Analýza

Nemyslím, že v celkových investicích do IT nastane velký propad, spíše bych odhadl úroveň v absolutních číslech rovnající se roku 1997.
O konci internetových guerill

Internet přestává být vzrušující?! Zdá se mi to tak. Průkopníci, z počátku zneuznaní okolním světem, se dávno vrátili ze svých cest; klenoty, které nalezli, byly pečlivě zváženy a po jejich stopách mocné firmy vyslaly už dobře zorganizované armády. Samozřejmě se stále objevují pionýři, ale už nebojují o slávu, ale o peníze: objeví a vykolíkují svůj claim a obratem zaklepou na dveře velké firmy, aby se nechali koupit.

Internet bude do roku 2000 nejpodstatnějším rozvojovým faktorem v informačních technologiích, o tom vůbec není sporu. Nemyslím si ale, že dojde k podstatným překvapením – koneckonců proto vyznívají letošní proroctví v oblasti Internetu obligátně až ošuntěle. Dovolím si proto pár prognóz neomezených jen na rok 1998:

a) připojení pouze za malý paušál. Kardinální současnou překážkou rozvoje internetových (a komunikačních!) služeb je to, že se musí moc platit, aby bylo možné přenést bajty ode mě k tobě. Je to jako kdyby si firma měla pořizovat LAN a platit za přenesená data, i když třeba po haléřích – málokdo by ji chtěl, je v tom přinejmenším mentální zábrana. Budoucnost je naprosto jasná, a model kabelové televize ji už předznamenal, protože i zde si kupujete "bandwith", byť jednosměrnou: docela dost peněz za připojení (to sneseme), pak měsíční paušál (to taky) a vůbec nic za to, když využíváme služby deset hodin denně místo pěti minut (to tuplem). Rok masového nasazení: kupodivu nemusí být příliš rozdílný v USA a v Evropě, protože v Americe je místní připojení (modemem) zadarmo už teď, a proto zde není tak velký požadavek jako v Evropě s jejími drahými tarify. Myslím, že už letos bude tato služba u nás pilotně nabízena a v roce 1999 vzrostou počty takto připojených uživatelů do stovek až tisíců; masovka ovšem nastane až po přelomu tisíciletí.

b) e-commerce stabilně nahoru, ale zanechá i oběti. Internetové obchodování ztratí příchuť čehosi fantaskního a stane se běžnou obchodní aktivitou, ve stylu "buď otevřu další obchod v Třinci nebo na Internetu". Tedy něčím, co žádá své náklady, co se musí chytře vymyslet a provádět a jehož profitabilita není předem dána. Tedy ničím, co se prostě zřídí jako obchod s kafem nebo s počítači v roce 1990 a kde přijdou zákazníci jako mouchy na med, ochotně přinášející majiteli třistaprocentní zisky za nevalné produkty. Oběti budou především u přílišných optimistů a také u těch, které odpraví úspěšnější konkurent: na domácím Internetu stačí mít jeden velmi kvalitní internetový obchod třeba s čajem, další neodůvodní před zákazníky svou existenci.

Bude rok 1998 rozhodujícím průlomem českého Internetu? Ani nepochybně výborné aktivity, jako je Březen - měsíc Internetu nepomohou rozvoji tohoto oboru stejně jako Duben - měsíc bezpečnosti silničního provozu nikdy nepomohl ke snížení počtu nehod. Ani konference Internet World, pořádaná u nás známou (byť ryze komerční) firmou Mecklermedia, nepomůže ve všeobecném přijetí Internetu. Statistiky uživatelů Internetu jsou natolik kontroverzní, že jsou až nesmyslné – například jeden průzkum hovoří o 400 000 uživatelích Internetu v ČR, statistika RIPE hovoří o zhruba desetině. Přitom nikdo se ještě nepokusil o vyslovení podstatnějšího čísla – o počet profesionálních uživatelů Internetu, tedy o ty, kterým ne že zakladatel bez jejich vědomí zřídil e-mailovou schránku, ale o ty, kteří jsou zvyklí denně probrousit web. Z počtů nejnavštěvovanějších site u nás (Pes, MIA, i weby cpressu), aktivních účastníků anket či diskusních konferencí mě dnes vychází pouhých pár tisíc těchto osob – zřejmě ne více než 10000 a většina z nich ještě patří do vymezené a nepříliš se rozšiřující branže počítačových profíků. Myslím, že pokud se tento počet rozšíří příští rok na dvojnásobek, bude to dobré; pokud na trojnásobek, bude to vynikající – ale o masovce se hovořit nedá. Koneckonců, silné neúspěchy až krachy českých časopisů zaměřených na Internet to také potvrzují.

A že jsem mezi prvními nezmínil internetové technologie? Tato prognóza je určena hlavně pro uživatele a pro ně jsou rozdíly mezi MSIE a NN stejné jako mezi CocaColou a PepsiColou – nebudou přemýšlet nad volbou, vezmou to, co jim vrchní postaví na stůl. Téma JavaScriptu, dynamického HTML, XML a dalších novinek, podstatných pro vývojáře si nechám někdy na příště.

O elektronických médiích a jejich etice

Přesto je tu jedno zajímavé téma, a to je etika na Internetu. Loňský rok i na nad naším malým písečkem párkrát zahřmělo, nejvíce pak při výskytu tzv. spam (nevyžádaných, otravných) e-mailů. Vznikl i záslužný web site (www.antispam.cz), ale trošku po česku – pár mediálních postav se na něm vypovídalo a příliš nic dál se neděje, á la případ súdánského studenta. Tzv. černá listina obsahuje dnes 5, slovy pět nalezených českých spammerů, což mě v době, kdy má průměrná větší firma zhruba tisíc neplatičů, legrační fakt. Spam není vůbec hezký, ale kolem mého domu dnes přejelo asi sto aut několikanásobně převyšující povolenou hladinu hluku ve městě, což mě štve mnohem víc, a hlavně se to dotýká spousty dalších lidí, dětí a nemocných dvojnásob.

Dále se na českém Internetu objevilo několik široce medializovaných a podle ohlasů i značně čtených diskusí, které často překročily etická pravidla. Coby autoři jsme s překvapením zjistili, že když sáhneme pod sebe, nenahmatáme dno – běžná pravidla tiskem šířené žurnalistiky (píšeme do slušných časopisů, nikoli plátků) neexistují! Cokoli se dá vytrhnout z kontextu, převrátit, nejlépe vůbec "zeditovat", šťavnatě okomentovat a někde vystavit. Rčení "na Internetu nikdo nepozná, že jsi pes" je skutečně geniálně pravdivé – internetový článek neprozradí, zda je psán mimořádně seriózním novinářem, užvaněným mluvkou či ještě někým horším. Co víc – Internet svádí k tomu, aby člověk vystupoval expresivněji a dával si méně pozor na tužku, než když píše do tištěného média, a stalo se to několikrát nejen mně.

To bylo trošku rozvláčné, přiznávám. Z budoucího vývoje internetových médií stojí za zmínku:

a) kdo vytrvá a bude to dělat jinak, uspěje. Také máte pocit, že některé e-zine jsou "čím dál tím furt stejné"? Počáteční opojení pominulo, hledáte novinky a jako naschvál, autoři e-zine jsou stále otrávenější tím, že u nich nikdo nechce dávat inzertní strajpky a pomalu se obracejí jinam. Kdo ale opravdu vydrží (a jako u tištěného časopisu jsou tři roky jakousi zkušební lhůtou!) a nalezne cesty, jak dělat e-zine stále zajímavě a atraktivně, a přitom si udržet zaměření, dočká se i inzertního medu. Nebude ho moc, ale na život postačí.

b) malý publishing se bude rozvíjet, ale nezasáhne velké obecenstvo. Různé expresívní a předem zaujaté e-zine (typu "100% Microsoft free") jednou pobaví a pak čtyřikrát znudí. Samy se neuživí úzce specializovaná média zaměřená na skupinu uživatelů určitého produktu, pokud nebudou sponzorovaná mateřskou firmou – u nás není kritická hladina jejich čtenářů dosažitelná. Zkrátka, i v Internetu vznikne samizdat, a zůstane samizdatem – díky jeho tvůrcům za něj, protože je nesmírně důležitý pro reflektování nezávislých názorů, pro boj proti nadutost velkých médií a proti všudypřítomnému marketingovému znečišťování životního prostředí.

c) it´s in English, stupid. Angličtina je lingua franca Internetu a chcete-li sledovat internetová média doopravdy, nikdy se bez ní neobejdete. To, že je anglofonní internetový svět zhruba tisíckrát větší než český, neznamená, že v něm naleznete tisíckrát víc informací: v řadě oblastí v něm naleznete nekonečněkrát více informací, protože česká komunita je tak malá, že řadu oborů vůbec nepokryje. Například na známé hudební kapely či autory a interprety naleznete u nás zhruba stovku odkazů, na světovém webu desetitisíce; na hudební specialitky ani jednu, a ve světě desítky, včetně velmi podrobných informací; tak je tomu i v jiných oborech.

O ekonomice

Druhé pololetí letošního roku bylo ve znamení velice diskutovaných ekonomických a politických turbulencí, které budou nadále pokračovat. Svět zažil krizi asijských ekonomik, která násobně převyšuje ekonomické i politické problémy naší země, a která sama utlumí profity počítačových firem až o desítky procent, a která ovlivní i situaci u nás, jako jsou například zahraniční investice (nejen v oblasti informačních technologií). Nemohu nezmínit některé paralely: asijské země (např. Jižní Korea) rostly v minulých desetiletích až o 10 % ročně a dolary do nich tekly proudem – například i díky tomu, že místní banky poskytovaly úroky se zápornými procenty oproti čisté inflaci, čili tyto investice vlastně dotovaly. Po celkovém průměrně třísetprocentním růstu náhle poklesly ekonomiky o desítky procent, zřejmě se zkonsolidují a pojedou opět nahoru, jistě už pomaleji. Poukazuje se na to, že po uměle urychleném růstu se krize projevovala už dost dlouho, a čím později se na ni zareagovalo, tím hůře a s tím horšími následky – což se jeví jako nesmírně poučné i pro naši zemi.

U nás se často politické problémy směšují s ekonomikou, přitom ekonomická situace nejeví nejhorší příznaky. Speciálně informační technologie zaznamenaly jeden obrovský pozitivní signál, nepřehlédnutelný po celém světě: dvě doslova gigantické investice zahraničních firem u nás, strategická investice First International Computer a vstup venture fondu Warburg Pincus. Nepodařil se Intel, ale myslím si, že to nebylo jen jakýmsi vyzrazením informací o nabídce zákeřným Portugalcům, ale tím, že naše tehdejší příliš namyšlená vláda nebyla schopna patřičně podlézat velkým zahraničním investorům. Jako perličku udávám, že regule Evropské Unie mají pro podlézání přesné hranice a ty jdou až do třetiny výšky investice – tedy místní vláda investorovi může slíbit nejrůznější úlevy či přímé investice zdarma (silnice, letiště, bydlení…) až v takovéto gigantické výši.

Jak tedy mohou vypadat příští roky? Zpomalení investic do IT bude trvat nejméně polovinu roku do očekávaných předčasných voleb, fakticky to ale znamená devět měsíců, protože je zde dále mrtvý červenec se srpnem a pak ještě září, kde se firmy teprve rozhoupávají. To je bohužel hodně dlouhá doba pro firmy, které už půl roku bojují o holou existenci: počet domácích firem v IT se určitě značně zmenší. Nemyslím, že v celkových investicích do IT nastane velký propad, spíše bych odhadl úroveň v absolutních číslech rovnající se roku 1997 – ale v minulých letech zde byl silný růst, který obor vlastně živil. Nebude to ale navždy – proti totiž jde evidentní potřeba vyšší computerizace a hlavně modernizace komunikací, která se dá jen odložit, ale ne anulovat, protože ne že nechceme, ale doslova nesmíme zaostávat za státy EU, se kterými se máme zanedlouho spojit. Pokud dojde ke zlepšení situace a proto k nastartování příznivého investorského klimatu (možná se to nezdá, ale právě v letech 1991-95 tu takové klima bylo), můžeme znovu zažít velice příjemnou dobu pro rozvoj IT u nás.

Nerad bych, aby mé rozklady vyzněly pesimisticky jako "nic nového, jen to bude horší". Oblast IT zůstává obrovská a naprosto nehrozí, že by ji něco srazilo na kolena. Rok bude akorát pouze nudnější (tedy v politice ne), bude spíše rokem realizací než velkých objevů a startů nových věcí. A to je jako vždy pracnější.

Váš názor Další článek: Proč mělo Amazon.com zavřeno?

Témata článku: Internet, Analýza, Nn, Místní připojení, Okolní svět, Znečišťování, Silný hluk, Profi počítač, Súdán, Česká armáda, Claim, Obrovské překvapení, Velký růst, Velké překvapení, Černá listina, Med, Místní vláda, Pravdivá informace, PepsiCo, Povolená hranice, Příjemný pocit, Velký počet, Velký objev, Proroctví, Warburg


Určitě si přečtěte

DeOldify: Téměř zázračná technologie, která obarvuje 2. světovou válku, nebo vaše fotky z dětství

DeOldify: Téměř zázračná technologie, která obarvuje 2. světovou válku, nebo vaše fotky z dětství

** Neuronová síť DeOldify obarvuje fotky ** Můžete si ji vyzkoušet sami i bez superpočítače ** YouTube je plný obarvených ikonických videí

Jakub Čížek | 21

Jak se šíří Covid v Česku: Čerstvá data, mapy okresů a obcí. Každý den aktualizované grafy

Jak se šíří Covid v Česku: Čerstvá data, mapy okresů a obcí. Každý den aktualizované grafy

** Vývoj COVID-19 v Česku: nakažení, úmrtí, testovaní, hospitalizovaní ** Mapa podle okresů, přehled podle věku, situace v Evropě i ve světě ** Každý den aktualizované grafy a mapy

Marek Lutonský | 169

Testy procesorů Ryzen 5000: AMD překonalo Intel ve všech směrech

Testy procesorů Ryzen 5000: AMD překonalo Intel ve všech směrech

** AMD začalo prodávat nové procesory Ryzen 5000 s architekturou Zen 3 ** K dispozici jsou nezávislé testy z celého světa ** AMD překonává Intel ve všech směrech

Karel Javůrek | 67


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest mobilů do 5 500 Kč

Test levných herních notebooků

Hrajeme na Xbox Series X

Programy pro kontrolu dětí na počítači