Co je k dostání na trhu internetovým připojením

V posledním půlroce prošla nabídka internetového připojení domácností v ČR (alespoň zdánlivě) revolucí. Většina poskytovatelů navýšila rychlosti svých přípojek, avšak nastavení agregace a nesmyslných pravidel FUP se pohříchu většinou nezměnila. Komentovaný přehled nabídky internetového připojení.
Co je k dostání na trhu internetovým připojením

Ačkoliv Česká republika zaznamenává meziroční nárůst penetrace širokopásmového připojení k internetu kolem 150 %, na sečtení procentního podílu domácností takto připojených nám (vzhledem k celku) vystačí prsty na rukou. Dominantními druhy připojení potom jsou: ADSL, připojení prostřednictvím rozvodů kabelové televize, prostřednictvím sítí mobilních operátorů a využitím dalších bezdrátových technologií.

ADSL

Nabídku tohoto typu připojení je možno rozdělit do dvou základních kategorií. Do první by spadaly přípojky provozované prostřednictvím linky společnosti Telefónica O2 (dříve Český Telecom), do druhé potom linky zapojené pomocí pronajatých uvolněných místních smyček (Local Loop Unbundling). V prvním případě bývají rychlosti i FUP nižší, naopak vyšší bývá agregace. Tyto tři parametry pohromadě určují značně horší kvalitativní vlastnosti takové varianty.

Rozdíly v parametrech a cenách ADSL služeb jsou v konkurenci jednotlivých poskytovatelů prakticky zanedbatelné. Nejvýraznějším společným rysem jim je skutečnost, že pouze minimum operátorů uvádí veškeré podmínky využívání různých služeb na pravou míru. Mnohé obchodní nabídky jsou značně nepřehledné. Často bývají ignorovány základní vlastnosti služeb, jako míra agregace, nutnost smlouvy na dobu určitou, nutnost dokoupení dalších (například hlasových) služeb, nutnost platit paušál Telefónice O2 (TO2) apod. Ač se nám to nelíbí, budeme se i my držet nastolené politiky providerů a uvádět ceny bez DPH.

Obecně se dá říci, že ADSL v síti TO2 bývá zatíženo datovým limitem FUP. Agregace takového připojení je potom 1:50. ADSL fungující přes LLU obvykle nebývá omezeno datovým limitem a agregace se snižuje na 1:40 (například GTS Novera, CzechOnLine) až 1:20 (České Radiokomunikace). Žádná z variant však nedosahuje rychlostí, které operátoři prezentují ve svých nabídkách a popisech služeb. Na reálnou rychlost má značný vliv právě míra agregace. Rychlost se tak při agregaci 1:50 pohybuje od průměrně 70 % rychlosti sjednané až po cca 80% při agregaci 1:20.

Nejpomalejší varianty ADSL, tedy ekvivalenty TO2 Internet Expres Impuls, s rychlostí 512/128 kilobitů za sekundu se u všech poskytovatelů pohybují kolem 400 korun měsíčně. Ceny se liší řádově o desetikoruny. Agregace činí 1:50, FUP 1 GB, maximálně 2 GB. Nejslabší nabídka ADSL bývá provozována pouze prostřednictvím linek TO2, tudíž je nutné platit navíc měsíční paušál v minimální hodnotě 299 Kč, tedy alespoň Telefon Expres Mini.

Jako druhý případ uvedeme linku s rychlostí 4096/512 kb/s. Zde už je cenová nabídka zajímavější. Rozdíly mezi jednotlivými operátory činí i čtyři sta korun. Tato varianta bývá nabízena jak na linkách TO2, tak prostřednictvím LLU. Z toho plyne agregace od 1:50 až po 1:20 a ne/nasazení datového limitu FUP v běžné výši 20 GB. Projevuje se však hlavní nemoc modelu LLU v ČR, kterou je cena, jíž musí operátoři za tyto linky platit. Její výše prakticky stírá rozdíl mezi cenou linky TO2 + měsíčního paušálu (299 Kč) a cenou linky pronajaté přes LLU. Cena čtyřmegabitového ADSL se pohybuje mezi 1 200 a 1 800 korunami v závislosti na zvoleném operátorovi, použité TO2 / LLU přípojce a přidané hodnotě (instalace zdarma, modem zdarma, technická podpora apod.).

Kabelové televize

Na trhu kabelového internetu se v ČR nachází dva majoritní hráči – společnosti UPC a Karneval. Vzhledem k tomu, že naprostá většina obyvatel má ve svém domě přípojku pouze jediného z obou operátorů, nedochází mezi nimi prakticky k žádné konkurenci. Kabeloví operátoři tedy za svého hlavního konkurenta na poli internetového připojení považují ADSL.

Na rozdíl od ADSL však kabelové televize prezentují své linky jako nesdílené, tzn. nezávislé na počtu uživatelů (bez agregace). Na druhou stranu i zde je standardem FUP v podobně nízkých hodnotách, jako v případě ADSL. Výhodou je absence dalších skrytých nákladů, jmenovitě například poplatků za zapůjčení, nebo nutnost pořízení vlastního modemu. Bezplatné zapůjčení kabelového modemu je standardem. Kabeloví operátoři také uvádí své ceny s DPH.

Obě společnosti během uplynulých měsíců, resp. týdnů zásadně zrychlily své internetové přípojky. Nejpomalejší nabídky se v obou případech vejdou pod pět set korun. Karneval Turbo 1M s rychlostí 1000/100 kb / s nabízí FUP 2 GB, po jehož překročení přijde zpomalení na 256/64 kb / s. UPC nabízí tarif Chello Starter o rychlosti 512/128 kb / s s limitem FUP 5 GB. Při stažení většího množství dat je třeba se spokojit s rychlostí 64/64 kb / s.

Čtyřmegabitovou linku najdeme pouze v nabídce UPC. Na uploadu dosahuje 512 kb / s a FUP je určen na 30 GB. Vyjde na 1 224 Kč měsíčně. Cenově nejbližší tarif Karnevalu je potom Turbo 5M, který za 1 308 Kč měsíčně nabízí rychlost 5000/500 kb /s. Tu však využijete pouze pro stažení nebo odeslání prvních 20 GB dat. Zpomalení je v obou případech stejné jako u ostatních tarifů, tedy 64/64 kb / s v případě UPC a 256/64 pro Karneval.

Každá z firem nabízí svým zákazníkům „něco navíc“. V případě UPC můžeme zmínit flexibilní tarif pro připojení. Ten dosahuje rychlostí 512/128 kb / s. Tarifikován je 35 korunami za každých 12 hodin. Od toho se pak odvíjí i FUP, který je nastaven na 500 MB za 12 hodin. Karneval lze rovněž pochválit. Jeho politika FUP nabízí sice nižší datové limity, než najdeme u UPC, ale rychlost nasazená po jejich překročení, tedy 256/64 kb / s, je reálně stále velmi dobře využitelným připojením. Navíc FUP Karnevalu se resetuje v den podpisu smlouvy, na rozdíl od UPC, kde k tomu dochází nárazově vždy k prvnímu dni v měsíci, což má za následek větší zatížení sítě na počátcích měsíců. Nerovnoměrné resetování FUP lépe rozkládá zátěž na síť.

Mobilní operátoři

Vysoká cena i nízká rychlost mobilního připojení jsou dány jinou cílovou skupinou zákazníků. Mobilní operátoři své datové služby orientují na klientelu, která potřebuje připojení kdykoliv a kdekoliv a je za to ochotna zaplatit.

Nejkomplexnější nabídku mobilního internetu má Telefónica O2 (Eurotel). Nabízí konektivitu prostřednictvím paketových služeb GPRS i EDGE a dále prostřednictvím sítí třetí generace, tedy na technologiích CDMA, UMTS a HSDPA. Každá z technologií dosahuje jiného stupně pokrytí. Nejlepší dostupnost je stejně jako u konkurence u GPRS. Nejhůře dostupné jsou nejnovější technologie UMTS a HSDPA.

Tarif Internet Mobil, kombinující možnost využití GPRS, EDGE i UMTS lze bez časového závazku získat za 649 Kč bez DPH. FUP Eurotelu je komplikovaně odstupňována podle typu dat, která zákazník sítí přenáší. Tarif Internet Pro je určen pro CDMA připojení. Stojí 699 Kč bez DPH měsíčně a jeho FUP je rozlišena nejen typem přenášených dat, ale i několika stupni jejich množství.

Operátor T-Mobile nedávno svou nabídku datových tarifů značně zjednodušil. Nabízí nyní tarifní zvýhodnění Internet+, které za 699 Kč měsíčně nabízí možnost využít technologií GPRS a EDGE. FUP činí 2 GB.

Tarify Internet 4G Standard a Premium nabízí navíc možnost přístupu k síti třetí generace, kterou T-Mobile nabízí pod marketingovým názvem Internet 4G. Ta pracuje na frekvenci 1900 MHz a momentálně je dostupná pouze v Praze. Internet 4G Standard v ní nabízí rychlost až 512 kb / s za 699 Kč měsíčně. S Internet 4G Premium se připojíte až 1 024 kb / s za 999 Kč bez DPH za měsíc. FUP vás omezí na 3, resp. 10 GB. Mimo Prahu pak lze oba paušály využít pro připojení do sítí GSM, tedy k technologiím GPRS a EDGE.

Vodafone jako jediný zatím neprovozuje síť třetí generace. Při využití jeho služeb je možno připojit se pouze prostřednictvím GPRS a EDGE, přičemž dostupnost (pokrytí) druhé zmíněné technologie je podstatně nižší, než například u T-Mobilu. Cena datového paušálu „Připojení na dlouho“ je odstupňována podle množství dat, které zákazník v daném zúčtovacím období přenese. Do 10 MB stačí 200 korun. Za další megabajty se přičítají další dvousetkoruny. Při překročení 10 MB první, další následuje po 40 MB. Nad 70 MB se již růst ceny zastaví na celkových 800 Kč bez DPH.

Jaké připojení zvolit?

Z našeho přehledu vyplývá zřejmá výhodnost kabelových přípojek. Vše záleží na individuálních požadavcích jednoho každého zákazníka. Nutno je však přihlédnout ještě k dalším významným hráčům na trhu. Těmi jsou bezpočetní lokální poskytovatelé. Ti nabízí nejčastěji připojení prostřednictvím různých bezdrátových technologií. V některých obcích začínají dokonce budovat optické páteřní sítě apod. Jsou tedy v ČR města, kde 10 Mb / s linka bez jakýchkoli omezení FUP vyjde na 720 Kč měsíčně.

Malí provideři si navíc často mnohem lépe váží svých zákazníků. Pravděpodobně se vám při kontaktu zákaznické linky a stížnosti na fakturaci nedostane odpovědi, že firma má 4,5 milionu zákazníků a proto k vám nemůže přistupovat individuálně.

I v polovině roku 2006 však nezbývá, než konstatovat, že reálná konkurence na českém trhu internetovým připojením je malá. Trh je deformován politikou společnosti Telefónica O2. Ještě nějakou dobu zřejmě potrvá, než se úroveň českých přípojek srovná s úrovní například německých. V SRN totiž není problém pořídit šestimegabitovou neomezenou přípojku za 10 Eur měsíčně.

 

Diskuze (74) Další článek: Lexar vymění 66 000 flashdisků JumpDrive

Témata článku: Internet, Připojení k internetu, UPC televize, Internetové připojení, Linka, Reálné využití, Kabelová televize, kB, První případ, Dostání, Druhá generace, Připojení, Televize v mobilu, Trh, Reálná konkurence, Reálné nasazení, Nízká úroveň, Jediný rozdíl, Druhá varianta, Televize O2, Česká televize, Jediný kabel, Značný vliv, Druhý případ, O2 mobilní telefony


Určitě si přečtěte

Co všechno se spouští se startem Windows a proč by vás to mělo zajímat

Co všechno se spouští se startem Windows a proč by vás to mělo zajímat

** Společně s operačním systémem se spouští řada aplikací a služeb ** Mohou mít negativní dopad na celkovou dobu startu Windows ** Jak získat kontrolu nad automaticky spouštěnými programy?

Karel Kilián | 57

Vybrali jsme 21 programovatelných hraček a stavebnic pro děti i jejich rodiče

Vybrali jsme 21 programovatelných hraček a stavebnic pro děti i jejich rodiče

** Získejte děti pro matematiku a základy techniky ** Kupte jim hračku nebo stavebnici, které vdechnou vlastní život ** Vybrali jsme 21 stavebnic pro malé caparty i budoucí experty na A.I.

Jakub Čížek | 10

Zorin OS 15: Vyzkoušejte další hezký a nenáročný linux pro mamku a taťku

Zorin OS 15: Vyzkoušejte další hezký a nenáročný linux pro mamku a taťku

** Ačkoliv je grafických linuxů plný internet, stále vládnou Windows ** Jeden z nich se jmenuje Zorin OS a nedávno se dočkal aktualizace ** Dělají jej dva kluci z Irska a je fakt hezký

Jakub Čížek | 116

Nejlepší notebooky do 10 000 korun: Co koupit a čemu se raději vyhnout

Nejlepší notebooky do 10 000 korun: Co koupit a čemu se raději vyhnout

** Do deseti tisíc korun lze dnes koupit slušné notebooky ** V nabídce ale i tak převládají zastaralé a pomalé modely ** Poradíme, jak dobře vybrat i s omezeným rozpočtem

David Polesný | 102

Hesla jsou zlo. Hackeři napáchali tolik škody právě proto, že vůbec existují

Hesla jsou zlo. Hackeři napáchali tolik škody právě proto, že vůbec existují

** Nikdo si je nepamatuje ** Žádné není zcela bezpečné ** Nejlepší by bylo je prostě zrušit

Jakub Čížek | 63

Antivir zdarma: 8 bezplatných řešení, která zatočí s havětí v počítači

Antivir zdarma: 8 bezplatných řešení, která zatočí s havětí v počítači

** Součástí Windows 10 je integrovaný antivirový program. Stačí to? ** Představíme vám sedm aplikací na boj proti virům a malwaru ** Všechny jsou k dispozici zdarma a některé ani nemusíte instalovat

Karel Kilián | 31


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: 20 powerbank s USB-C

Test: mobily do 3 500 Kč

Radíme s výběrem routeru

Tipy na nejlepší vánoční dárky