ADSL: Po šesti letech modemování konečně SVOBODA!

Něco takového jsem chtěl zařvat z okna ve chvíli, kdy se mi včera odpoledne po čtvrté hodině podařilo rozchodit připojení ADSL. Menší technické problémy byly překonány a já šel otevřít šampus…

Úvod

Podtitul článku by mohl být znít: „Příběh (nyní) už šťastného internauta“. Balvan, který se ze srdce odvalí snad každému, kdo přejde z dial-upového připojení na ADSL či kabelový internet, je skutečně obrovský. Konečně už mohu zažít pocit, že jsem na internetu svobodně celý den a nemusím sledovat hodiny a strachovat se o každou minutu. Dávám sbohem nočním (levnějším) dýchánkům na ICQ s podobně „postiženými“ kolegy a kamarády… Alespoň tedy na čas.

Způsob připojování

Způsob připojování je u mnou zvoleného poskytovatele složitější než u klasického modemového připojení, ale to vychází z technických specifikací služby a nepředpokládám, že u jiných poskytovatelů by to mohlo vypadat jinak či lépe.

Technici Českého Telecomu, kteří přišli přípojku ADSL zprovoznit, nainstalovali splitter, natáhli kabely, zapojili modem a předvedli funkční ADSL ADSL na svém vlastním notebooku. Pro ukázku nepoužijí vaše připojení, ale svůj vlastní login. Předpokládám ale, že se nejedná o připojení „made by IOL Broadband“, ale o testovací připojení zvoleného poskytovatele ADSL. Po ukázce tedy máte jistotu, že přípojka je funkční.

Trochu úsměvné mi přišlo, že technik pro ukázku rychlosti připojení využil testovací stránku UPC na adrese www.mistral.cz. V mém případě se rychlost pohybovala okolo 170 kbps, tedy zhruba 21 kilobajtů za vteřinu. Nyní se rychlost v průměru pohybuje mezi 160 – 170 kbps a nezaznamenávám žádné výkyvy na tu či onu stranu.

Od techniků ČTc dostanete také CD nazvané „Ovladače a podpůrný software pro služby ADSL“. Toto CD obsahuje podrobnou a stručnou verzi návodu k instalaci ADSL pro všechny aktuální verze operačního systému Windows, uživatelskou příručku k modemu ADSL a nějaké další technické informace k modemu (indikace LED apod.).

Po odchodu techniků jsem se jal nastavovat vlastní počítač. Nejprve je potřeba upravit „Připojení k místní síti“. Zde je nutné editovat vlastnosti protokolu TCP/IP a nastavit adresu IP, masku podsítě, výchozí bránu, primární a sekundární name server. Můžete využít dodávané CD, ale lepší bude ověřit si tyto informace od vašeho poskytovatele, protože je možné, že informace z CD už budou zastaralé (tak jako v mém případě). Nyní přichází na řadu vytvoření nového připojení. Zde se v nabídce nevolí „Připojení k internetu“, ale „Připojení k virtuální privátní síti“. Opět je potřeba nastavit výchozí IP adresu a následně upravit podmínky zabezpečení.

Jakmile je toto nastaveno, můžete přikročit k samotnému připojení. Přihlašovací okno vypadá podobně jako při přihlašování přes modem. Chybí jen políčko pro zadání telefonního čísla. Jako uživatelské jméno a heslo se zadává číslo telefonní stanice, ke které je ADSL zřízeno. Jakmile proběhne ověření, je polovina přihlášení za vámi. Nyní je potřeba se v browseru přihlásit na tzv. dashboard, tedy stránku, kde se zadává přístupové jméno a heslo od vašeho providera. Na tuto stránku se přistupuje přes IP adresu a je dobré dát si ji třeba jako domovskou stránku či na první místo v bookmarku. Mimochodem, tuto adresu jsem se také dozvěděl až od technické podpory providera, technici ČTc její důležitost při předvádění nijak nezdůraznili.

Klepněte pro větší obrázek

Takto vypadá Dashboard v podání SkyNetu. Kliknutím na zelenou šipku a název
služby vlevo je možné se z Dashboardu odhlásit. V tabulce jsou zajímavé
údaje o celkové délce připojení (od posledního přihlášení na dashboard) a množství
přenesených dat. Oněch 48 MB se mi podařilo přenést prostým surfováním
po webu, prací s poštou, zapnutým ICQ a deseti minutami v Kazee.

Po zalogování na dashboard jste již plně připojeni k internetu. Okno s dashboardem můžete zavřít. Pokud se nyní odpojíte přes ikonku připojení, je potřeba celý proces zopakovat. Nestačí se tedy pouze opětovně přihlásit přes dashboard (resp. to nejde). Můžete se ale i odhlásit pouze z dashboardu a pak samozřejmě stačí i opětovné přihlášení pouze zde.

Tento způsob přihlašování je pro uživatele navyklého na modem nezvyklý, ale důležité je, že internet funguje tak jak by měl.

Technické aspekty připojení

IP adresa - u varianty ADSL Home (rychlost 192 kbps) je IP adresa přidělována dynamicky. Tzn. při každém připojení můžete teoreticky dostat jinou IP adresu. V praxi to může vypadat jinak, resp. je tu určitá pravděpodobnost, že získáte opět tu samou IP adresu. Někteří poskytovatelé ADSL nabízí statickou IP adresu již v ceně základní nabídky.

Ping

Živě.cz – 62 ms
Centrum.cz – 61 ms
Seznam.cz – 57 ms
Progamers.cz – 59 ms
Gamezone.cz – 65 ms
Yahoo.com – 189 ms
Google.com – 420 ms
News.bbc.co.uk – 178 ms
Novinky.cz – 59 ms

„Pingy“ nemají pro běžné surfování velký význam. Významu nabývají teprve při hraní akčních her v multiplayeru přes internet. Pokud by pingy na multiplayerové servery byly v řádu 50-70 ms, jedná se o vcelku přijatelné výsledky.

Rychlost stahování - pro test rychlosti stahování byly vybrány soubory o velikosti 2-6 MB na níže uvedených serverech. Uvedené rychlosti jsou z cca 3/4 každého stahování. Všechny testy proběhly od 21.30 do 23.00 hodin.

Živě.cz – 19,6 kB/s
Slunečnice.cz – 20,2 kB/s
Download.com – 17,0 kB/s

Na tyto testy má velký vliv kvalita konektivity zvoleného providera. V globálním měřítku je tedy nutno brát je pouze jako orientační.

Test rychlosti na www.mistral.cz stabilně ukazuje rychlost okolo 160-170 kbps (19-21 kB/s). Výsledek testu na rychlost.zacatek.cz je o něco málo horší, cca 150 kbps. Bude zajímavé sledovat, zda s počtem přibývajících uživatelů (rostoucí overbooking) bude rychlost klesat.

Lze se přes ADSL připojit na linky s předčíslím 900? Pokud máte vypojený kabel vedoucí ke klasickému modemu, tak nelze.

Stabilita připojení - i po sedmi dnech naprosto bez problémů a bez jediného spadnutí. Někteří uživatelé zaznamenávali problémy s odpojováním, což bylo způsobeno přepnutím síťové karty do režimu full duplex. Po přepnutí do režimu half duplex problémy zmizely.

Firewall (ZoneAlarm apod.) - jak jsem zmiňoval v článku, spojení bylo zprvu znemožněno použitím SW firewallu ZoneAlarm. Teprve po jeho vypnutí bylo možné se připojit na Dashboard. Nyní jsem nainstaloval nejnovější verzi ZA a vše již běhá tak jak by mělo.

Jak fungují často používané programy

Kazaa - program Kazaa funguje bez problémů. Pokud byl k dispozici dostatek zdrojů, tak šly stahovat všechny zadané soubory. Rychlost byla samozřejmě proměnlivá, ale žádné zásadní omezení jsem nezaznamenal. Pokud i protějšek měl rychlou linku, byla dosahovaná rychlost velmi blízko maxima (cca 17-19 kB/s – vyzkoušeno na Mozartově Donu Giovannim). Žádná technická nastavení nebylo potřeba dodatečně upravovat.

ICQ, posílání souborů - ICQ funguje bez problémů, dodatečné úpravy nejsou potřeba. Funguje i posílání souborů oběma směry. Vyzkoušeno s uživatelem na Mistralu.

Yahoo Mesenger - příchozí audio i video funguje.

FTP přenosy - v Total Commanderu bylo nutno zapnout pasivní režim přenosu u připojení na některé FTP servery.

Zřízení, připojování a cena

Cena za zřízení - v mém případě jednorázová instalace 1680 Kč a 1550 Kč vč. DPH měsíční paušál. Ceny u ostatních poskytovatelů ADSL se výrazně neliší, maximálně v řádu desetikorun. To je dáno zejména podobou velkoobchodní nabídky ze strany Českého Telecomu.

Průběh zřizování - po 14 dnech od odfaxování objednávky (bez potvrzení o přijmutí) přišla informace, že na zvolené telefonní lince je instalace ADSL možná. Po dalším týdnu přišel email s technickými specifikacemi služby (přístupové údaje). Za další týden následoval telefonát z Českého Telecomu ohledně domluvy, kdy mají technici přijít nainstalovat přípojku. Nejbližší volný termín byl naštěstí hned druhý den. Od zadání objednávky byl tedy potřeba jeden měsíc k realizaci.

Linka nebyla fyzicky nijak proměřována (viz. předchozí informace o možnosti instalovat ADSL na cca 80 % linek, které jsou v dosahu příslušných telefonních ústředen). Proměření tedy lze patrně provést i na dálku, resp. představa, že je nutná návštěva technika s měřícím přístrojem není správná.

ADSL a ISDN, nutnost pevné linky - v případě, že máte ISDN, tak zřízením ADSL se na podstatě služby nic nemění. Můžete přejít zpět na analogovou linku (poplatek 169 Kč), kde jsou k dispozici nižší měsíční tarify. ADSL nelze zřídit samostatně. Je tedy potřeba mít zřízený alespoň minimální tarif pro běžné hovory. Pro provoz ADSL je tedy potřeba i pevná linka.

Pokud počítáte s případnou změnou z ISDN na běžnou linku, je dobré to provést před instalací ADSL! Při případné změně po instalaci ADSL je nutná jeho reinstalace, která může opět trvat i několik týdnů.

Sdílení ADSL s "jednoduchým" modemem bez routeru

Podmínkou je, že každé z PC ze sítě musí být vybaveno síťovou kartou, "hlavní" PC, které bude "hostitelem" a do nějž půjde kabel od modemu, musí mít 2 síťové karty.

Pokud chcete připojit 2 PC, situace je jednoduchá: Postačí propojit oba počítače síťovým kabelem a do hlavního PC do volné síťové karty zasunout kabel z modemu. Pak stačí toto síťové připojení "nasdílet" přes proxy programy typu WinRoute nebo postačí zdarma dostupné Sdílení internetu Microsoft Windows (98 / ME / 2000 / XP). Sdílení je pak nutno nastavit také v druhém počítači přes instalační disk vytvořený v hlavním PC, nebo (pokud se jedná o stejný systém), dojde k instalaci automaticky (síťové kartě se přiřadí potřebná vnitřní IP adresa pro sdílení).

Pokud chcete připojit více počítačů, koupíte si switch (hub) a z něj povedete síťové kabely do jednotlivých počítačů. Opět platí, že v hlavním PC musí být 2 síťové karty - z jedné tedy povede kabel do hubu, z druhé do modemu. Opět provedete sdílení pomocí proxy programu a Windows...

Kromě sdílení internetu samozřejmě fungují běžné síťové funkce, takže pokud zapnete sdílení disků, můžete si vesele přesouvat soubory nebo spouštět filmy nebo hudbu z okolních počítačů, nebo hrát hry po LAN, ale to už jsou notoricky známé funkce.

Pro efektivnější práci, kdy není nutné mít zapnutý "hlavní" počítač, doporučujeme pronajmout modem s routerem (ten má ovšem dražší pronájem), nebo počkat, až nebude pronájem zařízení nutný a ADSL modem s routerem si přímo zakoupit.

Jak vedou kabely

Ze splitteru jsou vedeny dva dráty - jeden pro klasickou telefonní linku, druhý pro linku, na které je vedeno ADSL. Tento druhý drát není možné využít pro klasické telefonování. Kabel vedoucí do ADSL je v mém případě ten samý, který předtím sloužil pro připojení modemu k telefonní lince.

Na straně splitteru je veden do této "tajemné černé krabičky" a na straně ADSL modemu je připojen klasickým konektorem, stejně jako běžný modem. ADSL modem je v síťové variantě krabice o rozměrech cca 20x30 cm a 5 cm na výšku. Přední strana obsahuje 4 indikační diody, v zadní části modemu je vývod na připojení do el. zásuvky, síťový kabel a vypínač. Síťový kabel vede do síťové karty v počítači. Toť vše.

Vyzkoušejte program ADSL Reconnect - automatické připojení k ADSL. Download zde.

Diskuze (170) Další článek: Nejaktivnější červi a viry v březnu

Témata článku: Google, Windows, Internet, Modem, Multiplayer, Druhá strana, Síťové karty, Telefonní linka, Splitter, Pingu, ADS, Kabel, Poslední přihlášení, Klasický problém, Ping, Určitá pravděpodobnost, Dashboard, Slunečnice, Měsíční tarif, Úprava PC zdroje, ADSL, Síťová technika, Síťová IP, Kazaa, Sdílený soubor


Určitě si přečtěte

Nejlepší programy z roku 2000: Další várka zapomenutých legend, které jste měli v PC

Nejlepší programy z roku 2000: Další várka zapomenutých legend, které jste měli v PC

** Pokračujeme ve vzpomínání na prehistorické programy ** Pročetli jsme vaše tipy v diskuzi ** A všechny ty vykopávky spustili na Windows 2000

Jakub Čížek | 72

Za hranicemi Chromu: 13 nejzajímavějších prohlížečů, které „nikdo“ nepoužívá

Za hranicemi Chromu: 13 nejzajímavějších prohlížečů, které „nikdo“ nepoužívá

** Šesti nejpoužívanějším prohlížečům patří 94 % trhu ** Různé „klony“ Chromu slibují lepší funkce nebo jiný design ** Také Firefox má řadu zajímavých odnoží

Lukáš Václavík | 38

AR není ani po letech žádný trhák. Teď to zkusí Hybri, který svleče vaše kamarádky

AR není ani po letech žádný trhák. Teď to zkusí Hybri, který svleče vaše kamarádky

** Rozšířené realitě i po letech chybí praktické využití ** Selhaly mobilní aplikace i AR brýle ** Floridské studio to proto zkusí přes bizarní erotiku Hybri

Jakub Čížek | 18

Otestovali jsme nový Apple MacBook Air. S retinou a nižší cenou

Otestovali jsme nový Apple MacBook Air. S retinou a nižší cenou

** Test MacBooku Air v provedení pro rok 2020 ** Cenově dostupný notebook překvapí výkonem ** Výborné je celkové zpracování a klávesnice

Martin Miksa | 42

Je to dobré, cetky z AliExpressu budou nejspíše relativně levné i v roce 2021

Je to dobré, cetky z AliExpressu budou nejspíše relativně levné i v roce 2021

** V roce 2021 začneme platit DPH i u laciného zboží z asijských e-shopů ** Daň ale budeme většinou platit už na e-shopech ** Nemusíte se bát zdlouhavého a drahého celního řízení

Jakub Čížek | 74


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest SSD s kapacitou 1 TB

Srovnávací test robotických vysavačů

Vybíráme nejlepší telefony na trhu

Jak zlepšit zvuk televize