České asociace pro DSMP (Czech Association for Digital Storage Media and Players)

Na základě novely autorského zákona číslo 216 /2006 sb. o právu autorském z května 2006 a vyhlášky Ministerstva kultury ČR, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn, dochází v současnosti k výraznému nárůstu poplatků z nenahraných nosičů. (a nejen nosičů, ale i tiskáren a PC a jejich komponent)

Od 10. listopadu 2006, kdy vyhláška vstoupila v platnost, se například poplatek u nosičů DVD-R a DVD+ R oproti předchozímu období zvýšil více než trojnásobně a v průměru již přesahuje 15 % dovozní ceny těchto nenahraných médií. Jestliže v červnu 2006 byl poplatek a marže dovozce přibližně ve stejné výši, nyní má obchodník odvádět z každého kusu DVD-R nebo DVD+R jako poplatek tři sta procent své obchodní marže. Vzhledem k tomu, že podstatná část DVD médií se na trhu se prodává v balení po deseti, 25 a 50 kusech, musí koncový zákazník počítat se zdražením v desítkách Kč.

V případě DVD+RW a DVD- RW médií se poplatek zvýšil dokonce třináctinásobně v průměru přesahuje padesát procent dovozní ceny a začíná být celkově mnohonásobně vyšší než samotná marže dovozce.

V praxi to znamená, že pokud dovozci nepromítnou takovéto razantní zvýšení do prodejní ceny, začnou prodávat nenahraná média s finanční ztrátou. Celkové zdražení nenahraných médií pro koncového zákazníka však odporuje situaci na trhu se spotřební elektronikou a informačními technologiemi, kde v posledních letech jednoznačně dominuje tlak na snížení ceny. V průběhu posledních tří let poklesla cena nosičů na 10 až 15 % jejich ceny při zavádění na Český trh. V roce 2003 se pohybovala průměrná dovozní cena DVD-R na úrovni 79 Kč, v současnosti mezi šesti a sedmi korunami. Jedinou variantu, jak se prosadit na jakémkoli trhu s nahranými nosiči, představuje prodej vysokého počtu nosičů za co nejpřijatelnější cenu pro zákazníka. V současnosti to znamená prodej ve velkém objemu desítek miliónů nosičů s minimální marží a za příznivou koncovou cenu. Díky tomu v uplynulých letech došlo u společností v České asociaci pro DSMP také k celkovému každoročnímu nárůstu plateb poplatků pro autorské svazy (kolektivní správci OSA a Intergram) za DVD-R/RW a DVD+R/RW i při tak dramatickém poklesu cen medií, jelikož prodej rostl ještě o to rychleji.

Vysoká konkurence v prodeji nenahraných médií zůstává v České republice dlouhodobě ovlivňována i přítomností šedé ekonomiky, proti níž se dovozci značkových médií mohou bránit právě pouze nízkou cenou, a to i na úkor své obchodní marže a případného zisku. Z tohoto důvodu představuje jakékoli zdražení nenahraných nosičů CD-R, DVD-R/RW, DVD+R/RW a dalších paměťových médií riziko ztráty cenové konkurenceschopnosti u zboží, do kterého bude promítnuto zvýšení poplatků oproti produktům prodejců, kteří neplatí poplatky ani daně. Česká republika musí stejně jako práva autorů chránit práva dovozců nenahraných nosičů z hlediska volné soutěže na trhu, protože jde o jeden ze základních principů Evropské unie. V České republice z tohoto důvodu zatím nelze zvyšováním poplatků pro umělce a autorské svazy přibližovat vyspělým státům EU, ale jejich úroveň musí vycházet z aktuální výkonnosti české ekonomiky a možností českého trhu s informačními technologiemi a spotřební elektronikou. Navíc nelze nevzít do úvahu skutečnost, že prostředí české ekonomiky se obecně považuje za vysoce zdaněné.

Proti několikanásobnému zvýšení poplatků hovoří příklad Maďarska, kde po obdobném kroku v minulých letech výrazně poklesl prodej balení značkových nosičů s více kusy, což se odrazilo nejenom na propadu tržeb dovozců, ale také na snížení finančních příjmů autorských svazů od dovozců kvalitních značkových médií. Situace začal být natolik kritická, že v současnosti se nenahraná média dokonce kolkují, což však nikterak neřeší skutečnost, že prodej nenahraných médií se výrazně přenesl do sféry šedé ekonomiky.

Jestliže v České republice do konce roku nedojde k rychlé novele vyhlášky MK kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn, hrozí obdobná situace. Zákazník ztratí o zdražená média, která v sobě zahrnou vyšší poplatky, zájem a soustředí se na cenově dostupnější zpravidla neznačková média od prodejců, kteří poplatky neplatí. Vážně tak budou ohroženy nejenom firmy, jejichž tržby v řádech stovek miliónů korun ročně představují nezanedbatelný zdroj příjmů pro státní rozpočet, ale paradoxně hrozí i celkové snížení finančních odvodů pro autorské svazy, Poměr prodejů nosičů s poplatky se obrátí výrazně v prospěch nosičů bez poplatků. Vytrestán bude i spotřebitel, protože se sníží dostupnost stabilních značkových nosičů v obchodní síti specializovaných prodejen a hypermarketů.

tisková konference hotel Palace Praha 28. listopadu 2006

další informace získáte na základě registrace na

press@www.digitalstoragemedia.cz

Česká asociace pro DSMP

je registrována u Magistrátu hlavního města Prahy jako zájmové sdružení právnických osob, IČ: 71459260 / DIČ : CZ71459260 kancelář : Pod kaštany 5 , 160 00 Praha 6 – Dejvice

pevná linka : 224 311 412

Aktuální číslo časopisu Computer

Supertéma: moderní cestování

Kdy opravdu přijdou nové baterie?

Velké testy: 6 herních notebooků a 8 volantů

Recenze: AMD Ryzen řady 5