Baby Diary: vývoj dítěte

Je neuvěřitelné, kam až sahá představivost některých vývojářů. Díky jednomu netradičnímu nápadu vznikl program, ve kterém lze evidovat první krůčky dítěte.

Přiznám se, že když jsem na jednom zahraničním webu viděl tento program popsán slovy baby development, neubránil jsem se úsměvu, protože jako programátora mě napadl úplně jiný smysl slova vývoj, než měli na mysli tvůrci programu. V Baby Diary skutečně evidujete postupný vývoj svého potomka, od prenatálního stavu, až do jeho několikátých narozenin.

Klepněte pro větší obrázek
Pestrobarevná evidence vašich dětí

Po spuštění vás přivítá barvičkami nešetřící uživatelské rozhraní programu, ve kterém jsou na ukázku dva vzorové záznamy. Jedním z nich je malý chlapec John, druhý záznam je připraven pro děvčátko Mary. Začněme prohlídku programu u ní. V evidenční kartě zadáváte kromě jména dítěte také očekávané datum narození. Ano, informace o dítěti můžete začít ukládat hned od potvrzení těhotenství jeho matky. Jakmile se potom narodí, zadáte datum a čas této události. V evidenční kartě také najdete kolonku pro zapsání data prvního kopnutí. Nechybí výběr pohlaví, vložení fotografie a informace o rodičích – v případě matky je tu navíc datum potvrzení těhotenství.

Klepněte pro větší obrázek
Od početí, přes kopnutí, k prohlédnutí

Vlastní evidence údajů o potomkovi je rozdělena do několika částí. Záznamy lze třídit podle jejich data vložení a podle typu. Jeden záznam se může týkat obecných informací (Dnes jsme byli na prvním ultrazvuku), jiný sleduje prenatální stav dítěte, další popisuje příchod potomka na svět. Pod položkou First Steps, čili pod prvními krůčky, jsou schovány také údaje o prvních slovech vašeho potomka, prvních úspěších v naučených schopnostech (chození na hrnec?), o prvních obrázcích… Posledním typem záznamů jsou údaje o oslavách.

Vytvořte si deníček

Nový záznam do evidence vkládáte pomocí vestavěného textového editoru s možností formátování zadaného textu. Vkládat lze do něj i tabulky a obrázky. Ke každému záznamu lze připojit doplňkový soubor, nejčastěji video, obrázek nebo zvukovou nahrávku. Jakmile zadáte datum záznamu, program automaticky vypočte, jak staré bylo dítě v den, kterého se záznam týká.

Klepněte pro větší obrázek
Vložený záznam lze také tisknout, nechybí možnost náhledu

K orientaci v seznamu záznamů můžete použít panel s kalendářem, pomocí kterého lze záznamy filtrovat. Pokud se stane, že vám výchozí kategorie záznamů, které program Baby Diary nabízí, nebudou stačit, můžete si vytvořit nové. Ovládací tlačítka po levé straně programu umožňují snadné spouštění různých funkcí, které najdete ukryté také v programové nabídce. Seznam dětí je nepříliš dobře vypadající tabulka, ve které můžete přidávat a upravovat záznamy o potomcích.

Měříme váhu a délku dítěte

Vedle fotografie dítěte si všimněte trojice tlačítek se symboly pro hmotnost, délku a obvod hlavy. Každé z těchto tlačítek spouští zobrazení tabulky, ve které najdete předem definované parametry pro zmíněné vlastnosti těla dítěte. Váha, délka/výška a obvod hlavy jsou stanoveny pro chlapce a dívky od narození do 36 měsíců. Ke každému záznamu lze přidat vlastní komentář, doplnit lze také svoje záznamy s datem měření.

Klepněte pro větší obrázek
Naměřená váha pro jednotlivé měsíce věku

Výchozí hodnoty, které byste u svých dětí měli naměřit, jsou v programu uvedeny v samostatném nastavení. Je přitom brán na zřetel rozdíl mezi pohlavími.

Klepněte pro větší obrázek
Doporučená váha dítěte

Zadávané hodnoty mají kromě statistiky v podobě tabulky další využití. Tím je graf. V něm si opět vyberete mezi váhou, délkou a obvodem hlavy. Graf pak ukazuje naměřené hodnoty ve srovnání s minimálními a maximálními hodnotami. Ukázán je také průměr. Kromě toho lze graf použít k informacím o očkování (platné pro USA) a návštěvách zubaře. Poslední graf vlastně zobrazuje informaci o tom, kdy by dítěti měly vypadat mléčné zuby.

Klepněte pro větší obrázek
Váha dítěte v grafu

Předem definované vlastnosti všech sledovaných ukazatelů je možno měnit v nastavení programu. Tamtéž si můžete přidat další vlastnosti a charakteristiky, které chcete sledovat a posléze zobrazovat formou grafu.

Pokud budete data do programu poctivě zadávat, jistě vás časem napadne, zda k nim budete mít přístup i za několik let. Může se stát, že program v budoucích verzích Windows nebude fungovat. Kdo ví, co na nás výrobci počítačů v budoucnosti připraví. Informace na papíře jsou dostupné i po několika letech. Program tedy nabízí možnost vytištění jednotlivých záznamů v deníčku dítěte ve formě kartiček s obrázky a popisky.

Klepněte pro větší obrázek
Tisk deníčku

Další možností výstupu dat z programu je vytvoření webových stránek a jejich případné nahrání na web pomocí FTP přímo z programu. V nastavení najdete několik šablon a dalších vlastností vytvářeného webu. V případě Windows Vista je třeba počítat s tím, že do výchozí složky v C:\Program Files\ není možné vytvořené webové album uložit (nemáte-li program spuštěný jako správce).

Program Baby Diary je jistě zajímavě pojatý nástroj sloužící rodičům k evidenci údajů o jejich potomkovi. V poslední době se často setkáváme s weby, které jsou věnovány právě potomkům. Nejste-li programátorsky zdatní, pomůže vám s vytvořením webových stránek. Program je lokalizován do několika jazyků, čeština mezi nimi chybí.

Baby Diary 2.5
Informace o dítěti
24,95 USD
www.aktisoft.com
Klepněte pro větší obrázek

snadné ovládání
tvorba webové stránky
tisk deníčku

Klepněte pro větší obrázek

čeština
některé údaje specifické jen pro USA

Diskuze (13) Další článek: Uvedení levného Asus Eee PC se odkládá, důvodem je software

Témata článku: Video, Windows, Jednotlivé záznamy, Malý chlapec, Hrnec, Očekávané datum, Samostatné nastavení, Naměřená hodnota, Baby, Evidence, Početí, Váha, Zubař, Druhé očkování, Očkování, Váhy, Dítě, Vývoj