Zákon | Cookies

Bez souhlasu to nepůjde! Jak novela zákona o elektronických komunikacích převrátí dosavadní logiku cookies

Bez souhlasu to nepůjde! Jak novela zákona o elektronických komunikacích převrátí dosavadní logiku cookies

Poslanecká sněmovna bude hlasovat o novele zákona o elektronických komunikacích. Komplexní návrh novely bývá veřejností skloňován zejména v souvislosti s navrženým oprávněním Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k pořizování odposlechů. Někomu by tak mohla uniknout nenápadná, ale o to významnější změna přístupu k používání cookies a jiných technologií na webových stránkách. Jak tato změna ovlivní podobu cookie lišt na českém internetu a jaký bude mít dopad na pravidla marketingu v online prostředí?

Hlavním důvodem pro předložení návrhu zmíněné novely je snaha přizpůsobit český právní řád evropskému kodexu elektronických komunikací. Nejvýraznější dopad na provozovatele webových stránek však lze shledat ve změně režimu cookies, prosazované Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Cookies a obdobné technologie jsou dnes využívány prakticky na všech webových stránkách. Tyto technologie slouží k získání vstupních dat pro různé analytické, statické a marketingové nástroje, které jsou využívány zejména pro účely online marketingu k vyhodnocení toho, jakým způsobem se uživatel na stránkách chová a co ho zajímá.

Opt-out, opt-in

Cookies v českém internetovém prostředí v současnosti fungují v tzv. režimu opt-out. To znamená, že je možné cookies používat do doby, než uživatel řekne dost. Po schválení novely by se ovšem měl novým standardem stát zcela odlišný přístup – tzv. režim opt-in. „V režimu opt-out může provozovatel webových stránek používat nástroje k měření návštěvnosti, marketingu, sledování pohybu uživatelů na stránce do doby, než konkrétní návštěvník vysloví, že si to již dále nepřeje. Opt-in funguje přesně opačně. Spočívá v tom, že je nejdříve třeba získat souhlas návštěvníka, aby bylo možné tyto nástroje používat. Jde tedy o přísnější režim,“ vysvětluje Mgr. Michal Nulíček, LL.M., přední český odborník na právo elektronických komunikací a partner v advokátní kanceláři Rowan Legal.

Co to znamená v reálu? Nulíček podotýká, že jde o opravdu komplexní změnu, která se dotkne řady subjektů z různých segmentů, vyvíjejících ve virtuálním prostředí značné množství aktivit. Výslovně zmiňuje například telefonní operátory nebo provozovatele tzv. over the top služeb jako je Skype nebo WhatsApp. Změny ale dopadnou v podstatě na každého, kdo provozuje webové stránky, ať již jde o zpravodajské weby, e-shopy, sociální sítě, portály poskytovatelů energií, pojišťoven nebo bank a další. Významný dopad budou mít změny také na oblast online marketingu. Kromě samotného požadavku na aktivní získání souhlasu budou provozovatelé webů muset plnit řadu požadavků s tím souvisejících – například informovat uživatele o všech subjektech, jimž budou jeho osobní údaje za účelem cíleného marketingu předávány, nebo zajistit, aby v případě odvolání souhlasu nebyly osobní údaje uživatele těmito subjekty dále zpracovávány.

Současné Cookie lišty se brzy stanou minulostí

Provozovatelé budou muset své webové stránky přizpůsobit tak, aby umožňovaly sbírání souhlasu uživatele. Také musí zajistit, aby k používání těchto nástrojů nedošlo před jeho udělením. V opačném případě by totiž souhlas byl pouze iluzorní, a to by se Úřadu pro ochranu osobních údajů rozhodně nelíbilo,“ upozorňuje Nulíček. Jde o zásadní převrácení logiky těchto mechanismů – kde předtím provozovatelé webů těžili z uživatelovi pasivity, se nyní budou muset naopak ucházet o jeho aktivní projev vůle.

Některé výjimky zůstanou zachovány. Jedná se o tzv. nezbytné cookies, které jsou stěžejní zejména pro samotný chod internetových stránek, případě pro poskytnutí služby vyžádané uživatelem. Na tyto režim opt-in nedopadá. Zmiňovaná novela je v podstatě vyvrcholením iniciativy ÚOOÚ, který o změnu režimu cookies již dlouhou dobu usiloval. Jen v loňském roce podnikl minimálně 7 rozsáhlých kontrol zaměřených na cookies.

Počínání úřadu je logické, jedná se totiž o oblast, která je typická četnými pochybeními ze strany provozovatelů webových stránek. „Z mých zkušeností vím, že webové stránky jsou ve společnostech často oblastí, do které se právníci nechtějí moc pouštět z důvodu nedostatku technických znalostí. Realitou ale je, že právě na web často vedou první kroky Úřadu pro ochranu osobních údajů před zahájením kontroly nebo v jejím průběhu. Na předsevzetí pro tento rok je již asi pozdě, ale i tak doporučuji všem se na tuto oblast obzvlášť zaměřit, protože nová právní úprava by měla být účinná od 1. 1. 2022,“ vybízí Michal Nulíček všechny, jejichž aktivit se nová pravidla dotknou.

Diskuze (30) Další článek: Hackujeme Gmail v Apps Scriptu: Uložíme potvrzení o nákupech do tabulky s grafem

Témata článku: Internet, WhatsApp, Vláda, Skype, Zákon, Cookies, Uživatelé, Režim, Webová stránka, Provozovatel, Poslanecká sněmovna, Souhlas, Novela, Elektronická komunikace, Logika