Cloud Computing: jak ustát změnu

29. května 2013
Střižna YouTube dokáže nově zpomalit čas
(inzerce) Zvýšená flexibilita a přizpůsobivost IT infrastruktury je klíčem k úspěchu na trhu.

Rostoucí globalizace přináší nové a dynamické trhy a současně zvyšuje konkurenci a zrychluje konkurenceschopnost. Za samozřejmou se všude považuje zvýšená flexibilita a přizpůsobivost IT infrastruktury.

Cloud.jpg

Odborné útvary očekávají od IT manažera trvale stabilní výkon ICT systémů při téměř libovolné přizpůsobivosti. Cloud se proto ne zcela bez důvodu nalézá velmi vysoko na seznamu priorit, protože znamená zvýšení pružnosti procesů a celého prostředí IT při neomezené dostupnosti a zlepšené možnosti údržby. Cloud computing však neřeší vše. Firmy si musí vyjasnit, pro jaké oblasti obchodu a procesy je cloud computing lepší alternativou a jak do něj správně vstoupit. Základem je podrobná analýza a fundovaný výběr aplikací a procesů.

Vyhodnocení připravenosti na cloud

Uvažujete-li o cloud computingu musíte hned zpočátku vyjasnit některé základní otázky: Pro jaké podnikové procesy a aplikace je cloud vhodný? Lze do cloudu přenést vlastní vývoj či přizpůsobená standardní řešení? Lze zajistit úroveň bezpečnosti různých aplikací a podnikových dat? Existuje soulad se specifickými podnikovými a zákonnými rámcovými podmínkami? Jak převedu, migruji, moje aplikace do cloudu?

Odpovědi na tyto otázky musí být nalezeny v odhadu připravenosti na cloud. Základem pro stanovení cloudové strategie je při tom podrobná analýza ICT architektury, aplikačního prostředí a podnikových procesů a itinerář implementace.

Migrace a integrace cloudu

Na realizaci stanovené cloudové strategie a na rychlý a bezpečný přechod jsou ve druhém kroku zaměřeny služby převodu a začlenění do cloudu. Přesun aplikaci do cloudu je založen na standardizované nabídce služeb cloudové migrace a integrace začleněné do modulárního portfolia. Je tím zajištěna nákladově účinná a rychlá realizace ve vysoké kvalitě.

Na základě standardizovaného katalogu služeb, který lze volitelně rozšířit, je k dispozici nabídkový balíček nabízený za pevný cenový model. Migrační projekt pak prochází třemi fázemi: plánování, migrace a ukončení starých systémů.

Významnou pomocí pro hladkou migraci je standardizace procesů pro přechod z běžného provozu do cloudu. Hlavními výhodami při tom jsou:

  • Standardní řešení pro převod aplikací do cloudu
  • Výpočet pevných cen na základě zátěže
  • Použití nástrojů pro automatizaci migrací
  • Jasná pravidla a modely postupů ohraničení různých migračních zásahů

Má-li být migrace firemního ICT prostředí do cloudu úspěšná, je třeba neopominout žádný z naznačených kroků a důsledně využít praxí prověřené metodiky a migrační nástroje.

5 kroku.png

T-Systems Czech Republic, a.s.

Další článek: Střižna YouTube dokáže nově zpomalit čas

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , ,