ADSL přichází, ale radovat se není proč

Český Telecom předevčírem předložil alternativním operátorům a ISP tzv. Referenční nabídku o přístupu k síti využívající technologie ADSL. Co to ale znamená pro koncové uživatele a pro spuštění ADSL u nás? Kolik budeme za ADSL platit a kdy bude spuštěno? Nad tím se zamýšlí právě náš článek.
ADSL přichází, ale radovat se není proč

O co vlastně jde?

Český Telecom začal testovat technologii ADSL ve své síti již přibližně před dvěma lety. Technologická náročnost implementace a technické potíže s ní spojené však datum spuštění ADSL v síti Českého Telecomu odsunuly až na podzim roku 2002. Vzhledem k nerovným podmínkám a možnosti zneužití monopolního (v případě ADSL) postavení na trhu však ČTÚ zasáhl a spuštění služby zastavil do doby než Český Telecom poskytne rovné podmínky pro svoji konkurenci, která je oproti Českému Telecomu ve značně znevýhodněném postavení.

ČTÚ tím vyhověl požadavkům asociace alternativních operátorů, kteří již v květnu loňského roku požadovali buď poskytnutí přístupu k lokální smyčce a nebo vytvoření velkoobchodní nabídky, která by jim umožnila nabízet služby ADSL také svým zákazníkům (i když prostřednictvím sítě Českého Telecomu). Český Telecom si vybral tu druhou možnost a v uplynulých dvou dnech tuto nabídku alternativním operátorům a ISP zaslal.

V materiálu, který má celkem 77 stran A4 a sestává se z návrhu smlouvy a sedmi příloh se řeší celá problematika poskytování ADSL až do nejmenších detailů. Ceny, za které bude Český Telecom nabízet své velkoobchodní služby jsme zveřejnili již ve včerejší bleskovce. Nicméně celý „stoh papírů“ obsahuje i další, poněkud vysoké, administrativní poplatky jako například 4900 Kč bez DPH za snížení přenosové rychlosti u Carrier ADSL Profi a nebo 3300 Kč bez DPH za přechod mezi Carrier ADSL Basic a Profi (a to jakýmkoliv směrem) + 1600 Kč bez DPH za výměnu koncového zařízení, za jehož pronájem se navíc musí platit neuvěřitelných 500 Kč měsíčně (v případě ADSL Profi) a 150 Kč u ADSL Basic.

Jak je to s cenami

Zkusme se teď nejprve podívat na celou cenovou nabídku z pohledu alternativního operátora, který se rozhodne dělat pro Český Telecom „dealera ADSL.“ Bude-li takový alternativní operátor chtít pak svému zákazníkovi nabídnout ADSL, bude muset zaplatit následující částky (uvažujme nyní připojení ADSL Basic o rychlosti 192/64 kbit/s, které svoji rychlostí přibližně odpovídá schopnostem připojení k Internetu přes službu Mistral společnosti UPC):

Zřízení Carrier ADSL Basic 1600 Kč
Instalace koncového zařízení 0 Kč
Pronájem koncového zařízení (měsíčně) 150 Kč
Měsíční paušál za využívání ADSL 989 Kč
Celkem (bez DPH) 1600 Kč + 1139 Kč/měsíc

Jak můžete sami vidět, tak alternativní operátor by za každého uživatele služby ADSL Basic 192/64 musel Českému Telecomu odvádět 1139 Kč (1196 Kč s DPH) měsíčně. Za tuto cenu si už mnohdy můžete pořídit ale alternativní připojení, které vás vyjde levněji (například přes zmiňovanou kabelovou televizi, která ovšem nepatří mezi nejrozšířenější).

Připojení ADSL Basic 192/64 se však pohybuje v oblasti v podstatě zanedbatelných přenosových rychlostí (přeci jen dvoukanálové euroISDN se dostává na hodnoty dosti podobné ne-li vyšší). Výhoda ADSL je totiž především v jeho rychlosti. Zkusme se tedy podívat na to, kolik by alternativní operátor zaplatil, kdyby chtěl začít poskytovat připojení o rychlosti 512/128 kbit/s, což je již relativně přijatelná rychlost, obvyklá v západních zemích:

Zřízení Carrier ADSL Profi 4900 Kč
Instalace koncového zařízení 0 Kč
Pronájem koncového zařízení (měsíčně) 500 Kč
Měsíční paušál za využívání ADSL 5039 Kč
Celkem (bez DPH) 4900 Kč + 5539 Kč/měsíc

Jak je vidět, tak při vyšší (v Evropě běžné) rychlosti ADSL se náklady na jednoho připojeného klienta vyšplhají na úctyhodných 5539 Kč (5816 Kč s DPH) měsíčně (nemluvě o 4900 Kč poplatku za zřízení linky). To je ale naprosto nekonkurenceschopná cena, neboť naprosto stejně rychlé připojení (tedy 512 kbit/s downlink a 128 kbit/s uplink) lze získat například pomocí satelitního připojení přes družici Eutelsat již za necelé 4000 Kč měsíčně, nehledě na to, že existují i jiné způsoby využívající zejména bezdrátové připojení, které za nižší cenu nabízejí podobné přenosové rychlosti (zde ovšem vyvstává otázka obvykle o něco vyšších instalačních poplatků).

Zatím se ale stále bavíme pouze o částce, kterou daný alternativní operátor musí odvést Českému Telecomu za každého připojeného zákazníka ve své síti. Jenomže s poskytováním této služby vznikají jejímu poskytovateli také jisté náklady (zákaznická podpora, zasílání vyúčtování apod.) nemluvě o tom, že takový poskytovatel bude chtít přeci jen také nějaký ten zisk. Koncová cena za ADSL 192/64 by se tak za daných podmínek vyšplhala na částku okolo 1500 Kč měsíčně a za ADSL Profi 512/128 okolo 6500 Kč.

Podtrženo a sečteno ADSL od Českého Telecomu, co se výše cen týče, je sice relativně přiměřené, ale otázka zní, zda je schopné také svou cenou konkurovat dalším, stejně rychlým možnostem připojení. Kromě toho právě alternativní operátoři by mnohdy byli sami proti sobě, kdyby ADSL od Českého Telecomu začali poskytovat, protože dost často nabízejí připojení k Internetu jiným způsobem, ale za stejných technických a cenových podmínek. Rozdíl je jen v tom, že zatímco u připojení, které poskytuje alternativní operátor sám mu zůstává celá vybraná částka (mínus náklady), tak u ADSL by fungoval pouze jako dealer – tedy „koupil“ by si od Českého Telecomu jednu přípojku ADSL o příslušné rychlosti a vám by ji „prodal“ o několik procent dráž. Tato procenta by pak v podstatě tvořila čistý zisk operátora na poskytování takové služby a ztrátu v případě, že by daný zákazník na ADSL přešel z jiného typu připojení, které mu alternativní operátor nabízel.

Nabídka nenabídka?

Možná teď přemýšlíte nad tím, kde je tedy chyba. Alternativní operátoři chtěli, aby jim Český Telecom umožnil nabízet pro své zákazníky ADSL a Český Telecom tak také učinil a alternativním operátorům se to zase nelíbí. Ano, jenomže je tu malý háček nebo respektive dvě malá písmenka, která z původně ideálního stavu tvoří pro alternativní operátory v podstatě bezcennou nabídku. Alternativní operátoři totiž chtěli, aby jim Český Telecom nabídl možnost propojení ADSL, která by se řídila obecně platnými pravidly pro propojení telekomunikačních sítí. Alternativní operátor by pak nabízel ADSL svým jménem se svým koncovým zařízením, za svoje ceny a byl by schopný za celou službu také ručit (respektive za tu část ve své síti), protože by si řídil celý datový tok ve své síti sám. Ceny účtované Českým Telecomem by pak reguloval ČTÚ, neboť by se jednalo o klasickou propojovací dohodu.

To, co nabídl Český Telecom je ale založeno na principu připojení, tedy že Český Telecom poskytuje ADSL velkoobchodním partnerům, kteří jej pak nabízejí svým koncovým zákazníkům prostřednictvím IP konektivity. Za kvalitu a spolehlivost ADSL přitom ručí poskytovatel (tedy alternativní operátor či ISP), který případné stížnosti koncových zákazníků následně řeší s Českým Telecomem. Co se pak Českého Telecomu týče, tak ten si nabízí ADSL v podstatě sám sobě (respektive své divizi Internet Online), ale jeho jednotlivé divize si mezi sebou musí účtovat stejné částky jako jsou účtovány ostatním konkurentům. Výše cen ale nepodléhá žádné regulaci a dokud ÚOHS neusoudí, že Český Telecom svým jednáním a cenami narušuje konkurenční prostředí, tak si ČTc může stanovit ceny, jak bude chtít.

Abych tuto situaci poněkud zlidštil, tak pod Českým Telecomem si můžeme představit třeba pekárnu, která jako jediná v republice umí péct rohlíky a sama vlastní také několik prodejen pečiva. Vzhledem k tomu, že je ale tato pekárna schopna vyprodukovat více pečiva, než by její distribuční řetězec mohl prodat a vzhledem k tomu, že jí to naše zákony přikazují, tak nabízí své rohlíky i jiným prodejnám pečiva. Tyto prodejny mohou tedy rohlíky z pekárny nakupovat a prodávat je svým zákazníkům, ale nemohou ovlivňovat jejich kvalitu a nákupní cenu. Když pak přijde zákazník pro rohlíky do této prodejny a bude s jejich chutí spokojen, tak bude spokojen i prodejce pečiva a následně i pekárna, protože prodala více rohlíků, než by mohla prodat sama. Když ale takový zákazník nebude s rohlíky spokojen, tak si vybere jinou prodejnu pečiva, která sice nabízí stejné rohlíky, ale prodává je třeba s nějakými výhodami nebo za o něco málo nižší cenu. Původní prodejna pečiva tak spokojena nebude, ale pekárně to bude jedno, protože své rohlíky prodá v jiné malé prodejně pečiva. Situace je pak o to komplikovanější, že většina z těchto „alternativních prodejen pečiva“ se kromě prodeje rohlíků z velké pekárny živí také výrobou vlastních housek a baget, které mohou dost dobře rohlíky nahradit, to platí ale i naopak a prodej cizích rohlíků se tak může zvednout na úkor prodeje vlastního pečiva.

Není všem dnům konec

Ačkoliv tedy nabídka Českého Telecomu nesplňuje původní požadavky alternativních operátorů a mnoha z nich se zdá býti vysoká, tak kupříkladu Nextra se již nechala slyšet, že na nabídku přistoupí. Je ale třeba říci jednu velmi důležitou věc – nabídka, o které je zde řeč je pouze návrhem, o kterém Český Telecom dokonce sám vyjádřil vůli vzájemně diskutovat. Ono totiž není divu – Český Telecom si totiž, pokud má použít předchozí přirovnání, postavil pekárnu, která již dva roky nečinně stojí a stále ne a ne vyrábět kýžené rohlíky. Postavení pekárny ale něco stálo a ani společnost bohatá jako Český Telecom si nemůže dovolit takovouto obrovskou investici jen tak vyhodit z okna s tím, že už se asi jen tak nezaplatí. Současný trend v telekomunikacích je totiž takový, že návratnost investic musí být nejhůře střednědobá (tedy okolo pěti let), což už se ale Českému Telecomu u ADSL asi nepodaří splnit. Je tedy především v jeho zájmu, aby dostal pro ADSL zelenou.

Právě to také vědí alternativní operátoři, kteří si naopak bez ADSL dovedou život docela dobře představit. Zatímco totiž Český Telecom vyrábí kvanta housek a baget, tak alternativní operátoři své zákazníky zásobují výběrovými houstičkami dle jejich přání, což má za důsledek to, že zatímco zákazníci Telecomu se už nemohou dočkat rohlíků v naději, že budou lepší než housky, tak alternativní operátoři si se svým sortimentem poměrně dobře vystačí. Problém pro ně ale může nastat v případě, že někteří alternativní operátoři nabídnou vedle svého portfolia služeb také ADSL jako jakýsi doplněk (tedy začnou případným zájemcům prodávat také rohlíky) a ostatní ne. V takovém okamžiku se totiž ADSL může paradoxně změnit v poměrně zajímavou konkurenční výhodu.

V jednotě je síla!

A co že se bude dít s ADSL u nás dále? Pokud alternativní operátoři nepřehodnotí své postoje a nevystoupí jednotně proti návrhu Českého Telecomu, pak tento návrh (pravděpodobně s menšími cenovými úpravami) bude schválen. Jakákoliv nejednotnost zde totiž může vytvořit vážné trhliny ve prospěch Telecomu (viz výše). To, že se alternativní operátoři v této otázce asi již nesjednotí je v podstatě téměř rozhodnuto. ADSL tak s nejvyšší pravděpodobností bude nabízeno na principu popsaném v tomto článku.

Další věcí je pak cena, ta se sice zdá na první pohled vysoká, ale pokud na ni alternativní operátoři přistoupí, tak má Český Telecom vyhráno. Zpočátku nasadí vysoké ceny a pokud se zákazníci nepohrnou dle jeho představ, tak z rukávu vytáhne nějakou zvýhodněnou nabídku (podobně jako u ISDN), která mu již nějaké zákazníky přinese. Časem pak bude moci cenu snižovat či zvyšovat podle potřeby, neboť nebude v podstatě ničím vázán, neboť ČTÚ bude ze hry.

Ostatně podle neoficiálních informací by Český Telecom měl začít ADSL ve své síti nabízet již v březnu, a to za cenu okolo 1500 Kč měsíčně (u ADSL Basic 192/64).

Pokud by ale alternativní operátoři řekli svorně ne, zasadili by tím Telecomu tvrdou ránu, která by opět zbortila již vypracovaný taktický plán na rychlý návrat prostředků vynaložených na zavedení ADSL do sítě. To se ale pravděpodobně nestane.

A co vy? Byly byste ochotni přejít na ADSL Basic 192/64 za 1500 Kč s neomezeným přenosem dat a neomezenou dobou surfování nebo ne?

Diskuze (96) Další článek: 90 minutové/800 MB CD-R od TDK

Témata článku: Internet, Nejvyšší pravděpodobnost, ADSL, Rychlé připojení, Carrier, Technologická náročnost, Vysoká částka, Rohlík, Nejmenší procento, Vybraná část, Stejný náklad, Česká cena, Vysoký prodej, Vysoká rychlost, Původní stížnost, Celý stoh, Sami, Vysoká cena, Celá síť, Český zákazník, Pace, Vysoká náročnost, Živý pohled, Telecom, Koncová cena


Určitě si přečtěte

PortraitPro: Vyzkoušeli jsme program, který prý udělá z každé „žáby“ krasavici

PortraitPro: Vyzkoušeli jsme program, který prý udělá z každé „žáby“ krasavici

** V digitálním světě nemůžete věřit všemu ** Nová generace 3D fotoeditorů zvládne divy ** Vyzkoušeli jsme PortraitPro, který vám změní i kontaktní čočky

Jakub Čížek | 10

Američtí mariňáci si tisknou kasárna z betonu na 3D tiskárně

Američtí mariňáci si tisknou kasárna z betonu na 3D tiskárně

** Americká námořní pěchota nedávno představila 3D tištěná kasárna pro vojáky ** Ty jim tiskne velká 3D tiskárna na beton ** Výsledkem je solidní obytný prostor, který je slušně chráněný před nepřátelskou palbou

Stanislav Mihulka | 18

Musk pošle lidi na oblet Měsíce. Japonský podnikatel Maezawa vezme na cestu až osm umělců

Musk pošle lidi na oblet Měsíce. Japonský podnikatel Maezawa vezme na cestu až osm umělců

** SpaceX chce nejdříve v roce 2023 vyslat lidi na oblet Měsíce ** Hlavním pasažérem bude japonský podnikatel Jusaku Maezawa, který vezme na cestu až 8 umělců ** Pětidenní cesta proběhne v chystané lodi BFS

Petr Kubala | 14

Roboruka se 100 let učila otočit kostičku. Skutečné A.I. se možná nikdy nedočkáme

Roboruka se 100 let učila otočit kostičku. Skutečné A.I. se možná nikdy nedočkáme

** Strojové učení v posledních deseti letech dokázalo divy ** Používáme ho dnes každý den nejen ve vyhledávači ** A přesto se člověku nepřibližuje ani náznakem

Jakub Čížek | 59

Dell XPS 13: Když vás ostatní doženou až za tři roky

Dell XPS 13: Když vás ostatní doženou až za tři roky

** XPS 13 nastartoval trend notebooků bez rámečků ** Letošní model kompletně přechází na USB-C ** Navzdory malému tělu se řadí výkon ke špičce

Tomáš Holčík | 34


Aktuální číslo časopisu Computer

Jak vytvořit a spravovat vlastní web

Velký test herních klávesnic a DVB-T2 tunerů

Vše o formátu RAW

Vybíráme nejlepší základní desku