TechNet Blog

Novinky v Hyper-V TP2–díl č. 3 - VM runtime memory resize

V tomto d le seri lu o novink ch v Hyper-V v TP2 se vrhneme na novinku VM runtime memory resize , kter je velmi př jemn m zpestřen m pro mnoho Hyper-V adminů. Zaj m V s, co je tě...( read more )

1. 7. 2015 - Microsoft TechNet

Co IT-týden dal: Zlomenina a Exit

Kanty V žen př tel , můj čas se nach lil a toto je posledn př spěvek na TechNet blog, kter p u jako spr vce. Nicm ně nezoufejte, zam čkněte slzu a čtěte...( read more )

26. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Novinky v Hyper-V TP2–díl č. 2: verzování konfigurace VM

Dobr den, v t m V s u dal ho d lu seri lu uk zek novinek ve virtualizaci Hyper-V v nov m Windows Serveru Technical Preview 2. V minul m d le jsme si posv tili...( read more )

24. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Co IT-týden dal: Řidička potřetí

Kanty Mil čten ři, m me tu opět p tek a s n m třet , z věrečn pokračov n řidičsk ch př běhů m ženy. Minule jsme skončili u toho, že žena z skala...( read more )

19. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Úvod do verzování VM konfigurace

V tejte u seri lu uk zek novinek ve virtualizaci Hyper-V v nov m Windows Serveru jehož nov testovac verze Technical Preview 2 byla ned vno představena na konferenci Microsoft Ignite. Nyn je k...( read more )

18. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Získejte $120k do Azure v rámci programu BizSpark Plus

Microsoft v r mci sv dlouhodob strategie na podporu start-upů ozn mil partnerstv s v ce než 150 akceler tory ze 47 zem . Vybran instituce jako jedin z sk vaj ...( read more )

17. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Nový český MVA kurz: Aplikace kdekoliv a kdykoliv s Microsoft Azure RemoteApp

Na port lu MVA je k dispozici nov česk kurz, Aplikace kdekoliv a kdykoliv s Microsoft Azure RemoteApp. Azure RemoteApp kombinuje možnosti Windows aplikac a RDS funkcionalitu v Azure. RemoteApp přin ...( read more )

16. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Zpětná vazba pro Intune a Configuration Manager

V minul ch dnech byly zprovozněny ofici ln kan ly pro zas l n zpětn vazby, t kaj c se n strojů pro spr vu uživatelsk ch zař zen , konkr tně...( read more )

15. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Co IT-týden dal: Řidička podruhé

Kanty T den se s t dnem se el, opět tu m me př jemnou předzvěst v kendu v podobě p tečn ho odpoledne a pokračov n řidičsk ch dobrodružstv m ženy. V předchoz m...( read more )

12. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Aplikační okénko: Online kuchařka

Aplikace určen k vyhled v n a pohodln mu čten receptů z Online kuchařky (www.onlinekucharka.cz). K dispozici je přes 6 000 receptů, kter jsou doplněny obr zky a diskuz . Z roveň...( read more )

12. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Vybraná školení školicích středisek: červenec/srpen 2015

OKsystem Praha: 7.-9.7.2015 - Pokročil automatizace spr vy pomoc Windows PowerShell Praha: 20.-24.7.2015 - Instalace a vod do konfigurace Windows Server 2012 Praha: 3.-4.8.2015 - Nasazen a spr va Windows Server...( read more )

11. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Novinky v oblasti bezpečnosti nového SQL Serveru 2016

vod Ke konci květn Microsoft uvolnil ke stažen testovac build nov ho SQL Serveru 2016 (ke stažen je CTP2), kter obsahuje mnoho zaj mav ch nov ch funkc . Nov ...( read more )

11. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Automatizace prostředí pomocí System Center Orchestrator a Service Manager

1.1 Proč automatizovat? Možn by spr vně ta ot zka měla zn t: Proč neautomatizovat? Napadlo V s někdy automatizovat běžn každodenn činnosti v re ln m životě? Určitě ano, vždyť se o to...( read more )

10. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Pořizujte software chytře – 2. díl, Software Assurance

Minul měs c jsme pro v s zah jili seri l čl nků zaměřen na možnosti poř zen softwarov ch licenc . Je tě než se dostaneme ke konkr tn m modelům a cest m...( read more )

10. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Azure od A do… - Nadstandardní správa virtuálních serverů

Provoz virtu ln ch serverů v Microsoft Azure nen jen o administraci přes tradičn metody ala RDP, nebo SSH. Samozřejmě nepop r m existenci dal ch n strojů (jen je nechci v echny vypisovat...( read more )

9. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Výhody hybridního Exchange serveru při správě Office 365 organizace

1 vod V čl nku se budeme věnovat v hod m hybridn ho nasazen Office 365. Zvažujeme-li migraci do Office 365, je možn využ t několika sc n řů, kter vedou ke stejn mu...( read more )

9. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Co IT-týden dal: Řidička

Kanty V em dychtiv m čten řům nepravideln ho p tečn ho občasn ku CITD se stra ně moc omlouv m, že ta nepravidelnost a občasnost dos hla dvouměs čn ho v padku...( read more )

5. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Aplikační okénko: Koktejly

Aplikace Koktejly slouž k snadn mu prohl žen nejzn měj ch m chan ch n pojů, jejich ingredienc , vzhledu a postupů, jak se daj nam chat. Umožňuje uložit si obl ben ...( read more )

5. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Setkání Windows User Group – červen 2015

Ofici ln datum vyd n nov ch Windows 10 je již zn mo. Tě it se na ně můžeme již 29. července 2015. Vyzkou eli jste již Preview verzi na sv m poč tači? Podělte se s n mi v koment ř ch...( read more )

4. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Pozvánka na seminář: Automatizace na SharePointu

Jm nem společnosti redtoo s.r.o., držitele Silver Microsoft kompetenc , V s srdečně zveme na červnov semin ř: Automatizace na SharePointu 16.6.2015, 13:00 16:30, Praha 4, Vyskočilova 1461/2a (Microsoft...( read more )

3. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Nový český MVA kurz: Migrujeme ze starších serverů do Windows Serveru 2012 R2 a Azure

Na port lu MVA je k dispozici nov česk kurz, Migrujeme ze star ch serverů do Windows Serveru 2012 R2 a Azure , kter je českou mutac již existuj c ho MVA kurzu v angličtině. Opusťte...( read more )

2. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Azurové okénko: Automatické vypínání virtuálního stroje

Pro efektivn využ v n Microsoft Azure je nezbytn spr vn ř zen spotřeby a v konu. Služba Automation umožňuje v pravideln ch časech spou tět PowerShellov skripty...( read more )

2. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Microsoft a Otevřená Wokna

Ned vno jsme d ky aktivitě sdružen SiliconHill vystoupili na konferenci Otevřen Wokna a představili v s rii prezentac a workshopů zaj mav t mata srovn vali jsme Azure a...( read more )

1. 6. 2015 - Microsoft TechNet

Aplikační okénko: Dead Trigger 2

Česk studio Madfinger Games vydalo svou 3D zombie akci na Windows Phone, takže se do boje o přežit mohou zapojit i fanou ci t to platformy. Ček na v s cestov n do 10 regionů v různ ch...( read more )

29. 5. 2015 - Microsoft TechNet

Nový český MVA kurz: Správa Windows Phone 8.1 ve firemním prostředí

Na port lu MVA je k dispozici nov česk kurz, Spr va Windows Phone 8.1 ve firemn m prostřed , kter je českou mutac již existuj c ho MVA kurzu v angličtině. Mobilita změnila způsob...( read more )

28. 5. 2015 - Microsoft TechNet