TechNet Blog

Windows 8 aplikace (nejen) pro školství – 9.díl

Přin me v m pokračov n seri lu o vybran ch aplikac ch pro Windows 8, kter si můžete st hnout z katalogu aplikac Windows Store (odkazy na předchoz d ly...( read more )

26. 11. 2014 6:40


Azure RMS

vod Ochrana firemn ch informac byla vždy důležitou souč st strategie společnost . V na poč tačov době je pochopitelně drtiv vět ina informac ...( read more )

25. 11. 2014 6:40


Nové zajímavé kurzy na MVA

Nab dka kurzů na v ukov m port lu MVA se za posledn měs ce rozrostla o mnoho nov ch kurzů. Pojďme se pod vat na ty nejzaj mavěj z kurzy z nab dky: Modernizace infrastruktury...( read more )

24. 11. 2014 6:40


Aplikační okénko: SleepWin

Chtěli byste si ve sv m sp nkov m režimu udělat vět poř dek? SleepWin je přesně ta aplikace, kter by v tom mohla pomoci. SleepWin je alternativou k Bud ku v operačn m syst mu...( read more )

21. 11. 2014 6:40


Aktuálně vypsané IT campy

R di bychom v s pozvali na nejbliž technick semin ře a hands-on-laby (IT campy): IT Camp: Klientsk zař zen ve firemn m prostřed ter 25.11.2014...( read more )

20. 11. 2014 10:20


Azure pro IT profesionály s Markem Russinovichem

M me pro v s pozv nku na dal zaj mavou online akci, kter se můžete z častnit d ky v ukov mu port lu Microsoft Virtu ln Akademie MVA. Tentokr t...( read more )

20. 11. 2014 6:40


Doporučte funkcionalitu do Windows 10

Testov n připravovan ch Windows 10 je v pln m proudu a i mnoho čten řů TechNet blogu, ale ať už testujete či nikoliv, m me pro v s v souvislosti s v vojem Windows 10 jeden tip: Na str nce...( read more )

19. 11. 2014 6:40


EMET 5.1 uvolněn aneb vstříc bezpečnějším zítřkům

Ke stažen byla uvolněna aktualizovan verze bezpečnostn ho n stroje EMET 5.1. Že jste o něm je tě nesly eli? EMET, neboli Enhanced Mitigation Experience Toolkit je n stroj, kter umožňuje pomoc ...( read more )

18. 11. 2014 6:40


Co IT-týden dal: Autoškola

Kanty Nach z m se ve stavu nemocn ch, a protože nejsem schopen prezentovat ani online mluvit, doh n m doma resty. A protože žena se mnou nemluv , jsem nesm rně produktivn a m m čas i...( read more )

14. 11. 2014 12:00


Aplikační okénko: DameJidlo.cz

Nejpohodlněj cesta k objedn n j dla. S touto aplikac nemus te hledat nejbliž restauraci. Jednodu e zvol te kuchyni, na kterou m te pr vě chuť. D ky...( read more )

14. 11. 2014 6:40


Partnerství IBM a Microsoftu

Dvě společnosti, kter by někdo mohl považovat za rivaly, ozn mily partnerstv v oblasti cloud computingu, kter by mělo b t oběma k prospěchu. IBM na cloud trochu pozapomnělo a investice do v ech jejich datacenter...( read more )

13. 11. 2014 6:40


Nové Visio Obrazce (Stencils)

Udržujete dokumentaci va eho prostřed , nebo tvoř te implementačn sch mata Microsoft technologi a z lež v m na pravě, přehlednosti a vzhledu? Pokud v prostřed použ v te...( read more )

12. 11. 2014 8:40


Novinky v Azure – říjen 2014

Jeden měs c nen dost pro představen nov funkcionality v Azure. Zač tkem ř jna jsem psal jeden čl nek o novink ch a těsně před koncem měs ce se objevily novinky dal . Pojďme...( read more )

11. 11. 2014 6:40


Seriál Windows PowerShell – Zpracování textu (část 51.)

V dne n m textu se pod v me na zpracov n textu a na použit PowerShellu při potřebě rychl akce . Jsem pr vě v Redmodu v campusu Microsoftu na leto n m MVP Summitu...( read more )

10. 11. 2014 12:00


Azure od A do… - Virtual Machines

V r mci na eho seri lu jsme se již zvl dli pod vat na klasick vodn z ležitosti. Probrali jsme, jak spravovat zdroje, tedy port l a pod vali jsme se i na Azure Storage . To...( read more )

10. 11. 2014 6:40


Víceživelník II (…aneb jak na licence v hybridním prostředí)

Tento miniseri l v m uděl jasno v tom, kdo a za jak ch podm nek může provozovat produkty Microsoft v tzv. hybridn ch ře en ch, v kombinaci vlastn ch a hostovan ch datacenter. V...( read more )

9. 11. 2014 6:40


Vybraná školení školicích středisek: listopad/prosinec 2014

Gopas Praha: 18-20.11.2014 - Windows 8.1 - upgrade a migrace z Windows XP Brno: 24-28.11.2014 – Windows Server 2012 – Správa bezpečnosti Praha: 24-28.11.2014 - SharePoint 2013 a SharePoint 2010 – skriptování a automatizace Praha: 24-26.11.2014 - System...( read more )

8. 11. 2014 6:40


Aplikační okénko: Stream.cz

Aplikace Stream.cz přin nejsnaž cestu, jak si už t obsah tohoto webu rychle a přehledně. M te sv obl ben pořady na Stream.cz? Nem te a chcete pozn vat nov ...( read more )

7. 11. 2014 6:40


PKI – přecházíme na SHA-2

Celkov bezpečnost, kterou PKI IT syst mům může poskytovat, je prim rně z visl na schopnosti zabezpečit priv tn kl č a na s le použit kryptografie. Modern kryptografie je...( read more )

6. 11. 2014 6:40


Setkání Windows User Group – listopad 2014

Přem l te, jak smysluplně využ t dlouh podzimn večery? Věnujte je vedle Azure večerů s WUG studiu na Microsoft Virtual Academy . Připraven je pro v s např klad zcela nov česk kurz...( read more )

5. 11. 2014 6:40


Windows 8 aplikace (nejen) pro školství – 8.díl

Přin me v m pokračov n seri lu o vybran ch aplikac ch pro Windows 8, kter si můžete st hnout z katalogu aplikac Windows Store (odkazy na předchoz d ly...( read more )

4. 11. 2014 6:40


TechEd: den čtvrtý

Dne n den na TechEdu byl posledn m dnem leto n ho ročn ku, jak se tak prosl ch tak i možn cel ho TechEdu. Cel den začal pro někter z n s předn kou...( read more )

3. 11. 2014 17:00


Richard modernizuje IT: Automatizace

Po předchoz ch př prav ch cel ho prostřed , kter jsme společně proch zeli, bylo na čase se zač t věnovat skutečn mu využit integrace n strojů System Center. V tomto př spěvku...( read more )

3. 11. 2014 6:40


TechEd: den třetí

Dne n př jezd na TechEd se obe el bez probl mů, tak jsem měl r no tro ku času na doplněn kofeinu před prvn předn kou a vyř zen emailů. Každ ročn k...( read more )

31. 10. 2014 17:00


Aplikační okénko: Skype Qik

Textov zpr vy jsou moc retro? Chcete něco nov ho? Skype ned vno uvedl novou mobiln aplikaci Skype Qik (čteno stejně jako quick ), pomoc kter je možn pos lat videozpr vy...( read more )

31. 10. 2014 6:40Aktuální číslo časopisu Computer
  • Testy nejnovějších produktů na českém trhu.
  • Informace ze světa internetu i bezpečnosti.
  • Plné verze programů zdarma pro všechny čtenáře.

Partnerská sekce pro IT profesionály
Microsoft TechNet/MSDN