Strategie

Měsíčník o reklamě, médiích a marketingové komunikaci. Vychází od ledna 1993 jako první časopis tohoto druhu na českém trhu.
Strategie
Je to titul, který ve svém oboru udává směr, standard a přináší analytický pohled. Všeobecně mají čtenáři ke Strategii dlouholetou důvěru. Strategie je charakterizována jako komplexní titul, který poskytuje orientaci a vzdělání v oboru a je pro lidi z branže nepostradatelná.

Strategie přináší svým čtenářům: Informace o dění v oblasti marketingu firem. Informace o nových kampaních a akcích v T V, tisku, out of home médiích, rádiích a na internetu, v sales promotion a 3D reklamě, direct marketingu, výstavnictví a public relations. Podrobný pohled na jednotlivé obory ve více než 30 tematických speciálech a samostatných odborných přílohách. Přehledy největších zadavatelů reklamy v médiích. Přehledy sledovanosti TV i čtenosti, nákladů a inzerce u tištěných titulů. Informace z oblasti TV produkce a postprodukce, grafických, designérských a tiskových služeb, signmakingu.
Periodicita: měsíčník
Časopisy CN Invest, a. s., v elektronické podobě najdete na webu Alza Media. Na stránky Klubu čtenářů a předplatitelů už nová PDF nedoplňujeme.