Jakub Havel

Sledujte Živě.cz na Facebooku
XML pro web aneb od teorie k praxi, 18.díl

XML pro web aneb od teorie k praxi, 18.díl

Dnešní, poslední díl seriálu, bude pojednávat o DOM XML funkcích v PHP.

18.  4.  2003 | Jakub Havel |4

XML pro web aneb od teorie k praxi, 17.díl

XML pro web aneb od teorie k praxi, 17.díl

Dnes se podíváme na další funkce XML parseru v PHP.

4.  4.  2003 | Jakub Havel

XML pro web aneb od teorie k praxi, 16.díl - XML parser v PHP

XML pro web aneb od teorie k praxi, 16.díl - XML parser v PHP

Podpora XML v PHP má několik tváří. Dnešní díl seriálu bude věnován zřejmě "služebně nejstaršímu" způsobu, který nám dovoluje pracovat s XML daty v PHP - funkcím XML parseru. Oproti DOM rozhraní, kterému jsme se ve spojitosti s Javascriptem věnovali v předchozích kapitolách, dnes poznáme zpracování XML doslova nízkoúrovňové.

28.  3.  2003 | Jakub Havel

XML pro web aneb od teorie k praxi, 15.díl - JavaScript a XSLT

XML pro web aneb od teorie k praxi, 15.díl - JavaScript a XSLT

Přestože prohlížeče Microsoft Internet Explorer a Mozilla si s XSLT poradí i bez skriptování, XSLT transformace řízené Javascriptem spektrum použití "stylových proměn" řádově rozšiřují. Dnes se podrobně podíváme jak na to.

14.  3.  2003 | Jakub Havel |3

XML pro web aneb od teorie k praxi, 14.díl - XmlHttpRequest

XML pro web aneb od teorie k praxi, 14.díl - XmlHttpRequest

Dnes je na řadě představení zřejmě nejpokročilejšího nástroje, který má programátor XML-based aplikací v Javascriptu k dispozici - objektu XmlHttpRequest. S jeho využitím mohou aplikace dosáhnout řádově vyššího stupně inteligence, který spočívá v plnohodnotné komunikaci klient - server na bázi HTTP protokolu.

7.  3.  2003 | Jakub Havel |9

XML pro web aneb od teorie k praxi, 13.díl

XML pro web aneb od teorie k praxi, 13.díl

Lze přímo v prohlížeči převádět XML v textové podobě na DOM XML dokument a naopak? Odpověď zní: ano, jde to, a není to nijak složité. V dnešním dílu si ukážeme, jak na to.

28.  2.  2003 | Jakub Havel |2

XML pro web aneb od teorie k praxi, 12.díl

XML pro web aneb od teorie k praxi, 12.díl

V dnešním dílu se budeme zabývat elegantním načtením XML dokumentu čistě pomocí skriptování. Připraven je i bonus, který vám pomůže obejít jednu málo známou chybu projevující se při práci s DOM XML dokumentem v IE.

21.  2.  2003 | Jakub Havel |3

XML pro web aneb od teorie k praxi, 11.díl - XML a Javascript poprvé

XML pro web aneb od teorie k praxi, 11.díl - XML a Javascript poprvé

Technologie implementované v moderních prohlížečích umožňují efektivně používat XML při kouzlení s HTML stránkami. Dnes si ukážeme první příklad spojení XML a Javascriptu.

14.  2.  2003 | Jakub Havel |10

XML pro web aneb od teorie k praxi, 10.díl

XML pro web aneb od teorie k praxi, 10.díl

Podtitulem dnešního dílu by mohlo být "XML s HTML na tři způsoby". První způsob nás opět zavede do (jmenného) prostoru, prostřednictvím druhého způsobu přistaneme na datových ostrovech a třetí způsob ukáže alchymii proměny XML dokumentu pomocí substance nazvané XSLT...

7.  2.  2003 | Jakub Havel |4

XML pro web aneb od teorie k praxi, 9.díl - XML a CSS

XML pro web aneb od teorie k praxi, 9.díl - XML a CSS

S kaskádovými styly se v dnešní době setkává téměř každý, kdo vytváří (X)HTML stránky. Stejně dobře, jako v (X)HTML, lze CSS používat i ve spojení s XML dokumenty. V tomto dílu se můžete seznámit s některými specifiky, které přinášení nasazení CSS s XML.

31.  1.  2003 | Jakub Havel |6

XML pro web aneb od teorie k praxi, 8.díl - jmenné prostory a XHTML

XML pro web aneb od teorie k praxi, 8.díl - jmenné prostory a XHTML

Důležitým mechanizmem, který umožňuje zabránit konfliktům mezi různými formáty založenými na XML, jsou jmenné prostory. Chcete-li se dozvědět vše důležité o jmenných prostorech a naučit se je používat pro začlenění vlastních elementů do (X)HTML stránek, pak neváhejte pokračovat ve čtení.

24.  1.  2003 | Jakub Havel |1

XML pro web aneb od teorie k praxi - 7.díl

XML pro web aneb od teorie k praxi - 7.díl

Dnes se budeme věnovat atributům xml:lang a xml:space, prozkoumáme, jak se v XML zachází s bílými znaky a konci řádků. Objasníme si, co znamené normalizace hodnot atributů a nakonec se podrobněji podíváme na atribut standalone. Dnešním dílem ukončíme sérii věnovanou obecným základům XML, abychom se přístě mohli začít zabývat praktičtějšími aplikacemi.

17.  1.  2003 | Jakub Havel

XML pro web aneb od teorie k praxi - 6.díl

XML pro web aneb od teorie k praxi - 6.díl

Dnes se budeme věnovat entitám a budeme se jimi zabývat doslova ze všech stran. Rádi byste se dozvěděli, jaké jsou rozdíly mezi analyzovanou a neanalyzovanou entitou, všeobecnou a parametrickou entitou, nebo interní a externí entitou? Jak vypadá deklarace entity a reference na ni? Co jsou to znakové reference? Co je to notace? Tak to vše se v tomto díle dozvíte.

10.  1.  2003 | Jakub Havel

XML pro web aneb od teorie k praxi - 5.díl

XML pro web aneb od teorie k praxi - 5.díl

Dnešní díl bude věnován deklaraci atributů v DTD. Plynule tak navážeme na výklad o deklaraci elementů, který byl naším tématem minule.

3.  1.  2003 | Jakub Havel |2

XML pro web aneb od teorie k praxi - 4.díl

XML pro web aneb od teorie k praxi - 4.díl

Z obsáhlejšího tématu DTD dnes odkrojíme první pořádný kus - budeme se zabývat deklarací elementů a vším, co s tím souvisí.

27.  12.  2002 | Jakub Havel

XML pro web aneb od teorie k praxi - 3.díl

XML pro web aneb od teorie k praxi - 3.díl

Tento díl by měl přinést odpověď na otázku, jaké další prvky, kromě elementů, jejich atributů a textu, může XML dokument obsahovat. Také se začneme zabývat validitou XML dokumentu a nakousneme téma DTD.

20.  12.  2002 | Jakub Havel

XML pro web aneb od teorie k praxi, 2.díl

XML pro web aneb od teorie k praxi, 2.díl

Náplní dnešního dílu bude vysvětlení základních syntaktických pravidel, kterým musí XML dokument vyhovět. Na příkladu jednoduchého XML dokumentu budou vysvětleny nejdůležitější pojmy.

13.  12.  2002 | Jakub Havel |16

XML pro web aneb od teorie k praxi, 1.díl

XML pro web aneb od teorie k praxi, 1.díl

Magická zkratka XML provází vývoj webových technologií již několik let. Přes tuto skutečnost si dnes stále mnoho lidí neví rady, jak a k čemu lze XML a přidružené standardy prakticky použít. Cílem seriálu, který právě začíná, je vyplnit tuto mezeru a představit XML komplexněji - od základů až po praktické aplikace při tvorbě webu.

6.  12.  2002 | Jakub Havel |6

DOM - Objektový model dokumentu 11.

DOM - Objektový model dokumentu 11.

V závěrečném dílu seriálu o W3C DOM a jeho praktickém použití v jazyce Javascript si posbíráme střípky, které se nám nevešly do minulých dílů, ale mohou se nám při práci hodit. Na závěr uvedeme několik odkazů na hodnotné zdroje o DOM.

17.  4.  2002 | Jakub Havel

DOM - Objektový model dokumentu 10.

DOM - Objektový model dokumentu 10.

Dnes se budeme zabývat manipulací s CSS stylesheety. Naučíme se mimo jiné přidávat, měnit či mazat jednotlivá pravidla či deklarace.

10.  4.  2002 | Jakub Havel |1

DOM – objektový model dokumentu 9. – práce se styly

DOM – objektový model dokumentu 9. – práce se styly

Jak pomocí DOM dynamicky měnit kaskádové styly v dokumentu? Dnes načneme téma, které patří k fundamentům znalostí každého dobrého webmastera.

3.  4.  2002 | Jakub Havel |4

Objektový model dokumentu 8.

Objektový model dokumentu 8.

V dnešním díle si ukážeme vlastnosti pro přístup k jednotlivým prvkům tabulky a metody pro odstranění prvků tabulky. Na konci najdete přehlednou tabulku vlastností a metod pro práci s HTML tabulkami.

27.  3.  2002 | Jakub Havel

DOM – objektový model dokumentu 7. – vytváření tabulek

DOM – objektový model dokumentu 7. – vytváření tabulek

Dnešní díl bude věnován představení možností, které máme v DOM k dispozici, pokud chceme pracovat s tabulkami.

20.  3.  2002 | Jakub Havel |1

DOM – objektový model dokumentu 6.

DOM – objektový model dokumentu 6.

Dnes si ukážeme další metody pro manipulaci s uzly a na závěr je pro vás připravena další shrnující taabulka.

13.  3.  2002 | Jakub Havel

DOM – objektový model dokumentu 5.

DOM – objektový model dokumentu 5.

Dnes se začneme zabývat tématem, které ukazuje sílu a možnosti DOM – vytvářením nových uzlů (elementů, atributů, textu) a jejich přidáním do dokumentu.

6.  3.  2002 | Jakub Havel

DOM – objektový model dokumentu IV.

DOM – objektový model dokumentu IV.

Dnešní díl bude zaměřen prakticky. Ukážeme si užitečný univerzální skript, který nám umožní procházet libovolným dokumentem a zjišťovat vlastnosti všech jeho uzlů.

27.  2.  2002 | Jakub Havel