reklama

AutoCont dodal systém odesílání elektronických oznámení o uložení pokuty

Praha, únor 2007 – Společnost AutoCont CZ a.s., společně se subdodavateli vytvořil řešení pro elektronické hlášení o přestupcích, respektive o předávání Oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovila pro policii povinnost oznamovat obecním úřadům obcí s rozšířenou působností uložení pokuty v blokovém řízení za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení (§ 123b odst. 2).

AutoCont CZ a.s., ve spolupráci se subdodavateli – společnostmi Software602 a.s. a Česká pošta, s.p. - vytvořili řešení umožňující elektronické předávání oznámení Policie ČR o uložení pokuty v blokovém řízení obcím s rozšířenou působností. Na základě těchto oznámení řeší obce s řidiči přestupky a uděluje trestné body. Systém umožňuje bezpečnou a průkaznou výměnu elektronických hlášení mezi Policií ČR a obecními úřady. Toto řešení je v rutinním provozu od 1.7 2006 a svým rozsahem nemá v ČR obdoby.

Předmětem dodávky bylo realizovat řešení  nejen umožňující transformaci  strukturovaných dat z aplikace ZIS2000/ETŘ do elektronického 602XML formuláře, elektronický podpis, bezpečné doručení formuláře příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, ale i potvrzení příjmu s možností párování oznámení a zobrazení elektronického formuláři na obci včetně ověření platnosti elektronického podpisu.

Hlavním přínosem tohoto řešení je především výrazné zjednodušení administrativy, zautomatizování rutinní práce, zásadní snížení nákladů na poštovné (tisk, materiál, čas, PHM, atd.) a především maximální zrychlení předávání informací.

reklama
Aktuální číslo časopisu Computer

Stavba 3D tiskárny

Výbava domácí elektrodílničky

Budoucnost 5G sítí

Velké testy microSD karet a vodních chladičů

Přehled mobilních tarifů

reklama
reklama