TechNet Blog

Připravte se na nasazení Windows 10 ve své organizaci

Windows 10 je dostupn ve 190 zem ch. Nyn nastal spr vn čas, abyste upgradovali zdarma na Windows 10 Home nebo Windows 10 Pro sv soukrom poč tače a začali pl novat nasazen Windows...( read more )

3. 8. 2015 - Microsoft TechNet

Novinky v Hyper-V TP2–díl č. 6: Powershell Direct

V tejte u pokračov n seri lu novinek Hyper-V ve Windows Server Technical Preview 2. T matem tohoto d lu je skvěl novinka Powershell Direct. Jak už n zev napov d , bude se t kat...( read more )

30. 7. 2015 - Microsoft TechNet

Pozvánka na HackerFest 2015

Zaj m te se o infrastrukturn bezpečnost, rootkity, hacking webu a obrany proti tokům hackerů, penetračn testov n , forenzn anal zu, toky na Active Directory datab ze či...( read more )

28. 7. 2015 - Microsoft TechNet

Novinky v Hyper-V TP2–díl č. 5: Production checkpoints

V tomto d le seri lu novinek z Hyper-V Technical Preview 2 budeme zkoumat novou funkci Production checkpoints. Tato funkce V m sn ž počet možn ch komplikac při obnoven VM do nějak ho checkpointu...( read more )

22. 7. 2015 - Microsoft TechNet

MCP zkoušky lze nyní skládat online i z České republiky

D ky online proctored exam delivery můžete nyn MCP zkou ky skl dat z pohodl va eho domova. Stač se zaregistrovat, což v m zabere cca 15 minut, a můžete zač t. pln seznam...( read more )

21. 7. 2015 - Microsoft TechNet

Windows aplikace (nejen) pro školství - 16. díl

Eezee tabulka z vodn k Cena: 55 Kč Tato aplikace umožňuje z bavnou formou si procvičit n sobilku a to ve formě postřehov hry. Va im kolem je co nejrychleji spoč tat zadan př klady...( read more )

20. 7. 2015 - Microsoft TechNet

Ochrana informací IRM v SharePoint Online s Azure RMS

Problematika ochrany podnikov ch informac , firemn ho know-how, statistick ch dat a kdo v čeho v eho je tě je, ať se n m to l b nebo ne, velmi důležit . A občas je až trestuhodn ...( read more )

17. 7. 2015 - Microsoft TechNet

SharePoint - vyhledáváme efektivně

St le něco hled te? Nemůžete to naj t? A přitom v te, že to tam včera přece někde bylo? Bylo by asi vhodn upřesnit, že se bav me o dokumentech, ale z nadpisu je douf m patrn , že čl nek nebude...( read more )

16. 7. 2015 - Microsoft TechNet

Zajímavé kurzy a výuková videa

L to je v pln m proudu a voln chv le př mo vyb z ke studiu. Proto bychom v s r di upozornili na někter obzv tě zaj mav kurzy a v ukov ...( read more )

15. 7. 2015 - Microsoft TechNet

Second Shot je zpět

Pokud uvažujete o složen někter z MCP zkou ek, nyn je ten nejlep čas. Na složen zkou ky m te dva pokusy, ale plat te pouze jednou. Second shot může využ t každ ...( read more )

14. 7. 2015 - Microsoft TechNet

Windows 10: Novinky v uživatelském rozhraní

Ve Windows 10 je cel řada novinek v oblasti bezpečnosti, nasazen , spr vy, ale i v uživatelsk m rozhran . Postupně se s nimi budeme seznamovat. V tomto videu z konference Microsoft Ignite 2015 můžete nahl dnout...( read more )

14. 7. 2015 - Microsoft TechNet

Pořizujte software chytře – Domácí uživatelé, 3. díl

Opět jsme tady s na m licenčn m seri lem zaměřen m na způsoby poř zen licenc softwaru Microsoft. Třet d l je věnov n licenc m pro dom c užit ...( read more )

13. 7. 2015 - Microsoft TechNet

Azure od A do… - IaaS v2 a vylepšená správa infrastruktury

Infrastructure as a Service se do Azure dostala před několika lety. Když jsem o n dělal prvn screencast někdy v zimě 2012, byla to jednoduch služba poskytuj c provoz virtu ln ch serverů v Azure. Za...( read more )

10. 7. 2015 - Microsoft TechNet

Novinky v Hyper-V TP2–díl č. 4: Hot add-remove vNIC

V předchoz ch d lech jsme se zaměřili na změny ve verzov n konfigurace VM, vylep en vzd len spr vy a změnu statick paměti za běhu VM. V tomto d le se pod v me...( read more )

9. 7. 2015 - Microsoft TechNet

Setkání Windows User Group – červenec 2015

R di bychom v s pozvali na setk n Windows User Group, kter se konaj v červenci. Praha - Novinky v Office 365 (2015) 16. července od 17:30 - Jaroslav Luhan (MCSE, MCSA) Office 365 - bal k aplikac ...( read more )

8. 7. 2015 - Microsoft TechNet

Novinky v Hyper-V TP2–díl č. 3 - VM runtime memory resize

V tomto d le seri lu o novink ch v Hyper-V v TP2 se vrhneme na novinku VM runtime memory resize , kter je velmi př jemn m zpestřen m pro mnoho Hyper-V adminů. Zaj m V s, co je tě...( read more )

1. 7. 2015 - Microsoft TechNet

Co IT-týden dal: Zlomenina a Exit

Kanty V žen př tel , můj čas se nach lil a toto je posledn př spěvek na TechNet blog, kter p u jako spr vce. Nicm ně nezoufejte, zam čkněte slzu a čtěte...( read more )

26. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Novinky v Hyper-V TP2–díl č. 2: verzování konfigurace VM

Dobr den, v t m V s u dal ho d lu seri lu uk zek novinek ve virtualizaci Hyper-V v nov m Windows Serveru Technical Preview 2. V minul m d le jsme si posv tili...( read more )

24. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Co IT-týden dal: Řidička potřetí

Kanty Mil čten ři, m me tu opět p tek a s n m třet , z věrečn pokračov n řidičsk ch př běhů m ženy. Minule jsme skončili u toho, že žena z skala...( read more )

19. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Úvod do verzování VM konfigurace

V tejte u seri lu uk zek novinek ve virtualizaci Hyper-V v nov m Windows Serveru jehož nov testovac verze Technical Preview 2 byla ned vno představena na konferenci Microsoft Ignite. Nyn je k...( read more )

18. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Získejte $120k do Azure v rámci programu BizSpark Plus

Microsoft v r mci sv dlouhodob strategie na podporu start-upů ozn mil partnerstv s v ce než 150 akceler tory ze 47 zem . Vybran instituce jako jedin z sk vaj ...( read more )

17. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Nový český MVA kurz: Aplikace kdekoliv a kdykoliv s Microsoft Azure RemoteApp

Na port lu MVA je k dispozici nov česk kurz, Aplikace kdekoliv a kdykoliv s Microsoft Azure RemoteApp. Azure RemoteApp kombinuje možnosti Windows aplikac a RDS funkcionalitu v Azure. RemoteApp přin ...( read more )

16. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Zpětná vazba pro Intune a Configuration Manager

V minul ch dnech byly zprovozněny ofici ln kan ly pro zas l n zpětn vazby, t kaj c se n strojů pro spr vu uživatelsk ch zař zen , konkr tně...( read more )

15. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Co IT-týden dal: Řidička podruhé

Kanty T den se s t dnem se el, opět tu m me př jemnou předzvěst v kendu v podobě p tečn ho odpoledne a pokračov n řidičsk ch dobrodružstv m ženy. V předchoz m...( read more )

12. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Aplikační okénko: Online kuchařka

Aplikace určen k vyhled v n a pohodln mu čten receptů z Online kuchařky (www.onlinekucharka.cz). K dispozici je přes 6 000 receptů, kter jsou doplněny obr zky a diskuz . Z roveň...( read more )

12. 6. 2015 - Microsoft TechNet