Co je to ISAPI

ISAPI (Internet Server Application Program Interface) je množina funkcí ve Windows, která umožňuje vytvářet Web serverové aplikace, které budou rychlejší než Common Gateway Interface (CGI) aplikace.
ISAPI (Internet Server Application Program Interface) je množina funkcí ve Windows, která umožňuje vytvářet Web serverové aplikace, které budou rychlejší než Common Gateway Interface (CGI) aplikace. Nevýhoda CGI aplikace je, že při každém jejím volání se spustí v samostatném procesu v jeho vlastním adresovacím prostoru, což je nevýhodné zvláště při spuštění mnoha uživateli. Použitím ISAPI vytvoříte dynamickou knihovnu DLL, která běží jako část webového serveru. DLL bude v paměti počítače jen jednou, i když ji bude používat více uživatelů. DLL knihovna je do Web serveru nahrána při jeho startu a zůstává tam dokud je potřeba.

Existující CGI aplikace mohou být převedeny na ISAPI knihovny bez významnějšího přepisování. ISAPI knihovny musí být psány "thread-safe", aby nevynikly problémy při použití více uživateli.

Zvláštním případem ISAPI knihovny je ISAPI filtr, který je určený pro přijímání všech požadavků na HTTP. Lze například vytvořit ISAPI filtr pro šifrování nebo dešifrování, logování, odstínění požadavků nebo pro jiné účely.

ISAPI knihovny mohou generovat HTML kód stejně jako ASP skripty nebo skripty napsané v Perlu nebo v jiném jazyce. Rozdíl je ale v tom, že ISAPI knihovna je zkompilovaná, a proto vygeneruje HTML kód rychleji než při použití nějakého skriptu, protože skript musí být interpretován na serveru interpretem skriptovacího jazyka a teprve interpret tento HTML kód generuje. ISAPI knihovna žádný interpret nepotřebuje a generuje HTML sama. Rychlost generování pomocí ISAPI je proto několikanásobně rychlejší než při použití skriptů. Zvláště velký rozdíl v rychlosti je při složitějších výpočtech a mnoha operacích (např. vyhledávání a porovnávání řetězců).

Nevýhodou ISAPI je, že je závislé na platformě (na více platformách se mohou používat například skripty v Perlu). V současnosti umožňují ISAPI pouze Webové servery pro Windows. ISAPI je podporováno v obou Web severech od Microsoftu - Internet Information Server i Personal Web Server (ten je součástí Win 95 OSR2, Win 98, Win NT 4. O výhodnosti ISAPI svědčí i to, že je podporováno i Webovým serverem Apache ve verzi pro Windows. ISAPI je podporováno i některými dalšími komerčními Webovými servery a také některými freevarovými servery (Sambar, Server 7).

Vytváření ISAPI knihoven není omezeno na některý programovací jazyk. Mohou být programovány v libovolném jazyce (C/C++, Pascal, atd.) a zkompilovány kompilerem, který umí tyto knihovny vytvářet.

Další informace naleznete například na stránkách Microsoftu.

Váš názor Další článek: Sun to zválcuje zadarmo?

Témata článku: , , , , , , , , , ,