BIZ

Exkluzivní ekonomický čtvrtletník pro progresivní manažery a majitele firem.
BIZ
BIZ je mimořádně čtivý čtvrtletník o byznysu a lidech kolem něj. V distribuovaném nákladu 6 tisíc výtisků ho čtou akcionáři, majitelé firem a vysocí manažeři. Svým čtenářům přináší inspirativní success stories, píše o využití moderních technologií k prospěchu firmy, tiskne nejdůležitější rady pro podnikání, řízení a osobní rozvoj.BIZ je budoucnost každého byznysu!
Periodicita: čtvrtletník