5G vs. síťová neutralita: telekomunikační firmy vydírají Evropu

  • Telekomunikační firmy vydali 5G manifest, ve kterém plánují rychlý rozvoj sítí 5G, ale kladou si podmínky
  • Princip síťové neutrality je v ohrožení
  • Zajímavou analogii zažil Facebook v Indii, tam síťová neutralita zatím vítězí
5G vs. síťová neutralita: telekomunikační firmy vydírají Evropu
Kapitoly článku

Minulý týden přinesl jednu průlomovou událost ve světě mobilních sítí páté generace. Skupina evropských telekomunikačních firem vydala společný Manifest 5G. V něm reaguje na výzvu vybudovat v Evropě 5G sítě do roku 2020. To nebude možné, pokud Evropa neustoupí z požadavku na síťovou neutralitu, vyhrožují telekomunikační firmy.

Ty si kladou celou řadu dalších více či méně rozumných podmínek. Pokračuje tak odložené přetahování o síťovou neutralitu, které vloni na podzim timeoutovalo přijetím požadavku na síťovou neutralitu do evropského telekomunikačního rámce v Evropském parlamentu.

Téma je poněkud složité a nepřehledné, pokusím se jej rozmotat, obávám se však, že to bude na úkor délky textu.

Síťová neutralita čili fér prostředí v rámci internetu

Nejprve může být vhodné znovu si zrekapitulovat, co je to síťová neutralita a proč je tak důležitá.

V internetovém provozu mají všechna data stejnou prioritu a odbavují se tak, jak přicházejí. Žádná se uměle neupřednostňují, žádná se nebrzdí. Tak se vytváří co nejdokonalejší konkurenční prostředí a díky tomu nemohou jednotliví ISP upřednostňovat či upozaďovat určité služby a to je princip síťové neutrality.

Dlouhou dobu s tím nebyl problém, až když se před deseti lety začalo ukazovat, že internet bude hlavním obsahem mobilních sítí – a že časem všechno včetně hlasu a videa půjde po internetu. A také, že se mobilním operátorům a ISP nepodaří vytvořit si vlastní obsah internetu, takže budou odkázáni do role “trubky” přenášející cizí obsah.

Telco firmy začaly mít dojem, že jim nestačí peníze od zákazníků, ale že by chtěli podíl od přenášených služeb, za čímž účelem začaly masivně lobbovat na zrušení technologické neutrality. Oficiálním důvodem byla “možnost nabídnout další pokročilé služby”, přičemž ale nikdo nebyl schopen najít službu, kterou by současná situace neumožňovala, samozřejmě kromě výpalného za to, že data té vaší vůbec dotečou ke koncovému klientovi, který si ovšem za totéž platí také.

Model “přenes jednou, inkasuj dvakrát” není ale nejlepší PR strategie, takže operátoři mluví raději o budoucích službách, které dnes ještě neexistují. Jednu chvíli šla debata o tom, proč jsou nesvobodní, proč nemohou na vlastním hardware nabízet podmínky, jaké jim připadají rozumné. Na to regulátoři FCC i evropský BREC shodně odpověděli, že samozřejmě mohou, ale pak tomu nemohou říkat internet a nemohou to jako internet nabízet, neboť to by byl podvod. U toho prozatím zůstalo.

Zatímco europarlament princip síťové neutrality zanesl v listopadu 2015 jako zásadu internetu (podobně, jako americké FCC a další regulátoři vyjma třeba Iránu či Ruska), rozehrálo se druhé dějství lobbyngu. Také Evropa totiž něco chce, což artikuloval v únoru komisař Oettinger. Strategií Evropy je Jednotný digitální trh (DSM – digital single market), tedy možnost, nabízet služby v rámci celé Evropy za stejných podmínek.

To dnes není zcela jednoduše možné, dopady národních regulací jsou rozdílné a tím i obchodní podmínky pro jednotlivé členy eurozóny bývají rozdílné, což je nepohodlné.

Jednou ze součástí akčního plánu je ale i strategie pro mobilní sítě příští generace, NGMN (next generation mobile network), v tomto případě už se hovoří o 5G, páté generaci (ano, vím, v česku používáme teprve 3G, ale co naděláte). Komisař Oettinger vyzval průmysl, aby se chopil iniciativy a posadil Evropu na špici 5G sítí s termínem spuštění sítí na rok 2020.

5G Manifesto: Evropo, poslouchej nás, nebo 5G nebude

Minulý týden se iniciativa projevila. Ve společném “5G Manifesto” se zástupci předních telekomunikačních firem postavili za záměr zprovoznit v EU co nejdříve sítě 5G s cílem mít do roku 2020 alespoň v jednom městě každé ze členských zemí pokrytí 5G. Zástupci průmyslu si radostně notují, kolik to přinese prosperity, pracovních i obchodních příležitostí a vůbec jak 5G otevírá netušený potenciál.

Zní to až příliš harmonicky. Samozřejmě, dokument také zmiňuje spoustu práce, kterou bude třeba vykonat. Třeba nalezení nových frekvencí, přes harmonogram jejich uvolňování a shodné podmínky napříč EU. A především možnost tyto frekvence přidělit především stávajícím operátorům, aby byly zajištěny jejich investice.

Ale také reformu školství, která by přinesla technicky zdatné pracovníky, jichž je pociťován nedostatek. Investiční fond EU s miliardou euro, který by zainvestoval rozvoj nových technologických firem. Širokou investiční podporu výstavby mobilních sítí, v tom lze tušit mnohé včetně přístupu k dotacím.

To nejhorší je uvedeno tradičně až v závěru dokumentu, kdy čtenář může být oslněn vizemi lepšího příštího. Operátoři požadují, aby se Evropa vzdala následné regulace (ex-ante), tedy jakýchkoliv následných zásahů do trhu. Tím jsou myšleny v minulosti třeba úpravy cen roamingových poplatků. Evropa by se tím měla vzdát jakékoliv obrany proti oligopolně stanoveným podmínkám na nekonkurenčním a málo transparentím trhu mobilních operátorů.

Největší dardou je pak finále skryté v jednom odstavci na poslední stránce: “EU a členské státy musí znovu uvážit potřebu otevřeného internetu s pragmatickými pravidly podporujícími inovaci. Telekomunikační průmysl varuje, že principy síťové neutrality, jak jsou prosazovány BREC, vedou k značné nejistotě okolo návratnosti investic do 5G. Investice tedy budou pravděpodobně pozdrženy do doby, kdy regulátor zaujme positivní stanovisko k inovacím.”

Sdělení je jednoznačné: telekomunikační firmy nebudou investovat do 5G, pokud EU neustoupí z principu síťové neutrality a neumožní telekomunikačním operátorům tlačit vlastní podmínky vůči úspěšným firmám podnikajícím na internetu. Stručně řečeno: vydírání Evropy. Podepsán Vodafone, Deutsche Telekom (a tím i náš T-Mobile), ale i Nokia a další.

Komisař Oettinger “přivítal 5G Manifesto jako cenný vstup hráčů z telekomunikačního průmyslu k akčnímu plánu 5G, který bude představen v září spolu s návrhem změn v regulačním prostředí” zdroj.

Je otázka, jak si toto diplomatické sdělení přeložit. Zda jako slušnostní vzetí na vědomí nebo jako civilizovanější verzi “to se museli posrat”. Komisař Oettinger je známý tím, že mu záleží na participaci eurounijních firem na strategických plánech, v minulosti ale už také ukázal, že je schopen vyjednáváním do zdánlivě nerozborné koalice vrazit klín.

Pokračování přichází právě teď, protože se v komisariátu EU intenzivně vyjednává o tom, jaká bude přesná podoba Akčního plánu 5G a jaké ústupky průmyslu komise navrhne, čehož bych se měl tradičně zúčastnit menším dobrozdáním a tak další novinky z této fronty přijdou na podzim. Předpokládám, že tak zásadních rozhodnutí, jako je budoucnost telekomunikačního průmyslu v Evropě se naše vláda ani opozice nijak účastnit nebude, ta se soustředí na palčivější problémy jako chytání pokemonů a jiných uprchlíků.

V čem všem je 5G Manifesto špatně, sumarizuje ještě zvláště The Register, doporučuji pozornosti. A proč sítě 5G jsou tak zajímavé? Psal jsem o tom zde: Cesta k sítím 5G (aneb skoro vše, co nepotřebujete vědět). Jen na okraj doporučuju dobrý článek na Fortune o tom, že síťová neutralita ve skutečnosti žádnou “nejistotu” nevytváří.

Facebook je zásadově pro i proti

Nyní trocha kontextu. Jedním z hlavních směrů tlaků operátorů je nejenom uvolnění co největší části spektra pro příští služby, ale hlavně jeho licencování, protože “jen tak lze zajistit kontrolovatelnou kvalitu budoucích služeb”. Co je za tím? Strach ze služeb provozovaných v nelicencovaném spektru, především WiFi, které je populární nejenom v Česku a střední i východní Evropě, ale i na západě Evropy.

Telekomunikační firmy nejsou ochotny znovu tolerovat riziko “nekontrolované kvality”, protože se objevují obsáhlejší koncepty mobilní infrastruktury založené na open source myšlenkách. Pravda je, že část telco firem se snažila je kontrolovat prostřednictvím sdružení TIP Telecom Infra Project, existují ale i nezávislé projekty s menší podporou a často sice menším tahem na bránu.

V červenci ale hodil do plánů na otevřenou infrastrukturu vidle Facebook. Zajímavým způsobem, to když představil svou platformu OpenCellular, tedy projekt opensourcové infrastruktury pro výstavbu mobilní sítě. Cílem Facebooku je připravit podklady pro kompletní řešení mobilní sítě včetně provozního software tak, aby kdokoliv mohl provozovat za levné peníze mobilní síť.

Facebook připomíná, že zařízení už je dnes velmi levné a tím, že řídící prvky mobilní sítě decentralizuje (což je ostatně snaha v samotném standardu 4G a budoucí 5G) a přenáší celou logiku sítě do “základnových stanic”, tlačí významně na cenu hardware, přičemž cílová cena za základnovou stanici je výrazně “sub $1000”. A jelikož taková základnová stanice je vlastně počítač s připojenou vysílačkou a anténou na patřičné frekvenci, měla by správa, upgrade a nakonec i výroba takové základnové stanice být jednoduchá a levná.

Klepněte pro větší obrázek
To je ono. Krabička platformy OpenCellular, která umožní vytvořit vlastní síť

To všechno vypadá báječně, připomeňme, že Facebook sám hlásí podporu 2G, LTE i WiFi a již provedl testovací hovory i přenosy SMS. Jenže postavit si mobilní síť chce víc, než jen levný hardware. Především frekvence, které jsou pěkně drahé, leda by byly nelicencované, tedy zadarmo a sdílené.

Tím je zřetelnější, odkud fouká vítr v případě operátorů: jim se aktivity jako TIP hodí z důvodů komodizace cen výbavy mobilních sítí, ale je třeba zajistit, aby se na trhu nemotaly další firmy, které nastolí chaos podobný tomu, jaký vznikl v médiích, hudbě, telefonních službách a dalších odvětvích, kam šlápl internet.

Toho prakticky nejlépe lze docílit odstraněním nelicencovaných frekvencí a tam je dnes napřeno velké úsilí telekomunkačních firem: uvolnit co nejvíce frekvencí pro budoucí služby (záslužné, jsou potřeba), ale do licencovaného režimu, aby se o ně mohly ucházet jen kapitálově silné společnosti (tedy oni) a tím se omezila konkurence na trhu.

5G

5G je označení pro pátou generaci mobilních sítí. Navazuje na sítě čtvrté generace označované 4G, které překonává zejména co se týče zvýšení přenosové rychlosti, snížení odezvy a zvýšení počtu obsluhovaných zařízení. Přečtěte si podrobný článek o 5G

Mohlo by vás také zajímat: Wi-Fi, připojení k inernetu, IoT

Témata článku: Internet, Mobility, 5G, Flickr, Síť, Síťová neutralita, Hlavní směr, Velké úsilí, Místní vláda, Stopka, Základnová stanice, DSM, Cizí služba, Akční plán, Největší část, Telekomunikační síť, Přelom roku, Telefon, Mobilní síť, Chytrý telefon, Wi-Fi, Valná většina, Atraktivita, Místní operátor, Autorizace, Nejlepší mobilní telefony na Mall.cz

Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test fitness náramků

Levné záložní zdroje

Jak si zabezpečit domov

Nejlepší monitory na trhu