TechNet Blog

Service Packy pro Configuration Manager k dispozici

Ke stažen byly uvolněny Service Pack 2 pro System Center Configuration Manager 2012 a Service Pack 1 pro System Center Configuration Manager 2012 R2 . Největ devizou těchto Service Packů je podpora Windows 10 v existuj c ...( read more )

26. 5. 2015 5:40


Pozvánka na webináře: Azure z pohledu IT profesionála

R di bychom v s pozvali na bezplatn webin ře, kde se dozv te v ce o možnostech a sc n ř ch, kter v m usnadn každodenn pr ci. Webin ře jsou specielně...( read more )

25. 5. 2015 5:40


Aplikační okénko: Barvy pro předškoláky

Mil hra pro před koln děti, kter motivuje k zapamatov n z kladn ch barev. Vyberte pro sv ratolesti jeden z dvaceti jazyků, kter m hra s d tětem komunikuje. Pot můžete...( read more )

22. 5. 2015 5:40


Pozvánka na seminář: Základy Microsoft Azure IaaS

Jm nem společnosti redtoo s.r.o., držitele Silver Microsoft kompetenc , V s srdečně zveme na květnov semin ř poř dan na společnost na t ma: Z klady Microsoft Azure...( read more )

21. 5. 2015 13:00


Zajímavý kurz na MVA: Microsoft Datacenter vNext Preview

Na port lu Microsoft Virtu ln Akademie je k dispozici kurz, kter se dot k novinek uveřejněn ch na konferenci Microsoft Ignite, a jde o novinky v ce než zaj mav z pohledu spr vce...( read more )

21. 5. 2015 5:40


Office 2016 Public Preview k dispozici

V souvislosti s konferenc Microsoft Ignite byla k veřejn mu testov n uvolněna i sada kancel řsk ch n strojů Office 2016. Jde o testovac verzi pro desktopov rozhran (x86, x64...( read more )

20. 5. 2015 5:40


Windows aplikace (nejen) pro školství - 15. díl

Přin me v m pokračov n seri lu o vybran ch aplikac ch pro Windows 8, kter si můžete st hnout z katalogu aplikac Windows Store (odkazy na předchoz d ly...( read more )

19. 5. 2015 5:40


Nový český MVA kurz: Hybridní cloud – Best Practices

Na port lu MVA je k dispozici nov česk kurz, Hybridn cloud Best Practices , kter je českou mutac již existuj c ho MVA kurzu v angličtině. Hybridn cloud umožňuje společnostem...( read more )

18. 5. 2015 5:40


Aplikační okénko: Era smartbanking

Bankovn s rie pokračuje i klienti Era maj svou aplikaci pro Windows Phone. Nab z irokou k lu funkc : Zobrazen zůstatků Historie transakc Př kaz...( read more )

15. 5. 2015 5:40


EMS a Azure RMS

V minul ch d lech tohoto seri lu o Enterprise Mobility Suite (EMS) jsme tento nov produkt obecně představili. Pokud bychom volili nějak př měr, pak jsme EMS uk zali jako z vodn st j...( read more )

14. 5. 2015 5:40


Microsoft Intune

Microsoft Intune (dř ve zn m jako Windows Intune) je cloudov služba slouž c ke spr vě poč tačů a mobiln ch zař zen . Světlo světa spatřila tato služba již v roce 2011 a od...( read more )

13. 5. 2015 5:40


Azure od A do… Preview Portal a proč ho využívat

Již v prvn m d lu tohoto seri lu jsme se společně pod vali na oba Azurov port ly. Ten současn produkčn je na obr zku n že, ale věř m, že vět ina z v s ho zcela...( read more )

12. 5. 2015 5:40


Setkání Windows User Group – květen 2015

Po novink ch, kter jsme mohli vidět na ned vn konferenci Build věnujeme měs c květem předev m v voj řům. S Davidem Ge vindrem se pod v me na v voj univerz ln ch...( read more )

11. 5. 2015 11:00


Pořizujte software chytře – návod, 1. díl

Probl my licenc k softwaru se v z sadě toč kolem dvou ot zek: Co poř dit a Jak to poř dit. Oboj je stejně důležit a rozhodně plat , že ani jedno nelze zanedbat. V nov m seri lu...( read more )

11. 5. 2015 5:40


Vybraná školení školicích středisek: květen/červen 2015

Gopas Praha, 25-29.5.2015 - System Center Configuration Manager 2012 R2 nasazen a spr va Brno, 25-29.5.2015 - Windows Server 2012 - virtualizace Hyper-V a Virtual Machine Manager (VMM) Praha, 25-29.5.2015 - Windows Server 2012 ...( read more )

10. 5. 2015 5:40


Seriál Windows PowerShell: PowerShell v5 – pokračování (část 57.)

V minul m d le jsme se pod vali na někter z novinek PowerShellu v5. Dnes pov d n dokonč me a uk žeme si jednu novinku z oblasti Windows obecně. PSScriptAnalyzer Ano, pokud jste pozorn ...( read more )

9. 5. 2015 5:40


Windows aplikace (nejen) pro školství - 14. díl

Přin me v m pokračov n seri lu o vybran ch aplikac ch pro Windows 8, kter si můžete st hnout z katalogu aplikac Windows Store (odkazy na předchoz d ly...( read more )

8. 5. 2015 5:40


Aplikační okénko: Atlas ptáků pro děti

Jaro je tu, př roda se probouz a my v m představujeme v jimečn ho průvodce po kr lovstv evropsk ch pt ků, ide ln pro v echny děti, kter zaj m ...( read more )

7. 5. 2015 5:40


Pozvánka na akci: Otevřená Wokna

R di bychom V s pozvali na 1. ročn k konference Otevřen Wokna , kterou poř d Klub Silicon Hill ve spolupr ci se společnost Microsoft v Praze na Strahově. Akce se kon již př t ...( read more )

6. 5. 2015 12:40


Souhrn novinek uvedených 4.5.

V souvislosti s konferenc Ignite bylo uvolněno obrovsk množstv novinek, t kaj c ch se jak cloudov ho světa, tak serverov ch produktů. Seznam je dlouh , ostatně posuďte sami: Windows...( read more )

6. 5. 2015 5:40


Webináře: Serverová řešení v malých a středních firmách

Přijměte pozv n na s rii webin řů, kde probereme možnosti ře en serverov infrastruktury u mal ch a středn ch firem. Sezn m me v s s v hodami Windows Serveru...( read more )

5. 5. 2015 5:40


Azure EA Dev/Test Subscription

Neprodukčn v vojov a testovac prostřed je ide ln provozovat v cloudu, protože prakticky vždy využ v jeho technick i ekonomick v hody. Od dubna 2015 mohou společnosti...( read more )

4. 5. 2015 5:40


Aplikační okénko: ČSOB SmartBanking

Z telefonů s Windows Phone můžete obsluhovat tak čty ČSOB. V ČSOB SmartBankingu pohodlně zad te platebn př kaz, zjist te zůstatek čtu, vyhled v te nejbliž bankomat či pobočku...( read more )

30. 4. 2015 5:40


Nový český MVA kurz: Automatizace cloudu s Azure Automation

Na port lu MVA je k dispozici nov česk kurz, Automatizace cloudu s Azure Automation , kter je českou mutac již existuj c ho MVA kurzu v angličtině. V tomto kurzu se nauč te z klady...( read more )

29. 4. 2015 5:40


Azure Cost Estimator 2.2 k dispozici

Pokud pl nujete migrovat sv servery a aplikace do prostřed Microsoft Azure a nejste si jisti, jak spoč tat provozn n klady v cloudu, může v m pomoci n stroj jm nem Azure Cost Estimator...( read more )

27. 4. 2015 5:40