Bezplatné kurzy práce s počítačem a internetem na Portálu veřejné správy

Ministerstvo informatiky rozšířilo svou nabídku vzdělávacích kurzů pro veřejnost a na adresu www.portal.gov.cz umístilo 8 bezplatných elektronických samostudijních kurzů zaměřených na práci s počítačem a internetem a s informačním systémem Portálu veřejné správy.
Bezplatné kurzy práce s počítačem a internetem na Portálu veřejné správy

Kurzy jsou stejně jako při výuce podle v Evropské unii uznávaného standardu ECDL (European Computer Driving Licence) zaměřeny na jednotlivé tematické oblasti (od základních pojmů, správy souborů po textový editor, tabulkový kalkulátor, databáze, prezentace a práci s internetem a e-mailem).

Přes odkaz na úvodní stránce Portálu veřejné správy se uživatel zaregistruje, může postupně procházet jednotlivými kurzy a po jejich úspěšném dokončení (absolvování zkušebního testu) dostane „osvědčení“.

Tyto e-learningové (elektronické, využívající moderní technologie) kurzy jsou vedle Národního programu počítačové gramotnosti dalším prostředkem k podpoře vzdělávání. Znalost práce s moderními informačními a komunikačními technologiemi je klíčová pro zaměstnanost, naopak její neznalost je často hlavní příčinou nezaměstnanosti starší ročníků, absolventů škol a lidí s nižším vzděláním. Ekonomové, kteří se zabývají vlivem informačních technologií na výši mezd, docházejí k závěrům, že pracovníci, kteří při své práci využívají počítač, dosahují zhruba o 10 - 15 procent vyšších mezd než pracovníci, kteří ho nepoužívají.

Aktuální číslo časopisu Computer

Bojujeme proti Fake News

Dva velké testy: fotoaparáty a NASy

Co musíte vědět o změně evropského roamingu

Radíme s výběrem základní desky