Prohlášení auditora k IS ISO 2007

Verze 2007 informačního systému ISO prošla podrobným ověřením funkčnosti auditory s následujícím závěrem:
Prohlášení auditora k IS ISO 2007

„Podle našeho názoru podnikový informační systém ISO 2007 umožňuje uživateli zajistit požadavky, které jsou účetní jednotce stanoveny jednotlivými obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č.563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dále konstatujeme, že podnikový informační systém ISO 2007 je snadno ovladatelný, jeho výstupy jsou přehledné a úplné a obsah účetního záznamu v písemné formě je shodný s obsahem účetního záznamu v elektronické formě.

Použití počítačového programového systému ISO 2007 k účelu, ke kterému je určen, doporučujeme.“

Aktuální číslo časopisu Computer

Bojujeme proti Fake News

Dva velké testy: fotoaparáty a NASy

Co musíte vědět o změně evropského roamingu

Radíme s výběrem základní desky