Prohlášení SOS a IPV k odvolání gen. ředitele Českého Telecomu

Zástupci uživatelů telekomunikačních služeb Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS) i Internet pro všechny (IPV) uvítali včerejší rozhodnutí představenstva Českého Telecomu (ČTc), které se rozhodlo odvolat z funkce generálního ředitele Přemysla Klímu.

Klíma stál v čele Telecomu od poloviny července 1999. Právě před třemi lety měl ČTc podle ekonomů z privatizačního hlediska největší hodnotu. Problémy při přípravě privatizace firmy, které vyústily až samotným krachem celého jednání, byly hlavním důvodem představenstva ČTc k odvolání generálního ředitele Přemysla Klímy.

Telekomunikační sektor v České republice se dlouhodobě nevyvíjí ku prospěchu koncových uživatelů. Postavení dominantního operátora je natolik silné a nedostatečně regulované, že znemožňuje prosazení konkurence. Výsledkem je skutečnost, že Česká republika v oblasti telekomunikací zaostává.

Příkladem může být připojení k internetu. „Připojení prostřednictvím ISDN je u nás stále prezentováno jako technologická novinka, i když v ‚civilizovaném‘ světě včetně zemí střední Evropy se již několik let prosazuje ADSL, které nabízí několikanásobnou rychlost i uživatelský komfort,“ vysvětlil Miloslav Sova, předseda občanského sdružení Internet pro všechny.

Celkem čtyři občanská sdružení (kromě dvou zmiňovaných ještě BMI – Březen měsíc internetu a Občané proti zdražování telefonu podporovaní Svazem pacientů) vytvořila platformu s názvem Zástupci uživatelů internetu, která reprezentuje zájmy uživatelů při jednání o nových modelech připojení k síti internet. „Změna ve vedení Českého Telecomu by mohla prospět i efektivitě tohoto jednání a jeho výsledkům například v podobě paušálního připojení k internetu či rychlejšímu zavedení ADSL,“ dodal Karel Pavlík.

Plně se ztotožňujeme s názorem představenstva ČTc, které se domnívá, ze je nutné změnit obchodní politiku a řízení společnosti a zajistit tak schopnost flexibilního reagování na rychle se měnící podmínky telekomunikačního trhu.

I nadále budeme prosazovat naše požadavky, kterými jsou především vznik konkurenčního prostředí na trhu s internetovým připojením technologií DSL a současně vznik paušálního programu u standardního vytáčeného internetu.

Váš názor Další článek: SDK pro Star Office

Témata článku: , , , , , , , , , , ,