Instalace Lync Server 2013

Na konci října zveřejnil Microsoft finální (RTM) verzi Lync Serveru 2013. A tak si vyzkoušíme instalaci Front End Lync serveru (edici Standard).

Jelikož zkoušíme nový Lync Server 2013, tak rovnou vyzkoušíme i novou verzi serveru a instalaci provedeme na Windows Server 2012 Standard a využijeme doménu v úrovni funkčnosti Windows Server 2012. Testovat budeme v laboratorním prostředí, abychom mohli otestovat nové vlastnosti a připravit se na ostré nasazení. Oficiální informace k nasazení Lyncu nalezneme u Microsoftu na adrese Deploying Lync Server 2013.

Topologie, termíny a instalace se příliš neliší mezi verzí Lync 2010 a Lync 2013. Proto zde nebudeme popisovat všechny detaily a v případě zájmu doporučuji články Microsoft Lync část 1 – co je to Lync, Microsoft Lync část 2 – instalace Front End serveru. Co se týče nových vlastností, které přináší verze 2013, tak jsme si je lehce zmínili v článku Co je nového v Microsoft Lync 2013?. Zde se zaměříme na podrobný postup instalace.

Úvodní požadavky

V průběhu instalace budeme potřebovat administrátorská práva na instalovaný server. Budeme potřebovat upravit schéma AD, pracovat s účty v doméně a vytvořit záznam na DNS serveru. Tedy přístup k účtům s patřičným oprávněním. V labu budeme pracovat pod účtem, který je členem skupiny Enterprise Admins, což by v provozní síti nebyl správný přístup.

Podporované OS
Oficiálně jsou pro instalaci serveru podporovány pouze následující dva operační systémy:

 • Windows Server 2008 R2 SP1 nebo novější Service Pack
 • Windows Server 2012

Systémové požadavky
Na serveru, kde budeme instalovat Lync, potřebujeme následující aplikace:

 • Windows PowerShell 3.0
 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Microsoft .NET Framework 4.5 (64 bitová verze) spolu s komponentou HTTP Activation (pod WCF Services)
 • Windows Identity Foundation (pro autentizaci mezi servery)
 • Internet Information Services (IIS) s moduly
  - Default Document
  - HTTP Errors
  - Static Content
  - ASP.NET
  - .NET Extensibility
  - Internet Server API (ISAPI) Extensions
  - ISAPI Filters
  - HTTP Logging
  - Logging Tools
  - Tracing
  - Windows Authentication
  - Request Filtering
  - Static Content Compression
  - Dynamic Content Compression
  - IIS Management Console
  - IIS Management Scripts and Tools
  - Anonymous Authentication (This is installed by default when IIS is installed.)
  - Client Certificate Mapping Authentication
 • Windows Desktop Experience a Microsoft Media Foundation (pro Windows Server 2012) – pro conferencing
 • Message Queuing (MSMQ) – není povinné přímo pro Front End server, ale například pro Persistent Chat

Dokud byla k dispozici pouze Preview verze, tak seznam požadavků neobsahoval dvě důležité komponenty, bez kterých nešel Lync server nainstalovat. Šlo o Microsoft .NET Framework 3.5 a IIS modul Dynamic Content Compression. Nyní při uvedení finální verze byla aktualizována i dokumentace.

Instalace – přípravné kroky

1. příprava serveru
Máme čistě nainstalovaný Windows Server 2012 Standard, na něj nainstalujeme požadované komponenty (aplikace). Přidání rolí Windows můžeme provést klasicky v GUI v Server Manageru nebo hromadně pomocí PowerShellu, což si zde předvedeme. Protože používáme Windows Server 2012, tak PowerShell 3.0 i .NET Framework 4.5 jsou již na serveru nainstalovány.

Pro IIS potřebujeme moduly Web-Asp-Net a Web-Net-Ext ve verzi ze starého .NET Framework 3.5, nestačí nám Web-Asp-Net45 a Web-Net-Ext45, které přichází s .NET Framework 4.5. Starší .NET Framework 3.5 se nachází mezi Features, ale pokud jej dáme instalovat, tak si stahuje soubory z Windows Update. Pokud nemáme laboratoř připojenou k internetu, tak je problém. Je tu však jednoduché, pro mne trochu nepochopitelné, řešení. Potřebné soubory jsou totiž na instalačním DVD s Windows Server 2012, takže je stačí lokalizovat při instalaci. Například můžeme použít následující PowerShell příkaz, pokud máme instalační DVD v mechanice s písmenem D.

Add-WindowsFeature NET-Framework-Features -Source D:\sources\sxs

Dříve bychom museli nejprve načíst modul ServerManager:

Import-Module ServerManager

Ale protože PowerShell 3.0 má novou vlastnost automatické načítání modulů, tak to není třeba. Mezi vlastnostmi si přidávám i RSAT nástroje pro AD, což není povinné ale může se hodit (třeba pro rozšíření domény).

Add-WindowsFeature MSMQ-Server,MSMQ-Directory,Desktop-Experience,Server-Media-Foundation,Windows-Identity-Foundation,NET-WCF-HTTP-Activation45,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Http-Errors,Web-Asp-Net,Web-Asp-Net45,Web-Net-Ext,Web-Net-Ext45,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Http-Logging,Web-Log-Libraries,Web-Http-Tracing,Web-Windows-Auth,Web-Filtering,Web-Stat-Compression, Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-Console,Web-Scripting-Tools,Web-Client-Auth,RSAT-AD-Tools

Pozn.: Já na serveru vypínám Windows Firewall, to ale není doporučováno.

2. úvodní instalace
Z instalace Lync Server 2013 spustíme Setup.exe. Odsouhlasíme instalaci Microsoft Visual C++ 2012 Minimal Runtime (po té mi na docela dlouhou dobu zmizelo okno a jakoby se nic nedělo), zadáme cestu pro instalaci (zde ponecháme defaultní) a odsouhlasíme licenční podmínky.

lync01.png lync02.png lync03.png
 V této chvíli se nám nainstalovalo (defaultně do C:\Program Files\Microsoft Lync Server 2013):

 • Lync Server Deployment Wizard
 • Lync Server Management Shell

3. příprava Active Directory
Dalším povinným krokem je úprava schéma a domény Active Directory. Spustíme Lync Server Deployment Wizard a klikneme na Prepare Active Directory.

lync04.png

V jednoduchém průvodci projdeme jednotlivé kroky.

lync05.png

V našem laboratorním prostředí budou správcem Lyncu doménoví administrátoři, takže pomocí Active Directory Users And Computers (ADUC) přidáme skupinu Domain Admins do skupiny CSAdministrator (to je jedna z nově vytvořených skupin pro Lync).

4. příprava prvního Standard Edition serveru
V naší topologii Lyncu je toto první (a také jediný) server, takže na něm musíme vytvořit Central Management Store a Service (CMS) na což se využije SQL Server Express.

V Lync Server Deployment Wizard klikneme na Prepare first Standard Edition server.

lync06.png

Průvodce kontroluje, jestli jsou instalovány potřebné prerequisite, také nám nainstaluje SQL Native Client, SQL Server 2012 Express Edition a vytvoří RTC DB instanci. Celý tento krok trvá dlouho (třeba 20 minut).

lync07.png

5. instalace Administrative Tools
Abychom mohli provést vlastní instalaci, tak potřebujeme Topology Builder, který je součástí Administrative Tools. Nejjednodušší je nainstalovat přímo na Lync server. V Lync Server Deployment Wizard klikneme na Install Administrative Tools, instalace proběhne bez potřeby zásahu a během chvilky.

Tímto krokem se nám nainstalovaly dvě aplikace:

 • Lync Server Control Panel
 • Lync Server Topology Builder

6. sdílená složka
Před vlastní instalací serveru potřebujeme udělat poslední věc a to připravit sdílenou složku. V našem labu vytvoříme sdílený adresář LyncShare na disku C a nastavíme oprávnění: Domain Admins - Full, Domain Users – Read.

lync08.png lync09.png

Instalace – příprava topologie

Hlavní část instalace není vlastně instalace, ale jde o definování parametrů, dle kterých následná instalace proběhne. K tomu použijeme aplikaci Lync Server Topology Builder.

Zvolíme novou topologii a uložíme do souboru.

lync10.png

Definujeme naši primární SIP doménu, zde užíváme firma.it, která je v našem labu.

Další SIP domény nezadáme. Definujeme název naší Site.

lync12.png

Zadáme informace o lokalitě naší Site a tím skončila první část průvodce. Zatrhneme volbu, aby se nám rovnou otevřel průvodce pro konfiguraci Front End serveru.

lync13.png

Po úvodních informacích definujeme FQDN (Fully Qualified Domain Name), tedy adresu našeho serveru (lync13.firma.it) a určíme, že jde o Standard Edition Server.

lync14.png

Vybereme vlastnosti, které budeme chtít do budoucna používat.

lync15.png

Zaškrtneme Collocate Mediation Server, je to nejjednodušší řešení integrovat Mediation server s Front End serverem. Protože nebudeme používat Edge Server, tak v dalším kroku nezaškrtneme Enable an Edge pool. SQL musí být na stejném serveru (instance se defaultně jmenuje rtc), takže ani nemůžeme měnit nastavení.

V následujícím kroku definujeme file store, zde využijeme sdílenou složku LyncShare, kterou jsme si připravili dříve.

lync16.png

V definici Web Services URL můžeme ponechat adresu serveru, protože jde o laboratorní prostředí, které nebude přístupné z internetu (jinak bychom museli použít veřejnou adresu).

lync17.png

Následující krok Select an Office Web Apps Server je výraznou novinkou oproti předchozí verzi. Objeví se v případě, že jsme zatrhli vlastnost Conferencing. Tento server se využije, pokud sdílíme PowerPoint prezentaci a nabízí řadu výhod oproti předchozí metodě, kdy se použil integrovaný PowerPoint prohlížeč nebo pro web konverze do dynamického HTML, což využívalo Silverlight. Informace o serveru nalezneme v Office Web Apps Server overview nebo Configuring Integration with Office Web Apps Server and Lync Server 2013.

V Preview verzi Lync Server 2013 jsme museli definovat Office Web Apps Server jinak se nedalo v průvodci pokračovat. Ve finální verzi můžeme odškrtnout volbu Associate pool with an Office Web Apps Server a dokončit konfiguraci bez definování serveru. Kdykoliv v budoucnu můžeme server doplnit nebo změnit editací topologie. Takže nyní tento krok nemusíme řešit, případně pomocí tlačítka New zadáme nějakou adresu, která zatím nemusí existovat.

lync18.png

To byl poslední krok průvodce, takže vše dokončíme tlačítkem Finish.

Úprava vytvořené topologie
Dokončili jsme průvodce, kde jsme definovali topologii pro Lync. Nyní se nám tato výsledná topologie zobrazila v Topology Builderu. Na levé straně je strom vlastností a vše můžeme upravovat (i když jsou zde různé vazby, které se kontrolují).

lync19.png

Není to nutné provést zde, ale my to uděláme a definujeme si v topologii CMS. Klikneme pravým tlačítkem na nejvyšší položku ve stromě, což je Lync Server a v menu zvolíme Edit Properties. Sjedeme úplně dolů a zvolíme Central Management Server.

lync20.png

Případně můžeme změnit adresy pro DialIn a Meeting, tedy Simple URLs, abychom nemuseli definovat nové DNS záznamy (které by stejně směřovali na náš server). Můžeme využít něco ve tvaru https://lync13.firma.it/meet.

Publikace topologie
Topologii máme připravenou, ale ještě ji musíme publikovat (zveřejnit). Tím se tato konfigurace uloží na Central Management Server (CMS). Klikneme pravým tlačítkem na Lync Server a v kontextovém menu zvolíme Publish Topology.

lync21.png

Otevře se průvodce, začneme tlačítkem Next. Nejprve se provede kontrola, volíme (již máme zvoleno) Central Management Server a klikneme na Next. Proběhnou jednotlivé operace, na konci si můžeme prohlédnout textový to-do list, který nám zobrazí další potřebné kroky (vytvoření DNS záznamů, certifikátů, provedení instalace). Průvodce uzavřeme tlačítkem Finish.

lync22.png

Instalace Front End Lync serveru

Konečně jsme se dostali k tomu, že provedeme vlastní instalaci Lync serveru. Jde o relativně jednoduchý proces, kdy projdeme několik průvodců, které budou využívat již dříve zadané údaje.

Spustíme Lync Server Deployment Wizard a klikneme na Install or Update Lync Server Systém. Instalátor nějakou dobu přemýšlí a pak zobrazí čtyři kroky (Step 1 – 4), které musíme projít (stejně jako u předchozí verze).

lync23.png

Step 1 - Install Local Configuration Store

 • data stáhneme rovnou z CMS, což je náš jediný server, volba Retrieve directly from the Central Management store
 • provedou se kontroly a instalace RtcLocal DB instance a jádra CMS, tento krok opět trvá delší dobu (třeba 15 minut)

Step 2 - Setup or Remove Lync Server Components

 • instaluje a odinstalovává, aktivuje a deaktivuje komponenty dle topologie
 • mimo jiné DB instanci LyncLocal, Speech Platform a jazykové soubory MSSpeech a XMPP gateway, opět si počkáme řadu minut

Step 3 - Request, Install or Assign Certificates

 • protože se jedná o laboratorní prostředí, tak využijeme lokální CA na DC (jinak bychom mohli importovat certifikát od důvěryhodné autority)
 • pomocí tlačítka Request online požádáme o certifikát Default certificate, v průvodci vyplníme hodnoty pro požadovaný certifikát
 • důležité je mít zatržené jednotlivé volby pod certifikátem
 • stejným způsobem pak požádáme o OAuthTokenIssuer (zde již budeme mít hodnoty předvyplněné)

lync24.png

Step 4 - Start Services (případně Service Status a Check for Updates)

 • průvodce nám nastartuje nainstalované služby
 • ve službách můžeme zkontrolovat, že vše Lync Server * běží (služba Lync Server Front-End startuje delší dobu)

Vytvoření DNS záznamů
Klient se může automaticky připojit k serveru, k tomu využívá DNS SRV záznam _sipinternaltls._tcp.firma.cz, který směruje na Front End server. Náš server má adresu lync13.firma.it.Pomocí administračního nástroje pro DNS rozklikneme Forward Lookup Zones a klikneme pravým tlačítkem na naši doménu firma.it.Zvolíme Other New Records, najdeme Service location (SRV) a klikneme na Create Record. Pak již vyplníme potřebné údaje.

lync25.png

Lync Server Control Panel

Správa Lyncu se provádí buď pomocí Lync Server Management Shell (to je PowerShell s novými cmdlety) nebo Lync Server Control Panel, což je grafické rozhraní pro jednodušší správu, jde vlastně o webovou stránku využívající Silverlight. Lync Server Control Panel nemusíme spouštět vytvořeným zástupcem, ale i z jiných počítačů můžeme využít adresu https://lync13.firma.it/cscp/.

Po spuštění (připojení) Control Panelu se musíme se přihlásit účtem s patřičným oprávněním, my jsme do skupiny CSAdministrator zařadili doménové adminy, takže použijeme účet doménového správce.

lync26.png

Následně zjistíme, že musíme nainstalovat Silverlight_x64.exe.

lync27.png

Single Sign-On
Abychom se nemuseli přihlašovat, při přístupu na Lync Server Control Panel, tak můžeme využít SSO. Musíme ale splnit podmínku, že jsme k OS přihlášeni stejným účtem, který používáme pro správu Lyncu.

V Internet Exploreru (případně rovnou přes Control Panel - Internet Options) provedeme nastavení – Internet OptionsSecurity – Local Intranet – Sites – Advanced – přidáme naši lokální doménu firma.it.

lync28.png

Povolení uživatelů
Aby uživatel mohl využívat Lync (do té doby se nemůže ani přihlásit), tak nejprve musíme povolit jeho účet. Uživatel se tak zahrne do Lyncu a zároveň se vyplní několik atributů jeho uživatelského účtu v Active Directory (uživatel zde musí dopředu existovat), tyto atributy začínají msRTCSIP.

Povolení uživatelů si ukážeme pomocí Lync Server Control Panel.

lync29.png

V levé části klikneme na Users a vpravo zvolíme Enable users. Pomocí tlačítka Add přidáme požadované uživatele (můžeme použít různé filtry a přidávat uživatele hromadně).

lync30.png

V položce Assign users to a pool zvolíme náš Lync server. Standardně se SIP URI vytváří z emailové adresy, pokud máme čistý lab, tak uživatelský účet nemá vyplněný atribut mail, takže jej buď vyplníme ručně, nebo využijeme třeba UPN. Tlačítkem Enable povolíme účty pro použití v Lyncu.

Přihlášení z Lync 2013
Nyní máme již vše připravené a můžeme Lync vyzkoušet pro interní komunikaci. Hlavní klient je Lync 2013 (ale je možno použít i starší verzi Microsoft Lync 2010), instalace klienta je součástí Microsoft Office 2013. Pokud jsme na počítači přihlášeni doménovým účtem, který jsme povolili pro Lync, tak se po spuštění klienta automaticky nalezne server (dle SRV záznamu) a uživatel je přihlášen pomocí Single Sign-On.

lync31.png

Autor: Petr Bouška

Články ze série Microsoft TechNet nevytváří redakce Živě.cz, ale partneři programu Microsoft TechNet. Jsou publikovány v rámci mediálního partnerství Živě.cz a společnosti Microsoft.

1 komentář

Diskuze

 • aaroberto11 , 12. 12. 2012 9:19:55
  Postup je super no pri Publish Topology som mal proble s...

Určitě si přečtěte


Nová čísla Gartneru: Už si to konečně přiznejte. Telefony s Windows jsou mrtvé

Nová čísla Gartneru: Už si to konečně přiznejte. Telefony s Windows jsou mrtvé

** Microsoft se roky snažil prosadil Windows na telefonech ** Nepomohla mu ale ani Nokia ** Gartner nyní potvrzuje nekončící propad prodejů

21.  8.  2016 | Jakub Čížek | 284

Jak internet a chytrý telefon mění lidskou paměť a další části našeho mozku

Jak internet a chytrý telefon mění lidskou paměť a další části našeho mozku

** Máte stále horší paměť? Může za to chytrý telefon a internet ** Důvodem je snaha mozku ušetřit vlastní výkon ** Odkládání na „externí zařízení“ má pozitivní, ale i negativní důsledky

20.  8.  2016 | Karel Javůrek | 30

Nová úprava Li-Ion akumulátorů jim zdvojnásobí kapacitu, na trhu již letos

Nová úprava Li-Ion akumulátorů jim zdvojnásobí kapacitu, na trhu již letos

** Z mnoha nenaplněných futuristických vizí o lepších bateriích tato vypadá opravdu nadějně ** Neslibuje zázrak, ale nemalý pokrok na základě současných technologií ** Při stejném objemu získá baterie dvojnásobnou kapacitu, výroba může přitom probíhat na stávajících linkách

19.  8.  2016 | Tomáš Holčík | 48

Nečekaný výsledek: jak dopadne integrovaná grafika na procesoru proti samostatné grafické kartě?

Nečekaný výsledek: jak dopadne integrovaná grafika na procesoru proti samostatné grafické kartě?

** Nvidia Geforce 940M proti Intel Iris Graphics ** Dedikovaná grafika neznamená automaticky vyšší výkon

18.  8.  2016 | Tomáš Holčík | 60

Nejlepší nástroje pro úpravu sportovních aktivit v GPX

Nejlepší nástroje pro úpravu sportovních aktivit v GPX

** Trackování sportovních aktivit patří ke stále oblíbenějším ** Pokud zapomenete záznam vypnout, hodí se jeho následná úprava ** Pomoci mohou desktopové i webové aplikace

20.  8.  2016 | Stanislav Janů | 7

Porno Insider: Jak lze udělat úspěšný internetový startup v erotickém byznysu, a to hned dvakrát za sebou

Porno Insider: Jak lze udělat úspěšný internetový startup v erotickém byznysu, a to hned dvakrát za sebou

** Ve své době byl YouPorn světově největší web s erotickým obsahem ** Zakladatel YouPorn byl v měřítku běžných internetových startupů velmi úspěšný ** Úspěch navíc zopakoval a svou druhou společnost, založenou v Praze, prodal stejnému kupci

17.  8.  2016 | Jan Dudek | 19


Aktuální číslo časopisu Computer

Testy nejnovějších produktů na českém trhu.

Informace ze světa internetu i bezpečnosti.

Plné verze programů zdarma pro všechny čtenáře.