reklama

CEZ RO uvedení do provozu

Společnost KVADOS Mobile Solutions s.r.o. předala protokolárně do ostrého provozu mobilní řešení myAVIS Field Service pro společnost ČEZ Romania se sídlem v Bukurešti. Podpisem akceptačního protokolu mezi smluvními stranami o předání řešení myAVIS byl završen dvouměsíční zkušební provoz rumunské verze této aplikace.

Veškeré odečty elektroměrů „customer casnici“ (rumunská obdoba českého termínu „maloodběr obyvatelstvo“) v zásobovacím území společnosti CEZ Distributie se sídlem v Craiově jsou tedy realizovány pomocí mobilních terminálů a softwarového řešení myAVIS FS.

Završil se tak několikaměsíční implementační proces, jehož výsledkem je komplexní změna technologie provádění odečtů, způsobu vyúčtování odběrů elektrické energie a inkasa finančních prostředků domácností v největší distribuční společnosti elektřiny v Rumunsku. Nově vytvořený tým pracovníků s využitím mobilního řešení myAVIS přebral komplexní vedení odečtové služby a nahradil tak všechny stávající méně ekonomické způsoby pořizování a vedení odečtů elektroměrů.

Implementace informačního systému myAVIS je součástí komplexu opatření pro snížení netechnických ztrát v distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí. Přijatý celek opatření významně zefektivňuje a zpřesňuje fungování a řízení odečtové služby. Tým čítající 141 odečítačů a 40 techniků odečtů spolu s mobilními terminály obchází po řízených trasách jednotlivá měřicí místa a snímá data z elektroměrů. V této souvislosti také pracovník odečtů na místě vyhodnocuje stav měřicího místa a případné anomálie zadává do terminálu řešení myAVIS. Standardní přenosovou cestou jsou data přenášena do serverové části řešení myAVIS a odtud jsou obousměrným interfacem dále přenášena do SAP R4 XI, odkud se provádí fakturace pro zákazníky. Tým je řízen techniky odečtů z jejich terminálů, kde přidělují jednotlivé odečtové trasy, sledují jejich provádění pracovníky odečtů a provádějí kontrolní činnost.

Témata článku: Romania, Cez, Field

reklama
Aktuální číslo časopisu Computer

Supertéma o počítačové bezpečnosti

AMD Ryzen přichází

Velké testy kinoprojektorů a levných špuntových sluchátek

Příslušenství do USB-C

reklama
reklama