12. 12. 2018 17:29  |  Microsoft Windows 10 Chrome 70.0.3538.110

Hlavně že piráti řeší poslední dobou jen Babiše....

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědi (1)Zavřít odpovědi  |  Odpovědět
Bespi_  |  13. 12. 2018 09:47  |  Microsoft Windows 10 Firefox 64.0

Byl bych rad, kdyby bulvarni pisalek bez jakychkoliv odbornych znalosti nenadaval ostatnim do idiotu."V těch letech by tedy na této technologii stavěl zcela novou webovou aplikaci celostátní důležitosti jen naprostý idiot. Více na: https://www.zive.cz/clanky/dalsi-stret-s-e-go... "A ne nemam s tim projektem ani statni spravou nic spolecneho. Stejne tak to neznamena, ze si myslim, ze ty zakazky jsou reseny spravne. Nadruhou stranu si to nepredstavuji jako hurvinek valku jak mnozi kritici.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
avatar
03. 01. 2019 15:56 | Microsoft Windows 10 Firefox 64.0

Asi má článek pravdu, natolik v IT zběhlý nejsem. Ale elektronické volby, i kdybychom byli nejvyspělejší IT enklávou v EU, dobrý nápad nejsou. "Volit" by mělo znamenat přeci jen o něco větší námahu, než sednout si v pantoflích ke kompu ... (pochopitelně bych ale v této možnosti nebránil lidem dlouhodobě žijícím mimo domov ...).

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
Zasílat názory e-mailem: Zasílat názory Můj názor
Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test soundbarů

Jak surfovat anonymně

Revoluce ve výuce informatiky