Český Microsoft Office 2003 přichází

Dnes bude oficiálně uvedena na trh lokalizovaná verze sady aplikací Microsoft Office 2003. S českým Officem pracujeme již pár týdnů, takže můžeme přinést i první zkušenosti. Nabízíme také detailní přehled vylepšení jednotlivých aplikací.
Český Microsoft Office 2003 přichází

Vylepšení v Microsoft Access 2003

Zobrazení informací o závislostech objektů

V aplikaci Microsoft Office Access 2003 lze zobrazit informace o závislostech mezi databázovými objekty. Možnost zobrazení seznamu objektů, které používají určitý objekt, pomáhá při dlouhodobém udržování databáze a brání vzniku chyb souvisejících s chybějícími zdroji záznamů. Například již nepotřebujete dotaz Čtvrtletní objednávky v databázi Prodej, ale před jeho odstraněním chcete zjistit, které další objekty v databázi tento dotaz používají. V tomto případě můžete před odstraněním dotazu buď změnit zdroj záznamů závislých objektů nebo tyto objekty odstranit. Zobrazením úplného seznamu závislých objektů lze ušetřit čas a minimalizovat chyby.

Kromě seznamu objektů, které jsou vázány s vybraným objektem, lze zobrazit také objekty, které jsou vybraným objektem používány.

U maker, modulů a datových stránek nejsou závislosti vyhledány. Projekty aplikace Access tuto funkci nepodporují.

Kontrola chyb ve formulářích a sestavách

V aplikaci Microsoft Office Access 2003 můžete povolit automatickou opravu obvyklých chyb ve formulářích a sestavách. Kontrola chyb označí chyby, jako jsou například dva ovládací prvky se stejnou klávesovou zkratkou nebo sestava, jejíž šířka je větší než stránka, na níž má být vytištěna. Povolení kontroly chyb vám pomůže při rozpoznání a opravě chyb.

Na následujícím obrázku je znázorněn popisek ovládacího prvku Datumnarození v návrhovém zobrazení. Kontrola chyb týkajících se klávesových zkratek je zapnuta, a proto je v levém horním rohu ovládacího prvku zobrazen indikátor chyb. Tomuto ovládacímu prvku je přiřazena duplicitní klávesová zkratka.

Pokud vyberete ovládací prvek s indikátorem chyb, zobrazí se tlačítko Možnosti kontroly chyb.

Umístíte-li ukazatel myši na tlačítko Možnosti kontroly chyb a potom klepnete na zobrazenou šipku, zobrazí se nabídka s možnostmi pro opravu nebo ignorování chyby.

Kopírování vlastností pole

V předchozích verzích aplikace Microsoft Access bylo nutné při každé změně dědičné vlastnosti pole ručně změnit vlastnost příslušného ovládacího prvku ve všech formulářích a sestavách. Nyní je při změně dědičné vlastnosti pole v návrhovém zobrazení tabulky zobrazena možnost aktualizovat vlastnosti všech nebo některých ovládacích prvků svázaných s daným polem.

Inteligentní značky

V aplikaci Microsoft Office Access 2003 můžete pomocí vlastnosti SmartTags přidat inteligentní značku do každého pole v tabulce, dotazu, formuláři, sestavě nebo na datové stránce v databázi.

Zálohování databáze nebo projektu

Aktuální databázi nebo projekt můžete před provedením podstatných změn zálohovat. Záložní kopie bude uložena ve výchozím umístění zálohy nebo v aktuální složce.

Chcete-li databázi obnovit, přejděte do umístění zálohy, soubor přejmenujte a otevřete ho v aplikaci Access.

Podpora motivů systému Windows XP

V operačním systému Microsoft Windows XP je k dispozici několik motivů. Pokud jste zvolili jiný motiv než výchozí, bude v aplikaci Access tento motiv použit u zobrazení, dialogových oken a ovládacích prvků. Tomu, aby ovládací prvky dědily motivy z operačního systému, můžete zabránit nastavením možnosti pro danou databázi nebo projekt.

Vylepšené řazení ovládacích prvků

V Průvodci seznamem a v Průvodci polem se seznamem ve formulářích a sestavách a v Průvodci vyhledáváním v databázi aplikace Access lze nyní určit vzestupné nebo sestupné pořadí řazení až pro čtyři pole. Stránka řazení přidaná do těchto průvodců má stejný vzhled i chování jako stránka řazení v Průvodci sestavou.

Možnosti automatických oprav

V aplikaci Microsoft Office Access 2003 máte větší kontrolu nad chováním funkce Automatické opravy. Vedle automaticky opraveného textu se zobrazí tlačítko Možnosti automatických oprav. V případě, že nechcete, aby byl text opraven, můžete klepnutím na toto tlačítko a výběrem příslušných možností vrátit opravu zpět nebo zapnout či vypnout možnosti funkce Automatické opravy.

Rozšířené možnosti písma v zobrazeních SQL

V zobrazení SQL a návrhovém zobrazení dotazu v databázích i projektech aplikace Microsoft Access nyní můžete změnit písmo a velikost písma textu pomocí možnosti Písmo návrhu dotazu přidané na kartu Tabulky či dotazy v dialogovém okně Možnosti, které je přístupné z nabídky Nástroje. Toto nastavení je použito u všech databází a pracuje s vysokým kontrastem a dalším nastavením funkcí pro usnadnění práce s počítačem.

Kontextová nápověda v zobrazení SQL

V zobrazení SQL dotazu v databázi aplikace Microsoft Access je nyní k dispozici nápověda ke klíčovým slovům jazyka Jet SQL, funkcím jazyka VBA a funkcím aplikace Access. Chcete-li zobrazit nápovědu k textu v blízkosti kurzoru, stačí pouze stisknout klávesu F1. Lze také prohledávat témata referenční nápovědy k jazyku Jet SQL a funkcím jazyka VBA.

Import, export a propojení

Import, export a propojení se seznamem služby Microsoft Windows SharePoint Services z aplikace Access

Se seznamem služby Windows SharePoint Services lze provádět následující operace:

  • export obsahu tabulky nebo dotazu do seznamu,
  • import obsahu seznamu do tabulky,
  • propojení tabulky se seznamem.

Export a propojení s daty aplikace Access ze služby Windows SharePoint Services

Seznam v zobrazení datového listu lze nyní exportovat ze služby Windows SharePoint Services do statické nebo propojené tabulky v aplikaci Access. Při exportu do statické tabulky vytvoříte tabulku v aplikaci Access. Změny v tabulce lze potom zobrazit a provádět nezávisle na původním seznamu ve službě Windows SharePoint Services. Podobně změny v seznamu služby Windows SharePoint Services nebudou mít žádný vliv na tabulku v aplikaci Access.

Při exportu do propojené tabulky vytvoříte nejdříve tabulku v aplikaci Access a potom dynamické propojení mezi touto tabulkou a seznamem, takže změny v tabulce se projeví v seznamu a naopak.

Vytvoření místní tabulky z propojené tabulky

V aplikaci Microsoft Office Access 2003 můžete vytvořit místní kopii struktury nebo struktury a dat obsažených v propojené tabulce.

Podpora jazyka XML

S rozšířenou podporou jazyka XML v aplikaci Microsoft Office Access 2003 můžete při importu nebo exportu dat do souborů XML zadat transformační soubor. Transformace je potom použita automaticky. Při importu dat XML je transformace použita okamžitě, před vytvořením nové tabulky nebo připojením k existující tabulce. Při exportu dat do souboru XML je transformace použita po operaci exportu.

Databáze často obsahuje hodnoty pro vyhledávání, které jsou uloženy v jiné databázi. Nyní lze do exportu zahrnout i tyto související tabulky. Při exportu objektu lze zahrnout také libovolný předdefinovaný filtr nebo pořadí řazení pro daný objekt.

Rozšíření zabezpečení

Zabezpečení maker

Aplikace Microsoft Office Access 2003 umožňuje ochranu proti potencionálně nebezpečnému kódu VBA nastavením úrovně zabezpečení maker. Úroveň zabezpečení můžete nastavit tak, abyste byli vyzváni při každém otevření databáze obsahující kód VBA, nebo mohou být automaticky blokovány databáze z neznámých zdrojů.

Aplikace Access kromě toho používá technologii Microsoft Authenticode, která umožňuje digitálně podepsat projekt maker pomocí digitálního certifikátu. Certifikát použitý k vytvoření podpisu potvrzuje, že makro pochází od osoby, která ho podepsala. Podpis slouží k potvrzení, že makro nebylo změněno. Pokud nastavíte úroveň zabezpečení maker, můžete makra spustit na základě toho, zda jsou digitálně podepsána autorem, který se nachází ve vašem seznamu důvěryhodných zdrojů.

Blokování potenciálně nebezpečných funkcí

Aplikace Access blokuje používání potenciálně nebezpečných funkcí ve výrazech pomocí režimu rozšířeného izolovaného prostoru (sandbox) Výrazové služby databázového stroje Microsoft Jet.

Témata článku: Microsoft Office, Microsoft, Unicode, Nová funkce, Seznam, Office + N, Panel, Webová stránka, Office 2010, Export, CD-ROM, Stejný vzhled, Základní prezentace, Obchodní řešení, Microsoft Office 365, Tlačítko umožňující, Microsoft Office 2013, WYSIWIG, Složka, Sharepoint, Číslovaný seznam, Office, Běžný úkol, Makro, Šifrované připojení


Určitě si přečtěte

USA rozdávají chudým dotované telefony s Androidem. Jsou z Číny a plné virů

USA rozdávají chudým dotované telefony s Androidem. Jsou z Číny a plné virů

** Chudí Američané mohou dosáhnout na dotovaný mobil ** Jeden takový rozdává třeba tamní Virgin Mobile ** Má to jeden háček. Je prošpikovaný malwarem

Jakub Čížek | 46

Nejlevnější router s Wi-Fi 6 v testu: vážně ještě chcete kupovat routery jen pro 802.11ac?

Nejlevnější router s Wi-Fi 6 v testu: vážně ještě chcete kupovat routery jen pro 802.11ac?

** Otestovali jsme TP-Link Archer AX10, nejdostupnější router s Wi-Fi 6 ** Šetřilo se, ale zatím ty ústupky tolik nebolí ** Pro domácí síťování pohodlná volba, do firmy ale chcete něco lepšího

Tomáš Holčík | 44Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test autokamer

Test ATX skříní

Jak surfovat pohodlně

Sportovní aplikace

Jak funguje procesor