TechNet Blog

Aktualizace IE 11.0.7 na Windows Update

Dubnov kumulativn aktualizace zabezpečen aplikace Internet Explorer 6, 7, 8, 9 a 11 je k dispozici na Windows Update. Opravuje 6 potencion lně nebezpečn ch chyb, kter v ak byly včas nahl eny...( read more )

16. 4. 2014 5:40


DirectAccess: Příručka pro přežití

Jak pravděpodobně v te, DirectAccess je chytřej formou VPN připojen . Na rozd l od VPN je ov em spojen do vnitřn firemn s tě navazov no z klientsk ch zař zen ...( read more )

15. 4. 2014 5:40


Ke stažení: SQL Server 2012 Security baselines

Pokud m te ve sv m prostřed nasazen SQL Server 2012 a r di byste zjistil, že je nakonfigurov n pokud možno co nejbezpečněji, můžete ke kontrole využ t Security Compliance Manager (SCM ), kter ...( read more )

14. 4. 2014 5:40


Co IT-týden dal: Patnáct a půl, ZP

Kanty Asi jako každ ajť k, i j jsem v kruhu rodiny, př tel, zn m ch a sousedů br n jako ten, kdo rozum poč tačům . To v překladu znamen , že každ z v e...( read more )

11. 4. 2014 11:00


Aplikační okénko: Waze

Kanty: v aplikačn m ok nku se věnujeme prim rně aplikac m česk ch a slovensk ch autorů, dnes v ak uděl m v jimku. Jednak proto, že ned vno byla uvolněna aktualizovan verze Waze...( read more )

11. 4. 2014 5:40


MVA kurz: System Center Advisor for IT Pros

Pokud se chcete dozvědět v ce o tom, co to je, jak funguje, jak se nasazuje a spravuje System Center Advisor, můžete tak učinit pomoc kurzu, kter je v m zdarma k dispozici na port lu Microsoft Virtu ln ...( read more )

10. 4. 2014 5:40


Porovnání edic Windows Serveru 2012 R2

Na str nk ch Microsoft Download Centra se objevil zaj mav dokument, kter formou přehledn tabulky zobrazuje rozd ly mezi jednotliv mi edicemi Windows Serveru 2012 R2. Tabulka se zaměřuje...( read more )

9. 4. 2014 5:40


IP rozsahy Microsoft Azure datacenter

Pokud m te ve firmě či organizaci na starost s ťovou infrastrukturu, ře te filtrov n provozu na rovni povolen ch či blokovan ch IP adresn ch rozsahů a z roveň využ v te...( read more )

8. 4. 2014 5:40


Správa Office 365 PowerShellem – demo skripty

Stejně jako dal cloudov služby Microsoftu, i Office 365 je možn mimo webov spr vcovsk konzole nastavovat a spravovat pomoc PowerShellu, přičemž skriptem lze pak vyře it jak koliv...( read more )

7. 4. 2014 5:40


Seriál Windows PowerShell - 3, 2, 1 … Novinky! (část 45.)

Dobr den. V t m v s u nov ho Flashe, nov ho čl nku a novinek ze světa PowerShellu. Dnes n s ček trochu oddychov , ale o to př jemněj alespoň pro mne...( read more )

6. 4. 2014 21:00


Novinky v aktualizaci IE 11 - i pro Windows 7

Aktualizace Internet Exploreru 11 v r mci Windows 8.1 Spring Update bude dostupn tak pro Windows 7 a bude souč st Windows Phone 8.1. Je k tomu totiž dobr důvod. Internet Explorer dostane Enterprise Mode, což...( read more )

4. 4. 2014 5:40


Instalace moderních aplikací pomocí SC 2012 R2 Configuration Manageru a Windows Intune

Autorem tohoto čl nků je Jeff Buller, Program Manager Windows Server a System Center CAT teamu. Protože jde o t ma značně zaj mav a rezonuj c s informacemi, kter přin me na česk m...( read more )

3. 4. 2014 21:30


Setkání Windows User Group – duben 2014

Na e dubnov akce nejsou ž dn apr l a tak i tento měs c m te jedinečnou možnost proniknout do problematiky deploymentu Windows 8.1, ASP.NET a bezpečnosti. A pozor, podpora operačn ho syst mu...( read more )

3. 4. 2014 5:40


Vybraná školení školicích středisek – květen 2014

Gopas Praha, 5-9.5.2014 - Lync 2013 nasazen a spr va Brno, 5-9.5.2014 - System Center Operations Manager 2012 nasazen a spr va Praha, 5-6.5.2014 - Windows 8 novinky ve Windows 8 a Windows 8.1 pro spr vce...( read more )

2. 4. 2014 20:00


Lync Server 2013 – příručky pro virtualizaci a zátěžové testování

Pokud jste spr vci komunikačn ho ře en , založen ho na Lync Serveru 2013, neměly by va pozornosti uj t n sleduj c dokumenty: Lync Server 2013 Virtualization White Paper...( read more )

2. 4. 2014 5:40


Velikostí ku zdraví

Dnes m rně odboč me od typick ho technick ho obsahu, protože jaro je ide ln čas k tomu, abychom udělali něco pro sv zdrav . A jak jinak, než za pomoci vyspěl techniky. V ned vn ...( read more )

1. 4. 2014 5:40


E-kniha zdarma: Microsoft System Center: Building a Virtualized Network Solution

M me pro v s dal knihu zdarma za nab dky nakladatelstv Microsoft Press, kter c l na architekty priv tn ch cloudů a hybridn ch ře en , založen ch...( read more )

31. 3. 2014 5:40


Co IT-týden dal: Ujíždíme na PowerShellu

Kanty V dne n m vyd n CITD bych se r d několika slovy vr til k PowerShell akci, kter se ned vno konala v Microsoftu. Byť m m r d ambici zn c le, ani ve snu...( read more )

28. 3. 2014 13:00


Aplikační okénko: Copak.cz

Nechcete tr vit mnoho času přem len m, co s voln m časem dnes, z tra, o v kendu? Copak.cz v m rychle nab dne p r tipů, jak tr vit voln čas. Společnost Inflex, s.r...( read more )

28. 3. 2014 6:40


Informační zdroje pro využití Windows 8.1 ve školství

Na str nk ch Technetu se v sekci věnovan Windows 8.1 objevilo několik velice zaj mav ch, inspirativn ch a užitečn ch př ruček t kaj c se (nejen) využit syst mu...( read more )

27. 3. 2014 6:40


Windows Server 2012 R2 Essentials kurz na MVA

Pokud se nezab v te spr vou obrovsk ch datacenter a budov n m priv tn ch cloudů, ale sp se soustřed te na spr vu s t a prostřed s men ch...( read more )

26. 3. 2014 6:40


Oracle ve Windows Azure globálně dostupný

Pokud využ v te cloudovou službu Windows Azure, asi už jste zaznamenali, že při v běru ablon nově zakl dan ch virtu ln ch strojů je v nab dce i irok k la Oracle...( read more )

25. 3. 2014 6:40


Ohlédnutí za přednáškou Eda Wilsona (The Scripting Guye) - záznamy k dispozici

Kanty N že popisovan akce byla nahr v na, z znamy jsou nyn k dispozici na port lu MSTV.cz, pod vat se můžete na PowerShell WorkFlows i PowerShell Desired State Configuration (DSC) . Dominik ...( read more )

24. 3. 2014 6:40


Aplikační okénko: Feed Viewer

Feed Viewer v m bleskově zprostředkuje pohodln čten libovoln ch zpravodajsk ch serverů či blogů, d ky kter mu budete vždy v obraze. Přehledn obr zkov design v m umožn ...( read more )

21. 3. 2014 6:40


Aktualizace IE 11.0.4 na Windows Update

Březnov kumulativn aktualizace zabezpečen aplikace Internet Explorer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dispozici na Windows Update. Opravuje 2 veřejně zn m zranitelnost a 16 potencion lně nebezpečn ch chyb,...( read more )

20. 3. 2014 6:40

DEJTE NÁM TIP NA ČLÁNEKAktuální číslo časopisu Computer
  • Testy nejnovějších produktů na českém trhu.
  • Informace ze světa internetu i bezpečnosti.
  • Plné verze programů zdarma pro všechny čtenáře.

Partnerská sekce pro IT profesionály
Microsoft TechNet/MSDN