TechNet Blog

Aktualizace IE 11.0.11 na Windows Update

Srpnov kumulativn aktualizace zabezpečen aplikace Internet Explorer 6, 7, 8, 9 a 11 je k dispozici na Windows Update. Opravuje jednu veřejně zn mou zranitelnosti a 25 potencion lně nebezpečn ch chyb, kter ...( read more )

20. 8. 2014 5:40


Kurz upgrade a migrace z Windows XP

Doporučujeme kurz Windows 8.1 - upgrade a migrace z Windows XP St le je tě m te ve sv organizaci Windows XP? Nev te, jak spr vně zmigrovat na moderněj syst m? Kurz Poč tačov ...( read more )

19. 8. 2014 5:40


Zveme vás na HackerFest 2014

Je pro v s důležit bezpečnost firemn ch dat a webov ch aplikac ? Zaj m te se o infrastrukturn bezpečnost, Clearnet, Darknet, Deepnet, hacking webu a obrany proti tokům, kter antivirus...( read more )

18. 8. 2014 5:40


Co IT týden dal: zase velbloud, lanový park

Kanty Tak se v m mus m přiznat, že jsem až do včerej ho dne netu il, jak m moje rodina neuvěřitelně zvr cen a krut smysl pro humor. Bl ž se m narozeniny...( read more )

15. 8. 2014 11:00


Aplikační okénko: Machinarium za poloviční cenu!

O aplikaci Machinarium jsme již v jednom z předchoz ch aplikačn ch ok nek informovali, ov em dnes a během několika dal ch dn pro v s m me speci ln nab dku: Machinarium...( read more )

15. 8. 2014 5:40


Azure od A do… - Storage

V dne n m d le na eho seri lu se pod v me na věc zcela z sadn , a sice Storage. M sto kde v echna na e data jsou nebo budou ukl d na. Kam s daty V...( read more )

14. 8. 2014 5:40


Nový MVA kurz: UE-V Deep Dive

Nab dka MVA kurzů na t ma klientsk virtualizace se d le roz iřuje. Po kurzech na t ma VDI a App-V, o kter ch jsme ned vno psali , je čerstvě k dispozici i kurz MDOP User Experience Virtualization...( read more )

13. 8. 2014 5:40


Ke stažení: plakát cloudového ekosystému

Tento t den dal Microsoft k dispozici ke stažen hodně poveden poster s popisem cel ho cloudov ho ekosyst mu zahrnuj c Azure, System Center, Intune a Windows Server. Stahovat můžete na str nk ch...( read more )

12. 8. 2014 5:40


Virtuální lab: Understanding Workplace Join

O str nce TechNet Virtual Labs jsme v s již několikr t informovali, proto jen v kr tkosti: naleznete zde odkazy na laby, ve kter ch si pomoc virtu ln ch strojů spu těn ch ve vzd len m...( read more )

11. 8. 2014 5:40


Aplikační okénko: Deník.cz

Aplikace Den k.cz v s informuje o nejdůležitěj ch celost tn ch a světov ch ud lostech a předev m přin zpravodajstv ze 71 region ln ch...( read more )

8. 8. 2014 5:40


Nový MVA kurz: Virtualizing & Managing Exchange with Microsoft Cloud OS

Pokud v s zaj m Exchange server a je tě v c v s zaj m , zda jej lze virtualizovat a za jak ch podm nek, je tento kurz určen pr vě v m. V kurzu se dozv te nejen...( read more )

7. 8. 2014 5:40


Správa virtuálních serverů na novém Azure Portálu

Na Preview Azure Port lu přibyla podstatn novinka, a tou je spr va virtu ln ch serverů. O Preview Port lu jsem psal v prvn m d le na eho seri lu o Azure . Dnes si představ me...( read more )

6. 8. 2014 5:40


Souhrnné aktualizace pro System Center 2012 a 2012 R2 ke stažení

Minul t den uvolnil produktov t m System Center souhrnn bal čky aktualizac , konkr tně UR3 pro System Center 2012 R2 a UR7 pro System Center 2012 SP1. K dispozici jsou samostatn aktualizace...( read more )

5. 8. 2014 5:40


E-knihy zdarma na MVA

Na v ukov m port lu je kromě kurzů k dispozici jedna poměrně skryt , av ak o to zaj mavěj str nka, na kter naleznete relativně obs hlou knihot ku e-knih...( read more )

4. 8. 2014 5:40


Aplikační okénko: Hustej internet

Lucie Seifertov a Lenka Eckertov V s i Va e děti velmi vtipnou formou provedou nebezpeč mi a skal mi internetu. Jedn se o unik tn internetovou aplikaci, kter vych z ...( read more )

1. 8. 2014 5:40


Nové MVA kurzy: desktopová virtualizace

Na v ukov m port lu MVA jsou k dispozici dva nov kurzy, zaměřen na tematiku desktopov virtualizace. Konkr tně se dozv te v ce o technologi ch virtualizace desktopů VDI, aplikačn ...( read more )

31. 7. 2014 5:40


Azure Site Recovery: jízda pokračuje

Backup a Disaster Recovery jsou jedny z nejdůležitěj ch oblast k zaji těn tzv. Business Continuity. Na tyto kl čov potřeby IT samozřejmě reaguj služby cloud prostřed Microsoft Azure...( read more )

30. 7. 2014 5:40


Nové licenční kurzy na MVA

V ukov port l MVA začal kromě klasick ch technick ch kolen , kde bylo licencov n dan ho produktu či technologie obvykle zm něno pouze okrajově, i kolen př mo...( read more )

29. 7. 2014 5:40


Novinky na poli integrace produktů a technologií Microsoftu

V tomto přehledu bych r d shrnul novinky na poli integrace d lč ch produktů a služeb společnosti Microsoft s jin mi produkty/společnostmi. Vedlo mi k tomu předev m nemal množstv dotazů na př padn ...( read more )

28. 7. 2014 5:40


Aplikační okénko: Tesco Potraviny online

Mobiln aplikace TESCO Potraviny online V m přin jedinečnou možnost nakoupit př mo z Va eho tabletu! Nakupte odkudkoliv, bez front a s dov žkou pohodlně až domů! Jednodu e si...( read more )

25. 7. 2014 5:40


Megakolekce e-knih zdarma!

Čas od času v s zde na blogu informujeme o možnosti stažen e-knihy zdarma, obvykle z d lny Microsoft Press, ov em jedn se o nab dky jednou za čas . Tentokr t pro v s ov em...( read more )

24. 7. 2014 5:40


Možnosti datových propojení mezi InfoPathem a databázemi portálových produktů Microsoftu

V tomto čl nku bych se r d zaměřil na problematiku datov ch připojen při tvorbě formul řov ch prvků. Čast m sc n řem totiž b v užit formul ře (InfoPath např klad...( read more )

23. 7. 2014 5:40


StorSimple 8000 je tu

Pokud o StorSimple sly te poprv , tak v m r d sděl m, že se jedn o diskov pole klasick konstrukce, ale neklasick ch dovednost . Kromě lok ln ch disků zvl d ...( read more )

22. 7. 2014 5:40


E-kniha zdarma: Introducing Microsoft Azure HD Insight

Pro v echny z jemce o technologii Big Data vydal Microsoft zdarma knihu, a to hned ve třech různ ch form tech PDF, ePUB a Mobi. Na 130 stran ch je zde představena služba Azure HDInsight. HDInsight je implementace...( read more )

21. 7. 2014 5:40


Co IT-týden dal: Androidí virus na Windows Phone

Kanty Onehdy za mnou s vyč tav m v razem ve tv ři při la moje žena, tř maj c v ruce telefon. Vyč tav v raz byl způsoben t m, že při jej obl ben hře...( read more )

18. 7. 2014 11:00

DEJTE NÁM TIP NA ČLÁNEKAktuální číslo časopisu Computer
  • Testy nejnovějších produktů na českém trhu.
  • Informace ze světa internetu i bezpečnosti.
  • Plné verze programů zdarma pro všechny čtenáře.

Partnerská sekce pro IT profesionály
Microsoft TechNet/MSDN