Čtenáři ŽIVĚ: Internet pro všechny odpovídá na vaše dotazy

Jaký je váš pocit z jednání s Telecomem? Proč nepodáte žalobu na zneužívání monopolního postavení na trhu? Měl ministr Mlynář opravdu nějaký vliv na zavádění ADSL? Můžete jmenovat nějaký váš konkrétní úspěch? A co z toho všeho máte? Miloslav Sova z iniciativy Internet pro všechny odpovídá na vaše otázky v cyklu Čtenáři ŽIVĚ!
Kapitoly článku

Na dotazy Čtenářů ŽIVĚ odpovídal Miloslav Sova z iniciativy Internet pro všechny...

Dotazy ohledně Českého Telecomu

(?) Jaký je váš osobní pocit z jednání s ČT?

(!) Předpokládám, že máte na mysli ČTc - protože u České Televize jsem zatím s Internetem moc neuspěl :-). Je to běh na dlouhé trati, většinou ta jednání vypadají ve stylu – zástupci uživatelů něco navrhnou, AO a ČTÚ vymyslí, jak to udělat, aby se to dalo realizovat, ale ČTc si postaví hlavu, a tak ztrácíme dlouhé týdny až měsíce zbytečným handrkováním. Naštěstí aspoň v rámci ZUI (platforma 4 občanských sdružení) panuje přátelská a tvůrčí atmosféra a to především díky panu Luboši Olejárovi (předseda sdružení Občané proti zdražování telefonu a Svazu pacientů ČR) a panu RNDr. Ing. Jiřímu Peterkovi (pedagog a nezávislý publicista), bez kterých bych si naše vyjednávaní ani nedokázal představit. V poslední době ale některé kroky a návrhy vypadají nadějně, např. Studie proveditelnosti, nové návrhy pro dial-up, či zrušení nesmyslných omezení u ADSL. Doufáme, že je to i naší snahou a širší diskusí s Internetovou veřejností na www.internetprovsechny.cz. Jestli opravdu chcete znát můj osobní pocit, pak skutečně při některých jednáních nastaly situace, kdy jen můj odpor k hrubému násilí mi zabránil přeskočit stůl a zahrát si Doom, jak někteří uživatelé často v diskusích navrhují ;-).

(?) Baví se s vámi Telecom opravdu vážně, nebo se baví "jen na oko"?

(!) To jste se měl možná zeptat pana Crhy, který je placen za sdělování toho, co si ČTc myslí (respektive co chce, abychom si mysleli, že si myslí). Naštěstí nejsou našimi partnery na jednání jen zástupci ČTc, ale i alternativních operátorů a ČTÚ. Telecom ale již několikrát naši důvěru zklamal např. když už v lednu tohoto roku slíbil tehdejší ředitel ČTc pan Felix, že Telecom změní své chování k uživatelům bude jim více naslouchat, anebo naposledy, když generální ředitel a předseda dozorčí rady (tj. dva nejvyšší zástupci ČTc) slíbili dodat podklady k jednání řídícího výboru, tak ani to neznamenalo, že by slibu dostáli.

(?) Měly změny ve vedení ČTc vůbec nějaký dopad a pokud ano, tak jaký? Čekáte nějaké pronikavé změny v ochotě Telecomu jednat s nástupem pana Berdára do vedení?

(!) Zatím žádný – ony ty změny mohou být čistě účelové – většina vedení přešla do nově vzniklé dozorčí rady (viz článek Podivná rošáda v obsazení orgánů Českého Telecomu), která má absolutní volnost ve volbě a odvolávání představenstva a dokonce může vetovat některé smlouvy. Jestli má pan Berdár nějakou sílu jednat, nebo jestli pouze bere zodpovědnost z beder těch, co tahají za nitky, uvidíme v následujících měsících. Nechápu ale politiku „zlatých padáků“ ve firmách se státním podílem, kdy i špatný ředitel odvolaný třeba jen po pár měsících dostane více než milion korun „bolestného“. Osobně doufám, že pan Berdár nebude chtít ztratit svůj kredit úspěšného manažera, jež získal ve svém předchozím zaměstnání, najde způsob, jak změnit zpátečnické myšlení vysokých představitelů ČTc, a pomůže navrátit Telecomu ztracenou důvěru svých zákazníků.

(?) Nebylo by lepší tlačit např. na ČTÚ než na Telecom? (např. aby přikázal propojení s COL a Tiscali a vydal cenovou regulaci). Proč neburcujete antimonopolní úřad? Nová podoba ADSL Telecomu, kterou připravuje, by mohla být zneužitím dominantního postavení na trhu.

(!) Jestli něco je či není zneužitím dominantního postavení, to musí prokázat ÚOHS. V tomto připravujeme určité kroky, čtěte naše aktuální články. Na ČTÚ samozřejmě tlačíme, ale je to nezávislý orgán, který musí jednat v rámci zákonů. A ty byly až do začátku tohoto roku velmi špatné a defacto dovolovaly ČTc dělat si co chce, když by ČTÚ nějak zasáhlo, tak to ČTc mohl napadnout u soudu a pak se rozhodnutí ČTÚ stávalo defacto neplatným. Teď už je to jinak a právě na nových návrzích (ADSL, FRIACO, dial-up) může ČTÚ prokázat svou nezávislost a sílu. V médiích sice proběhly zprávy, že někteří operátoři požádali ČTÚ o vyřešení sporu ohledně propojení mezi nimi a ČTc, ale podle našich posledních informací to někteří z nich vzali zpět, když si v tajných jednáních vymohly některé výhody oproti svým konkurentům.

(?) Co se stane ve chvíli, kdy Telecom odmítne akceptovat tu vaši studii proveditelnosti a nedovolí zkušební provoz ve své síti?

(!) Pak bude mít ministr Mlynář mít co vysvětlovat Internetovým uživatelům a zástupci českého státu komisařům Evropské Unie, kterým slíbili dodržení podmínek smlouvy eEurope+. Může samozřejmě zasáhnout i ČTÚ, my sami bychom pak maximalizovali úsilí v medializaci (včetně stávky apod.) a záleželo by pak pouze na vás, jestli budete nečinně přihlížet, či se aktivně zapojíte.

(?) Proč nepodáte žalobu na ČTc pro zneužívání monopolního postavení, které stále má a stále ho zneužívá?

(!) Řeknu vám příběh „Soused krade druhému sousedovi ovce. Ten si stěžuje u soudu, soud mu dá za pravdu, ale místo aby přikázal vrátit ovce, tak dá sousedovi pokutu“. To není pohádka, ale takhle to u nás funguje – i když ÚOHS zjistí, že ČTc zneužíval monopolního postavení a okrádal tak ostatní AO a uživatele a uloží pokutu, tak ta pokuta vlastně putuje jen z jedné státní kapsy do druhé, ale ani jeden z poškozených z toho nic nemá. Jak mi sdělil jeden z nejrenomovanějších právníků, tak podrobnou analýzu (natož obžalobu), která by definovala konkrétní zákony a paragrafy, které (zda-li některé) ČTc porušuje, by žádný jednotlivec nebo neziskové sdružení, jako jsme my, nebyl schopen zaplatit. Zeptám se jinak – kdo z vás by byl ochoten jít do vleklého soudního sporu s právnických oddělením ČTc a riskoval, že by v případě prohry musel platit veškeré soudní výlohy obou zúčastněných stran? Nota bene v systému, kde o vině a nevině rozhoduje mnohdy více než spravedlnost politický vliv a peněženka? Budeme ale podávat podnět k ÚOHS a budeme doufat, že rozhodne podstatně rychleji než dříve, a že ani případné odvolání nebude řešit donekonečna.

(?) Je pravda to, co tady tvrdil před týdnem pan Crha, že nakupují dražší zařízení než jinde? Kolik existuje výrobců např. na DSLAM?

(!) Nemá smysl kupovat zařízení od desítek různých výrobců, běžné je použití zařízení jednoho, maximálně dvou výrobců, už třeba kvůli společné správě, školení techniků atp. ČTc používá podle našich informací zastaralé (nakoupené již před více než 2 lety) zařízení od výrobce Alcatel (největším dodavatelem DSLAMů na světě). Je možné, že to nakupují o něco dráž než v Číně, kde je přeci jen více potencionálních uživatelů, ale jestli to nakupují dráž než v Estonsku,Maďarsku či jiných malých evropských státech, kde je Internet i přesto několikrát levnější než tady, pak to svědčí jen o jejich neschopnosti, nebo by to znamenalo, že třeba z nedbalosti (schválně?) platí dodavatelům více peněz. Výrobců DSLAM ale existuje mnoho, prvky které používá ČTc patří k těm nejlevnějším, mnohde se používají i násobně dražší a přesto je tam pak koncová cena za DSL služby podstatně nižší. Nesmíme také zapomínat, že ČTc má velmi levnou pracovní sílu (jež tvoří 30 % jejich nákladů), nájemné a další náklady, a tak by neměl mít problém nabídnout minimálně stejně výhodné podmínky, jako ve světě.

(?) Jaká je podle vás pravděpodobnost, že bude do konce roku: zrychleno ADSL bez dalších omezení / zlevněno ADSL / ČTÚ zařadí ADSL do regulace a sníží ceny direktivně / některý z AO vyhraje spor o propojení s ČTc a k propojení skutečně dojde / pokud k propojení dojde, bude to mít vliv na ceny ADSL / zaveden semi-paušál 100h/500Kč / zaveden model FRIACO účtování mezi operátory?

(!) Nemám křišťálovou kouli, ale podle všech předběžných dohod by všechno opravdu do konce roku mělo nastat s výjimkou zlevněného ADSL, o kterém se zatím jedná. FRIACO účtování by mělo být do konce roku zatím jen v testovacím provozu, ale od nového roku už naostro i pro prodej koncovým zákazníkům. Nezapomínejme ovšem na to, že se od nového roku zvednou ceny o 17% kvůli zvýšení sazby DPH, takže kdyby se snížily ceny o méně než 17%, tak ve výsledku by to bylo od nového roku stejně zdražení.Zřejmě vás tedy touto odpovědí neuspokojím, i když jsem si velmi přál umět odpovědět pravdivě na všechny čtenářské dotazy.

(?) Kolik to bude stát FRIACO (investice)? Telecom tvrdí, že hodně...

(!) Telecom by byl sám proti sobě, kdyby tvrdil že investice budou zanedbatelné v porovnání s přínosem který zavedení paušálu přinese, protože by tak ztratil svůj jediný argument proti zavedení paušálů založených na modelu FRIACO. Co se týká zkušebního provozu tak zde je podle Studie proveditelnosti potřeba pouze v testovaných lokalitách zvýšit kapacitu propojovacích linek, což je zanedbatelný náklad. Pro přidání 640 portů pro potřeby FRIACO je potřeba v případě volných kapacit opět pouze rozšířit kapacitu propojení, takže investiční náklady jsou rovny 0,- Kč. V případě, že se ukáže, že přidání portů nepostačí, a síť bude nutné posílit přidáním účastnických bloků, je samozřejmě možné náklady rozpočítat na 8 let (právě s dobou 8letého odpisu se ve studii počítá) a náklady se potom zakalkulují také do pravidelné měsíční platby jednotlivých uživatelů FRIACO připojení.

(?) Co si myslíte o tom, kterak Telecom začátkem rodu odhadoval do konce roku zřídit "desetitisíce" ADSL linek, a tento odhad snížil na 16000 linek?

(!) Jelikož sleduji situaci ve světě už delší dobu a mám možnost porovnat jak závisí počet nově zřízených přípojek na ceně, kvalitě služby, velikosti trhu a mnoha jiných faktorech domnívám se, že i číslo 16 tisíc je dost přehnané. Telecom za první 4 měsíce uskutečnil jen cca. 5300 ADSL přípojek a stále se potýká s velkými technickými problémy. ČTc prostě ještě není připraven na masivní rozvoj této služby, ačkoliv měl dostatek času. Velkou roli v současných technických problémech hraje podle mého názoru také skutečnost, že technická zařízení nakupoval ČTc už před 2 lety a dnes je dost těžké zkombinovat starší hardware s novým software a naopak. Takže abych odpověděl na otázku – jestli nedojde k významné změně (pokles ceny, masivní reklamní kampaň, propojení nebo regulace ceny ze strany regulátora), tak ani toto nové číslo není reálné. Můj odhad je tak někde kolem 12-13 tisíc linek na konci tohoto roku. Ovšem vše se může změnit, budou-li dostatečně brzo na trhu tzv. samoinstalační balíčky DSL a uživatelé tak už nebudou muset na instalaci několik týdnů čekat (když už jsou náhodou v oblasti pokrytí). Stejně tak počet uživatelů může narůst po plánovaném podzimním zvýšení počtu ústředen vybavených DSLAM. Rozhodujícím faktorem pro skutečně masivní rozvoj DSL však nadále zůstává cena, jak dokazuje mnoho dokumentů organizace Point-Topic, jež monitoruje rozvoj DSL u více než 160 operátorů a 80 států světa. Jestliže tedy ministerstvo informatiky chce podle svého motta zvýšit Internetovou gramotnost a dostupnost Internetu, tak by si mělo tuto skutečnost uvědomit a tlačit na snížení ceny. Navýšení rychlosti sice přinese zkvalitnění ADSL služeb, nikoliv však jejich rozšíření.

(?) Jaký by byl váš názor na rozprodání ČTc - vždyť přeci kdyby musel odprodat IOL, nebo by se rozdělil na "dráty" a služby" a státní zůstaly jen dráty, tak by přeci neměl ČTc důvod někoho zvýhodňovat!

(!) Je to jedno z možných a velmi zajímavých řešení, zde musí zasáhnout stát – většinový vlastník. Domnívám se, že inteligentním rozprodejem by stát mohl i více vydělat a zároveň zavést okamžitě konkurenci na trhu. Důležité by bylo vyjednávání s TelSource, menšinovým vlastníkem ČTc, jež drží blokační minoritu a mohl by vetovat rozhodnutí o dělení a prodeji částí – musel by se mu za to nabídnout dostatečně výhodný bakšiš (např. vlastnění oné části „dráty“, ale i tak by ji stát musel mít právo regulovat, jako nyní u plynu a elektřiny).

Témata článku: Internet, Politický vliv, Nová linka, Masivní rozvoj, Omezená kapacita, Nový zákon, Čt televize, Partnerská organizace, Živě, Felix, Nejlevnější televize, Forman, Ministry, Čtenáři, Nová studie, Investiční náklad, DSL, Technická kapacita, Současné směřování, Stávka, Propojené zařízení, Rozprodání, Propojení, Zajímavý pár, Velká náročnost


Určitě si přečtěte

Zranitelnost platebních karet Visa umožňuje zločincům obejít limit při bezkontaktních platbách

Zranitelnost platebních karet Visa umožňuje zločincům obejít limit při bezkontaktních platbách

** Odborníci přišli na to, jak obejít limit bezkontaktních plateb ** Stačí zařízení, ovlivňující komunikaci mezi kartou a terminálem ** Stahují se nad bezkontaktními platbami mračna?

Karel Kilián | 79

13 praktických tipů a triků pro Mapy.cz, které možná neznáte

13 praktických tipů a triků pro Mapy.cz, které možná neznáte

** Mapy.cz neslouží jen k zobrazení podkladů a plánování tras ** Nabízejí celou řadu dalších praktických funkcí a možností ** Vybrali jsme třináct tipů a triků, o kterých možná (ne)víte

Karel Kilián | 30

Pojďme programovat elektroniku: České chytré zásuvky Netio pro kutily i firmy

Pojďme programovat elektroniku: České chytré zásuvky Netio pro kutily i firmy

** Wi-Fi zásuvky nevyrábí pouze Čína ** Vyzkoušeli jsme českou Netio PowerCable ** Je přímo určená pro vývojáře, má totiž jednoduché JSON API

Jakub Čížek | 42Aktuální číslo časopisu Computer

Speciál o přechodu na DVB-T2

Velký test herních myší

Super fotky i z levného mobilu

Jak snadno upravit PDF