Analýza používanosti webových serverů

Na internetu dominují tři servery: Apache, Microsoft a Netscape.
Protože softwarových řešení pro servery WWW existuje mnoho, každý kdo chce provozovat server WWW je postaven před otázku "Jaký server WWW je nejvhodnější?". Na tuto otázku bohužel neexistuje jednoznačná odpověď, která závisí na mnoha okolnostech, za kterých chce někdo server WWW provozovat. Při rozhodování o vhodném softwaru pro server WWW se dá vycházet také ze statistiky již provozovaných serverů WWW.

Statistiku serverů WWW na internetu se snaží dělat zejména analytické a konzultační firmy. Jedna z nejuznávanějších v tomto oboru je Netcraft. Netcraft je síťová konzultační firma z Anglie, celosvětově známá svými přehledy serverů WWW, které jsou považovány za primární empirickou metriku množství serverů WWW na internetu a metriku relativní popularity softwaru serverů WWW na internetu. Podívejme se tedy na výsledky poslední statistiky ze začátku ledna 1998 (The Netcraft Web Server Survey).

Tři králové vládnou WWW

Statistický průzkum Netcraft vychází z periodického vyhledávání nových serverů WWW a zjišťování informací o softwaru serveru a platformě serveru. V lednu 1998 bylo vyhledáno a dotázáno 1,834,710 serverů WWW.

Procentuální poměr nejvíce používaných serverů ukazuje obrázek

Vývoj používaných serverů WWW od prosince 1997 do ledna 1998 ukazuje tabulka:

Serverprosinec 97%leden 98%změna v %

Apache753 34144,79827 89345,120,33

Microsoft365 01221,70394 65621,51-0,19

Netscape175 85910,46187 96510,24-0,22

NCSA68 0974,0569 2233,77-0,28

O'Reilly46 4962,7648 7102,65-0,11

Z grafu i tabulky je vidět, že na internetu dominují tři servery: Apache, Microsoft a Netscape. Je také patrné, že poměr se vyvíjí ve prospěch Apache. Microsoft získává zejména na úkor ostatních nedominantních serverů.

Pokud provedeme porovnání vývoje zastoupení serverů WWW včetně klonů nejvíce používaných serverů WWW,

Zjistíme, že Apache má již 50,24 procent, Microsoft prudce stoupl, ale za prosinec stagnuje, Netscape trvale ztrácí a blíží se k hranici deseti procent. Další vývoj zastoupení ovlivní asi zejména dostupnost Apache pro platformu Windows (nyní je Apache server v betaverzi pro platformu Windows) a plánované otevírání se Netscape (převod některých produktů Netscape pod GNU styl licence).

Zastoupení platforem při provozu serverů WWW je patrné z tabulky:

Platformaprosinec 97 v %leden 98 v %

Windows NT24.9524.72

Apache49.9050.24

Macintoch2.402.29

Co nejvíce ovlivňuje trh serverů WWW?

Člověk znalý základů tržní ekonomiky by jistě odpověděl, že je to marketing. Přístup producentů softwaru k marketingu je různý a vychází z různých marketingových strategií a strategií jejich distribučních sítí. Microsoft a Netscape se orientují na prodejní marketing. Jejich distribuční sít je založena na distribuci zboží (krabice, licence, …), i když Netscape se začíná postupně více orientovat na distribuci služeb.

Microsoft zakládá svoji marketingovou strategii na hromadné distribuci zboží a tomu je přizpůsoben způsob práce poboček i partnerů. Microsoft se nevěnuje podpoře uživatelů, ale nechává tuto oblast svým partnerům, protože to pravděpodobně nepovažuje za primární problém. Existuje sice podpora vývojářů a uživatelů ve formě přístupné dokumentace, software atd., ale možnost komunikace s vývojáři Microsoftu je téměř vyloučena. Jaké možnosti tedy uživatel má? Může použít MSDN – Microsoft Developer Network (elektronická dokumentace) či specializované podpory pro správce serverů Web Site Buildeders. Ale pokud uživatel potřebuje nějakého specialistu může si vybrat z Solution Providers nebo Resellers & Consultants, kde ovšem není ani pořádný seznam a kontaktní informace se shánějí velmi těžce a pokud jsou, tak často málo aktuální. Výsledkem je uživatel, který marně hledá pomoc a spoléhá na další verzi o které je ubezpečován, že mu vyřeší jeho problémy. O sdělení problémů uživatele ale Microsoft nestojí, protože tvrdí že je zná. Z téměř každé stránky WWW Microsoftu na zákazníka útočí oznámení o tom, jak perfektně Microsoft vyřešil něčí problémy, ale uživatele většinou zajímají problémy jeho a ne někoho jiného, protože svých má dostatek.

Netscape se v tomto přístupu příliš neliší. Dostat se ke komunikaci s vývojářem Netscape také téměř není možné, ale jistá změna ve strategii je patrná. Netscape zavedl Netscape ONE Directory, což je seznam partnerů rozdělených do čtyř skupin:

1) Integrated Solutions (OEM – Original Equipment Manufacturer, VAR - Value-Added Reseller, SI - Systems Integrator)

2) Development (aplikace a nástroje, zakázkový vývoj)

3) Education (vzdělávání)

4) Internet Service Providers (ISP – poskytovatelé internetu)

Tento přístup již uživateli značně zjednodušuje vyhledání pomoci.

Apache je projekt filozofií naprosto odlišný. Není založen na bázi žádné komerční organizace, ale funguje jako společenství vývojářů a uživatelů, které má stanovená pravidla a produkovaný software je volně k dispozici (zdarma, s možností modifikace, s dostupnými zdrojovými kódy). Vývojářem Apache se může stát každý zájemce, jedinou podmínkou je, aby přispíval vývojem kódu. Čím aktivnější vývojář je, tím větší má pravomoc v rámci Apache projektu. Protože licence Apache serveru WWW umožňuje modifikaci kódu jakémukoli zájemci, stává se tento server velmi flexibilní.

Projekt Apache má i velmi dobrou zpětnou vazbu, protože většina vývojářů používá server Apache v rutinním nasazení, proto velmi dobře vědí, jaké jsou potřeby uživatelů. Navíc je udržován velmi dobrý kontakt vývojářů s uživateli pomocí internetových komunikačních prostředků (news, konference, …). Distribuce serveru Apache tedy neprobíhá jako distribuce zboží, ale jako distribuce služby, na které se mohou podílet všichni zájemci, proto také existuje hodně firem, které se věnují konzultační činnosti a projektům na míru. Díky tomuto přístupu si Apache server WWW získává stále větší oblibu u uživatelů, kteří preferují službu více než zboží. Podpora platformy Windows přispěje jistě k rozšíření uživatelské základny serveru Apache.

Vítězí poskytování podpory uživatelům

Z vývoje poměru zastoupení software pro servery WWW je vidět, že u uživatelů vítězí přístup založený na distribuci služby a orientovaný na zákazníka, i když uživatelů ovlivněných marketingovou strategií masového prodeje je také nemalá skupina. Všem uživatelům serverů WWW přeji šťastnou ruku při volbě software serveru WWW a snadné a dostupné nalezení pomoci při řešení jejich problémů.

Váš názor Další článek: Novell se přiklání k TCP/IP

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,