TechNet Blog

Aplikační okénko: TvTime

TvTime - elegantn aplikace pro spr vu serialů Pokud sledujete v ce seri lů současně, aplikace TvTime V m pomůže s jejich spr vou. Nab z totiž rychl přehled n sleduj c ch...( read more )

24. 10. 2014 5:40


Šifrování v Azure - úvaha i návod

Jednou z nejčastěj ch ot zek, kter pad při prezentac ch a diskuz ch o cloudov ch ře en ch, je zabezpečen a jeho detaily. Když jsou probr ny obecn ot zky...( read more )

23. 10. 2014 5:40


Azure Architecture blueprints

Navrhujete-li architekturu syst mů, tak pravděpodobně v vodn č sti projektu děl te diagramy zobrazuj c jak v e do sebe zapad . Pro někter referenčn sc n ře...( read more )

22. 10. 2014 5:40


Jak na ping do Azure

Pokud jste se někdy snažili ověřit dostupnost virtu ln ho stroje, webov str nky nebo třeba cloudov služby v Azure, nejsp jste zjistili, že př kaz Ping pro tento čel nejde použ t...( read more )

21. 10. 2014 5:40


Nasazujeme Windows 8.1 – nový online kurz

Připravili jsme pro v s nov česk kurz na port le Microsoft Virtual Academy. V tomto kurzu v s MVP specialista Ondřej V ek provede procesem nasazen Windows 8.1 na firemn zař zen ...( read more )

20. 10. 2014 11:04


Azurové novinky – říjen

Ačkoliv v s z sobuji př sunem Azure novinek celkem pravidelně, je tě poř d je co představovat. Dnes se pod v me na dal v rku. Site Recovery O Azure Site Recovery jsem již psal...( read more )

20. 10. 2014 5:40


Aplikační okénko: Eggies

Vychovej si v echny Eggies! Eggies se chtěj usadit na na planetě, jejich vaj čka ale potřebujou n ležitou p či. Zvl dne krmit, l čit a vychovat v echny? Tvou starostlivost...( read more )

17. 10. 2014 5:40


Aktuálně vypsané akce (IT campy):

R di bychom V s pozvali na nejbliž technick semin ře a hands-on-laby (IT campy): IT Camp: Hybridn cloud s Microsoft Azure a System Center ter 21.10.2014, 9:00 17...( read more )

16. 10. 2014 12:15


Windows Server 2012 a 2012 R2 Essentials – logy

Každ spr vce se ať už z proaktivn ch či reaktivn ch důvodů mus spol hat na log soubory, kde se zaznamen v činnost jednotliv ch komponent operačn ho syst mu nebo aplikac ...( read more )

16. 10. 2014 5:40


Microsoft Virtual Machine Converter 3.0 ke stažení

Microsoft Virtual Machine Converter (MVMC) je samostatn n stroj, kter je k dispozici zdarma a umožňuje konvertovat virtu ln stroje a virtu ln pevn disky založen na platformě VMware do...( read more )

15. 10. 2014 5:40


Megasérie článků o budování privátního cloudu

Pokud v s zaj m Windows Server a jeho Hyper-V, System Center, SQL Server a dal produkty, slouž c jako stavebn kameny priv tn ho cloudu, m m pro v s tip na skvěl ...( read more )

14. 10. 2014 5:40


Internet Explorer začíná podporovat HTTP/2

Internet Explorer 11 ve Windows 10 Technical Preview podporuje protokol HTTP 2.0, nyn naz van HTTP/2. Nejedn se v ak o nějak plytk term n, jako dř ve tak obl ben Web 2...( read more )

13. 10. 2014 5:40


Aplikační okénko: TeeTime

M te r di golf? Pak pro v s m me dobrou zpr vu aplikace rezervačn ho a odbavovac ho syst mu pro golfov hři tě TeeTime je nyn dostupn i na Windows Phone. Aplikace...( read more )

10. 10. 2014 5:40


Víceživelník I (…aneb jak na licence v hybridním prostředí)

Tento miniseri l v m uděl jasno v tom, kdo a za jak ch podm nek může provozovat produkty Microsoft v tzv. hybridn ch ře en ch, v kombinaci vlastn ch a hostovan ch datacenter. Spolehliv ...( read more )

9. 10. 2014 5:40


Richard modernizuje IT: Virtuální svět

Richard m za sebou n ročn obdob (vinobran , burč k, zn te to) a mohl se tedy věnovat dal m t matům, konkr tně virtu ln m serverům. Z klad infrastruktury...( read more )

8. 10. 2014 5:40


Technická konference MS FEST 2014

R di bychom v s pozvali na největ tuzemskou technickou konferenci MS Fest , na n ž se setk te se pičkov mi v voj ři, IT odborn ky a MVP. Můžete se tě it na dva dny...( read more )

7. 10. 2014 12:20


Seriál Windows PowerShell: Vzdálený přístup poprvé (část 50.)

T mto čl nkem bych chtěl zah jit s rii popisuj c nastavov n a spr vu vzd len ho př stupu v PowerShellu. M m c lem bude prov st v ...( read more )

7. 10. 2014 12:00


Novinky v SQL Server 2014 – 3. díl

V předchoz ch d lech ( prvn d l , druh d l ) na eho seri lu jsme si představili novinky SQL serveru 2014 v oblasti indexů, z loh, zabezpečen a vysok dostupnosti. Dnes se...( read more )

7. 10. 2014 5:40


Setkání Windows User Group – říjen 2014

Dva dny nabit předn kami v pod n předn ch česk ch odborn ků čekaj tři města, Prahu, Brno a Bratislavu v r mci leto n ho ročn ku MS Fest 2014 . Registrace jsou...( read more )

6. 10. 2014 12:00


Kerberos část 4 – SSO pro webovou aplikaci

V tejte u čtvrt a z věrečn č sti seri lu, kter se věnuje protokolu Kerberos se zaměřen m na Single Sign-On (SSO) v prostřed Microsoft Active Directory. Zde naleznete prvn , druh ...( read more )

6. 10. 2014 5:40


Vybraná školení školicích středisek: říjen/listopad 2014

Gopas Bratislava, 13-17.10.2014 - System Center 2012 nasazen a spr va vnitřn ho cloudu Praha, 13-17.10.2014 - System Center 2012 sledov n a držba vnitřn ho cloudu Praha, 13-15.10.2014...( read more )

4. 10. 2014 5:40


Co IT-týden dal: cestujeme na akce

Kanty Než se pust m do dne n ho pov d n , r d bych se omluvil za to, že posledn dobou CITD s rii dost zanedb v m. Pracovn tempo v z ř je celkem vražedn ...( read more )

3. 10. 2014 11:00


Aplikační okénko: ZOO v kapse

Mobiln aplikace ZOO Liberec, nejstar zoo na zem b val ho Československa. D ky n m teď m te pohromadě nejčerstvěj novinky z na zoo, nikdy nezme k te...( read more )

3. 10. 2014 5:40


Azure od A do… - Zálohy všeho druhu

Dne n čl nek je v podstatě voln m pokračov n m toho předchoz ho, kde jsem se rozepisoval o Azure Storage. S využit m toho co již zn me, se dnes pod v me na to, jak do Azure...( read more )

2. 10. 2014 5:40


Testujte nová Windows, Server a System Center

Pravděpodobně už jste zaregistrovali, že včera Microsoft představil novou verzi klientsk ho operačn ho syst mu s označen m Windows 10. Tento OS ček je tě poměrně dlouh v voj, nicm ně pro...( read more )

1. 10. 2014 20:00

DEJTE NÁM TIP NA ČLÁNEK

Živě je díky vašim hlasům ve finále ankety Křišťálová Lupa. Podpořte nás prosím ještě v závěrečném kole. Děkujeme!Aktuální číslo časopisu Computer
  • Testy nejnovějších produktů na českém trhu.
  • Informace ze světa internetu i bezpečnosti.
  • Plné verze programů zdarma pro všechny čtenáře.

Partnerská sekce pro IT profesionály
Microsoft TechNet/MSDN