Petr Puš

Sledujte Živě.cz na Facebooku
Poznáváme C# a Microsoft.NET 27. díl – třídy kolekcí III.

Poznáváme C# a Microsoft.NET 27. díl – třídy kolekcí III.

V tomto dílu seriálu, který je opět spojen se třídami kolekcí, se podíváme na možnost definice vlastních porovnávacích metod, které ve výsledku ovlivní i způsoby řazení v kolekcích.

10.  6.  2005 | Petr Puš | 1

Poznáváme C# a Microsoft.NET 26. díl – třídy kolekcí II.

Poznáváme C# a Microsoft.NET 26. díl – třídy kolekcí II.

Po minulém seznámení se s kolekcemi a hojně používaným ArrayListem, se dnes podíváme na další užitečné třídy kolekcí. Například na takové, které představují známé datové struktury typu fronta nebo zásobník. Seznámíme se také se s pojmem slovník a s jeho asi nejpoužívanější implementací v podobě hešové tabulky.

3.  6.  2005 | Petr Puš | 6

Poznáváme C# a Microsoft.NET 25. díl - třídy kolekcí

Poznáváme C# a Microsoft.NET 25. díl - třídy kolekcí

Tento díl bude úvodem do problematiky o třídách představujících datové struktury pro ukládání různých hodnot, které nám jsou k dispozici v základní knihovně tříd prostředí Microsoft.NET framework. Tyto třídy jsou navrženy pro ulehčení práce programátorů a nazývají se třídy kolekcí. Dnes si povíme o co se vlastně jedná a seznámíme se s hojně využívanou třídou ArrayList.

27.  5.  2005 | Petr Puš | 7

Poznáváme C# a Microsoft .NET 24. díl – speciální případy metod

Poznáváme C# a Microsoft .NET 24. díl – speciální případy metod

Dnešní díl bych rád věnoval seznámení s použitím a deklarací speciálních případů metod. Mezi takovéto druhy metod, které zatím nebyly v tomto seriálu představeny se řadí metody s proměnným počtem parametrů a metody, u jejichž parametrů je uveden modifikátor ref nebo out.

20.  5.  2005 | Petr Puš | 2

Poznáváme C# a Microsoft.NET 23. díl – direktivy pre-procesoru

Poznáváme C# a Microsoft.NET 23. díl – direktivy pre-procesoru

Dnešní díl se seznámíme s vlastností jazyku C#, pomocí které můžeme do jisté míry ovlivňovat kompilaci zdrojových kódů. Jedná se o takzvané direktivy pre-procesoru, s nimiž jste se v trochu jiné podobě mohli setkat v jazycích C či C++.

13.  5.  2005 | Petr Puš | 2

Poznáváme C# a Microsoft.NET 22. díl – uživatelsky definované konverze

Poznáváme C# a Microsoft.NET 22. díl – uživatelsky definované konverze

Tento díl bude věnován seznámení se s možností definovat vlastní konverze mezi jednotlivými typy. Jazyk C# nám toto nabízí v podobě uživatelsky definovaných konverzí.

6.  5.  2005 | Petr Puš | 4

Poznáváme C# a Microsoft.NET 21. díl – komentování a dokumentace

Poznáváme C# a Microsoft.NET 21. díl – komentování a dokumentace

Dnešní díl se seznámíme s možnostmi komentování kódu napsaným v jazyce C# a také s možnosti vytváření dokumentace. Pro nováčky se mimo jiné pozastavím nad tím co vlastně komentování zdrojového kódu znamená a proč se dělá.

29.  4.  2005 | Petr Puš | 8

Poznáváme C# a Microsoft.NET 20. díl – konverze referenčních typů

Poznáváme C# a Microsoft.NET 20. díl – konverze referenčních typů

V tomto díle se zaměřím na popis možných konverzí mezi referenčními typy. Dozvíme se o možnostech explicitního přetypování mezi instancemi a také o užitečných operátorech, které při konverzích nezřídka využijeme.

22.  4.  2005 | Petr Puš | 2

Poznáváme C# a Microsoft.NET 19. díl – převody číselných typů

Poznáváme C# a Microsoft.NET 19. díl – převody číselných typů

Dnešní díl bude podrobněji pojednávat o převodech mezi číselnými typy. Vysvětlíme si rozdíl mezi implicitním a explicitním převodem a jaká jsou možná rizika při jejich užití.

15.  4.  2005 | Petr Puš | 3

Poznáváme C# a Microsoft.NET 18. díl – indexery

Poznáváme C# a Microsoft.NET 18. díl – indexery

Dnešní díl seriálu bych chtěl věnovat popisu specifické vlastnosti jazyku C#, kterou jsou indexery, které se často používají v případech kdy v sobě třída obsahuje určitý počet objektů a umožňují nám k těmto objektům přistupovat jako v případě polí.

8.  4.  2005 | Petr Puš | 8

Poznáváme C# a Microsoft.NET 17. díl – události podruhé

Poznáváme C# a Microsoft.NET 17. díl – události podruhé

Po seznámení s událostmi, které proběhlo v minulém díle, se budu v tomto díle zabývat doporučeným způsobem pro implementaci tříd v .NET frameworku, které mají vyvolávat události.

1.  4.  2005 | Petr Puš | 3

Poznáváme C# a Microsoft.NET 16. díl – události

Poznáváme C# a Microsoft.NET 16. díl – události

Po delegátech se budu v tomto díle věnovat další velmi zajímavé vlastnosti .NET frameworku, která se často používá při zpracovávání asynchronních operací v tomto prostředí. K tomu nám v .NET frameworku a tím pádem i v jazyku C# slouží členy třídy zvané události.

25.  3.  2005 | Petr Puš | 11

Poznáváme C# a Microsoft.NET 15. díl – delegáty

Poznáváme C# a Microsoft.NET 15. díl – delegáty

V tomto díle se zaměřím na, dle mého názoru, velmi zajímavou vlastnost jazyku C#, pomocí které je nám při vývoji aplikací umožněno tvořit objekty reprezentující reference na metody. Tyto objekty jsou v jazyce C# nazývány delegáty.

18.  3.  2005 | Petr Puš | 9

Poznáváme C# a Microsoft.NET 14. díl – výjimky po druhé

Poznáváme C# a Microsoft.NET 14. díl – výjimky po druhé

V dnešním díle si rozšíříme znalosti o tématu, které jsem načal v předchozím díle, což byl systém výjimek v prostředí MS .NET framework. Mimo jiné se můžete těšit na seznámení s tvorbou vlastních typů výjimek.

11.  3.  2005 | Petr Puš | 5

Poznáváme C# a Microsoft.NET 13. díl – výjimky

Poznáváme C# a Microsoft.NET 13. díl – výjimky

V tomto díle je mým úkolem objasnit princip systému výjimek, který je použit v prostředí MS .NET framework. Vysvětlíme si co se pod pojmem výjimka skrývá a jakým způsobem se výjimky používají.

4.  3.  2005 | Petr Puš | 4

Poznáváme C# a Microsoft.NET – 12. díl

Poznáváme C# a Microsoft.NET – 12. díl

Po minulém seznámení s poli se pokusím v tomto díle osvětlit třídu System.Array a její užitečné metody. Pozornost bude také věnována použití cyklu for each, který se pro procházení polí nezřídka užívá.

25.  2.  2005 | Petr Puš | 12

Poznáváme C# a Microsoft.NET – 11. díl

Poznáváme C# a Microsoft.NET – 11. díl

Dnešní díl bude věnován hojně využívané datové struktuře, kterou je pole. Naučíme se jak pole vytvářet a jak je možné jej využít.

18.  2.  2005 | Petr Puš | 4

Poznáváme C# a Microsoft.NET – 10. díl

Poznáváme C# a Microsoft.NET – 10. díl

Tento díl bude věnován implementaci struktur a výčtových typů v jazyku C#.

11.  2.  2005 | Petr Puš | 18

Poznáváme C# a Microsoft.NET – 9. díl

Poznáváme C# a Microsoft.NET – 9. díl

Příkazy pro vytváření cyklů je problematika na kterou se zaměříme v tomto díle spolu s příkazy break a continue, které se při psaní cyklů nezřídka využívají. Zmíněn bude také rozdíl mezi prefixovým a postfixovým zápisem pro inkrementaci či dekrementaci hodnot proměnných.

28.  1.  2005 | Petr Puš | 10

Poznáváme C# a Microsoft.NET – 8. díl

Poznáváme C# a Microsoft.NET – 8. díl

V tomto díle se zaměříme na použití příkazů pro větvení toku programu, které nám jsou v jazyku C# k dispozici. Spolu s tím se něco dozvíme o relačních a logických operátorech, které jsou s jejich užíváním spojeny a také o přetěžování operátorů pro konkrétní třídy.

21.  1.  2005 | Petr Puš | 14

Poznáváme C# a Microsoft .NET – 7. díl

Poznáváme C# a Microsoft .NET – 7. díl

V tomto díle si ještě doplníme znalosti související s modelováním tříd a seznámíme se s konstantami a proměnnými pouze pro čtení.

14.  1.  2005 | Petr Puš | 12

Poznáváme C# a Microsoft.NET – 6. díl

Poznáváme C# a Microsoft.NET – 6. díl

Vysvětlení pojmu rozhraní a jeho principu v objektově orientované tvorbě aplikací v jazyku C# je to, co nás čeká v tomto díle. Spolu s tím se seznámíme s abstraktními třídami, jejichž význam je z rozhraními velmi úzce spojen.

31.  12.  2004 | Petr Puš | 7

Poznáváme C# a Microsoft .NET – 5. díl

Poznáváme C# a Microsoft .NET – 5. díl

Po dědičnosti a řízení verzí s tímto dílem přichází další problematika spojená s objektově orientovaným přístupem k vývoji aplikací. Jedná se o statické členy s jejichž použitím se v tomto díle seznámíme. Také si vysvětlíme pojem polymorfizmus, který je také s objektovým programováním silně spjat.

24.  12.  2004 | Petr Puš | 98

Poznáváme C# a Microsoft .NET – 4. díl

Poznáváme C# a Microsoft .NET – 4. díl

Dědičnost a s ním spojené řízení verzí jsou klíčové vlastnosti v objektově orientovaném přístupu k vývoji aplikací. Pojmy jako předek, potomek či překrytí jsou pojmy které s dědičností souvisí a v tomto díle se seznámíme s jejich významem. Také se dozvíme co to je přetěžování metod a jak je možné jej naimplementovat v C#.

17.  12.  2004 | Petr Puš | 61

Poznáváme C# a Microsoft .NET – 3. díl

Poznáváme C# a Microsoft .NET – 3. díl

V tomto díle se začneme zaobírat základy objektového programování a jeho aplikací v jazyku C#. Vysvětlíme si co je to třída , její instance a základní pojmy s tím související. Je důležité tyto pojmy a s tím spojené principy chápat, protože na nich je postaven vývoj aplikací pro platformu Microsoft.NET.

10.  12.  2004 | Petr Puš | 23

Poznáváme C# a Microsoft .NET – 2. díl

Poznáváme C# a Microsoft .NET – 2. díl

Po minulém jemném úvodu do světa platformy Microsoft .NET se dnes již zaměříme na programovací jazyk C#. Jde o nově vyvinutý jazyk pro .NET, který kombinuje vlastnosti známých a oblíbených programovacích jazyků a přidává k nim některé nové. I přes to, že si jsou jednotlivé programovací jazyky pro tuto platformu rovny, je C# Microsoftem prosazován jako jazyk hlavní.

3.  12.  2004 | Petr Puš | 57


Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test autokamer

Test ATX skříní

Jak surfovat pohodlně

Sportovní aplikace

Jak funguje procesor