Přednáška o softwarových patentech na ČVUT

Tento čtvrtek 2. prosince v 16:15 se bude v Praze v budově ČVUT v Dejvicích konat přednáška zaměřená na problematiku softwarových patentů.

V Evropské unii právě probíhá velký boj o "Směrnici o patentovatelnosti vynálezů implementovaných na počítači". Ti, kdo jí prosazují, tvrdí, že chtějí harmonizovat jednotlivé zákony různých členských zemí EU a udělat jasno v otázce, za jakých okolností může být software patentovatelný. Tvrdí při tom, že směrnice obecnou patentovatelnost software nezavádí. Její kritici však poukazují na mnohé nejasnosti, které by v konečném důsledku mohly neomezenou patentovatelnost software znamenat, což, jak věří, by mělo na odvětví IT katastrofální dopad.

Na schválení textu směrnice se letos 18. května za velmi pochybných okolností "dohodla" Rada ministrů EU, nicméně kvůli vnitřním neshodám se konečné schválení stále odkládá a pokračují zákulisní diskuze. Polsko sice nedávno návrh v oficiálním prohlášení odmítlo, Holandské předsednictví však možnost dalších změn popírá a absenci kvalifikované většiny nepovažuje za překážku jejímu schválení.

Čtvrteční přednáška Ing. Václava Hanžla, CSc. z Fakulty elektrotechnické ČVUT, nazvaná poněkud tajuplně "Tvorba a poznání, mágové v době internetu a softwarové patenty" se má zaměřit především na obecné problémy patentovatelnosti software a širší souvislosti s historií oboru IT. Stávající situaci kolem směrnice EU se bude pan Hanžl věnovat jen v krátce v závěru přednášky. Zde je pozvánka (PDF).

Po přednášce má následovat diskuze a pro zájemce snad i rozbor textu směrnice či promítání videozáznamu vybraných absurdnějších částí jednání Rady ministrů 18. května. To bude zřejmě upřesněno až na místě. V sále mají být zdarma k dispozici znění vybraných patentů, podobně jako jiné důležité texty.

Pan Hanžl se o problematiku patentovatelnosti software údajně začal zajímat proto, že se obává, že by mu mohly výrazně zkomplikovat výzkumnou práci a vývoj software. V poslední době se velmi výrazně staví jak proti softwarovým patentům obecně, tak proti plánovanému přijetí směrnice v Evropské unii.

V souvislosti s tím bych také chtěl upozornit na stále probíhající veřejnou diskuzi na stránkách Úřadu pro průmyslové vlastnictví týkající se právní úpravy průmyslových práv, především práv k vynálezům, tedy i patentů.

Váš názor Další článek: Google Desktop Search odhaluje bezpečnostní problémy

Témata článku: , , , , , , , , , , , , ,