Abeceda stahovače aneb P2P dnes i zítra

Co vše byste měli vědět při stahování dat prostřednictvím peer-to-peer sítí? Jak dbát na svou bezpečnost, kde hledat zdroje, jaké sítě použít? Vše o stahování na P2P od Aktivního módu v DirectConnectu až po Zákon a jeho dodržování. Vše, co jste chtěli vědět o P2P, ale báli jste se zeptat.
Abeceda stahovače aneb P2P dnes i zítra

A jako aktivní mód

Mnoho P2P sítí pracuje s aktivním a pasivním módem uživatelů. Konkrétně toto pojmenování pochází z DirectConnectu, na jiných sítích se setkáme s termíny jinými. Vždy však jde o totéž. Jako jiné druhy sítí i P2P jsou založeny na principu klient - server. Klient (na DC pasivní mód na eDonkey2000 LowID apod.) je takový počítač, který nepřijímá příchozí spojení. Aby mohl být počítač v síti serverem (na DC aktivní mód, na eDonkey2000 HighID apod.), musí být schopen příchozí spojení přijímat. Na to potřebuje veřejnou IP adresu a případně správně nastavený router a firewall. V komunikaci vždy alespoň jedna ze stran musí být serverem. Dva uživatelé DirectConnectu v pasivním módu tudíž nemohou vzájemně vyměňovat data. Naopak, uživatel v aktivním módu může stahovat od koho se mu zlíbí. Jelikož pasivních uživatelů je více, mívají větší šance na dlouhé čekání ve frontách.

B jako ban

Ban je zákaz přístupu například na DirectConnect hub či BitTorrent tracker. Je udělen za porušení některého z pravidel. V připadě DirectConnectu takovým porušením může být například tropení neplechy na chatu hubu. Ban může být časově omezený či nekonečný. Uživatel, jehož IP adresa (či přezdívka) byly zabanovány, nemůže využívat žádných služeb serveru.

C jako chat

V češtině bychom chat hledali spíše pod písmenkem CH. Slůvko však pochází z angličtiny, která toto písmenko jaksi nepoužívá, stejně tak chybí i v naší stahovačské abecedě. Funkcí veřejného chatu jsou vybaveny pouze některé P2P systémy a navíc jen některé klienty pro tyto systémy. Nejpoužívanější je chat pravděpodobně na síti DirectConnect. Jen málo se liší od chatů jiných. Jen čas od času zde proběhne diskuze o zajímavých nových zdrojích stahování apod. Uživatelé zde vystupují pod anonymní přezdívkou. Chat je spravován operátory, kteří mají po vzoru IRC kanálů řadu pravomocí, jimiž si mohou vynutit pořádek. 

D jako distribuovaný download

Distribuovaný download je princip, na němž funguje síť BitTorrent a moderně i některé další. Bram Cohen vymyslel BitTorrent proto, aby při šíření linuxových distribucí nedocházelo k přetěžování FTP serverů. BitTorrent totiž funguje opačně. Čím více uživatelů daný soubor stahuje, tím větší je dosahováno rychlosti, neboť se nestahuje z jediného centrálního serveru s omezenou kapacitou, nýbrž od stovek dalších uživatelů - vždy ty kousky souboru, které jim samotným se již stáhnout podařilo. Princip BitTorrentu je postaven na férovosti uživatelů, kdy by mělo platit pravidlo „kolik dáš, tolik dostaneš“ - a to jak pro rychlost stahování / odesílání, tak pro jeho objem.

E jako emulace

Emulace není ani ve světě P2P ničím neobvyklým. Nejčastěji se používá v souvislosti s nasazením klientů, kteří by jinak nebyli tolerováni. To je nejrozšířenějším jevem zejména na DirectConnectu, kde mnohé huby neakceptují jiné klienty než originální DC++, případně neakceptují klienty podporující segmentové stahování apod. Uživatel tak použije klient, který se umí maskovat za nějaký přijatelný. Slovo emulace získává negativní význam v okamžiku, kdy je této techniky použito za účelem oklamání serveru či operátorů. Na DirectConnectu tak lze podvrhnout veškeré údaje o uživateli, rychlosti připojení či obsahu sdílených složek, na BitTorrentu například lze nedodržovat princip „dám - dostanu“. Při takovýchto podvodech se obvykle využívá emulace předpisového chování některého známého a pro servery přijatelného klienta.

F jako fake

Záležitostí několika málo posledních let jsou ve světě P2P podvržené soubory, anglicky nazývané „fake files“. Největšího rozkvětu dosáhly v době největší slávy (a následného rychlého úpadku) sítě Kazaa, která jimi (a navíc viry a trojskými koňmi) byla a je doslova zaplavena. V současnosti se však objevují na všech ostatních sítích. Těžko říci, co jejich vydavatele k šíření podvodných souborů vede. Na každý pád je třeba si dávat dobrý pozor, aby náhodou soubor tvářící se jako poslední hollywoodský akční trhák nebyl v lepším případě špatným pornofilmem, v horším případě jen hrstkou dobře komprimovatelných a z disku obvykle velmi těžko odstranitelných nesmyslných dat.

G jako gigabajt

Před deseti lety standard na našich domácích počítačích. Dnes směšné množství dat. Přes P2P denně protečou miliony gigabajtů. Někdy se udává, že až 50 % veškerých přenosů internetem tvoří právě data přenášená prostřednictvím P2P protokolů. Jeden gigabajt je necelý jeden kvalitní DVD rip, dvě hudební alba komprimovaná v bezeztrátovém kodeku či několik málo stovek fotografií z moderních desetimegapixelových fotoaparátů. Pro zajímavost každý z největších světových DirectConnect hubů přenese jen na režii protokolu a vyhledávání pasivních uživatelů (stahovaná data se přes huby nepřenášejí) zhruba 500 gigabajtů denně. To dělá cca 15 terabajtů dat měsíčně.

H jako hub

Pod pojmem huby si v souvislosti s P2P představujeme obvykle uzly sítě DirectConnect. Tato síť je totiž „centralizovaně decentralizována“. Klienti se připojují na centrální uzly - huby, kterých je však po celém světě odhadem zhruba 6000 jen těch veřejných. Hub zajišťuje komunikaci mezi klienty, sděluje jednotlivým klientům IP adresy a porty protistran při komunikaci, pasivním uživatelům vykonává vyhledávání. Součástí hubu je obvykle živý veřejný chat, na jehož spořádanost dohlížejí operátoři. Seznamům, v nichž lze různé huby vyhledávat, se říká z angličtiny přejatým slůvkem „hublisty“ (lepší než české „seznamy veřejných hubů“). Největší světový hublist sídlí v České republice (kde je obecně síť DirectConnect velmi oblíbena) a najdeme jej na adrese www.hublist.cz. Populární je rovněž světový hublist www.hublist.org.

I jako IP adresa

Česká Wikipedie říká, že IP adresa je jednoznačná identifikace konkrétního zařízení (typicky počítače) v prostředí internetu. Veškerá data (ve formě datagramů), která jsou z/na dané zařízení přes počítačovou síť posílána, obsahují IP adresu odesilatele i příjemce. Pro naše potřeby není složitější definice potřeba. Důležitějším pojmem je veřejná IP adresa. Již jsme si řekli, že to je IP, která umožňuje přímou viditelnost počítače z internetu (nedochází tedy mezi počítačem a internetem k překladu adres). Veřejná IP adresa je podmínkou aktivního módu. Někteří poskytovatelé poskytují plnohodnotné internetové připojení včetně veřejných IP adres, u jiných je potřeba za tyto adresy doplatit či jsou zcela nedostupné.

J jako Jacek Sieka

Pokud je Bram Cohen legendou kvůli vynálezu BitTorrentu (pod B se však nevešel), lze podobné zásluhy přiznat i Jackovi Siekovi. Ne že by snad tento programátor přímo vynalezl DirectConnect, byl však tím, kdo napomohl jeho masovému rozšíření. V roce 2001 vynalezla tuto síť společnost NeoModus, která ji zamýšlela jako nástroj pro přenosy dat mezi firmami. Brzy však došlo k jejímu masovému šíření. Tehdejší proprietární klient NeoModus DirectConnect i serverový hubsoft od stejné firmy měly na dnešní poměry omezené možnosti. Naštěstí se NeoModus dostal do problémů a předal síť do rukou komunity. Jacek Sieka se chopil příležitosti a vytvořil open-source klient nazvaný DC++, který je dodnes vyvíjen a především je otcem (v dobrém i špatném slova smyslu) veškerých v současnosti používaných klientů pro platformu Windows.

K jako kilobajt, k jako kilobit

Pomineme-li časté problémy typu „Musím mít zapnutý počítač, když chci stahovat?“, je asi nejčastější nevědomostí uživatelů P2P (zejména těch, které nabízí chat) nepořádek v jednotkách informací. Pro většinu čtenářů Živě.cz půjde jistě o základní latinu, proto tento odstavec zkrátím. Pomineme-li jednotky zavedené nepříliš respektovanou normou IEC 60027-2, používá se běžně kilobajt (kB) ve smyslu 1000 bajtů, Kilobajt (KB) ve smyslu 1024 bajtů, oboje pro určení objemu dat. Pro určení přenosové rychlosti stahování se nejen na P2P používají obvykle kilobity za sekundu (kbps, česky kb/s).

L jako limity rychlosti

Omezování rychlosti - oblíbená to praktika zejména v zemích se zaostalým rozvojem internetu (včetně ČR), všude tam, kde jsou rychlosti odesílání nižší než stahování, kde se uplatňují datové limity „FUP“ či snad i tam, kde se platí od množství přenesených dat. Všechny moderní klienty pro rozličné sítě obsahují možnost omezování rychlosti. Nelze jednoznačně říci, že jde o funkci vždy spojovanou s podváděním. Její užití totiž může být naprosto legitimní - například pro zajištění propustnosti linky v případě jejího sdílení mezi více procesy či počítači. Na L začíná i anglické slůvko „leecher“, které s (mimo jiné) omezováním rychlosti úzce souvisí. Leecherem (v překladu pijavice) je označován člověk, který pouze stahuje a využívá tak ostatních, sám však stahování nepovolí.

M jako magnet link

Magnet linky jsou odkazy odkazující přímo na jednotlivé soubory v P2P sítích. Nejčastěji se tento termín používá v souvislosti s DirectConnectem. Typický magnet link obsahuje tiger tree hash odkazovaného souboru, jeho přesnou velikost v bajtech a rovněž název. Za magnetlinky lze považovat i odkazy na soubory v síti eDonkey2000 obsahující označení protokolu „ed2k://“. Podobné označení protokolu pro tvorbu URL používají i jiné P2P systémy. Na DirectConnectu se tímto způsobem běžně odkazuje na huby („dchub://“).

N jako navázání stahování

Věc v dnešní době naprosto nepostradatelná. Snad každý program použitelný pro stahování z internetu (kromě Internet Exploreru) umí navazovat přerušená stahování. Na P2P se bez takové možnosti nelze obejít, neboť situace, kdy nelze požadovaný soubor stáhnout celý najednou není nijak výjimečná. Její příčinou mohou být například nízká rychlost přenosu a tudíž jeho dlouhé trvání, nestabilní připojení, či jednoduše nečekané odpojování druhé strany.

O jako operátor

Funkce operátora není, alespoň ne veřejně, na P2P obecně příliš rozšířenou, Nejviditelnější jsou operátoři na DirectConnect hubech, eDonkey2000 servery a BitTorrent trackery mají své operátory samozřejmě také. Úkolem operátorů je dbát na pořádek na serveru. Hlídat klid a slušnost na chatu, postihovat sdílení podvodných, nesmyslných či nezákonných dat, potírat přílišné omezování přenosové rychlosti či svévolné odpojování. Operátory vybírá pro svůj server jeho provozovatel, na DirectConnectu obvykle zvaný „administrátor“. Operátorem se tudíž člověk stane, pokud se mu svou aktivitou a schopnostmi podaří administrátora zaujmout.

P jako pornografie

To by ani nebyla součást internetu, kdyby se na P2P nevyskytovaly pornografické materiály. Lze je najít naprosto na všech sítích. DirectConnect huby či BitTorrent trackery, kde jsou zakázány, jsou spíše výjimkou (více je rozhodně těch na pornografii specializovaných). Výběr je pestrý. Najít lze materiály všech žánrů, obrázky, videa. Pozor je třeba dát na pornografii, která je nežádoucí téměř všude a navíc je v rozporu s legislativou České republiky. Jedná se zejména o pornografii, v níž účinkují nedospělé osoby (děti) či zvířata.

R jako release

Slůvko pro nějž se český ekvivalent hledá jen velmi těžko. Jde o vydání nějakého filmu či hudebního alba (případně softwaru) vyprodukované některou scénovou či mimoscénovou pirátskou skupinou. Nové releasy vybavené originálními .NFO dokumenty a originálně zkomprimované do archívu jsou záležitostí především sítě BitTorrent. Na ostatních sítích se setkáme spíše s již přímo rozbalenými daty. Vydat první release dlouho očekávaného filmu či počítačové hry je otázkou prestiže a předmětem vzájemné řevnivosti jednotlivých skupin. Charakteristiky releasů populárních skupin jsou pak zneužívány pro zvýšení věrohodnosti falešných (fake) souborů.

S jako strach

V mnoha státech (včetně USA) není stahování autorsky chráněných děl prostřednictvím P2P legální. Existuje celá řada nátlakových skupin, které vedou často velmi neetické kampaně a podnikají často velmi zbrblé kroky pro potírání P2P. Za všechny jmenujme velmi vlivnou RIAA (Recording Industry Association of America, Americká asociace nahrávacího průmyslu), MPAA (Motion Picture Association of America, Americká filmová asociace), BSA (Business Software Alliance). Z českých stojí za zmínku OSA (Ochranný svaz autorský) či Intergram. Tyto skupiny dovedou obvykle vyvíjet velmi silný lobbystický nátlak na zákonodárce. V České republice spolupracují s Policií ČR.

T jako tiger tree hash

Tiger tree hash je metoda výpočtu hashe ze souboru. Používá malé segmenty dat a postupně počítá hashe z hashů větších a větších celků. Tím je dosahováno téměř ideální spolehlivosti ve smyslu jednoznačné identifikace souborů podle jejich obsahu. Konkrétně tato metoda hashování se používá v moderních klientech sítě DirectConnect. Většina ostatních P2P sítí však nějakou formou hashování disponuje.

U jako upload

Upload a download, pro neangličtináře často nicneříkající termíny. Uploadem se myslí odesílání, downloadem stahování dat.

V jako viry

Internet je pro viry přímo rejdištěm. O P2P to platí dvojnásob. P2P jsou velmi efektivní cestou šíření různých škodlivých kódů. Jejich primárním účelem totiž je šíření dat. Málokterý uživatel se pak pozastaví před tím, než spustí svůj právě stažený úžasný spořič obrazovky. Bohužel obohacený nějakým nepříjemným trojským koněm. Na viry jsou nejnáchylnější sítě, kde nedochází k přímé kontrole sdílených dat. Síť Kazaa viry zničily. Nemálo jich najdeme na BitTorrentu i na eDonkey2000. Naopak růžovější (i když zdaleka ne dokonalá) je situace DirectConnectu.

W jako warez

Jedno z nejjednodušších hesel. Pojmem warez se označuje veškerý ilegálně nabízený a pořizovaný software.

Z jako zákon

Zákony se musí dodržovat. Jak se tváří na P2P zákony České republiky? Je třeba upozornit, že zcela jednoznačně. Pokud jde o audiovizuální díla, je sdílení autorsky chráněných děl zakázáno. Naopak jejich stahování je zákonem povoleno a tento dokonce takovou činnost předpokládá tím, že autorské svazy za ni vybírají kompenzační poplatky jako součást ceny zařízení pro ukládání dat, tiskáren, datových médií a jiných prostředků použitelných ke zhotovení či uložení kopie autorsky chráněného díla. V případě softwaru, databází apod. je situace jednoznačná. Český autorský zákon nepřipouští možnost zhotovení kopie softwaru, k němuž uživatel není vlastníkem licence. Stahovat prostřednictvím P2P (jiný než bezplatný) software je tudíž ilegální.

Diskuze (51) Další článek: Adobe představilo nový Adobe Media Player

Témata článku: Bezpečnost, Open source, P2P, Rejdiště, Leech, Největší smysl, Úpadek, Upload, Nízká rychlost, Chráněné dílo, Podvržený soubor, Masové šíření, Šíření, Apod, Přímé sdílení, Pijavice, Americká asociace, Omezená možnost, Veřejná IP, Klient Kazaa, Klient, Veřejná síť, Sdílený soubor, Připojený uzel, Podobné označení


Určitě si přečtěte

Chyba roku 2038 způsobí problémy, počítače dnes totiž stárnou příliš pomalu

Chyba roku 2038 způsobí problémy, počítače dnes totiž stárnou příliš pomalu

** Loni ajťáky vystrašilo přetečení GPS čítače týdnů ** Nemělo se stát vůbec nic, ale svět opět nebyl připravený ** Za 18 let nás ale čeká ještě něco mnohem většího

Jakub Čížek | 69

USA rozdávají chudým dotované telefony s Androidem. Jsou z Číny a plné virů

USA rozdávají chudým dotované telefony s Androidem. Jsou z Číny a plné virů

** Chudí Američané mohou dosáhnout na dotovaný mobil ** Jeden takový rozdává třeba tamní Virgin Mobile ** Má to jeden háček. Je prošpikovaný malwarem

Jakub Čížek | 46

Český Turris MOX: Nejbláznivější síťový počítač nejen pro fanoušky Lega

Český Turris MOX: Nejbláznivější síťový počítač nejen pro fanoušky Lega

** CZ.NIC začal prodávat svůj Turris MOX ** Z několika základních jednotek postavíte skoro cokoliv ** Kompletní Wi-Fi router, rozsáhlý switch i univerzální linuxový server

Jakub Čížek | 32

17 užitečných tipů a triků pro Mapy Googlu, které byste měli znát

17 užitečných tipů a triků pro Mapy Googlu, které byste měli znát

** Mapy Googlu mají spoustu funkcí, které jsou často přehlíženy ** Využijte například podrobnější možnosti plánování cest ** Hodit se mohou i tipy na sdílení nebo pohledy do minulosti

Karel Kilián | 25

12 nejšílenějších programovacích jazyků, ze kterých vám praskne hlava

12 nejšílenějších programovacích jazyků, ze kterých vám praskne hlava

** Myslíte si, že umíte programovat? ** Ale prosím vás, zkuste jazyk Wenyan nebo Malbolge ** Z ezoterických jazyků zešílíte, nebo vás zaměstnají v Googlu

Jakub Čížek | 26

ReactOS: Zapomenuté a open-source Windows, které nevyrobil Microsoft

ReactOS: Zapomenuté a open-source Windows, které nevyrobil Microsoft

** Představte si svobodné Windows. Bláznivá vize? ** Vývojáři je přitom začali psát už před více než dvaceti lety ** Jmenují se ReactOS a spustíte na nich i Total Commander

Jakub Čížek | 53

Dnes nastal konec Windows 7. Ale nepropadejte panice, počítač vám nastartuje i zítra

Dnes nastal konec Windows 7. Ale nepropadejte panice, počítač vám nastartuje i zítra

** Dnes končí podpora Windows 7 a systém formálně umírá ** Co to ale znamená v praxi a bude mi PC fungovat i zítra? ** A mohu i v lednu 2020 zdarma přejít na Windows 10?

Jakub Čížek | 121Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test autokamer

Test ATX skříní

Jak surfovat pohodlně

Sportovní aplikace

Jak funguje procesor