Prezentace klienta

6 kroků k digitální transformaci banky

V dnešním rychle se vyvíjejícím světě je pro bankovní sektor důležité držet krok s technologickým vývojem a nezaostávat v procesu digitální transformace. Šest základních kroků potřebných pro úspěšnou transformaci tradiční banky ve fintechovou společnost představuje Patrik Jeřábek, Tribe Lead – Core Systems z České spořitelny.

1. Redukce technického dluhu

Jedním z klíčových kroků je analýza technického dluhu a jeho včasné řešení a redukce. V případě bank, které pro své fungování využívají technologie dlouhou řadu let a využívají značné množství aplikací, je tento proces stěžejní a měl by být součástí digitální transformace od samého začátku. Ignorování situace by totiž v budoucnu mohlo komplikovat zavádění potřebných změn a způsobovat problémy, které by mohla pocítit nejen sama banka, ale třeba i její klienti. Jejich spokojenost a důvěra by přitom měly být prioritou.

2. Simplifikace IT struktury

S rozsáhlými renovacemi core systémů a rozšiřováním technologií se málokterá společnost vyhne spletité IT struktuře. Zjednodušení infrastruktury a vnitropodnikové architektury, dekompozice monolitických systémů na menší části/komponenty. IT simplifikace je základem pro budoucí fungování (tzv. application portfolio management). Zjednodušení aplikačního portfolia vede k zvýšení celkové efektivity, snížení času, redukce nákladů na údržbu a usnadnění implementace nových funkcí.

V bankovním sektoru je aktuálním trendem konsolidace a optimalizace IT řešení – tzv. princip „composable architecture“, lidově „rozbití“ řešení do samostatných bloků/komponent. Součástí „rozbití“ je rušení/čištění aplikačního portfolia (odstraňování technicko-technologického dluhu).

Výchozím předpokladem zjednodušení IT je zjednodušení obchodních činností, hlavně fin. produktů, které jsou poskytovány klientům. To je důležitý předpoklad pro jejich následnou digitalizaci. Učíme se také od start-upů (mají velkou výhodu – nemají „legacy svět“, tak jako klasické banky) a obohacujeme banku o inovace z jejich prostředí.

3. Synergie mezi IT a businessem

Pro úspěšnou digitální transformaci banky je podstatná také kooperace a efektivní komunikace napříč jednotlivými odděleními. Spolupráce mezi IT a business týmy je klíčová pro naplnění obchodních cílů. IT procesy a řešení totiž nemusí být přínosné v momentě, kdy neodrážejí potřeby společnosti a zákazníků.

4. Rozšiřování týmu o kvalifikované odborníky

Další z faktorů přispívajících k digitální transformaci banky jsou lidi. Ustavičné rozšiřování týmů o zkušené odborníky, ale i o juniory, kteří mají chuť a potenciál spolu s bankou růst, má obrovský přínos. V České spořitelně jsme se před lety vydali cestou budování vlastních IT týmů namísto outsourcingu a vnímáme toto rozhodnutí jako správné. Díky tomu jsme dokázali udělat obrovský pokrok v transformaci tradiční banky a dokážeme nabízet více řešení na míru potřebám klientů.

5. Proměna řízení

Tradiční struktury a postupy začínají být v současném digitálním světě zastaralé, resp. nepružné, a tak jde ruku v ruce s transformací také proměna řízení. Jako udržitelnější a efektivnější se v mnoha společnostech ujaly agilní metody práce, které umožňují vhled do výsledku v reálném čase. Pro uplatnění nových metod je nezbytností větší samostatnost týmu, s čímž se pojí i větší zodpovědnost. Úspěšné zavedení takových změn může přinést jak nižší náklady, tak i větší spokojenost zákazníků, nicméně vyžaduje disciplínu, pevnou vůli a ochotu se učit.

6. Adaptace na nárůst produkce dat

Přechod od „fyzického“ bankovnictví k digitálnímu zapříčinil výrazný nárůst produkce dat a metadat. S růstem dat přichází také požadavek na inovativní a stálá řešení pro jejich ukládání. V tomto směru přináší mnoho možností využití umělé inteligence, robotizace či automatizovaných programů. AI technologie může optimalizovat požadavky banky na ukládání dat, segmentovat je na aktuální a archivní a dále například automatizovat časové plány správy úložišť a procesů. Věřím, že potenciál AI je nejen v bankovním sektoru velmi vysoký.

Další článek: Navigace přivedla řidiče na 9 let neexistující most. Havaroval, zemřel a pozůstalí teď žalují Google

Témata článku: , , ,