TechNet Blog

Aplikační okénko: Wooky čtečka

Ahoj, j jsem Wooky aplikace, na kter může pohodlně č st e-knihy, e-časopisy nebo poslouchat audioknihy. V partnersk ch obchodech je pro mě připraveno několik tis c e-knih, stovek e-časopisů a audioknih. Se...( read more )

27. 2. 2015 6:40


Azure od A do… síťování podruhé

Minul d l n s sezn mil se z klady s ťov n v Azure. Pod vali jsme se na standardn chov n a komunikaci VMs v r mci Cloud Services a dostali jsme se i k tro e...( read more )

26. 2. 2015 6:40


Pozvánka na konferenci FRESH IT 2015

R di bychom V s pozvali na konferenci FRESH IT 2015, kter se kon 31.3.2015 v Praze. Neprop sněte unik tn možnost vidět nov technologie naživo. Syst m Windows 10 bude dostupn ...( read more )

25. 2. 2015 10:28


MAP Toolkit 9.2 k dispozici ke stažení

Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit je n stroj pro neinvazivn proveden inventarizace, kalkulace nasazen a reportingu v prostřed ch, ve kter ch se uvažuje o migrac ch či konsolidac ch...( read more )

25. 2. 2015 6:40


Tipy na zajímavé MVA kurzy

Během posledn ch t dnů se na MVA vyrojilo poměrně hodně nov ch kurzů, mezi kter mi mě zejm na zaujaly n sleduj c : Failover Clustering in Windows Server 2012 R2 - V tomto kurzu se dozv te...( read more )

24. 2. 2015 6:40


Windows aplikace (nejen) pro školství - 12.díl

Typing Fingers Psan v emi deseti je v dne n modern době jednou ze z kladn ch znalost , kterou by každ uživatel měl m t. Nab dka aplikac pro v uku t to...( read more )

23. 2. 2015 6:40


Co IT-Týden dal: Pes stařeček

Kanty M m star ho psa. Tedy přesně řečeno m m dva star psy, je tě přesněji řečeno starou fenu a je tě star ho psa. Konkr tně jim je 15 a 12 let (přepočteno obvykl m kurzem 1 běžn ...( read more )

20. 2. 2015 12:30


Aplikační okénko: Alza Media

V em v niv m posluchačům a čten řům nyn přin me možnost č st knihy, poslouchat mnoho profesion lně namluven ch knih v podobě audioknih a nebo poslouchat hudbu. ...( read more )

20. 2. 2015 6:40


Pozvánka na akci: SharePoint Online Collaboration Options

SharePoint Server je port lov ře en prim rně určen ke spolupr ci uvnitř společnosti. V průběhu semin ře se zaměř me na možnosti jednotliv ch n strojů, kter jsou přirozenou...( read more )

19. 2. 2015 12:00


Nový český kurz na MVA: Bezpečnost Windows pro pokročilé: Identity

Před dvěma dny jsme na v ukov m port lu MVA uvedli zbrusu nov česk kurz Bezpečnost Windows pro pokročil : Identity . Autorem kurzu je MVP specialista Ondřej eveček z poč tačov koly...( read more )

19. 2. 2015 6:40


Únorová aktualizace Microsoft Intune

Minul t den dostala cloudov služba pro spr vu poč tačů a mobiln ch zař zen Microsoft Intune několik poměrně zaj mav ch vylep en . Mimo jin se jedn o...( read more )

18. 2. 2015 6:40


Azure scheduler jako management Azure VM

Dnes si uk žem postup jak využ t Azure Scheduler pro automatizaci mamagementu Azure VMs. Několik odkazů na d lč dokumentaci: Popis REST rozhran pro operace nad Azure VM (anglicky) Dokumentace cmdletu New...( read more )

17. 2. 2015 6:40


Architektura ověřování v systémech Windows (a rizika z toho plynoucí)

Operačn syst my Windows a jejich služby, již od verze Windows 2000 , nab zej v podstatě tři metody ověřov n uživatelsk ch čtů: heslem - jak interaktivně na obrazovku (Ctrl-Alt-Del), tak...( read more )

16. 2. 2015 6:40


Aplikační oknénko: Sníh

Dne n aplikace v m nezaruč pravideln př sun čerstv ho pra anu, zato v ak d ky n budete m t přehled o stavu sněhov pokr vky na vět ině horsk ch...( read more )

13. 2. 2015 6:40


Seriál Windows PowerShell: Hash tabulka (část 54.)

V PowerShellu se hash tabulka (nebudu zde použ vat česk n zvy he ovac tabulka, př padně asociativn pole) použ v relativně často. Existuje již od verze 1, ale časem se jednoduchost jej ho...( read more )

12. 2. 2015 6:40


Záznamy z MS Festu 2014 online

Pakliže jste loni minuli některou z předn ek česk ho MS Festu , nezoufejte organiz toři nelenili a nahr li na internet z znamy z obou akc (Brno i Praha). http://www.wug.cz/zaznamy (Brno...( read more )

11. 2. 2015 6:40


Úskalí migrace z Lotus Domino do Exchange Online

Migračn proces z platformy IBM Lotus Domino je pro každou společnost velk m krokem a jeho spě n zvl dnut vždy vyžaduje pečliv pl nov n a souhru v ce t mů...( read more )

10. 2. 2015 6:40


Migrace několika forestů do Office 365

V tomto čl nku se budeme zab vat migrac Exchange z několika forestů do jednoho tenant v Office 365. 2 Teoretick přehled Office 365 tenant si z pohledu z kazn ka představ me, jako jeden forest, kter ...( read more )

9. 2. 2015 6:40


Konzumerizace IT a licenční podmínky – Díl druhý

V seri lu si postupně představujeme v echny produkty, kter využ v společnost Microsoft pro podporu konzumerizace IT a podrobně si pop eme, jak s nimi spr vně zach zet i ve sc n ř ch...( read more )

7. 2. 2015 6:40


Co IT-Týden dal: Zubní, tanečky

Kanty Tak jsem si po dlouh době na el volnou chvilku a rozhodl se napravit, co jsem v leto n m roce zanedb val, a napsat CITD. Z posledn doby m m v z sobě dvě př hody, o kter ...( read more )

6. 2. 2015 12:00


Aplikační okénko: České sjezdovky

Česk sjezdovky v m přin informace o v ce jak 250 lyžařsk ch are lech v Česk republice. Pro každ are l z sk te aktu ln informace o stavu sněhu...( read more )

6. 2. 2015 6:40


Vybraná školení školicích středisek: únor/březen 2015

Gopas Brno: 11-13.2.2015 - Windows 8 doplněn znalost na MCSA Windows 8 Praha: 13.2.2015 - MS SQL Server 2014 novinky a změny v oblasti Business Intelligence Praha: 16-20.2.2015 - Windows Server 2012 Active Directory...( read more )

5. 2. 2015 6:40


Nastavení Azure Backup ve Windows Server 2012 R2 Essentials – krok za krokem

V minulosti jsme psali o v hod ch a možnostech konfigurace Windows Azure Backup ve Windows Server 2012 Essentials. Tedy, jak můžeme v n stupci SBSka nastavit z lohov n do cloudu. Od t doby již něco vody...( read more )

4. 2. 2015 6:40


Setkání Windows User Group – únor 2015

Před několika dny bylo uvolněno nov sestaven Windows 10 pro testovac uživatele v r mci Preview programu. To je nyn dostupn i v česk m jazyce a obsahuje několik z sadn ch novinek. Zkou eli...( read more )

3. 2. 2015 6:40


Nový český kurz na MVA: Virtualizace v podání Microsoftu

Ve spolupr ci s odborn ky z firmy KPCS jsme pro v s připravili nov česk kurz Virtualizace v pod n Microsoftu, kter naleznete na port lu MVA . Kurz Virtualizace v pod n ...( read more )

2. 2. 2015 12:00

DEJTE NÁM TIP NA ČLÁNEK
Aktuální číslo časopisu Computer
  • Testy nejnovějších produktů na českém trhu.
  • Informace ze světa internetu i bezpečnosti.
  • Plné verze programů zdarma pro všechny čtenáře.


Partnerská sekce pro IT profesionály
Microsoft TechNet/MSDN