Začínáme s ASP.NET 2.0 – 1. díl: úvod, instalace

Vítejte u nového desetidílného seriálu, který je určen pro začátečnické seznámení s technologií ASP.NET 2.0. Tato technologie dnes nabízí vysoký komfort při vývoji webových aplikací. Díky tomu lze vyvíjet aplikace s překvapivě bohatou funkčností, aniž byste napsali jediný řádek kódu. A pokud již nějaký kód píšete, vždy jde o tvůrčí činnost a ne o mechanické opakování stále stejných nudných postupů.

A co víc – vše, co budete ke své práci potřebovat, lze získat zdarma – databázi, webový server, komfortní vývojový nástroj i hosting na veřejném webu. Tento seriál bude mít deset dílů vycházejících s týdenním odstupem:

 • Úvod, instalace
 • Zabezpečení počítače
 • Hello World aplikace v ASP.NET
 • Základní principy ASP.NET
 • Databáze SQL Express – základy
 • Práce s daty v ASP.NET I.
 • Práce s daty v ASP.NET II.
 • Master pages a themes
 • Autentizace, autorizace, profilování
 • Kde získat další informace

První dva díly jsou přípravné – provedou vás instalací a zabezpečením počítače, na kterém budeme webové aplikace vyvíjet. V dalších dvou dílech se seznámíme se základy vývoje v ASP.NET – co jsou to ovládací prvky, jak se používají apod. Protože drtivá většina webů zobrazuje nějaká data – ceník, sportovní výsledky, seznam článků apod., budeme se v pátém díle věnovat databázi SQL Server 2005 Express Edition, kterou poté v šestém a sedmém díle použijeme pro práci s daty, jejich zobrazování uživatelům, editaci apod.

V osmém díle si trochu pohrajeme se vzhledem našeho webu – dosáhneme jednotné grafiky pomocí témat a jednotného rozvržení pomocí tzv. master pages. Devátý díl je věnován uživatelům webů a jejich rozlišení – jak autentizovat uživatele jménem a heslem, jak rozlišit, co uživatelé smí a nesmí vidět, jak ukládat preference uživatele do jeho profilu apod. Poslední díl nabídne zájemcům paletu možností k dalšímu postupu a rozvoji.

Potřebné HW vybavení

Pro svoji práci budete potřebovat počítač s operačním systémem Windows 2000 nebo vyšším. Hardwarové a softwarové požadavky jsou upřesněny v následující tabulce. Jak je zřejmé, jedná se o požadavky, které splňuje velká většina počítačů zakoupených v uplynulých několika letech.

Minimální a doporučená konfigurace
Procesor Minimum: 600 MHz procesor, doporučeno: 1 GHz procesor
RAM Minimum: 128 MB, doporučeno: 256 MB
Pevný disk Až 1,3 GB (typicky méně)
Operační systém Microsoft Windows 2003 Server nebo Windows XP, Service Pack 2 nebo Windows 2000, Service Pack 4

.NET framework

Pro činnost webových stránek v ASP.NET 2.0 je třeba komponenta zvaná Microsoft .NET Framework 2.0 (můžete se setkat i se staršími verzemi 1.0 a 1.1, ty nejsou pro účely našeho seriálu dostatečné). K čemu vlastně .NET Framework slouží? Stará se o věci, které dříve museli vývojáři často řešit a dnes je považují za tak samozřejmé, že si je ani neuvědomují Teplo v bytě zpravidla také neřešíte, zkrátka otočíte kohoutkem a máte ho. Dokud bylo nutné nosit ze sklepa uhlí, každý o teple určitě více přemýšlel. .NET Framework se podobně „otočením kohoutku“ postará o řadu nízkoúrovňových a nezáživných povinností jakými jsou:

 • správa paměti, vytváření a rušení objektů
 • spouštění a zastavování vláken kódu
 • bezpečnost kódu a kontrola oprávnění k prováděným operacím
 • natahování potřebných knihoven a komponent do paměti apod.

O tyto téměř neviditelné, ale velmi důležité operace se stará část zvaná Common Language Runtime (CLR) – viz obrázek celého .NET frameworku:

Klepněte pro větší obrázek

Měli bychom si vysvětlit význam dalších komponent. Base Class Library (BCL) je knihovna obsahující nejčastější pomocné funkce – práci se soubory, třídění, diagnostiku, síťovou komunikaci apod. ADO.NET je knihovna pro práci s daty s možností jejich XML reprezentace. V našem seriálu budeme velmi často jednotlivé třídy z ADO.NET a BCL nepřímo používat, i když budou skryty spíše pod povrchem než aby byly přímo viditelné. Dále jsou na obrázku dvě knihovny pro vývoj uživatelského rozhraní – Windows Forms pro desktopové aplikace a ASP.NET pro webové uživatelské rozhraní. Nás bude zajímat pouze druhá uvedená možnost, které budeme věnovat osm z deseti dílů seriálu.

Velmi důležitou částí .NET frameworku jsou podporované jazyky. .NET framework je jazykově nezávislý, pro libovolnou úlohu lze v principu použít jakýkoliv z podporovaných jazyků. Ne všechny jazyky jsou ale vyvíjeny Microsoftem, řada jich je vyvíjena partnerskými firmami. Z jazyků vyvíjených Microsoftem nemají všechny stejnou vizuální podporu pro vývoj toho kterého typu aplikace. Po těchto vylučovacích kritériích nám zůstanou dva použitelné jazyky – C# a Visual Basic.NET.

Z těchto dvou jazyků si může vybrat podle svých osobních preferencí, výsledek bude stejný, pokud jde o funkčnost i výkonnost. Visual Basic.NET připomíná dobře známé skriptovací jazyky, je pro začátečníky lépe čitelnější, ovšem na úkor větší „ukecanosti“. C# je elegantní, moderní, sevřený, ale pro začátečníka pravděpodobně obtížněji čitelný. Pokud v tomto seriálu budou ukázány fragmenty kódu, bude to vždy v obou těchto jazycích. .NET Framework 2.0 Beta 2 lze samostatně stáhnout zde, adresa ke stažení jeho finální verze bude pravděpodobně jiná.

SQL Server 2005 Express Edition

V typických aplikacích zpravidla potřebujete zobrazit data z relační databáze, ať už je to katalog zboží, seznam oblíbených písniček anebo sportovní výsledky. Webové stránky ASP.NET mohou zobrazit data z libovolné databáze, ke které je k dispozici ODBC nebo OLEDB ovladač – což by se v podstatě dalo zkrátit na „z libovolné databáze“.

V našich příkladech budeme používat relační databázi SQL Server 2005 Express Edition. Testovací verzi Beta 2 lze stáhnout z adresy http://lab.msdn.microsoft.com/express/sql/default.aspx, adresa ke stažení finální verze bude pravděpodobně jiná. K jednoduché správě databáze je vhodné mít ještě SQL Server 2005 Express Manager, což je asi 1 MB download ke stažení z http://lab.msdn.microsoft.com/express/sql/default.aspx (opět, adresa ke stažení finální verze bude pravděpodobně jiná).

Přestože je SQL Server 2005 Express Edition zadarmo, nabízí plnohodnotnou paletu funkcí. Jenom namátkou – referenční integrita mezi tabulkami, uložené procedury, triggery, uživatelsky definované funkce, přirozená podpora XML typu, možnost rozšiřování funkcí v .NET jazycích díky integraci .NET frameworku do databázového stroje atd.

Jak asi očekáváte, tato edice má i některá omezení. Dokáže využít pouze 1 GB paměti RAM, což je pro naše potřeby poměrně astronomická hodnota. Maximální velikost datového souboru je 4 GB, což pro většinu menších webových aplikací opět s rezervou stačí. Počet současných databázových připojení není (na rozdíl od předchůdce MSDE 2000) nijak omezen. Pokud byste v budoucnu potřebovali přejít na některou z vyšších verzí SQL Serveru 2005, např. protože vám výše uvedená omezení nestačí nebo potřebujete funkce Business Intelligence, můžete tak učinit velmi snadno. Všechny edice databáze totiž mají stejný formát souboru, které tak můžete během okamžiku odpojit od edice Express a připojit k vyšší edici.

Webový server

K provozování webových aplikací v ASP.NET potřebujete samozřejmě nějaký webový server. Tento problém nemusíte řešit při vývoji, neboť vývojové prostředí, které budeme používat obsahuje vestavěný webový server tzv. ASP.NET Development Server. Pro vývoj je naprosto dostatečný, ale má určitá omezení, která znemožňují jeho použití pro provoz hotového webu. Podporuje totiž pouze lokální připojení (tj. prohlížeč a webový server musí být na stejném počítači), není automaticky spouštěn při startu apod.

Pro provozování hotového webu jej musíte umístit na počítač s Internet Information Serverem (IIS). Podporované verze jsou IIS 5.0 (Windows 2000), 5.1 (Windows XP) nebo 6.0 (Windows Server 2003). IIS nabízí vše, co pro provozování webu potřebujete, a to ve scénáři pro intranet i pro Internet. Opublikování webu na IIS server je velmi snadné.

Pokud chcete provozovat web v internetovém scénáři a nemáte vlastní server, který by byl trvale připojený k Internetu a vhodný pro hostování vašeho webu, můžete využít služby hosterů. Řada z nich ASP.NET 2.0 a SQL Server 2005 Express podporuje za měsíční přijatelný peníz. Mnozí z nich dávají k dispozici omezené hostování aplikace zdarma. V době psaní tohoto textu to v ČR a SR byli http://www.aspweb.cz/, http://www.qsh.sk/ a http://www.aspx.sk. Přenesení webu na server v hostingovém centru je možné pomocí FTP protokolu anebo (méně často) využitím FrontPage extenzí a protokolu HTTP. Tuto funkci si vyzkoušíme ve třetím díle.

Visual Web Developer 2005 Express Edition

K vlastnímu vývoji budeme používat prostředí Visual Studia 2005, konkrétně edici Visual Web Developer 2005 Express Edition (dále jen VWD). Můžete si ji opět zdarma stáhnout z adresy http://lab.msdn.microsoft.com/express/. V době psaní tohoto textu byla k dispozici poslední Beta verze (Beta 2). V době, kdy čtete tento text, již může být k dispozici finální verze a tudíž je možné, že se adresa změní – odkaz na ni byste měli být schopni snadno najít na webu http://msdn.microsoft.com. Beta verze byla též v létě 2005 distribuována jako příloha řady IT časopisů, takže je možné, že ji máte k dispozici bez nutnosti stahování (podobně bude distribuována též finální verze). Pokud budete volit instalaci z webu, stáhnete pouze soubor vwdsetup.exe s velikostí necelé 3 MB, během instalace se pak stáhnou z webu další části.

Přestože je VWD zdarma, nabízí jednotlivci prakticky kompletní menu pro vytváření webových aplikací a stránek. Kromě vizuálního vytváření a editace stránek máte k dispozici i editor HTML dokumentů s podporou IntelliSense® nápovědy a podtrháváním chybných nebo nekompatibilních konstrukcí (volitelně se kontroluje i XHTML kompatibilita). Tam, kde nestačí vizuální průvodci a editory, je k dispozici editor kódu v jazycích C# nebo Visual Basic.NET, opět s podporou IntelliSense® nápovědy a podtrháváním nezkompilovatelných konstrukcí. Důležitou složkou je plná podpora ladění hotových stránek a integrovaná nápověda MSDN Express.

Profesionálové zřejmě časem budou chtít použít spíše vyšší edice Visual Studio 2005 Standard, Professional nebo Team System. Tyto edice jsou již zpoplatněny a přinášejí možnost vývoje dalších typů aplikací, vytváření instalačních balíčků, práci se vzdálenými databázemi, sdílení zdrojového kódu v týmu, modelování architektury, testování, komunikaci v týmu apod. Více informací lze nalézt např. na českém MSDN webu.

VWD bude po třiceti dnech provozu vyžadovat aktivaci. Aktivační kód získáte bezplatně výměnou za registraci a vyplnění profilu na webu MSDN. Více informací získáte ve VWD použitím nabídky Help/Activate Product...

Průběh vlastní instalace

Vlastní instalace je velmi jednoduchá. Pokud instalujete stažené soubory např. z CD, instalujte komponenty v následujícím pořadí:

 • .NET Framework 2.0
 • SQL Server 2005 Express Edition
 • Visual Web Developer 2005 Express Edition

Instalujete-li přímo z webu, máte situaci o mnoho jednodušší, neboť instalační program vwdsetup.exe je schopen stáhnout si veškeré potřebné komponenty přímo z webu. Vlastní instalace je pak velmi jednoduchá, spočívá v podstatě pouze v opakovaném mačkání tlačítka Next. Jediná obrazovka, která vyžaduje přemýšlení, je výběr komponent pro instalaci:

Klepněte pro větší obrázek

S nejvyšší pravděpodobností nebude třeba instalovat jazyk Visual J#, který je dnes silně menšinovým směrem. Instalaci MSDN Express Library 2005, což je nápověda a dokumentace lze určitě doporučit každému, kdo má dostatečné místo na disku. Databázový stroj SQL Server 2005 Express Edition budeme v našich příkladech potřebovat, takže jej určitě nainstalujte. Součástí celého procesu je též instalace Microsoft .NET Frameworku 2.0, který je vyžadovanou komponentou nezbytnou pro běh pro VWD.

Narazím-li na problém...

Je možné, že při instalaci narazíte na nějaký problém, obzvláště pokud instalujete verzi Beta 2. Pro verzi Beta 2 jsou možné problémy a jejich řešení či obejití uvedeny v souboru readme. Dále máte možnost využívat další zdroje podpory pro vývojáře podle přehledu na českém MSDN webu. Pokud nemáte MSDN předplatné, vhodnou formou pomoci pro vás bude pravděpodobně diskusní skupina microsoft.public.cs.developer, přístupná následujícími způsoby:

Přestože odpověď na váš dotaz není garantována, je diskusní skupina pravidelně monitorována zaměstnanci Microsoftu ČR/Slovensko a velká většina dotazů je do tří pracovních dnů zodpovězena.

Závěrem

V tuto chvíli byste měli mít plně připravené prostředí pro vývoj webových aplikací v ASP.NET 2.0. Pokud se již těšíte, že se za týden vrhneme na vývoj první aplikace, tak budete zřejmě malinko zklamáni – budete muset počkat ještě o týden déle. Důvod je více než důležitý – bezpečnost. V příštím díle se dozvíte, jak zabezpečit počítač, na kterém vyvíjíte či provozujete webovou aplikaci, aby se nestal snadnou kořistí v internetové džungli plné lidí s nekalými úmysly.

Připraveno ve spolupráci s firmou Microsoft

Témata článku: Software, Programování, Express, Framework, Apod, Kohoutek, Trigger, Fragment

37 komentářů

Nejnovější komentáře

 • Abrax 1. 11. 2006 20:55:02
  Nema nahodou nekdo zkusenosti s instalaci IIS serveru pod Windows XP home?...
 • Moca 22. 8. 2006 11:40:48
  vyreseno stazenim offline image. instalace probehla bez jakychkoliv...
 • Moca 22. 8. 2006 10:09:49
  Vyresil to nekdo? Ted se pokousim nainstalovat VWD 2005 a jsem na tom...
Určitě si přečtěte

Operační systém běžným počítačům nedal Bill Gates, ale Gary Kildall

Operační systém běžným počítačům nedal Bill Gates, ale Gary Kildall

** Gary Kildall pochopil, že levné výpočetní čipy mohou posloužit jako univerzální počítače pro všechny ** Připravil pro ně proto první operační systém ** Později mu systém vyfoukl Microsoft a nazval ho MS DOS

23.  4.  2017 | Pavel Tronner | 57

Umělá inteligence je sice v plenkách, už teď ale přestáváme rozumět, jak vlastně funguje. To je problém

Umělá inteligence je sice v plenkách, už teď ale přestáváme rozumět, jak vlastně funguje. To je problém

** Už je to tady, lidé přestávají chápat počítače ** Systémy neuronových sítí začínají pracovat tak, že ani jejich tvůrci přesně neví, co se uvnitř děje ** Do budoucna to může být závažný problém

24.  4.  2017 | Jakub Čížek | 112

Acer chrlí novinky: levný a tenký Predator, nové Switche a další notebooky

Acer chrlí novinky: levný a tenký Predator, nové Switche a další notebooky

** Acer na konferenci v New Yorku představil velkou spoustu novinek z oblasti počítačů, notebooků i monitorů ** Notebookové novinky se dotkly řad Predator, Swift, Switch i Aspire ** Herní notebooky dostaly nový typ chlazení

27.  4.  2017 | Karel Javůrek | 9

Jak by měly vypadat příští Windows? Designéři si pohráli s futuristickým prostředím Neon

Jak by měly vypadat příští Windows? Designéři si pohráli s futuristickým prostředím Neon

** Zkraje roku unikly na internet snímky nového prostředí Neon ** Součástí Windows by mohlo být už na podzim ** Komunita grafiků na webu nespala a začala si hrát

26.  4.  2017 | Jakub Čížek | 60

Jak funguje Apple Liam: Robot, který umí recyklovat staré iPhony

Jak funguje Apple Liam: Robot, který umí recyklovat staré iPhony

** Apple zveřejnil detaily, jak funguje robotický systém Liam pro recyklaci iPhonů ** Jeden Liam zvládne rozdělat i na ty nejmenší díly 1,2 milionů iPhonů ročně ** Liam je důležitým prvkem k tomu, aby Apple mohl vyrábět pouze ze stoprocentně recyklovaných materiálů

24.  4.  2017 | Karel Javůrek | 21


Aktuální číslo časopisu Computer

Supertéma: moderní cestování

Kdy opravdu přijdou nové baterie?

Velké testy: 6 herních notebooků a 8 volantů

Recenze: AMD Ryzen řady 5