Březen měsíc Internetu – osloví vás některé z akcí?

V průběhu Měsíce internetu se uskuteční velké množství akcí, které jsou zaměřeny na nejrůznější věkové, sociální či profesní skupiny obyvatelstva. Podívejte se charakteristiku nejdůležitějších z nich.

BMI v BMI

Záhadná zkratka znamená Bezmezné informace v BMI (tedy v Březnu – měsíci internetu) a představuje název pro polovážnou – položertovnou akci skupiny pražských a rožnovských knihovníků. Ti nabídnou po dobu 24 hodin od 19. hodiny 1. března do 19 hodin 2. března odpověď kterémukoliv zájemci na jakoukoliv otázku zaslanou v tuto dobu na adresu BMI@nkp.cz, a to v duchu hesla: Nemožné na počkání, zázraky do konce BMI. Knihovníci tak chtějí prezentovat knihovny jako místa, kde je netušené množství informací, a to jak v tradiční, tak v elektronické podobě.

Do knihovny na internet, po internetu do knihovny

Na březen připravilo na 200 knihoven po celé republice velmi pestrý program, který umožní seznámení s internetem a zajímavými informačními zdroji nejrůznějším skupinám – dětem, seniorům, ženám na mateřské dovolené, široké veřejnosti. Při této příležitosti je možné všimnout si také úlohy knihoven při úsilí zabránit rozšíření digitální propasti mezi lidmi s přístupem k internetu a bez něho.

Zvláštní akcí Klubu dětských knihoven je Noc s Andersenem, kdy 54 knihoven pozve děti, aby strávily noc z pátku 22. března v knihovně v pohádkovém duchu. Zúčastněné knihovny jsou propojeny internetovou konferencí a v ní se informují o aktuálním průběhu akce u nich.

Centra internetu

S vlastními aktivitami na podporu internetu přišli také partneři BMI 2002. Počátkem března startuje projekt Intelu a dalších firem, nazvaný Centra internetu. Jeho cílem je umožnit zájemcům na jednom místě nejprve absolvovat rychle a levně základní vyškolení v ovládání internetu, poté si zde prakticky vyzkoušet získané znalosti ovládání počítače a práci s internetem a popřípadě v centru také rovnou objednat jednu ze tří sestav počítače s nainstalovaným softwarem, který zajišťuje všechny podstatné funkce a oprošťuje uživatele od starostí s instalací jednotlivých programů.

Kurzy jsou připraveny ve třech úrovních – pro začátečníky, pokročilé a rozšiřovací. Všechny jsou dvouhodinové a stojí 100 korun. Objednat se na ně lze z kteréhokoli místa v republice na jednotném telefonním čísle 0844-111130. Zájemce si může vybrat nejbližší z Center internetu, která jsou zatím ve 20 regionech. Pro pořízení počítače stačí zákazníkovi jen dva průkazy a záloha ve výši 10 % ceny počítače. Pokud objednávku učiní po skončení kurzu, bude cena o výši kurzovného snížena.

Řidičák na počítač

V půli března uvede společnost LANGMaster International (další partner BMI 2002) na trh interaktivní multimediální kurz Řidičák na počítač, který lze provozovat na internetu nebo na CD-ROM. Cílem kurzu je seznámit uživatele se základními pojmy a dovednostmi, které potřebují pro samostatné používání osobních počítačů a jejich programového vybavení. Kurz vychází ze standardizovaných osnov ECDL (European Computer Driving Licence). Zájemci mohou kurz vyzkoušet nejprve na internetu na adrese http://vzdelavani.langmaster.cz. Jestliže jim bude vyhovovat, mohou si objednat některý z kurzů na CD-ROM, anebo po zaplacení získají heslo a budou přistupovat k vybranému kurzu na internetu.

LANGMaster je kompetentní také pro otázky e-learningu, distančního vzdělávání, protože

Vydává i řadu jiných vzdělávacích titulů. V rámci akce Internet do škol vydává edici CD Škola hrou – řadu 80 interaktivních učebnic.

Hybridní pošta

Česká pošta, která je rovněž partnerem BMI 2002, nabízí službu zvanou hybridní pošta. Jde o kombinaci elektronického přenosu dat a fyzického doručení zásilky do schránky adresáta. Jestliže firma chce poslat například cenovou nabídku všem stavebním společnostem na území státu nebo truhlářům v severních Čechách, potřebuje k tomu jen databázi adresátů a obsah sdělení. Obojí v podobě počítačových dat, která lze zaslat prostřednictvím internetu v zašifrované podobě do Postservisu. Toto středisko dopisy, nabídky či třeba faktury vytiskne, zabalí do obálek a odešle klasickou poštovní sítí.

Nemá-li firma potřebnou databázi, může ji získat od České pošty, která vlastní adresáře všech firem a domácností v celé republice. Takže není problém vytvořit databázi potenciálních zákazníků podle regionu nebo oborového členění. Využití hybridní pošty přináší vysoké finanční a časové úspory. Tisk většího množství dopisů a faktur na vysoce kapacitních tiskárnách je levnější než na kancelářské tiskárně, obálkování dopisů rychlostí 14 tisíc kusů za hodinu je nákladově výhodnější než ruční práce několika zaměstnanců.

Stavební spoření on-line

Stavební spořitelna České spořitelny, známá jako buřinka, která je dalším hlavním partnerem BMI 2002, se rozhodla podporovat Internet zaváděním nových on-line služeb a prostřednictvím výrazných slev, jež na své on-line produkty a služby poskytuje. Smlouvy o stavebním spoření uzavřené prostřednictvím internetu poskytuje s 50% slevou z úhrady za uzavření smlouvy; za vyřízení úvěru on-line způsobem nepožaduje dokonce žádnou úhradu.

Nová pravidla registrace domén

Od 1. března vstupují v platnost nová pravidla registrace domén, která by měla zabránit spekulantům ve snadném skupování domén ve velkém, jako tomu bylo dosud. Kromě toho v úterý 5. března v Kongresovém centru Praha začne v 10,00 dražba dosud zakázaných doménových jmen arts.cz, com.cz, firm.cz, net.cz, nom.cz, rec.cz, web.cz a cc.cz. V dohledné době se také začnou používat domény 2.úrovně gov.cz, org.cz, mil.cz, edu.c, int.cz

Internet & Business Live

Čtvrtý ročník konference, kterou pořádá 5.3. v Praze First Tuesday CZ, se soustředí na základní trendy, obchodní modely a strategie, uplatňované na českém internetu v různých oblastech internetového podnikání. Na odborný program naváže neformální setkání internetových podnikatelů, investorů, konzultantů a dalších hostů v tradičním stylu First Tuesday. Účastníci konference Internet & Business LIVE mají přednostní právo volného vstupu, pro ostatní zájemce bude třeba předchozí rezervace. Na konferenci je možné se přihlásit na www.firsttuesday.cz.

Dětská konference Junior Internet

V sobotu 9. 3. se uskuteční 3. ročník dětské konference o internetu, kterou organizují samy děti. Zúčastní se jí na 100 vítězů nominačních soutěží Junior Web, Junior Text a Junior Speciál. Program konference se bude skládat zejména z přednášek dětských lektorů (například o serverech pro děti, internetových obchodech pro děti, grafice, e-knihách), prezentací vítězných prací z nominačních soutěží, představení serverů a služeb určených dětem a prezentací školních projektů vztahujících se k internetu. Pravděpodobně se uskuteční rovněž přednáška přenášená internetem z USA (Vojta Horna, účastník minulých dvou ročníků konference), beseda se známými internetovými osobnostmi moderovaná Miss Internet Jasnou Sýkorovou, vědomostní soutěž o ceny, všichni účastníci vyhrají díky Creative Labs, Mamutu.cz a dalším sponzorům nějakou cenu v tombole. Průběh konference bude vysílán on-line na http://live.atlas.cz. Podrobnosti o konferenci jsou na www.juniorinternet.cz.

Internet a konkurenceschopnost firem

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uvítá 13. března ve svých prostorách účastníky již 4. ročníku konference, která se soustředí na uplatnění internetu v podnikatelské strategii firem. Program lze nalézt na http://e-konference.utb.cz.

E-learning v praxi firemního vzdělávání

Pro personalisty, manažery vzdělávání firem a další zájemce je určena konference E-learning v praxi firemního vzdělávání, která se uskuteční 14. 3. v Praze. Jejím cílem je umožnit výměnu názorů a zkušeností s organizačně technickými řešeními e-learningu v této oblasti a s pedagogicko-psychologickými a metodickými aspekty tohoto způsobu vzdělávání, včetně jeho vlivu na změny ve firemní kultuře. Program a podmínky registrace jsou na www.e-univerzita.cz.

Internet pro zdravotně postižené

V sobotu 16. března se uskuteční v Kongresovém centru v Praze INSPO 2002, konference Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Při té příležitosti je možné se zamyslet nad možnostmi, které nabízí internet zdravotně postiženým při jejich zapojení do společnosti, při posílení šancí na trhu práce. Tímto tématem se bude zabývat rovněž jedna z pracovních sekcí. Druhá se soustředí na efektivní tvorbu webu neziskové organizace. Konference vznikla z podnětu Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO), která vznikla vloni.

Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS)

Ve dnech 25. a 26. března se sjede do Hradce Králové na 1500 účastníků konference ISSS 2002, která je největší svého druhu v Evropě. Čeká je bohatý program plný přednášek, diskusí, workshopů, prezentací i slavnostních vyhlášení vítězů několika prestižních soutěží. Z novinek asi nejvíce zaujme pořad "Bez e-munity", jehož se v roli diskutujících zúčastní zástupci všech parlamentních politických stran a který bude moderovat Jan Pokorný. Další programové bloky se budou věnovat mj. otázkám transparentnosti výběrových řízení, aplikaci zákona o elektronickém podpisu, možnostem využití elektronického obchodování ve veřejné správě. Podrobnosti o programu jsou na www.isss.cz.

Internet do škol

Ve čtvrtek 28. března se uskuteční ve Veletržním paláci v Praze konference Internet do škol – a co s ním? Jejím cílem je seznámit odbornou školskou veřejnost s praktickými zkušenostmi využití internetu ve školní výuce. A. Gilleran z European Schoolnet představí celoevropský vzdělávací portál. Budou prezentovány také výsledky grantu společnosti 3COM pro české školy, kdy každý měsíc vybavuje jednu školu zdarma zařízením umožňujícím propojení počítačů do sítě. Hlavním partnerem této konference je vedle firmy 3COM také Česká spořitelna a sdružení školských organizací CZESHA, jehož představitelé mohou poskytnout novinářům kvalifikované názory na problematiku zavádění internetu do škol. Diskusi o aktuálních otázkách internetizace škol moderuje Ondřej Neff. Konference bude přenášena živě na http://live.atlas.cz.

Kozel tour aneb Festival pod střechou

Letošní Měsíc internetu se rozhodlo podpořit i celorepublikové turné hvězd folku a country, které je zaměřeno na protidrogovou prevenci. V březnu zavítá do 20 měst a upozorní na internet jako jeden z možných způsobů trávení volného času.

Internet na veřejných místech

Výsledky výzkumu, který se uskutečnil v listopadu 2001 ve všech okresních městech ČR. Společnost DEMA zkoumala nabídku veřejně dostupného internetu na 8 typech míst – v knihovně, internetové kavárně, hotelu, poště, okresním a městském úřadě, železničním a autobusovém nádraží. Ve stejných městech zjišťovala společnost Market i poptávku po informacích a zájem o veřejně dostupný internet. Je možné i srovnání s obdobným výzkumem, který proběhl rok předtím v krajských městech. K dispozici je spousta zajímavých dat a poznatků.

Bariéry rozvoje elektronického obchodu mezi firmami

Výsledky výzkumu v 900 firmách v šesti krajích a Praze, organizovaného sdružením BMI, se staly přílohou Zelené knihy o elektronickém obchodu, kterou přijala letos v lednu vláda. Ukazují, kde jsou nejslabší místa firem v připravenosti na elektronické obchodování.
Diskuze (7) Další článek: SP1 pro Windows XP bude na podzim

Témata článku: Internet, Měsíc, Autobusové nádraží, Miss, Březen, Spoření, I/O, Ostatní zájemce, Tiskárny v akci, Čtvrtý ročník, Kancelářské potřeby praha, Vědomostní soutěž, Zašifrovaná data, E-Learning, Junior, Veletržní palác, Bmi, Doručení zásilky, Stavební spoření, Knihovna, Folk, Horn, Zašifrovaný data, Samostatné používání


Určitě si přečtěte

26 užitečných rozšíření pro Chrome: Naučte prohlížeč nové věci

26 užitečných rozšíření pro Chrome: Naučte prohlížeč nové věci

** Prohlížeč Chrome obsahuje širokou škálu funkcí, neumí ale všechno ** Jeho schopnosti můžete rozšířit pomocí rozšíření ** Vybrali jsme pro vás zajímavé a užitečné doplňky

Karel Kilián | 44

Karel Kilián
Doplňky do prohlížečeChromeProhlížeče
Archivovat data do cloudu, na HDD, SSD, DVD, nebo Blu-ray? Co je nejvýhodnější?

Archivovat data do cloudu, na HDD, SSD, DVD, nebo Blu-ray? Co je nejvýhodnější?

** Kam doma natrvalo uložit data? Vyplatí se ještě optická média? ** Jaké kapacity disků a médií má smysl koupit? ** Cenovou výhodnost si ukážeme na příkladech s 2TB úložištěm

Lukáš Václavík | 118

Lukáš Václavík
ZálohováníÚložištěPevné disky
Seznam.cz má vlastního hlasového asistenta pro Android. Rozumí česky a nastaví i budík
Jakub Čížek
Mobilní aplikaceAndroidSeznam.cz
Messenger a Instagram přicházejí v Evropě o funkce. Kvůli nové směrnici o soukromí
Vladislav Kluska
EvropaInstagramFacebook Messenger
Google spouští vlastní VPN a konkurenci se to vůbec nelíbí
Lukáš Václavík
SoukromíVPNGoogle
Šéf Spotify: Budeme zdražovat. Náš obsah se zlepšil
Markéta Mikešová
PředplatnéSpotify

Aktuální číslo časopisu Computer

Jak prodloužit výdrž notebooku

Velké testy: gamepady a inkoustové tiskárny

Důkladný test Sony Playstation 5