Connect

Odborný měsíčník pro IT profesionály.
Connect
Technologický časopis o podnikových IT, telekomunikacích a sítích je neocenitelným zdrojem autoritativních informací ve svém oboru. Čtou ho administrátoři, vedoucí informačních systémů a IT manažeři. Informace o IT však v něm hledají i další manažeři, kteří chtějí porozumět informačním technologiím ve svém podniku. Connect! přináší obsah s vysokou přidanou hodnotou a komplexní rozbory vybraných témat. Pro setkávání svých odborně zaměřených čtenářů s dodavateli v oboru i nezávislými odborníky pořádá pravidelně semináře.
Periodicita: měsíčník