TechNet Blog

Novinky na poli integrace produktů a technologií Microsoftu

V tomto přehledu bych r d shrnul novinky na poli integrace d lč ch produktů a služeb společnosti Microsoft s jin mi produkty/společnostmi. Vedlo mi k tomu předev m nemal množstv dotazů na př padn ...( read more )

28. 7. 2014 5:40


Aplikační okénko: Tesco Potraviny online

Mobiln aplikace TESCO Potraviny online V m přin jedinečnou možnost nakoupit př mo z Va eho tabletu! Nakupte odkudkoliv, bez front a s dov žkou pohodlně až domů! Jednodu e si...( read more )

25. 7. 2014 5:40


Megakolekce e-knih zdarma!

Čas od času v s zde na blogu informujeme o možnosti stažen e-knihy zdarma, obvykle z d lny Microsoft Press, ov em jedn se o nab dky jednou za čas . Tentokr t pro v s ov em...( read more )

24. 7. 2014 5:40


Možnosti datových propojení mezi InfoPathem a databázemi portálových produktů Microsoftu

V tomto čl nku bych se r d zaměřil na problematiku datov ch připojen při tvorbě formul řov ch prvků. Čast m sc n řem totiž b v užit formul ře (InfoPath např klad...( read more )

23. 7. 2014 5:40


StorSimple 8000 je tu

Pokud o StorSimple sly te poprv , tak v m r d sděl m, že se jedn o diskov pole klasick konstrukce, ale neklasick ch dovednost . Kromě lok ln ch disků zvl d ...( read more )

22. 7. 2014 5:40


E-kniha zdarma: Introducing Microsoft Azure HD Insight

Pro v echny z jemce o technologii Big Data vydal Microsoft zdarma knihu, a to hned ve třech různ ch form tech PDF, ePUB a Mobi. Na 130 stran ch je zde představena služba Azure HDInsight. HDInsight je implementace...( read more )

21. 7. 2014 5:40


Co IT-týden dal: Androidí virus na Windows Phone

Kanty Onehdy za mnou s vyč tav m v razem ve tv ři při la moje žena, tř maj c v ruce telefon. Vyč tav v raz byl způsoben t m, že při jej obl ben hře...( read more )

18. 7. 2014 11:00


Aplikační okénko: Prší: Prázdninová edice

Pr zdniny jsou v pln m proudu a společnost ZENTITY pro v s připravila mal letn d rek. Pr zdninovou edici původn hry Pr . Pevně věř me, že v m nov vyd n ...( read more )

18. 7. 2014 5:40


Jak na registraci do MVA

O nov ch kurzech na v ukov m port lu Microsoft Virtu ln Akademie (MVA) v s informujeme poměrně pravidelně, ov em v souvislosti s rostouc m počtem uživatelů se množ dotazy, kde je...( read more )

17. 7. 2014 5:40


Office Pre-Release Program

Nen to ani t den, co jsme v m představili novinku v Office 365 s n zvem First Release , kter v m umožn mezi prvn mi z skat pro va i organizaci nov funkce, kter do...( read more )

16. 7. 2014 5:40


Vývojáři, upgradujte své znalosti!

M te k dispozici modern n stroje, ale neum te s nimi pracovat efektivně či nev te, jak m způsobem použ vat v echny jejich vlastnosti a komponenty? Použ v te Visual Studio 2013 a ASP...( read more )

15. 7. 2014 11:00


MVA živě: Migrating Legacy Windows Server to 2012 R2 and Microsoft Azure

Tento měs c začalo ročn odpoč t v n do konce technick podpory pro Windows Server 2003. Pokud v s v t souvislosti zaj m , jak co nejelegantněji přej t z WS2003 (př padně...( read more )

15. 7. 2014 5:40


Konfigurace Vnet-to-Vnet propojení v Microsoft Azure

Cloudov služba Microsoft Azure v m umožňuje vytvořit si vlastn s ťov prostřed v Azure datacentru, kdy ve sv m pronajat m prostoru ř d te adresaci s tě a vytv ř te...( read more )

14. 7. 2014 5:40


Co IT-týden dal: Já a delfíní Windows XP

Kanty Jsem tu s posledn č st seri lu z žitků z dovolen . Zdravotn probl my ženy, kter jsem popisoval v minul m pov d n , se nelep ily, s ly...( read more )

11. 7. 2014 11:00


Aplikační okénko: Pock8

Pock8 jednoduch a přehledn klient pro službu Pocket (dř ve zn mou jako Read It Later). Verze zdarma m funkce pln verze, ale zobrazuje jen prvn ch 5 čl nků z každ sekce a neumožňuje...( read more )

11. 7. 2014 5:40


MVA kurz: DevOps: An IT Pro Guide

DevOps je relativně nov (tedy, ona nen až tak nov , jen se j tak nově ř k ) discipl na, pod kterou si zjednodu eně řečeno můžete představit spolupr ci IT profesion lů a v voj řů...( read more )

10. 7. 2014 5:40


Azure od A do…: Azurové portály a jak řídit sílu cloudu

T mto čl nkem zahajujeme celou s rii př spěvků na TechnetBlog. T ma je z nadpisu jasn . Budeme se bavit o Azure a v em souvisej c m kolem. Probereme v e od zač tku (od A) až...( read more )

9. 7. 2014 12:00


MAP Toolkit 9.1 k dispozici ke stažení

Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit je n stroj pro neinvazivn proveden inventarizace, kalkulace nasazen a reportingu v prostřed ch, ve kter ch se uvažuje o migrac ch či konsolidac ch...( read more )

9. 7. 2014 5:40


Záznamy a laby z konference TechEd 2014 k dispozici

Pokud v s zaj maj novinky a informace, prezentovan na konferenci TechEd North America 2014, ale neměli jste možnost se z častnit osobně, můžete nyn využ t z znamy v ech předn ek...( read more )

8. 7. 2014 5:40


Seriál Windows PowerShell: Krátké tipy na prázdniny (část 48.)

Dnes se pod v me na dva kr tk tipy, kter se v m mohou hodit v každodenn praxi. Upř mně řečeno až do minul ho t dne jsem netu il, jak může b t prvn z...( read more )

7. 7. 2014 21:00


Přidejte se k elitě

M me zde opět l to, v ce klidu v kancel ři, ž dn kola, a tak čas pro testov n nov ch technologi . Na na nov str nce najdete v běr...( read more )

7. 7. 2014 11:00


Azurové novinky – červen 2014

Cloud nikdy nesp a tot ž plat i o Microsoftu, kter se o svou č st aktivně star . Červen přinesl kromě př slibu celkem snesiteln ho l ta tak zcela nov služby a spoustu vylep en ...( read more )

7. 7. 2014 5:40


Co IT-týden dal: Vítáme nového kolegu

Jak jste určitě zaznamenali v jednom z dřívějších CITD , legenda veškerých IT Pro a vývojářských komunit v Čechách Karel Florian (aka KFL) se loučí s divizí DX (Developer Experience) a přechází do jiné divize, kde se bude starat o hostingové partnery...( read more )

4. 7. 2014 13:00


Aplikační okénko: fotbalové aplikace

K př ležitosti prob haj c fotbalov horečky v Braz lii jsme připravili v běr aplikac , kter v s v souvislosti s fotbalov m lenstv m mohou zaj mat...( read more )

4. 7. 2014 5:40


Zapomenuté heslo v Azure VM

Nejsp to taky zn te člověk jednou nastav přihla ovac daje k virtu ln ma ině, zapomene aktivovat ochranu proti zapomenut (tedy někam si je zapsat), v echno...( read more )

3. 7. 2014 5:40

DEJTE NÁM TIP NA ČLÁNEKAktuální číslo časopisu Computer
  • Testy nejnovějších produktů na českém trhu.
  • Informace ze světa internetu i bezpečnosti.
  • Plné verze programů zdarma pro všechny čtenáře.

Partnerská sekce pro IT profesionály
Microsoft TechNet/MSDN