reklama

Prohlášení auditora k IS ISO 2007

Verze 2007 informačního systému ISO prošla podrobným ověřením funkčnosti auditory s následujícím závěrem:

„Podle našeho názoru podnikový informační systém ISO 2007 umožňuje uživateli zajistit požadavky, které jsou účetní jednotce stanoveny jednotlivými obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č.563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dále konstatujeme, že podnikový informační systém ISO 2007 je snadno ovladatelný, jeho výstupy jsou přehledné a úplné a obsah účetního záznamu v písemné formě je shodný s obsahem účetního záznamu v elektronické formě.

Použití počítačového programového systému ISO 2007 k účelu, ke kterému je určen, doporučujeme.“

Nejnovější komentáře

Přidat příspěvek
reklama
reklama