Buďte pánem nad systémovými službami Windows XP

V čisté základní instalaci Windows XP běží přes tři desítky systémových služeb. Pokud nechceme nebo nemůžeme tweakovat přímo instalační CD například programem nLite, ale přesto chceme optimalizovat výkon systému, nezbývá, než se s těmito nenasyty vypořádat. Ovládáme systémové služby Windows XP.
Buďte pánem nad systémovými službami Windows XP

Systémové služby jsou více či méně důležité součásti Windows, které je v některých případech možno vypnout a ušetřit tak několik megabajtů operační paměti či snížit zátěž na procesor. Zároveň mohou některé z nich představovat bezpečnostní hrozbu nebo při nevhodné kombinaci s některým hardwarem či softwarem způsobovat nesprávnou práci a nestabilitu počítače.

Nelze jednoznačně říci, že tu a tu službu mají uživatelé vypnout. Jeden každý člověk má svůj vlastní způsob využití počítače a své vlastní potřeby. V popisech služeb se pokusíme uvádět, pro co je ta která z nich zásadní. Zároveň na konci článku jsou jednotlivé služby v tabulce označeny symboly, které určují možnosti nastavení. Proto berte následující rady spíše jako vysvětlené tipy, nikoliv jako dogma. Nejlépe se zde uplatní známé: Dvakrát měř, jednou řež.

Služby Windows mají tři možné stavy: Automaticky, Ručně a Zakázáno. První znamená, že se služba automaticky spouští při startu systému. Automatickou službu označíme zeleným bodem. Druhá znamená, že služba standardně neběží, ale pokud si systém, nebo některý program její činnost vyžádá, je spuštěna. Ruční nastavení reprezentuje bod žlutý. Poslední možnost určuje, že služba se za žádných podmínek sama nespouští. Spustit ji může jedině uživatel změnou nastavení. Zakázáno znamená červenou barvu.

Ve sloupci „V“ tabulky naleznete výchozí stav každé služby po instalaci Windows. Sloupec „Z“ potom určuje doporučená nastavení pro uživatele, který se v tajích Windows zatím moc neorientuje, tedy Začátečníka. Pokročilí uživatelé, kteří obvykle vědí, co dělají, a znají své potřeby najdou doporučení ve sloupci „P“. Sloupec „N“ indikuje, jaký je potřebný stav dané služby pro to, aby systém korektně nastartoval.

"Vypnout službu" ve slovním popisu služeb reprezentuje buď nastavení Ručně nebo Zakázáno - podle toho, co doporučuje vámi zvolený sloupec tabulky. Pokud jsou v některém poli dva body, znamená to, že je potřeba se rozhodnout podle vlastních potřeb a využití počítače.

Jelikož optimalizovat je potřeba pouze služby, které se po instalaci Windows automaticky spouští a tedy zabírají operační paměť, uvádíme až na výjimky v přehledech pouze je.

Pozor!

Zásah do nastavení systémových služeb je riskantní záležitost. Jednotlivé služby vypínejte pouze tehdy, pokud jste si jisti, že je pro řádný běh právě vašeho systému nepotřebujete. Uživatelům, kteří nerozumí popisům u jednotlivých služeb, nebo nejsou schopni dovodit důsledky změny jejich nastavení doporučujeme zaměřit se pouze na sloupec „Z“. V žádném případě nedoporučujeme nastavovat nižší úroveň spouštění, než je uvedeno ve sloupci „N“.

Klepněte pro větší obrázek

Konzole pro správu - Služby

Do rozhraní pro správu služeb vede jednoduchá cesta: Ovládací panely – Nástroje pro správu – Služby. Windows zde nabídnou seznam služeb včetně popisů. Nechybí samozřejmě ani aktuální stav a k němu nastavení typu spouštění. Typ spouštění je právě tím, co budeme měnit. Stačí na službu kliknout pravým tlačítkem a zvolit Vlastnosti. Následující okno nám již dá vybrat všechna možná nastavení.

Klepněte pro větší obrázek

Vlastnosti zvolené služby: Zde lze určit její stav i typ spuštění

Služby Windows

Automatická konfigurace bezdrátových zařízení – Umožňuje automatickou konfiguraci Wi-Fi adaptérů tak, aby se po zapnutí automaticky připojily do nalezené bezdrátové sítě. Pokud nepoužíváte bezdrátovou síť, je samozřejmě možné službu vypnout.

Automatické aktualizace – Umožňuje stahování a instalaci aktualizací systému. Pokud tuto službu zakážete, nebude možné použít automatické ani ruční aktualizace přes službu Windows Update.

Brána firewall (ICF) / Sdílení připojení k internetu (ICS) – Název mluví sám za sebe. Pokud službu vypnete, nebude možno žádnou z obou funkcí používat.

Klepněte pro větší obrázek

Takto se projevuje služba ICS, pokud je vypnuta

Centrum zabezpečení – Monitoruje nastavení zabezpečení systému (firewallu, antiviru apod.) a upozorňuje uživatele na nedostatky. Možno bez problémů vypnout.

Klepněte pro větší obrázek

Centrum zabezpečení nyní nefunkční

HID Input Service – Zajišťuje funkci přídavných funkčních tlačítek na myších, klávesnicích apod. Pokud tuto službu vypnete, může se stát, že některá tlačítka přestanou fungovat.

Chráněné úložiště – Úložiště citlivých informací či privátních klíčů. Chrání je před přístupem neoprávněných služeb, aplikací a uživatelů. Při vypnutí této služby budou zmíněné informace nechráněny.

Indexing service – Indexuje obsah a vlastnosti lokálních i síťových souborů. Poskytuje k nim tak zrychlený přístup a možnost prohledávání jejich obsahu.

Klient DHCP – Umožňuje automatickou konfiguraci síťového připojení, pokud je v síti DHCP server. Pokud není, může být tato služba vypnuta.

Klient DNS – Vyhledává a cachuje DNS záznamy (doménová jména a jim přiřazené IP adresy počítačů) pro budoucí použití. Pokud službu zakážete, počítač se nebude dotazovat DNS serverů na překlad doménových jmen na IP adresy, což prakticky znemožní například prohlížení webu.

Klient služby sledování distribuovaných propojení – Sbírá informace o pohybu souborů mezi NTFS jednotkami v doméně. Využitelné v podnikovém prostředí, možno vypnout.

Koordinátor DTC – Sleduje a koordinuje transakce mezi databázemi. Pokud nepracujete s databázemi (OLE, ODBC, SQL), můžete vypnout.

Kurýrní služba – Služba pro zasílání zpráv prostřednictvím příkazu „net send“ na TCP portech 135, 139, 445 a UDP portech 135 a 137. Poslaná zpráva se objeví na cílovém počítači. Pokud nevyužijete, vypněte.

Motivy – Zajišťuje zobrazení grafického skinu Windows. Pokud je vypnuta, mohou Windows používat pouze standardní téma známé z Windows 2000. Pokud nevyužíváte grafická témata, vypněte.

Klepněte pro větší obrázek

Práce služby Motivy: Skinování Windows

Nápověda a odborná pomoc – Umožňuje spouštění nápovědy. Služba je ve výchozím stavu nastavena jako Automatická, což však není potřeba. Možno nastavit na Manuální.

Klepněte pro větší obrázek

Nápověda a odborná pomoc

Oznamování systémových událostí – Sleduje systémové události, jako například přihlášení k systému, síťové události, nebo události týkající se napájení. Doporučujeme nechat službu zapnutou.

Plánoveč úloh – Umožňuje konfigurovat automatické spouštění úloh. Pokud plánování nepoužíváte, nebo nemáte software (antiviry, defragmentace), který svou činnost plánuje prostřednictvím této služby, může být vypnuto.

Plug and Play – Umožňuje počítači rozpoznávat a automaticky instalovat hardware podporující PnP bez zásahu uživatele. Doporučujeme nevypínat.

Podpora rozhraní NetBIOS nad protokolem TCP/IP – Podpora pro práci se síťovými jmény počítačů. Ty by měly být dál dostupné přes IP adresy. Pokud nepoužíváte Sdílení souborů a tiskáren Windows, můžete službu vypnout.

Pracovní stanice – Vytváří a udržuje spojení klientů se vzdálenými servery. Je nezbytná pro Sdílení souborů a tiskáren Windows. Pokud Sdílení nepoužíváte, můžete službu vypnout.

Prohledávání počítačů – Udržuje aktualizovaný seznam počítačů v síti. Rovněž zajišťuje výběr počítače v daném segmentu sítě, který bude plnit roli master browseru. Služba je potřebná pro Sdílení souborů a tiskáren Windows.

Protokol událostí – Zajišťuje zobrazení zpráv Protokolu událostí. Tam se zaznamenávají chyby aplikací i samotného systému, problémy s přihlašováním apod. Doporučuje se nevypínat.

Klepněte pro větší obrázek

Protokol událostí

Server – Umožňuje vašemu počítači sdílet soubory a tiskárny. Její vypnutí způsobí nemožnost používat Sdílení souborů a tiskáren Windows.

Shell Hardware Detection – Služba zajišťuje automatické načtení obsahu vložených přenosných médií (autorun). Její vypnutí způsobí nejen nefunkčnost autorunu, ale možná  i zpomalení systému a časté pokusy o přístup k mechanikám. Doporučuje se ponechat na automatickém spouštění.

Síťová připojení – Spravuje objekty ve složce síťová a telefonická připojení. Doporučuje se ponechat na automatickém nastavení. Nicméně pokud počítač nemá žádné síťové připojení, může být i zakázána.

Služba obnovení systému – Služba zajišťující chod funkce Obnovení systému. Pokud Obnovení systému máte vypnuté, můžete vypnout i tuto službu.

Služba WMI (Windows Management Instrumentation) – Poskytuje běžné rozhraní a objektový model pro přístup k informacím pro správu operačního systému, zařízení, aplikací a služeb. Jejím prostřednictvím může být počítač restartován, mohou být instalovány ovladače HW apod. Je považována za kritickou systémovou službu, proto by neměla být vypínána.

Služby IPSEC – Tato služba je potřeba jen pokud používáte zabezpečení IP protokolu zvané IPSEC. Pokud ne, můžete vypnout.

Spouštěč procesů serveru DCOM – Základní podpora pro objektový model DCOM. Bez této služby nefunguje velké množství programů i systémových součástí (včetně např. Windows Installer). Doporučujeme ponechat automatické spouštění.

Správce zabezpečených účtů – Ukládá informace o zabezpečení účtů lokálních uživatelů. Spravuje SAM soubor (hesla do uživatelských účtů) a dává na vědomí ostatním aplikacím a službám, kdy je tento soubor uzamčen a kdy dostupný. Funguje jako přístupový bod k SAM souboru. Vypnutí služby může způsobit poškození SAM souboru a tím i nemožnost přihlásit se do Windows.

Systémový čas – Synchronizace času systému s jiným počítačem pomocí Network Time Protokolu (NTP). Tu lze ručně provést zadáním příkazu net time /setsntp:IP do příkazového řádku. IP je adresa nějakého NTP serveru. V ČR je možno použít například 212.65.242.251, tedy ntp1.contactel.cz. Službu je možno vypnout.

Klepněte pro větší obrázek

Použití příkazu net time

Šifrování – Vypnutím této služby připravíte systém o podporu mj. Databázové služby katalogu a Ochrany kořenových certifikátů. Doporučuje se nevypínat.

Vzdálené volání procedur (RPC) – Dává počítači možnost vzdáleně vykonávat příkazy na jiném. Standardně funguje na portu 135. Jde o klíčovou systémovou službu, která musí být nastavena na automatické spouštění.

Webový klient – Umožňuje upload souborů na webové stránky skrze protokol HTTP (WebDAV). Může být vypnuta, pokud publikování souborů na webu přes HTTP nevyužíváte.

Zařazování tisku – Nahrává do operační paměti soubory, které mají být vytištěny. Udržuje tiskovou frontu. Pokud nevlastníte tiskárnu, můžete tuto službu vypnout.

Zasílání zpráv o chybách – Služba hlásící Microsoftu abnormální ukončení aplikací. Zobrazuje známý tázací dialog, kde dá uživateli na výběr, jestli chybu odešle či nikoliv. Může být bez starostí zakázána.

Zvuk systému Windows – Podpora pro zvuková zařízení ve Windows. Počítač bez zvuku už se dnes těžko najde, ptoto doporučujeme nevypínat.

Klepněte pro větší obrázek

Diskuze (71) Další článek: V Německu podána stížnost na Intel pro podezření z kartelu

Témata článku: Windows, Hardware, Windows XP, DCO, Systémový čas, Sdílený soubor, Zařazování, Pán, Síťová IP, Ruční výběr, Aktualizovaný seznam, Automatická aktualizace, Služba, Ruční aktualizace, Window, Kurýrní služba, Indexing, Sam, Potřebný hardware, Odborná pomoc, Vypnutí, Send, Výchozí stav, Dogma, Win +České televize se tak moc bojí videoher, až je to směšné (komentář)

České televize se tak moc bojí videoher, až je to směšné (komentář)

** Jeden z největších obchodů historie se nedostal do hlavních zpráv ** Videohry televizím slouží jen k honění senzací, není to seriózní byznys ** Česká videohry jsou přitom úspěšnější než jiná kulturní díla

Lukáš Václavík
HryKomentářByznys
Mimořádné aktualizace pro Windows opravují od ledna nefunkční VPN a jiné problémy
Petr Urban
Windows 11Windows UpdateWindows 10Operační systémy
QR kódy jsou skvělý pomocník, ale i zlý pán. Tohle jsou nejčastější podvody, které vás mohou připravit o peníze

QR kódy jsou skvělý pomocník, ale i zlý pán. Tohle jsou nejčastější podvody, které vás mohou připravit o peníze

** Čtvercový grafický kód usnadňuje život už mnoho let ** S rostoucí oblibou a využitím přibývá i podvodů ** Nejčastěji jsou podvody zaměřeny na podstrčení falešného kódu

Martin Miksa
PodvodQR kódBezpečnost
Samsung The Frame – co umí a jak se ovládá unikátní řada televizorů

Samsung The Frame – co umí a jak se ovládá unikátní řada televizorů

Vyzkoušeli jsme si The Frame (2021), který má stále co nabídnout. Chlubí se sice hlavně režimem uměleckých děl, ale rozhodně je více důvodů, proč jej zvolit místo klasiky.

Tomáš Holčík
SamsungTelevizory
Izrael díky speciální kamufláži zařídil pro své vojáky „neviditelnost“

Izrael díky speciální kamufláži zařídil pro své vojáky „neviditelnost“

** Materiál „Kit 300“ představuje vizuální i termální kamufláž ** Dokáže zablokovat tepelné vyzařování maskovaného vojáka či třeba stroje ** Velký kus materiálu Kit 300 může ukrýt vozidlo až do velikosti Hummeru

Stanislav Mihulka
IzraelMateriálArmáda
Rusko obviňuje astronautku NASA ze sabotáže Mezinárodní vesmírné stanice
Jiří Černý
Mezinárodní vesmírná staniceNASARusko