Pojď si hrát

První časopis, který si s dětmi hraje
Pojď si hrát
Ilustrovaný, hravý a tvořivý časopis pro děti od 5 let. Bludiště, hádanky, malované čtení, omalovánky, vystřihovánky...
Periodicita: měsíčník