» Poradna » Ostatní

Právní dotaz - velká prosba....

 |   | 

Prosím....
pauza.zive.cz ...


(MODERÁTORŮM SE PŘEDEM OMLOUVÁM...)

Mohlo by vás také zajímat

Odpovědi na otázku

 |   | 

Můžu to přihrát ale bude za vyřizení + odkození chtít 12.000,- + nějaké drobné.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

To jsem teď asi moc nepochopil...

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Malé upřesnění-výpověď se dá dát třeba k 13.dni měsíce. Skutečně je chyba, že tam paní nevydržela do čtvrtka. Tohle je přesně ta záležitost, kde kolik právníků, tolik názorů. Protože je otázka, zda při nedodržení lhůty o 0,3% se vrací celá částka, polovina nebo 0,3%. Tam záleží skutečně na přesném znění smlouvy a na jednání s právním oddělením ČSOB.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Smlouvu u sebe teď nemám, ale to s tím 0,3% je zajímavé. Podíváme se na to večer...

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Ptal jsem se ti ségry která se vyzná v právních věcech a smlouva která byla ukončena ke dni 31.1.2007 prý v den 31.1.2007 ještě platí. Takže ta smlouva trvala přesně 12 měsíců. (jinak já, jako softwarový analytik který pracoval pro právní odbor mám povědomí, že v takových věcech se za konec dne nebere poslední sekunda ale konec pracovní doby).

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Jo, ale co to ten občanský zákoník? Z toho je zase patrné, že to mělo být ukončené až 1.2...
Škoda, že toho 31.1. 2007 nebyla neděle, to by bylo v pohodě...

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Omyl, to by byla lhůta do pondělka.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Nevím odkud bere kejki3 svůj názor? Ohledně toho občanského zákoníku: Tam se píše o lhůtách které jsou určeny nějakou UDÁLOSTÍ . Např. lhůta 15 dnů od doručení dopisu se začíná počítat od následujícího dne po doručení ... Jestli že by ta lhůta byla 1 rok od doručení a dopis by byl doručený 1.2., potom lhůta začíná 2.2. a končí dnem 1.2. včetně (a je to celkem 365 dnů). V tomto případě ale počátek lhůty není stanoven událostí ale je jasně stanoven od 1.2, takže 365 dnů je to naposledy v den 31.1. včetně - si myslím.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Citace z občanského zákoníku:

business.center.cz ...

Počítání času
§ 122
(1) Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Polovinou měsíce se rozumí patnáct dní.
(2) Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den.
(3) Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

To jem četl a můj komentář je o tom. Paragraf 122 se netýká diskutované smlouvy protože lhůta ve smlouvě není určena UDÁLOSTÍ (která by nastala 1.2.), nýbrž je přímo stanovena od 1.2. S tím může operovat.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Ano, to je zajímavý názor, prostě se zavázala, že bude rok pracovat a rok pracovala. Tedy právě těch 365 dnů. Pokud oni použijí toto počítání času, ještě to neznamená, že je oprávněné.
Děkuji za vysvětlení, vážně mě zajímá, jak to dopadne. Protože je také možné, že se lhůta počítá od výplaty podpory.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Ne, lhůta se počítá od začátku spolupráce. Protože podpora je jakoby součástí první, druhé a třetí výplaty - tedy peněz, které si zástupce pojišťovny vydělává od prvního dne spolupráce. Večer sem hodím přesnou citaci ze smlouvy. Když budete mít čas se na to podívat, budeme rádi

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

I tak si myslím, kdyby začátek spolupráce byla ta UDÁLOST na kterou se vztahuje par.122 a nastala 1.2., potom ta spoluporáce by začala od následujícího dne, tj. od 2.2. (podle par.122). Pokud ale žena měla být v práci už 1.2., v tom případě nemohou operovat s parahrafem 122. Takže záleží který den skutečně měla nastoupit a nastoupila. Zda ve středu 1.2. nabo až ve čtvrtek.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Tak to su zvedavej, co na to jejich právní oddělení řekne...

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Roční lhůta končí ve stejný den, ve kterém začala běžet, tzn. od 1.2. do 1.2., dokonce kdyby tam byla sobota nebo neděle, lhůta se prodlužuje na následující pracovní den.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Jo, to je citace z toho zákoníku...

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

No právě, opravuji Františka.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Lhůta 12 měsícu, která začala běžet 1.2.2006 skutečně končí až 1.2.2007. Případné žalobě bych se ale bránil tvrzením, že je v rozporu s dobrými mravy žádat kvůli 1 dni vrácení téměř celé podpory. Jak by to posoudil soud je otázka.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

No právě, předvidatelnost práva platí jen pro předsedkyni Nejvyššího soudu. Jinak jsou různé rozsudky ve stejných kauzách normální

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Soud je až to nejkrajnější řešení... navíc drahé...

Spíš, jak to teď formulovat? Tlačit na ně? Na to, že jak oblastní ředitelka ČSOB v Ostravě, tak manžer pro několik okresů, tvrdili (žel jen ústně), že to bude OK?
Nebo prosit o odpuštění právě pro to, že to je celé v rozporu s dobrými mravy???

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Přesně, jednat s právním oddělením je nejsnazší cesta, oni také budou mít svůj odhad, nakolik je jejich šance na úspěch velká. Ani tolik nejde o rozpor s dobrými mravy, jako o přiměřenost sankce. Oni také nechtějí celých 45tis..Soud je nastudování, sepsání problému advokátem - 3000 a podání tak 1600. Alespoň tak to je tady ve Švédsku, třeba je u vás laciněji

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Spíš bych řekl dráž...
Každopádně, podle toho dopisu nechtějí celý 45 000, protože se část (nejspíš podle nějakého jimi nesděleného vzorce) zaplatila za ten rok z provizí...

A co jinak? Tlačit nebo "plakat"?

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Lidičkové, tak to pokračuje...
Po poradě s naším právníkem jsme jim poslali odpověď s tím, že - stručně řečeno - byla smlouva podepsána v omylu a proto žádáme, aby podpis považovali za neplatný právní úkon a umožnili podepsat novou dohodu...

Co na to kdo říkáte?
Jak vidíte ten právní obrat "neplatný právní úkon"?

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Dodatek:
cs.wikipedia.org ...

Konkrétně toto - velmi zajímavé:
Právní úkon nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

Zvláštní a poměrně komplikovanou úpravu má v českém právu tzv. relativní neplatnost právního úkonu. Typické pro ni je, že takové neplatnosti se může dovolat pouze určitá osoba, do jejíž právní sféry bylo úkonem zasaženo (tzv. dotčená osoba), a neučiní-li tak, zůstává právní úkon v platnosti. Příkladem je relativní neplatnost kupní smlouvy, kterou jeden z manželů prodal věc, která byla součástí společného jmění manželů, anebo právní úkony, jimiž dlužník ve snaze vyhnout se účinné exekuci obmyslně převádí majetek na svého otce.

Důležitým případem relativní neplatnosti je jednání v omylu: uvede-li jedna strana smlouvy druhou v omyl nebo o jejím omylu prokazatelně ví a druhá strana v důsledku svého omylu uzavře smlouvu, může se následně dovolávat její neplatnosti.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Ještě tedy přidám i ten dopis, co jsme poslali... prosím, co myslíte?

Vážená paní xxxxx.
Reaguji na Váš e-mail z 1. 2. 2008.
Po důkladné konzultaci s našim právníkem panem xxx yyy jsem se rozhodla pro kroky popsané v tomto vyjádření.
Při podpisu dohody o ukončení spolupráce v lednu 2007 s Vámi jako ČSOB pojišťovnou jsem byla přesvědčena, že doba dvanácti měsíců se počítá od 1. 2. 2006 do 31. 1. 2007, a tudíž jsem souhlasila s uzavřenou dohodou.
Před uzavřením dohody mně nikdo ze zástupců Vaší pojišťovny nesdělil, že hodláte dobu dvanácti měsíců počítat od 1. 2. 2006 do 1. 2. 2007 a v důsledku toho pak po mně budete dodatečně vymáhat částku xx xxx,- Kč. Naopak, byla jsem zástupci ČSOB pojišťovny ujišťována o tom, že dohoda je v pořádku a smlouva na dobu 12ti měsíců byla naplněna.
Dohodu ke dni 31. 1. 2007 jsem tedy podepsala v omylu. Považujte ji proto prosím za neplatný právní úkon s tím, že jsem ochotna uzavřít dohodu novou, a to ke dni 1. 2. 2007.
Vyžadování shora uvedené částky za daných okolností bych pokládala za rozporné s dobrými mravy a také v rozporu se zásadou proporcionality a legitimního očekávání. I z toho důvodu, že pojišťovně jako takové nevznikla žádná škoda. Naopak, můj pojistný kmen přešel pod jiné obchodní zástupce ČSOB pojišťovny, která z toho nadále profitovala.
Žádám Vás tedy o umožnění podepsání nové dohody o ukončení spolupráce, případně jakékoli další řešení, které navrhnete a bude v souladu s dobrými mravy.
S úctou, xxxx


Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Doufám, že ten právník nestál majlant, zní to dobře, zvlášť, když pro to máte svědectví oblastní ředitelky. Přeju hodně úspěchů.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Právník nestál majlant, je to rodinný přítel ale je velmi schopný. Ale s tím svědectvím to asi nebude tak žhavé, není to nikde na papíře, že tvrdili, že to bude OK... tak uvidíme. Když to nezabere, v dalším kroku mám v plánu už je zatlačit přes špatnou publicitu a reklamu, mám známého ve zlínském vydání MF-DNES...

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Jo, další zkrachovalá pojišťovačka...

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Ale? Pán je znalec?

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

JJ pojišťováci a výpalníci jedna banda

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

Kde zijete stastlivce, ze zrejme nejste nijak pojisten?

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   | 

ale ma pravdu

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět



Sex manželských párů? Jen výjimečně. Ložnice ovládnou roboti s umělou inteligencí

Sex manželských párů? Jen výjimečně. Ložnice ovládnou roboti s umělou inteligencí

** Sex manželských párů jen při zvláštních příležitostech. ** Ložnice ovládnou sexuální roboti s umělou inteligencí. ** I to je jeden ze závěrů Mezinárodní robotické konference.

Filip KůželJiří Liebreich
RobotiSexUmělá inteligence
Konec českého poskytovatele internetu v přímém přenosu. Připomíná to krachující energetické firmy
Lukáš Václavík
CETINPoskytovatelé internetuPřipojení k internetu
Tuto českou základnu plnou satelitů nesmíte vidět. V Mapy.cz je každá anténa pečlivě vyretušovaná

Tuto českou základnu plnou satelitů nesmíte vidět. V Mapy.cz je každá anténa pečlivě vyretušovaná

** Zapomeňte na rozčtverečkovaná místa, kterých si každý všimne ** Mapy.cz musely dokonale zakrýt desítky parabol ** Základnou se přitom na webu chlubí i její majitel. Kocourkov

Jakub Čížek
ČeskoMapy.czMapy
Nastal pravý čas na výměnu telefonu. Jak poznat, že ten váš už dosluhuje?

Nastal pravý čas na výměnu telefonu. Jak poznat, že ten váš už dosluhuje?

** Jak poznat, že váš telefon má nejlepší dny za sebou? ** Vypadá potlučeně, má pavučinu nebo nedostává aktualizace? ** Ukážeme si, kdy má smysl jeho oprava, a kdy už jen koupě nového

Martin Chroust
Prasklý displejVysloužilý mobilSmartphony
Kde se vzala potřeba velkých operačních pamětí v telefonech a kolik RAM zabírá Android?

Kde se vzala potřeba velkých operačních pamětí v telefonech a kolik RAM zabírá Android?

** RAM je po procesoru druhým nejdůležitějším HW parametrem ** Stará se o rychlý multitasking a o svižné načítání dat ** Věděli jste, kolik v RAM průměrně zabírá Android 12?

Martin Chroust
Virtuální RAMOperační paměť
Kurvítka v základní výbavě, výrobci mají umělé zastarávání v malíku. Začalo to bateriemi, pokračuje softwarem

Kurvítka v základní výbavě, výrobci mají umělé zastarávání v malíku. Začalo to bateriemi, pokračuje softwarem

** Nejen mobilní výrobci jsou naučeni rok od roku prodávat stále více telefonů ** Tento trend se však zákonitě musí někdy zastavit ** Jenže, co naplat, když jsou starší zařízení „uměle“ nepoužitelná?

Martin Chroust
Prasklý displejBaterieAktualizace softwaru
Nový hit. Tahle appka vám udělá profilovku jako od pouličního ilustrátora

Nový hit. Tahle appka vám udělá profilovku jako od pouličního ilustrátora

** Aplikace NewProfilePic se na Androidu stala hitem ** Můžete si v ní vytvořit profesionálně vypadající profilovky ** Pozor ale na agresivní cenovou politiku za Pro verzi

Martin Chroust
FotografieUmělá inteligenceMobilní aplikace
Skenujte telefonem. Podívejte se, co všechno umí bezplatná aplikace Microsoft Lens

Skenujte telefonem. Podívejte se, co všechno umí bezplatná aplikace Microsoft Lens

Aplikací pro skenování dokumentů je celá řada, nicméně Lens od Microsoftu těží z napojení na OneDrive nebo možností přímého exportu do Wordu.

Jakub Michlovský
NávodyMobilní aplikaceMicrosoft
Oppo a OnePlus nesmí v Německu prodávat telefony. Zákaz hrozí i v dalších zemích EU

Oppo a OnePlus nesmí v Německu prodávat telefony. Zákaz hrozí i v dalších zemích EU

** Patentové spory většinou ústí k tomu, že jedna z firem zaplatí ** Oppo ani OnePlus však nechtějí platit 2,50 EUR za každý telefon ** Firmy už v Německu nesní prodávat, a to může platit i o dalších trzích

Martin Chroust
NěmeckoPatentSmartphony
Google není jen vyhledávač: 15 užitečných funkcí, o kterých možná ani nevíte

Google není jen vyhledávač: 15 užitečných funkcí, o kterých možná ani nevíte

** Google umí kromě vyhledávání i spoustu dalších věcí ** Vybrali jsme více než 15 užitečných funkcí a schopností ** Stačí zadat do vyhledávače ta správná klíčová slova

Karel Kilián
TipyVyhledávačeGoogle

Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: telefony do 7 000 Kč

Test Wi-Fi 6 mesh řešení

Nákup PC a Applu z druhé ruky

Úprava fotek z dovolené