TechNet Blog

Azure Cost Estimator 2.2 k dispozici

Pokud pl nujete migrovat sv servery a aplikace do prostřed Microsoft Azure a nejste si jisti, jak spoč tat provozn n klady v cloudu, může v m pomoci n stroj jm nem Azure Cost Estimator...( read more )

27. 4. 2015 5:40


Aplikační okénko: Czech Airlines

Ofici ln aplikace Česk ch aerolini na vyhled v n a rezervaci letenek pro Windows Phone. Hlavn funkce: Rezervace letenek (zahrnuje flexibiln lety +/-3 dny) Dal ...( read more )

24. 4. 2015 5:40


Zajímavé kurzy na MVA

Z nab dky nov ch kurzů na port lu MVA bych si dovolil upozornit na n sleduj c kurzy, kter mě osobně zaujaly: Microsoft Azure Fundamentals: Storage and Data pokud v s zaj m ...( read more )

23. 4. 2015 5:40


Novinky ve službě Microsoft Intune

Služba Microsoft Intune se zaměřuje na spr vu mobiln ch zař zen na platform ch Windows, windows Phone, Android či iOS a na česk m TechNet blogu pro ni m me vyhrazenou celou str nku . A jelikož...( read more )

22. 4. 2015 5:40


Azure Premium Storage je tady

Maxim ln v kon storage na SSD disc ch je veřejně dostupn (GA). Prvn Preview na pozv nky při lo již v ř jnu a poprv jsem jej zmiňoval zde . Ře en od t doby...( read more )

21. 4. 2015 5:40


Série webinářů: Azure z pohledu IT profesionála

Chcete se dozvědět v ce o Microsoft Azure? O možnostech a sc n ř ch, kter v m usnadn každodenn pr ci? Připojte se na chystan bezplatn webin ře navržen speci lně...( read more )

20. 4. 2015 5:40


Aplikační okénko: Air Bank

M te r di Air Bank? Můžete s n chodit. S aplikac mobiln ho bankovnictv n s můžete m t r di, ať jste kdekoliv. A co um ? Kdykoliv v m uk že, kolik m te...( read more )

17. 4. 2015 5:40


Setkání Windows User Group – duben 2015

Apr lov počas za okny př mo zve ke studiu novinek. O ten největ př sun novinek se v nejbliž ch t dnech postar tradičn konference Build . Jej nemalou č st...( read more )

16. 4. 2015 5:40


Seriál Windows PowerShell: PowerShell v5 (část 56.)

Před p r dny jsem se z častnil konference FRESH IT a měl jsem možnost kr tce prezentovat informace o novink ch v PowerShellu v5. Vzhledem k tomu, že t ma se setkalo s pochopen m, rozhodl jsem se udělat v tomto...( read more )

15. 4. 2015 5:40


Nový český kurz na MVA: Základy sítí v Microsoft Azure

Na port lu MVA je k dispozici nov česk kurz, Z klady s t v Microsoft Azure , kter je českou mutac již existuj c ho MVA kurzu v angličtině. Kurz je určen pro v echny IT...( read more )

14. 4. 2015 11:00


EMS jasně a přehledně

Že jste o EMS je tě nesly eli, popř padě jste už něco zaznamenali, ale vlastně nebylo plně zřejm co to je, kde to sp a co to žere? Tak přesně pro v s je určen tento z kladn přehledov ...( read more )

14. 4. 2015 5:40


Windows aplikace (nejen) pro školství - 13.díl

Přin me v m pokračov n seri lu o vybran ch aplikac ch pro Windows 8, kter si můžete st hnout z katalogu aplikac Windows Store (odkazy na předchoz d ly...( read more )

13. 4. 2015 11:00


Pozvánka: Azure Bootcamp v Praze a v Brně

Pozor, pozor! Na vědomost se d v , že k celosvětov akci pro v voj ře a IT profesion ly, kter zaj m platforma Microsoft Azure, se d ky sil na skvěl ...( read more )

13. 4. 2015 5:40


Vybraná školení školicích středisek: duben/květen 2015

Gopas Brno: 20-24.4.2015 - Windows Server 2012 Active Directory Internals and Troubleshooting Brno: 20-24.4.2015 - System Center Configuration Manager 2012 R2 nasazen a spr va Praha: 20-24.4.2015 - System Center 2012 ...( read more )

11. 4. 2015 5:40


Aplikační okénko: MVA Lite

Nepochybujeme o tom, že již zn te port l Microsoft Virtual Academy (a pokud ne, je tě st le nen pozdě to napravit :) ). MVA nab z zdarma profesion lně zpracovan kurzy a v ukov ...( read more )

10. 4. 2015 5:40


Novinky v Azure AD Connect Public Preview 2

Ned vno byla zveřejněna nov Preview verze Azure AD Connectu tzn. n stroje, kter bude do budoucna zaji ťovat hybridn identity mezi Azure Active Directory, On-Premises Active Directory a dal mi...( read more )

9. 4. 2015 11:00


Azure Active Directory

Azure Active Directory je komplexn cloudov ře en pro spr vu identit a př stupu (IAM), kter poskytuje celou řadu možnost pro spr vu uživatelů a skupin. Pom h zabezpečit...( read more )

9. 4. 2015 5:40


Pozvánka: Konference //build v Česku!

Microsoft Build je celosvětov konference pro v voj ře, kter se kon každ rok v USA. Tato konference se bude letos poprv opakovat na několika dal ch m stech na světě a Praha je...( read more )

8. 4. 2015 5:40


Pozvánka na akci: Tvorba a publikace řídicích panelů

Srdečně v s zveme na semin ř poř dan společnost redtoo s.r.o. Semin ř v r mci programu redtoo IT academy se kon : v ter , 21. dubna 2015 v Praze Microsoft, Vyskočilova 1461...( read more )

7. 4. 2015 5:40


Co IT-týden dal: Aprílové žertíky

Kanty Jak jste si asi v imli, ve středu bylo prvn ho dubna neboli apr la, což je ten spr vn den na apr lov žert ky. I my na TechNet blogu jsme neodolali a vypustili jsme dokonce dva př spěvky...( read more )

3. 4. 2015 9:26


SharePoint 2013 Hybrid přehledně

Velk č st společnost nemůže v dne n době přej t na čistě cloudov ře en z velk ho množstv důvodů. Čast m důvodem je fakt, že společnost potřebuje m t sv ...( read more )

3. 4. 2015 5:40


Pozvánka na akci: SBS 365

Hled te cenově dostupn a jednoduch ře en va eho firemn ho IT? Připravili jsme pro v s ře en SBS 365, kter navazuje na obl ben Small Business Server. SBS...( read more )

2. 4. 2015 5:40


Nový operační systém pro mobilní telefony je tu!

Tentokr t jenom rychl odpoledn bleskovka: v souladu s na strategi pokud možno co nejjednodu ho ovl d n mobiln ch zař zen se vrac me...( read more )

1. 4. 2015 12:15


Microsoft se stěhuje do cloudu

Pokud jste v kontaktu se z stupci česk ho Microsoftu, pravděpodobně už jste zaznamenali, že česk pobočka m pro leto n rok napl nov no stěhov n do nov ch prostor. Byla vybr na...( read more )

1. 4. 2015 5:40


Pozvánka na TechEd - DevCon 2015

V voj ři, program toři, datab zov a IT specialisti, zveme v s na 13. ročn k největ IT odborn konference TechEd-DevCon , Poč tačov koly Gopas . Akce se uskutečn ...( read more )

31. 3. 2015 5:40

DEJTE NÁM TIP NA ČLÁNEKAktuální číslo časopisu Computer
  • Testy nejnovějších produktů na českém trhu.
  • Informace ze světa internetu i bezpečnosti.
  • Plné verze programů zdarma pro všechny čtenáře.