Bill Gates | Evropská unie | Globální oteplování

Bill Gates: klimatické změny a 75% problém

 • Bill Gates se na svém webu zabývá globální změnou klimatu
 • Znáte jeho 5 velkých výzev pro zastavení klimatických změn?
 • Partnerství s Evropskou komisí, má podpořit výzkum a vývoj

Bill Gates na svém webu zveřejnil článek, ve kterém se zabývá globální změnou klimatu, nastiňuje důležité faktory a představuje projekt Breakthrough Energy Europe. Článek má tematickou souvislosti s aktuální návštěvou Billa Gatese v Bruselu, kde se mimo jiné setkal i s českým premiérem.

Text si nejlépe přečtěte v originále, zde je ale případně náš překlad.


Rychlá otázka: zamyslete se nad vynálezy, které pomáhají v boji proti změně klimatu.

Co vás napadlo jako první? Vsadím se, že jste mysleli na solární panely a větrné elektrárny. Podle mých zkušeností je to právě to, co lidi napadne, když uvažují o snížení emisí skleníkových plynů.

Nemýlí se. Obnovitelné zdroje jsou stále levnější a mnoho zemí se zavazuje na ně spoléhat v oblasti výroby elektřiny více než na fosilní paliva. To je dobrá zpráva, tedy alespoň v lokalitách, kde je hodně slunečního světla nebo větru. Každý, koho zajímají klimatické změny, by měl doufat, že budeme i nadále pokračovat v „dekarbonizaci“ výroby elektřiny.

Kéž by to stačilo k vyřešení problému. Bohužel, nestačí.

Výroba elektřiny je zodpovědná za pouhých 25 % emisí skleníkových plynů. Takže i kdybychom dokázali generovat veškerou elektřinu, kterou potřebujeme, aniž bychom museli emitovat jedinou molekulu skleníkových plynů (od čehož jsme daleko), snížili bychom celkové emise jen o čtvrtinu.

Aby se zabránilo nejhorším dopadům klimatických změn, musíme do padesáti let dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů v každém ekonomickém sektoru – a jak ukazuje nedávná zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), musíme se na tuto cestu vydat během následujících deseti let. To znamená, že se jedná o elektřinu, a také zbývajících 75 %.

Odkud pocházejí emise skleníkových plynů? Rád to rozděluji do pěti hlavních kategorií – říkám tomu velké výzvy pro zastavení klimatických změn:

 • Elektřina (25%). Přestože na trhu s obnovitelnými zdroji energie došlo k pokroku, stále potřebujeme další změny. Například, větrné a solární elektrárny potřebují záložní zdroje bez emisí uhlíku pro dny bezvětří, období s dlouhodobou oblačností a noci. Potřebujeme také mnohem efektivnější elektrickou síť, aby čistá energie mohla být dodávána tam, kde je to potřeba, a kdy je to potřeba.
 • Zemědělství (24%). Skot je obrovským zdrojem metanu; opravdu: pokud by veškerý dobytek žil ve vlastní zemi, byla by třetím největším emitentem skleníkových plynů! Kromě toho například odlesňování půdy pro plodiny spočívá v odstraňování stromů, které absorbují CO2 ze vzduchu, a když jsou tyto stromy spáleny, uvolňují všechen uhlík zpět do atmosféry.
  Pokud by dobytek žil ve vlastní zemi, byl by třetím největším emitentem skleníkových plynů
  Pokud by dobytek žil ve vlastní zemi, byl by třetím největším emitentem skleníkových plynů
 • Výroba (21%). Podívejte se na plasty, ocel a cement kolem vás. To vše přispělo ke změně klimatu. Výroba cementu a oceli vyžaduje mnoho energie z fosilních paliv a zahrnuje chemické reakce, které jako vedlejší produkt uvolňují uhlík. Takže i kdybychom to všechno dokázali vyrábět z energie bez uhlíkových emisí, museli bychom se ještě muset vypořádat s vedlejšími produkty.
 • Doprava (14%). Automobily s nízkými emisemi jsou skvělé, ale osobní automobilová doprava představuje o něco méně než polovinu z dnešních celkových emisí souvisejících s dopravou. Navíc se její podíl bude v budoucnu zmenšovat. Další emise pocházejí z letadel, nákladních lodí a nákladních automobilů. Právě v těchto směrech nemáme žádné praktické možnosti, jak je realizovat s nulovým obsahem uhlíku.
 • Budovy (6%). Bydlíte nebo pracujete v prostoru s klimatizací? Chladivo uvnitř vaší klimatizační jednotky je skleníkový plyn. Kromě toho je potřeba mnoho energie pro běh klimatizačních jednotek, vytápění, světla a další zařízení. Pomoci mohou efektivnější okna a izolace. Tato oblast nabude na důležitosti v příštích několika desetiletích, během kterých bude pokračovat přesun obyvatelstva do měst. Zastavěné oblasti se mají do roku 2060 zdvojnásobit. To je, jako kdybyste každý měsíc po dobu 40 let přidávali na mapu další New York City.

(Posledních 10 % tvoří šestá kategorie „různé“, která zahrnuje položky, jako je energie, kterou potřebujeme k těžbě ropy a zemního plynu.)

Myslím, že tyto velké výzvy jsou užitečným způsobem, jak přemýšlet o klimatických změnách. Ukazují, že energie není jen to, co potřebujete k provozu vašeho domu a auta. Je to podstata téměř každé součásti vašeho života: jídla, které jíte, oblečení, které nosíte, domu, kde žijete, produktů, které používáte. Chceme-li zastavit oteplování planety, potřebujeme udělat zásadní změny v tom, jak vyrábíme věci, pěstujeme potraviny, přesouváme lidi a zboží – nestačí řešit jen to, jak dostáváme energii do našich domovů a automobilů.

Tyto výzvy jsou stále naléhavější. Střední třída na celém světě roste nevídaným tempem, a jak se pohybujete po žebříčku příjmů, vaše uhlíková stopa se rozšiřuje. Místo toho, abyste všude chodili pěšky, si můžete dovolit kolo (které sice nepotřebuje palivo, ale je pravděpodobné, že při zpracování jeho kovových částí bylo použito nemalé množství energie, stejně tak se k vám patrně dostalo na nákladní lodi a nákladním automobilem, které pohánějí fosilní paliva). Časem si pořídíte motorku, takže můžete dojíždět dál od domova za lepším zaměstnáním a máte možnost poslat své děti do (placené) školy. Vaše rodina jí více vajec, masa a mléčných výrobků a dostává tak lepší výživu. Jdete do obchodu pro lednici, elektrická světla, takže vaše děti mohou studovat v noci, a máte solidní domov postavený z kovu a betonu.

Veškerá tato nová spotřeba se promítá do hmatatelných zlepšení lidských životů. Je to dobré pro celý svět – ale bude to velmi špatné pro klima, pokud nenajdeme způsoby, jak to dělat bez vypouštění dalších skleníkových plynů do atmosféry.

To je bezpochyby velký problém. Není zřejmé, jak budou vypadat velké a zásadní kroky. S největší pravděpodobností budeme potřebovat několik řešení pro každou výzvu. A to je důvod, proč nyní musíme investovat do řady výzkumů a vývoje ve všech pěti oblastech.

Naštěstí vlády a soukromý sektor zvyšují své snahy. Od zahájení Mission Innovation v roce 2015 se více než dvacet vlád zavázalo zdvojnásobit výdaje na výzkum a vývoj technologií pro čistou energii. Objem použitelných finančních prostředků se zvýšil o více než tři miliardy dolarů ročně.

Osobně jsem součástí skupiny investorů v soukromém fondu nazvaném Breakthrough Energy Ventures (BEV), který vynakládá více než miliardu dolarů na pomoc slibným společnostem, jež mohou skvělé nápady z laboratoře přenést na trh. Využíváme pět velkých výzev, které jsem uvedl výše, jako rámec pro naše investice. Každá myšlenka, kterou podporujeme, je určena k vyřešení některé z nich – a naším posláním je získat velkou podporu z nového partnerství v Evropě.

Stále pracujeme na podrobnostech, ale už dnes vám mohu říct, že budu tento týden v Bruselu podepisovat dohodu mezi Breakthrough Energy a Evropskou komisí. Našim cílem je vytvořit společný investiční nástroj nazvaný Breakthrough Energy Europe, který bude sloužit jako pilotní fond pro investice do evropských společností pracujících na velkých výzvách. Partneři investují částku ve výši sto milionů eur – polovinu dá Evropská komise a polovinu BEV.

Ale není to jen o financování. Vytváříme nový způsob, jak nechat peníze fungovat.

Vzhledem k tomu, že výzkum v oblasti energetiky může trvat roky – dokonce i desetiletí – než dojde k praktické realizaci, potřebují společnosti trpělivé investory, kteří jsou ochotni s nimi spolupracovat v dlouhodobém horizontu. Takové investice by teoreticky mohly poskytovat vlády, ale ty reálně nejsou moc dobré při určování slibných firem a obratné tak, aby pomohly těmto společnostem v růstu.

To je místo, kde naše partnerství může zazářit. Umožňuje Evropské komisi, která financuje špičkový výzkum a vývoj, partnerství s investory, kteří vědí, jak dobře budovat firmy. Vzhledem k tomu, že fond bude spravován soukromým subjektem, může se vyhnout zbytečné byrokracii, která zpomaluje situaci a ztěžuje podporu nových společností. Budeme mít k dispozici zdroje, abychom udělali smysluplné změny, a flexibilitu k rychlému jednání. To je vzácná kombinace.

Doufám, že toto partnerství je jen začátkem. Potřebujeme mnohem víc takových, jako je toto, po celém světě.

Během příštího roku budu psát sérii příspěvků o každé z pěti výzev, ve kterých se zaměřím na některá ze slibných řešení, o nichž se dozvím. (Do té doby jsem připravil krátký, zábavný kvíz o energii a klimatu. Zkuste, jestli dokážete překonat mé skóre.) Jsem inspirován geniální vynálezci, kteří řeší klimatické změny a všemi partnery, podporujícími jejich práci. Nemohu se dočkat, až se s vámi podělím o naše pokroky.

Diskuze (38) Další článek: Plantui 6 je chytrá zahrádka, se kterou vypěstuje zeleň i kancelářská krysa. Vyzkoušeli jsme to

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,