Řešení FlexFrame pro Oracle představuje průlomovou architekturu pro dynamická datová centra

Nové řešení umožňuje IT manažerům implementovat model dynamického IT pro prostředí Oracle.

Praha, 7. prosince 2005 – Společnost Fujitsu Siemens Computers, přední evropský dodavatel IT a společnost Oracle představují řešení FlexFrame pro Oracle (FF4O). Jde o první infrastrukturu navrženou pro nepřetržitý provoz a určenou pro architekturu výpočetních sítí Oracle Grid Computing. Účelem tohoto řešení je automatizace veškerých požadavků a fungování částí serverového prostředí jako jednoho celku. Tento přístup díky optimalizovanému využívání celé infrastruktury šetří cenné IT zdroje. Řešení zároveň eliminuje zpomalování odezvy nebo selhání podnikových aplikací a vyhovuje požadavkům na jejich dostupnost. Řešení FlexFrame pro Oracle spojuje předem nakonfigurované a certifikované prvky – servery, datová úložiště a software – s technologiemi pro automatizaci a virtualizaci a s nimi spojenými službami v jediný celek v rámci architektury výpočetní sítě.

 

Tradičně jsou aplikace nainstalovány na každý systém, kde čekají, až budou jimi poskytované služby vyžadovány. V prostředí výpočetních sítí (Grid Computing) jsou jednotlivé části IT, jako jsou aplikace, datová úložiště a procesory, dynamicky alokovány (přidělovány) a poté opět uvolňovány. Tak vzniká soulad mezi architekturou výpočetních sítí a architekturou orientovanou na služby (Services Oriented Architecture). V ní je k obchodním procesům společnosti přistupováno jako k IT službám, přičemž každá z nich může kdykoliv vyžadovat systémové zdroje, které je možné přiřazovat dynamicky. Klíčovými vlastnostmi výpočetních sítí je oddělení serverů od dat a serverů od aplikací. Mezi klíčové technologie použité ve výpočetních sítích patří: virtualizace, dynamické přidělování a automatizace.

 

Komponenty řešení FlexFrame for Oracle

Společnost Fujitsu Siemens Computers dodává předem nakonfigurované stavební bloky. Jejich dokonalou součinnost zajišťují odpovídající integrační funkce (rozhraní).

·        Oracle Application Server 10g a Oracle Database 10g spolu s Oracle Real Application Clusters (RAC) poskytují základní softwarovou základnu pro aplikační a databázové služby. Tyto služby jsou monitorovány pomocí administrační komponenty Oracle Grid Control, která je součástí produktu Oracle Enterprise Manager 10g.

·        Automatizace provozu serveru se provádí pomocí automatizačního řešení ASCC™ (Adaptive Services Control Center) společnosti Fujitsu Siemens Computers. ASCC™ monitoruje všechny servery v dané serverové farmě založené na použití agentů.  V případě selhání systému jsou automaticky spuštěny opravné kroky. Ty mohou vyústit v restart daného serveru nebo v přiřazení a spuštění nevyužitého serveru se stejným bootovacím obrazem.

·        Netboot je nástroj pro nahrávání softwarových obrazů (operačního systému a aplikací), zcentralizovaného úložiště.

·        FlexFrame for Oracle Gridpack V1.0A je program speciálně vyvinutý pro FlexFrame™ pro Oracle, zajišťuje optimální sladění a součinnost výše popsaných součástí.

·        Blade servery PRIMERGY BX620 tvoří ideální platformu pro takové sestavy. Jejich hardwarové uspořádání umožňuje snadnou správu a škálování serverových farem s nízkými nároky na manuální zásahy.


Výhody pro zákazníky

·  optimalizace využití zdrojů prostřednictvím:

o       sdružování serverů a úložišť

o       automatického přiřazování výpočetního výkonu aplikačním a databázovým službám na základě stanovených pravidel

·  garance stanovených úrovní služeb díky:

o       nepřetržitému monitorování indikátorů stavu a výkonu systému, automatickému oživování služeb, které selhaly a díky přiřazování zdrojů dle požadavků

·  minimalizace celkových nákladů na vlastnictví (TCO):

o       konsolidací serverových zdrojů

o       automatizací administrativních úloh, a tedy snížením nutnosti zásahu operátora

o       nabídkou atraktivního modelu licencování programového vybavení

Témata článku: Sestavy, List, Farm

Aktuální číslo časopisu Computer

První test AMD Ryzen

Velké testy: 22 powerbank a 8 bezdrátových setů

Radíme s koupí Wi-Fi routeru

Co dokáží inteligentní domy?