Migrace z Lync 2010 na Lync 2013 (1. díl)

Přechod z Lync Serveru 2010 na verzi 2013 nemusí být příliš složitý. Základní princip spočívá v instalaci nového serveru v novém poolu (vedle stávající instalace).

V článku budeme používat Standard edici Lyncu (jak verzi 2010, tak verzi 2013) a naše topologie bude obsahovat jeden Front End server a jeden Edge server. V tomto článku zmíníme obecné kroky, budeme se věnovat instalaci nového Front End serveru a převedeme pilotní uživatele. Příště se podíváme na Edge server a odstranění starých serverů.

Postup migrace

Podporována je pouze Side-by-side migration v rámci stejného AD DS lesa. To znamená, že se nainstalujeme nový server s Lync Server 2013 vedle existující instalace Lync 2010 a postupně na nový server převádíme funkce a uživatele. Nový server musí mít jiný název a stejně tak musíme vytvořit nový Pool. Pokud bychom převáděli Enterprise edici, tak i BackEnd databáze musí být na novém serveru.

Oficiální dokumentace, která popisuje migraci, se nachází na adrese Supported Server Migration Paths and Coexistence Scenarios. Řekl bych, že je to zatím nejlepší dokumentace, jakou jsem v oficiálních materiálech Microsoftu nalezl.

Velmi stručně popsané kroky migrace jsou následující:

 1. nainstalujeme nový Front End Lync Server 2013 (Standard)
 2. otestujeme funkčnost, převedeme několik uživatelů
 3. přesuneme uživatele a aplikace na nový server
 4. zrušíme staré aplikace

Pozn.:Po nasazení Front End Poolu 2013 musíme pro správu topologie používat pouze Topology Builder z verze 2013 a pro správu nových zdrojů Control Panel 2013.

Migrace podrobněji

Podrobnější seznam kroků je níže. V dalších kapitolách se budeme věnovat podrobně důležitým fázím migrace.

 1. plánování – co budeme migrovat, příprava postupu, dobré je zmatovat (pokud to nemáme) aktuální instalaci
 2. příprava – nainstalujeme poslední updaty na Lync 2010, zkontrolujeme, že vše funguje (může se použít Server 2010 Best Practices Analyzer, Control Panel - Topology), provedeme zálohu
 3. nasazení Front End serveru – upravíme AD, topologii stáhneme z existujícího nasazení, přidáme nový Lync Server 2013 Standard, publikujeme, nainstalujeme local CMS a Standard Server, ověříme běžící služby, spustíme Control Panel – nabídne připojení ke starému i novému Poolu, ověříme topologii
 4. přesun testovacích uživatelů do nového Poolu – pomocí Control Panelu 2013 nebo PowerShellu zařadíme vybrané uživatele do nového Poolu
 5. nasazení Edge serveru – standardní instalace
 6. přechod do produkčního režimu – přesuneme federace (Federation Routes), ověříme přístup externích uživatelů, změníme Simple URL, přesuneme všechny uživatele do nového Poolu
 7. kroky po migraci – jde většinou o volitelné kroky, přesun existujících mítinků, Dial-In Access Number, Call Park nastavení, Response Group, Address Book, analogové telefony, konfigurace návazných serverů (SBA, SCOM, Exchange, WAS, odstranění starého archivačního a monitorovacího serveru), nasazení nových klientů (není nutné)
 8. vyřazení starého Poolu – upravíme SRV DNS záznamy, přesuneme Central Management Server, zrušíme asociace na Monitoring a Archivaci, odstraníme Lync Server 2010 Standard Edition Front End Server (zakázání navazování session, vypnutí služeb, pomocí Topology Builderu odstranění Pool, server, SQL store)

Nasazení Standard Front End serveru

Nebudeme si popisovat celý způsob instalace, protože jsme jej podrobně popsali ve starším článku Instalace Lync Server 2013. Zde se podíváme na body, které musíme provést trochu jinak, a některé důležité si pro jistotu zdůrazníme.

Začneme standardně přípravou serveru s podporovaným OS, zde použijeme Windows Server 2012 Standard. Nainstalujeme potřebné prerequisity, spustíme instalaci Lync serveru, upravíme Active Directory, připravíme první Standard Edition server (Prepare First Standard Edition Server), nainstalujeme Administrative Tools (které obsahují Topology Builder), připravíme sdílenou složku (zde c:\LyncShare).

Další krok, v článku o instalaci nazvaný Instalace - příprava topologie, začne trošku jinak než při instalaci samotného serveru, ale dokončení bude stejné.

Na serveru spustíme Lync Server Topology Builder (ten se nám nainstaloval jako součást Administrative Tools). V prvním dialogu zvolíme Download Topology from existing deployment. Topology Builder detekuje v doméně server (pomocí SCP objektu – Service Connection Point), kde se nachází Central Management Store (CMS), a stáhne existující topologii.

Klepněte pro větší obrázek

Rovnou se dostaneme do editace topologie. Díky tomu, že jsme použili Topology Builder 2013, tak vidíme větev Lync Server 2010, kde se nachází naše stávající servery, a Lync Server 2013, kam budeme přidávat servery nové.

Klepněte pro větší obrázek

Rozklikneme Lync Server 2013 – Standard Edition Front End Server, klikneme pravým tlačítkem a zvolíme New Front End Pool. Tím se nám spustí průvodce na vytvoření nového Poolu, který je stejný jako při standardní instalaci. Rozdíl mezi migraci a čistou instalací tedy je, že nyní nedefinujeme Site, ale použijeme existující pro Lync 2010.

Klepněte pro větší obrázek

Pokud bychom potřebovali zjistit aktuální informace o Site a Poolech, tak můžeme použít jednoduché PowerShell cmdlety na Lync Server 2010.

Get-CsSite

Get-CsPool

V průvodci zadáme FQDN serveru, na který instalujeme nový Lync 2013. Již zde není volba mezi Enterprise a Standard edicí (tuto volbu jsme provedli již při přidávání nového Poolu). Zvolíme vlastnosti, které chceme používat (můžeme je doplnit i dodatečně). Důležité je, že nezaškrtneme volbu Enable an Edge pool to be used by the media component of this Front End pool.

Klepněte pro větší obrázek

SQL DB máme lokálně. Definujeme sdílenou složku, kterou jsme dopředu vytvořili. Zadáme adresu External Web Services URL, patrně stejnou jako u verze 2010 (LyncWeb.firma.cz). Buď zadáme adresu Office Web Apps Serveru nebo tento krok necháme na později.

Tím se nám dokončil průvodce, takže publikujeme topologii.

Klepněte pro větší obrázek

Problémy s topologií

Když jsem instaloval Lync Server 2013 v labu, tak mi vše proběhlo bezproblémově. Ale když jsem prováděl ostrou instalaci, tak jsem narazil na celou řadu problémů.

Při publikaci může položka Enabling topology skončit chybou. Když otevřeme logy, tak uvidíme, že problém byl při nastavování oprávnění na sdílenou složku. Složce jsme dali potřebná práva, instalátor v ní dokonce vytvořil potřebné soubory, ale nepodařilo se mu přidat oprávnění na tuto nasdílenou složku. Na tento problém narazila řada lidí a jedna metoda, jak jej obejít je popsána třeba v článku Installing Lync Server 2013: Topology File Share Error Fix. Jde o to, ručně nastavit na složce práva sdílení pro účty

 • RTCHSUniversalServices
 • RTCComponentUniversalServices
 • RTCUniversalServerAdmins
 • RTCUniversalConfigReplicator

To jsou skupiny z domény, zajímavé je, že dalších několik lokálních skupin si již instalátor nastaví v pořádku. Ještě pro ukázku obrázek ze serveru, kde instalace proběhla bez chyb.

Klepněte pro větší obrázek

První věc, když instalujeme do virtuálu, je dostatek prostředků. Oficiální požadavky jsou dost vysoké, takže jsem zkoušel výrazně nižší. Pokud serveru dáme operační paměť pouze 2GB, tak to není moc dobré, minimum jsou 4GB. Důležitý je i diskový prostor. Vlastní instalace serveru tolik nezabere, ale vytvoří se složka C:\CSData, která má po instalaci velikost 14,6GB (obsahuje například backend DB o velikosti 8GB). Pokud serveru dáme disk o velikosti 25GB, tak nám instalace skončí chybou při vytváření databází. Pokud použijeme disk o velikosti 50GB, tak nám po instalaci zbyde nějaké volné místo.

Instalace Lync Serveru

Instalace probíhá stejně jako u samostatného serveru, kapitola Instalace Front End Lync serveru. Nainstalujeme lokální store (replika CMS) a komponenty serveru.

Další krok je Request, Install or Assign Certificates. Zde můžeme mít až čtyři samostatné certifikáty (minimálně dva), defaultní certifikát lokálního serveru, certifikát pro interní webové služby, pro externí webové služby a nový certifikát na Lyncu 2013 OAuthTokenIssuer (Open Authorization) pro autentizaci mezi servery.

Pokud jsme na původním serveru použili pro externí webové služby certifikát od veřejné důvěryhodné autority, tak jej můžeme použít i zde (přidáme certifikát do storu Windows, zvolíme požadované funkce a využijeme tlačítko Assign). Pro vlastní server ale musíme použít nový certifikát, protože se změnilo jeho jméno. Jedna z možností je požádat o certifikát od interní certifikační autority (zvolíme požadované funkce a využijeme tlačítko Request).

Klepněte pro větší obrázek

Jaké certifikáty máme na původním Lync serveru se můžeme podívat třeba pomocí PowerShellu.

Get-CsCertificate

Posledním krokem je nastartování nainstalovaných služeb Lyncu a kontrola jejich běhu.

Problémy se službami

A nyní jsem opět narazil na problém. Start služby Lync Server Front-End se zastaví na Starting a nenaběhne. V logu Event Viewer - Applications and Services Logs - Lync Server je řada chyb Event ID 32178 (Failed to sync data for Routing group {3521B7FF-0042-5853-8A8A-2C8166A2AE51} from backup store) 32174 (Server startup is being delayed because fabric pool manager has not finished initial placement of users). Můžeme použít Lync Server Control Panel a podívat se na Topology – nový server, kde uvidíme Status chybu a po rozkliknutí i nenastartované komponenty.

Klepněte pro větší obrázek

Tento problém také řeší na internetu mnoho lidí a zdá se, že se projevuje pouze na Windows Server 2012 a ne na Windows Server 2008 R2. Často zmiňované řešení popisu Microsoft KB článek Lync Server 2013 Front-End service cannot start in Windows Server 2012. Jde o to, že na Windows Server 2012 si kontroluje umístění certifikátů certifikačních autorit. Certifikáty kořenových autorit (musí být self-signed) jsou jediné, které mohou být ve storu Trusted Root Certification Authorities. Pokud máme podřízené autority, tak ty musíme umístit do Intermediate Certification Authorities.

Další radu přináší dlouhá diskuze Lync 2013 Enterprise Pool Front-End Service don't start. Jeden z návrhů je použít PowerShell cmdlet

Reset-CsPoolRegistrarState -PoolFQDN <PoolFQDN> -ResetType ServiceReset

Tento cmdlet u mne skončil po dlouhé době chybou. Následně jsem restartoval server a služba naběhla a vše fungovalo.

Propojení nového serveru se starým Edge serverem

Pomocí Topology Builderu otevřeme aktuální topologii a rozklikneme Lync Server 2013 – Standard Edition Front End Server, pravým tlačítkem klikneme na náš nový server a zvolíme Edit Properties. Asi v polovině nalezneme položku Associate Edge pool (for media components), kterou zatrhneme a zvolíme současný Edge Server. Poté publikujeme topologii.

Klepněte pro větší obrázek

Přesun testovacích uživatelů do nového Poolu

Ve chvíli, kdy nám nový server správně funguje, na něj můžeme přesunout několik pilotních uživatelů. Přesun do nového poolu provedeme jednoduše pomocí Control Panelu. Uživatelé mohou být přihlášeni přes Lync klienta a dojde k jejich automatickému přepojení.

V sekci Users vyhledáme jednoho nebo více uživatelů, označíme je a v menu Action zvolíme Move selected users to pool.

Klepněte pro větší obrázek

V dialogu zvolíme náš nový server a potvrdíme. Server chvíli pracuje a uživatel je přesunut.

Klepněte pro větší obrázek

Autor: Petr Bouška

Články ze série Microsoft TechNet nevytváří redakce Živě.cz, ale partneři programu Microsoft TechNet. Jsou publikovány v rámci mediálního partnerství Živě.cz a společnosti Microsoft.

Témata článku: Server, Pool, Front, Standard, Fixy, Share, Side, Error, Event, Central, Fabric

Určitě si přečtěte

Operační systém běžným počítačům nedal Bill Gates, ale Gary Kildall

Operační systém běžným počítačům nedal Bill Gates, ale Gary Kildall

** Gary Kildall pochopil, že levné výpočetní čipy mohou posloužit jako univerzální počítače pro všechny ** Připravil pro ně proto první operační systém ** Později mu systém vyfoukl Microsoft a nazval ho MS DOS

23.  4.  2017 | Pavel Tronner | 56

Umělá inteligence je sice v plenkách, už teď ale přestáváme rozumět, jak vlastně funguje. To je problém

Umělá inteligence je sice v plenkách, už teď ale přestáváme rozumět, jak vlastně funguje. To je problém

** Už je to tady, lidé přestávají chápat počítače ** Systémy neuronových sítí začínají pracovat tak, že ani jejich tvůrci přesně neví, co se uvnitř děje ** Do budoucna to může být závažný problém

24.  4.  2017 | Jakub Čížek | 112

Před 35 lety měl premiéru legendární počítač ZX Spectrum. Připomeňte si „Gumáka“

Před 35 lety měl premiéru legendární počítač ZX Spectrum. Připomeňte si „Gumáka“

** Slavný osmibitový počítač Sinclair ZX Spectrum byl uveden právě před 35 lety ** Připomeňte si tento průkopnický počítač v tematických článcích ** Podívejte se, jak funguje dnes

23.  4.  2017 | Pavel Tronner | 13

Správný počítač má alespoň dva monitory. Anebo je to jinak?

Správný počítač má alespoň dva monitory. Anebo je to jinak?

** David si nedokáže představit práci bez dvou a více monitorů ** Kubovi naopak stačí jeden a ve více displejích se ztrácí ** Jaký přístup je lepší?

23.  4.  2017 | Jakub Čížek | 59

Brněnské soudy daly stop Uberu. Je to dobře, nebo krok zpět?

Brněnské soudy daly stop Uberu. Je to dobře, nebo krok zpět?

** Před několika měsíci začal Uber nabízet své služby i v Brně ** Nyní ale narazil, soudům se to totiž nelíbí ** Má sdílená ekonomika dostat zelenou?

22.  4.  2017 | Jakub Čížek | 28


Aktuální číslo časopisu Computer

První test AMD Ryzen

Velké testy: 22 powerbank a 8 bezdrátových setů

Radíme s koupí Wi-Fi routeru

Co dokáží inteligentní domy?