Umělá inteligence | Bill Gates | Komentář

Bill Gates: V životě jsem viděl dvě zásadní technologie. Grafické rozhraní v roce 1980 a umělou inteligenci v roce 2022

„Vývoj umělé inteligence je stejně zásadní jako vznik mikroprocesoru, osobního počítače, internetu a mobilního telefonu. Změní způsob, jakým lidé pracují, učí se, cestují, využívají zdravotní péči a komunikují mezi sebou. Celá průmyslová odvětví se budou orientovat na ni. Podniky se budou odlišovat tím, jak dobře jej využívají,“ píše Bill Gates na svém GatesNotes.

Popisuje, že za svůj život viděl dvě revoluční technologické demonstrace:

 • Na té první mu programátor jménem Charles Simonyi v roce 1980 předvedl grafické uživatelské rozhraní, předchůdce všech moderních operačních systémů včetně Windows.
 • Na té druhé mu lidé z Open AI v létě 2022 předvedli, jak AI složila zkoušku Advanced Placement z biologie. Ten úkol jim Gates zadal o pár měsíců dříve a čekal, že je zaměstná na několik let.

Pak se Bill věnuje oblasti, která je pro něj dnes stěžejní – filantropii. Jak může umělá inteligence zmenšit největší ze světových nerovností?

 • Každý rok zemře 5 milionů dětí mladších 5 let, téměř všechny v chudých zemích a umírají na zdravotní problémy, kterém lze předcházet – průjmy nebo malárie. Je těžké si představit lepší využití umělé inteligence, než je záchrana dětských životů. Když chybí lékař, AI doručí správné informace ve správný čas, pomůže s diagnózou i dalším postupem léčby.
 • V USA jsou největší nerovnosti ve vzdělání, úspěšnost studentů v matematice v celé zemi klesá a právě matematiku vidí Gates jako klíčovou vědu pro život bez ohledu na to, jakému oboru se budou studenti později věnovat.
 • A pak je tu změna klimatu. Její nespravedlnost je v tom, že nejchudší lidé na světě jí trpí nejvíce, přitom ke vzniku problému přispěli nejméně.

Gatesův závěr? „Svět potřebuje zajistit, aby z umělé inteligence měli prospěch všichni – nejen dobře situovaní lidé.“ Důležitou roli v tom mají sehrát vlády a filantropové, tedy i Gates.

Co je AI 

Každá převratná technologie vyvolává v lidech úzkost a otázky týkající se pracovní síly, právního systému, soukromí, předsudků atd. Dnešní AI dělá faktické chyby a „halucinuje“. Než Gates zkusí navrhnout, jak problémy zmírnit, předkládá definici:

 • Umělá inteligence (artificial intelligence) je model vytvořený k řešení konkrétního problému nebo poskytování konkrétní služby. Sem spadá i ChatGPT – učí se, jak lépe chatovat, ale nenaučí se nic jiného. Celá desetiletí se čekalo na systémy, které překonají lidi i v něčem jiném než v surových výpočtech. Dnes takové systémy máme a budou se velmi rychle zlepšovat.
 • Superinteligence, obecná umělá inteligence, v češtině patrně není ustálený výraz, v angličtině jde o artificial general intelligence, často se používá zkratka AGI. To je software, který je schopen naučit se jakýkoli úkol. AGI zatím neexistuje a vedou se rozsáhlé debata o tom, jak ji vytvořit a zda je to vůbec možné.

Kde nám AI pomůže

1) Lepší produktivita

Firmy dnes mají materiály, kterými školí své zaměstnance. V blízké budoucnosti ty stejné materiály použijí pro školení umělé inteligence. AI za nás efektivně zpracuje hromadné dokumenty. Microsoft už představil koncept Copilot, AI asistenta integrovaného do běžného softwaru – pomůže třeba s psaním e-mailů a správou doručené pošty. Nakonec prý hlavním způsobem interakce s počítačem nebude klepání na nabídky a dialogová okna, ale zadávání snadno srozumitelných pokynů v mateřském jazyce.

Gates předpovídá vznik osobního AI asistenta, který si bude budovat kontext, bude o nás vědět řadu věcí a na základě toho kvalitněji zpracuje úkoly, kterým se nechceme věnovat my sami. Bude fungovat na všech našich zařízeních. Nicméně zatím není vytvoření takového agenta možné – náklady na trénování modelů jsou zatím příliš vysoké. Ale už dnes je to reálný cíl.

Nicméně i tady nás čeká hromada problémů. Např.: Může se pojišťovna ptát mého AI asistenta bez mého svolení? Pokud ano, kolik lidí se rozhodne takovou pojišťovnu nevyužít? Ekvivalentem osobního asistenta bude firemní asistent, ale i tady nastává obdobný problém – bude tím kvalitnější, čím více bude mít informací. Ale dokážeme pak ochránit způsob, jak s danými informacemi zachází?

2) Zdraví

Všeobecný růst efektivity práce jednotlivců i firem povede k tomu, že se lidé budou moci věnovat jiným úkolům. Gates tvrdí, že nikdy nezmizí poptávka po lidech, kteří pomáhají jiným lidem – tím myslí učení, péči o pacienty a starší lidi. Globální zdravotnictví a vzdělávání jsou oblasti, kde není dostatek pracovníků a AI by mohla tuhle nerovnost snížit.

Ai pomůže i ve zdravotnictví samotném – převezme vyplňování dokumentů, výkazů pro pojišťovny, záznamy z vyšetření, další administrativu a rutinní úkoly.

Mnoho lidí v chudých zemích nikdy nenavštíví lékaře – umělá inteligence pomůže získat základní informace, nebo rovnou doporučí návštěvu lékaře a statisticky tak pozvedne úspěšnost v boji se zdravotními problémy. Modely používané v chudých zemích budou řešit jiné nemoci než v bohatých zemích, specifické jsou podmínky, dostupnost léků, (ne)možnost opustit zaměstnání kvůli návštěvě lékaře.

AI bude dělat chyby. Přesto musí lidé vidět důkazy o celkové prospěšnosti. Systém musí být velmi pečlivě testován a řádně regulován, což znamená, že adopce bude trvat déle než v jiných oblastech.

AI pomůže zpracovat obrovské množství dat o biologických systémech. Už dnes existuje software, který tato data sumarizuje, navrhne léčebné postupy a správné léky. Příští generace těchto nástrojů bude schopna předvídat vedlejší účinky a určí správné dávkování. Jednou z priorit Gatesovy nadace v oblasti umělé inteligence je zajistit, aby se tyto nástroje používaly při řešení zdravotních problémů nejchudších lidí na světě.

Podobnou službu může AI udělat v zemědělství při doporučení správných plodin a pěstebních postupů.

3) Vzdělávání

Gates se pozastavuje nad tím, že počítače neměly až tak významný vliv na vzdělávání, jak čekal. Jistě, změnily se postupy, způsob získávání informací, vzniklo množství kvalitního softwaru, ale výsledky žáků to ovlivnilo překvapivě málo.

Tu revoluci prý přinese až software postavený na AI. Proč? Bude znát vaše zájmy a váš styl učení, takže vám bude moci přizpůsobit obsah, který vás zaujme. Bude měřit vaše porozumění, všimne si, kdy ztrácíte zájem, a pochopí, na jaký druh motivace reagujete. Bude poskytovat okamžitou zpětnou vazbu.

Učitelům AI pomůže se zpracováním a hodnocením studentských prací. Ostatně k tomu už dnes řada pedagogů používá ChatGPT. AI zlepší (ale nikdy nenahradí) společnou práci studentů a učitelů ve třídě.

Nové nástroje budou vznikat prvně pro školy, které si je budou moci dovolit. Úkolem filantropů bude, aby se dostaly i k chudším žákům a do chudých zemí.

Rizika a problémy spojené s AI

Aktuální AI mají problém s pochopením kontextu, tím pádem vrátí nesmyslné výsledky. Když požádáte AI, aby vymyslela něco smyšleného, zvládne to dobře. Když požádáte o plán výletu, může navrhnout hotely, které neexistují. To protože AI nerozumí kontextu požadavku natolik dobře, aby věděla, zda má vymyslet falešné hotely, nebo zmínit jen skutečné s volnými pokoji.

AI dává špatné odpovědi na matematické úlohy, protože má problémy s abstraktním uvažováním. Těch příkladů je více, ale jde o řešitelné problémy, vývojáři na nich pracují a do dvou let i dříve je vyřeší.

Pak je tu potenciální zneužití AI, protože jako všechny mocné nástroje se dá použít k dobrým i zlým účelům. Vlády musí spolupracovat se soukromým sektorem na způsobech, jak tato rizika omezit.

Pak je tu možnost, že se umělá inteligence vymkne kontrole. Mohl by se stroj rozhodnout, že lidé představují hrozbu, nebo se o nás přestane zajímat? Je to možné, ale tento problém dnes není o nic naléhavější než před vývojem AI v posledních několika měsících.

Jiné to bude s už zmíněnou superinteligencí, AGI. Ve srovnání s počítačem pracuje náš mozek hlemýždím tempem, elektrický signál v mozku se pohybuje 100 000× pomaleji než signál v křemíkovém čipu! Jakmile vývojáři dokážou zobecnit algoritmus učení a spustit ho rychlostí počítače, budeme mít neuvěřitelně výkonnou AGI schopnou dělat všechno, co dělá lidský mozek, ale bez omezení, která mozek svazují. To bude zásadní změna. Nevíme ale, jestli to bude trvat deset nebo sto let. Žádný z průlomových objevů posledních měsíců nás však k AGI podstatně nepřiblížil.

Tyto AGI budou pravděpodobně schopny stanovit si vlastní cíle. Jaké budou? Co se stane, pokud budou v rozporu se zájmy lidstva? Měli bychom se snažit zabránit tomu, aby silná UI vůbec vznikla? Tyto otázky budou časem stále naléhavější. Pokud si chcete formovat vlastní názor, Bill doporučuje tři knihy (které mezi sebou často nesouhlasí):

 • Superinteligence od Nicka Bostroma
 • Život 3.0 od Maxe Tegmarka
 • Tisíc mozků od Jeffa Hawkinse

Nové hranice

Závěrem Gates konstatuje, že AI bude dominovat veřejné diskusi a navrhuje tři zásady, kterými by se tato diskuse měla řídit:

 1. Obavy z negativních stránek AI (ač pochopitelné a oprávněné) bychom měli vážit proti schopnosti zlepšit lidské životy. Abychom z technologie vytěžili co nejvíce, musíme se chránit před jejími riziky a přínosy rozšířit mezi co nejvíce lidí.
 2. Tržní síly přirozeně nevytvoří produkty a služby AI, které by pomáhaly těm nejchudším. To je úkolem pro vlády a filantropii – je v zájmu lidstva, aby se AI využívala ke snižování nerovností.
 3. Mějme na paměti, že jsme teprve na začátku toho, co může AI dokázat. Jakákoli omezení, která má dnes, zmizí dříve, než se nadějeme.midjou

„Mám to štěstí, že jsem se podílel na revoluci v oblasti osobních počítačů a internetu. Stejně tak jsem nadšený z tohoto okamžiku. Věk umělé inteligence je plný příležitostí a odpovědnosti,“ uzavírá Gates svůj příspěvek.

Diskuze (70) Další článek: Na některých Uranových měsících by se mohly nalézat podpovrchové oceány

Témata článku: Technologie, Microsoft, Software, Windows, Umělá inteligence, Internet, USA, Bill Gates, Chatovací AI, Komentář, Jeff Hawkins, Charles Simonyi, Lékař, Sumář, AgI, Open AI, Řešitel, Grafické rozhraní, Osobní počítač, Počítač, Software na Heureka.cz