Autorské právo | Pirátství | Policie

Čech na internetu sdílel tisíc písniček. Policie ho zadržela a teď mu hrozí dva roky vězení

Policie České republiky připomněla skutečnost, že volné zpřístupňování zvukových děl chráněných autorským zákonem nemusí zůstat bez následků. Na svém webu informuje o případu muže, který sdílel soubory obsahující nahrávky komerčních hudebních skladeb.

„Koncem března obvinili policisté odboru hospodářské kriminality územního odboru Karviná šedesátiletého muže ze spáchání trestného činu porušení autorských práv. Je mu kladeno za vinu, že nejméně od října 2013 do listopadu 2022 měl prostřednictvím internetu zpřístupnit k volnému šíření téměř 1 000 souborů komerčních hudebních alb.“ stojí v úvodu tiskové zprávy.

Policejní zátah na „sdíleče“

Policisté se případem zabývali na základě trestního oznámení, které na pachatele podala jedna z poškozených společností. Během prošetřování zjistili, že muž měl na veřejně přístupný server prostřednictvím svého počítače uložit tisíc souborů, ke kterým měl přístup prakticky kdokoli.

Ačkoli neměl ze svého počínání žádný finanční profit, v rozporu se zákonem je již samotná skutečnost, že umožnil vyhledání a následné stažení audiovizuálních děl neomezenému okruhu uživatelů internetu. Tím se dopustil porušení autorských práv, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázím dle § 270 trestního zákona.

Tento paragraf říká, že „Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání, tiskové publikaci nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“

Obviněný uvedl, že hudbu stahoval hlavně pro svou potřebu, ale také aby ji mohl poskytnout ke stažení jiným uživatelům. Pro další fanoušky sehnal i záznamy u nás nedostupné. Ve výpovědi přiznal, že si je vědom, že vložením děl bez svolení vlastníků autorských práv porušuje nějaké právní normy, ale vše dělal hlavně proto, že má hudbu rád a je to jeho celoživotní záliba.

„Když byl správcem autorských práv prostřednictvím úložiště upozorněn, že veřejně zpřístupňuje hudbu podléhající ochranné známce, začal vložené soubory mazat.“ uvedla Policie ČR v tiskové zprávě s komentářem, že „V této souvislosti je na místě připomenout, že nejen hmotné statky, ale také výtvory duševní činnosti mají své vlastníky. Opomenutí či bagatelizování této skutečnosti sebou může přinést značné problémy např. v podobě trestního stíhání.“

Diskuze (100) Další článek: Sklenička alkoholu denně vám život neprodlouží. Ale ani nezkrátí, ukázala metaanalýza

Témata článku: , , , , , , , , , , , , ,