Máte Ferrari, ale neumíte ho řídit?

Zkuste si představit, že jste vlastníky Ferrari. Chtěli jste zrychlit cestu do práce, zvýšit svoji prestiž apod. Auto vlastníte, ale jezdit s ním nebudete. Málokdo by takovou situaci dokázal pochopit.

Zkuste si představit, že jste vlastníky Ferrari, ale neumíte ho řídit. Vlastníte něco, co jste si pořídili z nějakého (jistě logického) důvodu. Chtěli jste zrychlit cestu do práce, zvýšit svoji prestiž, mít zaručeně upřímný a nezištný úspěch u žen apod. Důvodů, proč si některé věci pořizujete, je opravdu mnoho. A teď si opravdu představte, že takové auto vlastníte, ale jezdit s ním nebudete. Všichni kolem vás se budou divit, proč jste tolik investovali do něčeho, co nyní nevyužíváte. K čemu taková investice? Opravdu málokdo by takovou situaci dokázal pochopit.

A vidíte. V IT se takové scénáře odehrávají poměrně často. Zkuste se zamyslet nad tím, zda jste si také nepořídili nějaké nástroje, software, aplikace, které nyní nevyužíváte, nebo prostě jenom plnohodnotně využívat nedokážete.

System Center Operations Manager

Co je cílem a náplní každého IT? Poskytovat služby uživatelům nebo zákazníkům. To je jistě pravda, nicméně s tímto vyjádřením by mnoho manažerů spokojeno nebylo. Zcela určitě by dodali: „Poskytovat vysoce dostupné služby.“ Nebudeme se nyní pouštět do debaty, kolik taková sranda stojí, jak přesně lze takového stavu dosáhnout apod. Zcela určitě ale nelze takové požadavky splnit bez sofistikovaného, moderního a proaktivního dohledového systému, tedy nástroje, který dokáže informovat o jakémkoliv stavu v libovolně rozsáhlém heterogenním prostředí, dokáže monitorovat do detailu všechny oblasti infrastruktury a rozumí aplikacím nejen v on-premise prostředí, ale také v prostředí veřejného nebo hybridního cloudu.

System Center Operations Manager (SCOM) je nástrojem, který dokáže splnit jakékoliv požadavky nejen administrátorů všech možných oblastí IT, ale také manažerům nebo ředitelům. Pryč jsou doby, kdy takovýto dohledový systém byl primárně využíván pouze technicky zdatnými administrátory.

Vše je otázkou interpretace

Nebudu se zabývat popisem tohoto nástroje nebo jeho implementací v rozsáhlých heterogenních prostředích. Budu se pouze zabývat otázkou interpretace výstupů. Dohledový systém SCOM si za dobu svého působení na trhu získal obrovské množství příznivců a mnoho organizací si již běžný život a provoz bez tohoto nástroje nedokáže představit. Přesto i takovéto organizace často zdaleka nevyužívají jeho možností a schopností. Většinou je tento dohledový systém implementován pro běžné potřeby administrátorů, kteří se chtějí dozvědět základní informace o prostředí a nedostupnosti jednotlivých systémů a částí infrastruktury. SCOM zobrazuje několika způsoby informace o nalezené chybě nebo problému, poskytuje okamžitě znalostní bázi a spousty detailů a doporučení, jak postupovat dále. Zároveň také sbírá obrovské množství výkonnostních čítačů a poskytuje celou řadu reportů. Toto je nicméně jenom skutečný zlomek toho, čeho lze s dohledovým systémem SCOM dosáhnout.

Vedoucí IT oddělení se mnohdy mylně domnívají, že se jedná primárně o nástroj určený pro administrátory konkrétních systémů. Zkušený implementátor celé prostředí připraví tak, že dle přihlášeného administrátora se v konzoli (klasické nebo web) zobrazují vždy pouze relevantní a odpovídající informace. Cílem takového dohledového systému je totiž co nejpřesněji a nejrychleji dovést administrátora k řešení, určit příčinu nedostupnosti nebo ještě lépe na ní v dostatečném předstihu upozornit. Přestože SCOM dokáže poskytovat informace srozumitelnou a přirozenou cestou, vždy je po administrátorovi vyžadována určitá schopnost interpretace a schopnost dávat potřebné informace do souvislostí. Zkušený administrátor dokáže i na základě nepatrného doporučení nebo varování postupovat dále a přes všechny možné indicie v systému dospět k nečekaným závěrům. V prostředí SCOM je takové množství důležitých, zajímavých a detailních informací, že se práce může stát velmi zajímavou a zábavnou.

Úsporou proti možnostem

Bohužel žijeme v době úspor. Žijeme v době takových úspor, že si můžeme dovolit mít v garáži Ferrari, ale už nechceme investovat do autoškoly. Abychom dosáhli výsledků, které od takového systémů lze očekávat, je samozřejmě nutné věnovat implementaci dostatečný čas, odbornost a také prostředky. Bohužel je stále častější scénář, že se společnosti rozhodnou zakoupit licence System Center a dosáhnout odpovídajících úspor na implementaci. Dojde tedy místo implementace na instalaci a cílovým řešením je konzole zobrazující velké množství výstrah, na které koukají všichni a málokdo ví, co dané informace znamenají a jak s nimi naložit.

Ideálním řešením je využít investic a provést implementaci s někým, kdo dané oblasti velmi dobře rozumí a dokáže vás celým procesem a konfigurací provést. Zkušený implementátor zná potřeby a požadavky administrátorů i manažerů. Po několika společných workshopech a odpovídající práci v prostředí získáte skutečně plnohodnotný dohledový systém, který každému zobrazuje to, co skutečně potřebuje a čemu rozumí. Považuji za nutné se nechat opravdu důkladně s implementací seznámit, věnovat dostatečné úsilí pochopení principů a smyslu celého řešení. Teprve v takovém případě lze dosáhnout požadovaných výsledků.

Služby, to je to, oč tu běží

V moderním dohledovém systému se nelze spokojit s informacemi o operačních systémech, síťových prvcích, diskových polích a mnoha dalších infrastrukturních služeb. Smyslem IT je poskytování služeb a aplikací. Procházíme obdobím cloudu. Co to znamená? Organizace a IT oddělení se už nechtějí příliš zabývat každodenní správou komplikovaného prostředí. Jejich cílem je přece poskytovat služby, aplikace. Proč neustále investovat do péče a údržby virtualizační platformy, fyzických serverů a operačních systémů? Tolik práce a starostí, které nikdo nevidí a hlavně nechce ocenit. To, co vidí skuteční uživatelé, jsou právě aplikace.

Klepněte pro větší obrázek
SCOM distribuovaná aplikace

Proč se tedy zabývám myšlenkou detailního monitoringu všech částí IT, ať již on-premise nebo cloud? Je to z toho důvodu, že SCOM je připraven na jakékoliv řešení a hlavně je schopen poskytovat informace o aplikacích a jejich dostupnosti. To jsou ta data, která musí každý IT manažer reportovat vedení společnosti.

Dostáváme se tedy o úroveň výš. SCOM je naimplementován a poskytuje služby administrátorům IT. Ti se v prostředí přirozeně pohybují a získávají obrovské množství potřebných informací o tom, jak udržet klíčové systémy vysoce dostupné, výkonné a bezpečné.

A zde je právě vhodné ponechat prostor odborníkům. Zkušený konzultant dokáže s „vlastníky“ aplikací rozklíčovat kritické komponenty jednotlivých služeb a připravit pro ně odpovídající monitoring. K tomuto účelu se využívá funkcionalita „Distributed Applications“, která je součástí SCOM. Umožňuje vytvářet skutečné „mapy“ aplikací a poskytovat relevantní informace o dostupnosti. Toto jsou informace, které lze interpretovat na LCD obrazovky umístěné na zdi v oddělení IT. O správně vytvořené distribuované aplikace se lze skutečně opřít a poskytovat přehledy o dostupnosti. Tato data manažer pomocí celé řady reportů interpretuje vedení společnosti. Distribuované aplikace mohou obsahovat celou řadu komponent IT prostředí a mohou být vytvářeny jak pro účely administrátorů, tak managementu. Dokáží simulovat reálný provoz a v případě nedostupnosti mohou být využívány k automatickému zakládání incidentů do HelpDesk systémů. Lze využít také možností služby GSM (Global Service Monitoring), kdy je dostupnost web aplikací monitorována z datových center Microsoftu a výsledky jsou interpretovány v prostředí SCOM. Distribuované aplikace tedy reagují na skutečnou nedostupnost služby pro koncového uživatele, nikoliv zaváhání nebo dílčí incidenty jednotlivých komponent v komplexním prostředí.

Klepněte pro větší obrázek
SCOM SLA Dashboard pro DA

Manažer tak může obdržet jednu klíčovou informaci o nedostupnosti systému, kdežto administrátoři na pozadí dostávají celou řadu notifikací upozorňujících na konkrétní problémy. Často tak lze dospět do stavu, kdy administrátoři na základě obdržených informací vyřeší problém dříve, než dojde k nedostupnosti aplikace. Pro takto vytvořené aplikace lze připravit efektivní SLA pohledy pro vedoucí pracovníky. Mohli bychom jít nyní do mnohem hlubšího monitoringu aplikací pomocí funkcionality APM (Applications Monitoring), kdy SCOM umožňuje monitorovat .NET a Java aplikace až do úrovně kódu a výrazně tak pomoci vývojářům ve zvýšení dostupnosti a výkonnosti provozovaných aplikací.

SCOM mluví (také) řečí businessu

V interpretaci informací dohledového systému SCOM můžeme jít ještě mnohem dál. Pokud už si nevystačíme s nativní funkcionalitou, je možné využití celé řady komerčních řešení. Velice zajímavých výsledků lze dosáhnout s řešením Savision Live Maps. Toto řešení umožňuje vytvářet velké množství mapových nebo grafických pohledů na aplikace, datová centra, síťových propojení poboček apod. Možnosti jsou omezeny pouze představivostí a schopností implementátora. IT manažeři mohou získat jeden jediný pohled na celé IT v podobě „dashboards“.

Klepněte pro větší obrázek
Savision Live Maps Dashboard
Klepněte pro větší obrázek
Savision Live Maps Datacenter

Toto řešení jde ovšem ještě dál a zcela tak reflektuje předmět tohoto článku. Jedná se o funkcionalitu BSM (Business Service Management). Savision si taktéž uvědomuje, že je nutné oddělovat pohled na dostupnost aplikace očima administrátora a manažera. Umožňuje vytvářet jeden ucelený grafický pohled na aplikaci a zároveň rozlišovat skutečnou (ne)dostupnost na konkrétní úrovni. BSM také zajistí, že v případě výpadku celé služby nebudou odpovědní správci zahlceni spoustou informací a notifikacemi, ale dostanou pouze dvě základní informace o celkové nedostupnosti a její skutečné příčině.

Klepněte pro větší obrázek
Savision Live Maps BSM

Dohledový systém poskytuje mnohem větší možnosti a stane se nezbytnou součástí všech IT oddělení, kterým jde o skutečně vysoce dostupné aplikace. Interpretační vrstva je nesmírně důležitá a nelze ji opomínat, protože díky tomu jste schopni svoji práci dobře „prodávat“.

Musím se opět vrátit k původní myšlence. Když už se rozhodnete, že vám není lhostejná dostupnost aplikací a rozhodnete se implementovat dohledový systém SCOM, není to jenom o licenci. Věnujte pozornost implementaci a dbejte, aby administrátoři skutečně sytém uměli využívat a uměli s ním pracovat. Ta data i možnosti tam jsou. Využijte plně potenciálu SCOM.

Na závěr nutno podotknout, že spojení s Ferrari nebylo nejvhodnější, protože SCOM rozhodně tolik co Ferrari nestojí, přestože s ním může být také poměrně veliká zábava (pravda, holky na to asi nepoletí)

Jan Matějka, MVP
Mainstream Technologies
www.mainstream.cz

Články ze série Microsoft TechNet nevytváří redakce Živě.cz, ale partneři programu Microsoft TechNet. Jsou publikovány v rámci mediálního partnerství Živě.cz a společnosti Microsoft.

Témata článku: Software, Microsoft, Monitoring, Maps, Ferrari, Dashboard, Apm, Lcd do auta

7 komentářů

Nejnovější komentáře

  • Aladin Policak 7. 6. 2014 20:39:52
    Idiotský nadpis, idiotský reklamní článek. Takže je vlastně všechno v...
  • Arctia 6. 6. 2014 17:12:10
    TL;DR
  • Jakub Peths 6. 6. 2014 15:22:26
    WTF? co to je za nadpis? opět bulvár?
Určitě si přečtěte

Operační systém běžným počítačům nedal Bill Gates, ale Gary Kildall

Operační systém běžným počítačům nedal Bill Gates, ale Gary Kildall

** Gary Kildall pochopil, že levné výpočetní čipy mohou posloužit jako univerzální počítače pro všechny ** Připravil pro ně proto první operační systém ** Později mu systém vyfoukl Microsoft a nazval ho MS DOS

23.  4.  2017 | Pavel Tronner | 57

Umělá inteligence je sice v plenkách, už teď ale přestáváme rozumět, jak vlastně funguje. To je problém

Umělá inteligence je sice v plenkách, už teď ale přestáváme rozumět, jak vlastně funguje. To je problém

** Už je to tady, lidé přestávají chápat počítače ** Systémy neuronových sítí začínají pracovat tak, že ani jejich tvůrci přesně neví, co se uvnitř děje ** Do budoucna to může být závažný problém

24.  4.  2017 | Jakub Čížek | 112

Acer chrlí novinky: levný a tenký Predator, nové Switche a další notebooky

Acer chrlí novinky: levný a tenký Predator, nové Switche a další notebooky

** Acer na konferenci v New Yorku představil velkou spoustu novinek z oblasti počítačů, notebooků i monitorů ** Notebookové novinky se dotkly řad Predator, Swift, Switch i Aspire ** Herní notebooky dostaly nový typ chlazení

27.  4.  2017 | Karel Javůrek | 8

Jak by měly vypadat příští Windows? Designéři si pohráli s futuristickým prostředím Neon

Jak by měly vypadat příští Windows? Designéři si pohráli s futuristickým prostředím Neon

** Zkraje roku unikly na internet snímky nového prostředí Neon ** Součástí Windows by mohlo být už na podzim ** Komunita grafiků na webu nespala a začala si hrát

26.  4.  2017 | Jakub Čížek | 59

Jak funguje Apple Liam: Robot, který umí recyklovat staré iPhony

Jak funguje Apple Liam: Robot, který umí recyklovat staré iPhony

** Apple zveřejnil detaily, jak funguje robotický systém Liam pro recyklaci iPhonů ** Jeden Liam zvládne rozdělat i na ty nejmenší díly 1,2 milionů iPhonů ročně ** Liam je důležitým prvkem k tomu, aby Apple mohl vyrábět pouze ze stoprocentně recyklovaných materiálů

24.  4.  2017 | Karel Javůrek | 21


Aktuální číslo časopisu Computer

Supertéma: moderní cestování

Kdy opravdu přijdou nové baterie?

Velké testy: 6 herních notebooků a 8 volantů

Recenze: AMD Ryzen řady 5