Čtenáři ŽIVĚ: Telecom odpovídá na ADSL a dialup dotazy!

Proč budou pomalejší ADSL nahrazovány rychlejšími? Dojde ke zpomalení ADSL po překročení datového limitu? Budou v novém modelu ADSL datová omezení? Proč nenabízí IOL pevnou IP? Co je pravdy na tom, že tarifikace "mimo špičku" vytáčeného internetu bude začínat už ve 14 hodin? Čtěte druhou část odpovědí Vladana Crhy na dotazy Čtenářů ŽIVĚ!
Kapitoly článku

Dnes vám přinášíme další odpovědi Vladana Crhy, mluvčího Českého Telecomu. Pokud jste zmeškali včerejší první díl, najdete jej ZDE.

Dotazy ohledně ADSL

(?) Proč budou pomalejší varianty ADSL nahrazovány rychlejšími? Většina domácností si je stejně nemůže dovolit, tak proč nižší rychlosti nenabízíte za nižší ceny? Nemusíte se bát, že by se zkomplikovala situace s propustností datové sítě - ADSL je totiž většině uživatelů nedostupné...

(!) Díky za dobrý dotaz. Logika tohoto kroku je následující: služby ADSL jsou broadbandové, umožňují tedy zákazníkům širokopásmové/rychlejší připojení k internetu, případně k jiným službám a obsahu. Předpokládáme, že zákazníci ČESKÉHO TELECOMU by měli mít na výběr ze tří variant (úrovní) připojení k internetu: dial-up (do 56 kbit/sec), ISDN (do 128 kbit/sec) a ADSL (v současné době od 192 kbit/sec). V případě dial-up připojení by se mělo jednat o určitou formu (semi)paušálu. Každý zákazník by tedy měl mít možnost vybrat si druh služby podle svých potřeb a finančních možností.

(?) Četl jsem, že dojde ke zpomalení ADSL po překročení datového limitu. Je to pravda?

(!) Ne, připravované modely ADSL nepočítají s omezováním rychlosti po překročení nějakého datového limitu.

Chtěl bych poznamenat, že všechny varianty, které jsou projednávány a připomínkovány v rámci tzv. Fóra, mohou průběžně doznat dílčích změn. Finální podoba jakékoliv služby je až ta, kterou ČESKÝ TELECOM oficiálně oznámí a uvede na telekomunikační trh.

(?) Budou v novém (zrychleném) modelu ADSL (s veřejnou IP) datová omezení (10GB, 20GB apod.) nebo můžete jednoznačně říci, že již dříve avizované zrychlení bude neomezené? (Vzhledem k tomu, že takový limit by byl počítán ze součtu upload+download, měli by to uživatelé ADSL dosti perné, pokud se někomu znelíbí a stanou se cílem DOS útoků...)

(!) Jednou z variant, kterou nyní připravujeme, je i ADSL s datovým limitem (stejně jako v jiných evropských zemích). V případě počítaných variant služeb samozřejmě bereme v úvahu i mechanismy na ochranu před zmiňovanými útoky.

(?) Proč při MNOHEM nižších platových nákladech a STEJNÝCH nákladech za techniku je u nás ADSL pomalejší a DRAŽŠÍ než v drtivé většině západních zemí? A netvrďte, že tam ADSL prodělává, nebo že je tam nějak limitováno, není to pravda (viz. Lupa, nález ČTÚ).

(!) Protože ty „MNOHEM nižší“ personální náklady se na celkových nákladech ČESKÉHO TELECOMU podílejí zhruba jednou čtvrtinou. U moderních služeb/technologií, jako je ADSL, je ten podíl pochopitelně ještě nižší. Reálná úspora personálních nákladů tedy v tomto případě není nijak ohromující.

A za druhé proto, že ty „STEJNÉ náklady na techniku“ jsou ve skutečnosti spíše vyšší, než u západoevropských operátorů. Firmy jako BT, Deutsche Telecom nebo Telecom Italia nakupují trochu jiné objemy technologii, než ČESKÝ TELECOM. Tomu samozřejmě odpovídají i množstevní slevy a další podmínky kontraktů.

(?) Proč se Vaše firma zbytečně připravuje o tučné zisky, které by vám plynuly po zavedení stálého levného ADSL připojení (do cca 500 Kč měsíčně), na které by přešla okamžitě většina modemových zákazníků? I při této částce by měl dle názoru odborníků Český Telecom velice zajímavý zisk s minimálními náklady. To máte opravdu už tolik peněz, že o pravidelný přísun dalších peněz nestojíte, nebo se bojíte, že by síť Českého Telecomu ten nápor nezvládla (- tradiční výmluva)?

(!) Odborník, který má spočítaný reálný obchodní model, jež by při ceně ADSL služeb 500 Kč měsíčně přinesl ČESKÉMU TELECOMU „tučné zisky“, bude vítán. Ať jej představí třeba na jednání internetového Fóra. ČESKÝ TELECOM rozhodně nemá důvod odmítat jakékoliv smysluplné návrhy.

(?) Proč internetová divize ČTc - IOL nenabízí v ADSL Basic pevnou IP adresu, a ani zde není možnost přikoupení (narozdíl od ostatních providerů)?

(!) IOL pevnou IP adresu u ADSL Basic zpočátku nabízel, z technických důvodů však tuto funkci dočasně pozastavil. Pravděpodobně ještě během července bude opět zprovozněna. U ADSL Profi je pevná IP adresa standardně součástí služby.

(?) Hodláte v rámci velkoobchodních nabídek ADSL přípojek pro domácnosti poskytnout možnost i více než 1 veřejné IP adresy na 1 připojení ? Pokud ne, proč ? Technicky to přece není problém (pokud nebudete dělat NAT).

(!) Tuto variantu nyní analyzujeme.

(?) Proč je zavedení ADSL podmíněno odběrem další služby (konkrétně hlasové)? Technicky nic nebrání provozu ADSL na lince i bez hlasových služeb (a měsíčního paušálu). Jde o dvě různé služby používající společné vedení a schopné fungovat samostatně... Uživatelé telefonu také nejsou nuceni platit za ADSL, i když to jejich linka umožňuje, tak proč by zákazníci ADSL museli platit za telefon? Tzv. „vázané obchody“ (kdy je odběr jedné služby nuceně podmíněn odběrem jiné služby) jsou přece deliktem nekalé soutěže!

(!) ADSL si může objednat pouze zákazník, který využívá služby PSTN nebo ISDN. Cena za využívání pevné linky (tzv. měsíční paušál) je však určena k hrazení nákladů, které vznikají již samotnou existencí linky a jsou tedy nezávislé na tom, zda linku využíváte nebo ne (a jakým způsobem). Patří k nim například údržba, opravy, informování zákazníků, účtování apod. Ať již telefonujete nebo „ADSLujete“, vždy v zásadě využíváte tu samou pevnou linku. A za to, že tuto linku máte k dispozici, platíte měsíční paušál.

Využívání ADSL je tedy podmíněno „vlastnictvím“ pevné linky pouze prakticky – bez ní by ADSL nemělo po čem běhat.

(?) Proč musím platit ZNOVU instalační částku za ADSL, pokud si telefonní linku HTS přeměním na ISDN (a naopak)? A proč mi nebude fungovat ADSL od přeměny telefonní linky po faktickou reinstalaci ADSL (tedy opět až 3 týdny)? Nemohli by být vaši pracovníci v těchto případech rychlejší (např. pracovník přemění ISDN na HTS, přijde si v tento den pro „ISDN krabičku“ a rovnou přeinstaluje ADSL splitter)?

(!) ADSL technologie je aplikovatelná vždy na konkrétní typ hlasové služby, tj. PSTN nebo ISDN. Z tohoto důvodu musí dojít i k reinstalaci příslušného zařízení v případě přeměny základní služby.

Naší snahou určitě je, aby všechny zmíněné kroky probíhaly jednodušeji a rychleji.

(?) Několik dní po objednávce ADSL jsem si změnil telefonní paušál, a mému poskytovateli ADSL pak přišla od Telecomu tato objednávka vrácena právě kvůli mé změně tarifu (znovu objednat bylo možné až po faktické změně paušálu). Je to nějaká chyba nebo váš záměr zdržovat celou instalaci?

(!) Je to komplikace, která je způsobena současným ne zcela ideálním nastavením vnitřních procesů. Budeme se snažit i tyto postupy upravit.

(?) Co bylo důvodem nasazení dashboardu a NAT - těchto naprosto zbytečných technologií? Budou se skutečně rušit (a to i pro uživatele, kteří nepřejdou na nové rychlejší tarify)?

(!) Původním záměrem bylo mít připravenu portálovou aplikaci, jejímž prostřednictvím by zákazníci měli přístup i k jiným službám, případně měli možnost zvolit si ISP. V rámci vývoje služby a na základě jednání s partnery bylo od té varianty upuštěno.

Výše uvedené bylo důvodem nasazení Service Selection Dashboardu (SSD) potažmo NATu. U nových variant služby s NAT ani SSD nepočítáme.

(?) Co je pravdy na tom, že doposud neprobíhá agregace rychlosti? Bude do budoucna nějaká, alespoň malá garantovaná rychlost? Operátorka call-centra tvrdí, že garantováno je pouze 9,6 kb/s...

(!) Je to pravda, v současné době není agregace dočasně uplatňována. Standardní ADSL služby obecně nemají nikde ve světě garantované rychlosti. Reálná rychlost se však pohybuje na úrovni deklarovaných parametrů.

Hodnota 9,6 kb/s je platná pro telefonní síť - PSTN (mimochodem třeba u BT je garantovaná rychlost pod 2 kb/s). Výjimkou jsou služby ISDN a zákazníci využívající program Home Internet. Ti mají garanci vyšší. Garantovaná rychlost ovšem samozřejmě neznamená, že Vám touto rychlostí skutečně běhá připojení.

(?) Kdy už konečně přestanou neustálé výpadky v síti ADSL, které ani uživatelům nebo smluvním partnerům neoznamujete dopředu?

(!) Myslím, že problémy, na které narážíte, by měly být z velké části vyřešeny do konce tohoto týdne. Současné výpadky byly způsobeny řekněme „nestandardním“ chováním některých uživatelů ADSL, kteří pro přihlášení ke službě používali přihlašovací automaty, generujíci velmi rychle za sebou velké množství opakovaných žádostí o sestavení spojení a autentifikaci uživatele.

To způsobovalo přetížení radius serverů, které zabezpečují právě přihlášení zákazníků ke službě. Připojujícím se zákazníkům se proto služba jevila jako nedostupná. Systémové řešení, které nyní zavádíme, by těmto „výpadkům“ mělo zabránit.

(?) Budete nabízet na odprodej modemy ADSL, které nyní pronajímáte? Jaká bude přibližně cena?

(!) Ano, budeme je nabízet k odprodeji v souvislosti s připravovaným uvolněním koncových zařízení a zavedením samoinstalačních balíčků. Zvýhodněná cena bude vycházet z (naší) pořizovací a bude snížena o odpisy. Přesnou částku Vám v tuto chvíli nejsem schopen říci.

(?) Kdy konečně dojde k masovému rozšíření ADSL na většinu ústředen v ČR (např. do větších měst jako Kladno), resp, kdo by mi mohl tyto informace sdělit?

(!) V tuto chvíli ČESKÝ TELECOM pouze posiluje kapacity v oblastech, kde již je ADSL pokrytí, tedy především v Praze, Brně a Ostravě. Podrobnější informace najdete na této www stránce. Na Kladně mimochodem již nyní určitá dostupnost ADSL je (ústředny Kladno: Poštovní náměstí, Kročehlavy, Doksy). Přesné údaje získáte zadáním telefonního čísla konkrétní linky do internetové aplikace. Na konci roku vyhodnotíme poptávku v jednotlivých lokalitách a na základě této analýzy budeme dále investovat do rozšiřování ADSL.

Témata článku: Byznys, Internet, Telefonní linka, Variant, Klasický operátor, Pevná linka, Drahý model, Celkové zrychlení, Ideální nastavení, Dotaz, Splitter, Čtenáři, Pros, Deutsche Telekom, Varianta, Internetové připojení, ADS, Telefonní síť, Dashboard, Reálné nasazení, Přesná částka, Quick, Platinum, Tel, Český zákazník


Určitě si přečtěte

Tohle tak jednou zažít: Nová vzducholoď Airlander 10 s prosklenou podlahou

Tohle tak jednou zažít: Nová vzducholoď Airlander 10 s prosklenou podlahou

** Airlander 10 nabídne plavby vzduchem v interiéru s prosklenou podlahou ** Luxusní vzducholoď byla původně vyvíjena pro vojenské účely ** Počítá se s třídenními „kochacími“ výlety za poznáním

Karel Kilián | 7

Co pořídit k počítači: tipy na osvědčené klávesnice, sluchátka a další příslušenství

Co pořídit k počítači: tipy na osvědčené klávesnice, sluchátka a další příslušenství

** Toto jsou tipy Živě.cz na příslušenství k počítači, se kterým neuděláte chybu ** Klávesnice, myši, tiskárny, sluchátka... ** Vybíráme jak příslušenství na běžnou práci, tak na hraní her

David Polesný | 27

Raspberry Pi 4 Model B: Raketa za tisícikorunu, která utáhne dva monitory

Raspberry Pi 4 Model B: Raketa za tisícikorunu, která utáhne dva monitory

** Britové před pár dny představili nové Raspberry Pi 4 Model B ** Nový čipset má dost výkonu na dva HDMI monitory ** Za tisícovku získáte počítač na základní práci

Jakub Čížek | 75

Modelářský zázrak: Maketa raketoplánu Columbia, která létá jako skutečná raketa

Modelářský zázrak: Maketa raketoplánu Columbia, která létá jako skutečná raketa

** Model raketoplánu Columbia od českého konstruktéra umí i létat ** Obdivuhodný model si vzal 1600 hodin práce ** Podívejte se na fotografie ze stavby a prvního letu

Karel Jeřábek | 25

Biblická potopa Česka: Jak bychom dopadli, kdyby nás zatopil oceán

Biblická potopa Česka: Jak bychom dopadli, kdyby nás zatopil oceán

** Představte si biblickou potopu ** Nejprve zaniknou Děčín a Břeclav, pak i Brno a Praha ** Hlavním městem se stane Jihlava a zbytky Čechů přežijí na Kvildě

Jakub Čížek | 89Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test Wi-Fi mesh

Nejlepší hodinky pro všechny aktivity

Důležité aplikace na cesty

Jak streamovat video na Twitch