TechNet Blog

Windows aplikace (nejen) pro školství - 11.díl

Přin me v m pokračov n seri lu o vybran ch aplikac ch pro Windows 8, kter si můžete st hnout z katalogu aplikac Windows Store (odkazy na předchoz d ly...( read more )

28. 1. 2015 6:40


Zajímavé kurzy na MVA

Na port lu MVA se neust le objevuj nov a nov kurzy a nen plně jednoduch neztratit přehled. Proto jsme jednak př mo na hlavn česk str nce MVA připravili banner...( read more )

27. 1. 2015 6:40


Kdy se neptat na Azure

Kolega ned vno objevil zaj mav video, kter věř m že v m na zač tku t dne po r nu zvedne n ladu stejně jako mně: Pokud by v m video ne lo přehr t, origin l...( read more )

26. 1. 2015 6:40


Aplikační okénko: Defend Your Life!

Chop se role hlavn ho ochr nce lidsk ho těla před smrteln mi nepř teli. Zachraň svůj život! Hra ve stylu tower defense ti d možnost st t se velitelem obran ch jednotek lidsk ho těla, kter ...( read more )

23. 1. 2015 6:40


Work Folders pro iPad

Work Folders, neboli česky Pracovn složky, funguj na podobn m principu jako offline složky, ov em na rozd l od offline složek můžete data uložen na serveru nab dnout klientům i mimo firemn s t...( read more )

22. 1. 2015 6:40


TechDays Online se blíží

Microsoft TechDays Online jsou zpět na čtvrt ročn k. Jste-li IT profesion l nebo v voj ř, kter mu z lež na tom, aby zůstal napřed v rychle se rozv jej c m světě technologi ...( read more )

21. 1. 2015 6:40


Azure AD Connect – budoucnost hybridních scénářů

Hybridn identity Jeden z kl čov ch probl mů při nasazen cloud služeb je spr va identit a ověřen uživatelů. Z pohledu Office 365 bylo od jeho zrozen možn nasadit synchronizaci...( read more )

20. 1. 2015 6:40


Výkonnostní testování linuxových virtuálních strojů v Azure

Při prezentac ch a kolen ch na t ma Azure služeb se poměrně často setk v m s ot zkou, jak je to s re ln m v konem virtu ln ch strojů. Zat mco u Windows syst mů...( read more )

19. 1. 2015 6:40


Aplikační okénko: Party Activity

Hra, kter rozproud z bavu v každ společnosti a nesm chybět na ž dn m več rku. Vyberte kartu, kol a z bava může zač t. Objevte v sobě schopnosti baviče. Hra obsahuje stovky...( read more )

16. 1. 2015 6:40


CVZ akce – Provoz heterogenního datacentra, od virtualizace k hybridnímu cloudu

Přijměte pozv n na semin ř, na kter m V s ček srovn n virtualizačn ch technologi od Microsoftu a VMware. V dne n době je serverov virtualizace nejenom trendy ...( read more )

15. 1. 2015 6:40


Azure Backup nyní i pro klientské OS

O službě Azure Backup a možnosti z lohov n Windows Serveru (včetně edice Essentials) či cel ho prostřed pomoc System Center Data Protection Manageru jsme na TN blogu již několikr t psali, ostatně n vody...( read more )

14. 1. 2015 6:40


Nahrazujeme TMG (Microsoft Forefront Threat Management Gateway)

Na zač tku bych r d řekl, že TMG je a byl můj obl ben produkt, m m za sebou mnoho velk ch instalac a konfigurac a proto se mi tento čl nek nep e plně snadno. S ohledem...( read more )

13. 1. 2015 6:40


Nahrazení ADFS pro Office 365

1 vod V tomto čl nku se budeme zab vat pov en m ADFS serverů z pohledu Office 365 na nejnověj verzi (k datu vyd n ADFS na Windows Server 2012 R2, zn mou tak jako...( read more )

12. 1. 2015 12:00


Azure od A do… základní síťování

Minule jsme vytv řeli na e prvn virtu ln servery v Azure a dnes se pod v me na dal veledůležitou č st s tě. Jedn se o t ma poměrně bohat , takže...( read more )

12. 1. 2015 6:40


Windows aplikace (nejen) pro školství - 10.díl

Přin me v m pokračov n seri lu o vybran ch aplikac ch pro Windows 8, kter si můžete st hnout z katalogu aplikac Windows Store (odkazy na předchoz d ly...( read more )

11. 1. 2015 12:00


Seriál Windows PowerShell: PowerShell a Azure REST API (část 53.)

Jsem si jist, že na TechNet blogu sledujete Azure čl nky m ho kolegy z Mainstream Technologies Matou e Rokose. Na Azure můžete j t přes port l nebo (mnou preferovan varianta) z konzole PowerShellu. V...( read more )

11. 1. 2015 6:40


Vybraná školení školicích středisek: leden/únor 2015

Gopas Brno: 15-16.1.2015 - Windows Server 2012 clustering Hyper-V a vysoce dostupn virtualizace Brno: 19-23.1.2015 - Windows Server 2012 Enterprise PKI Deployment Brno: 19-23.1.2015 - System Center Operations Manager 2012 ...( read more )

10. 1. 2015 12:00


Konzumerizace IT a licenční podmínky - Úvodní díl

Tytam jsou doby, kdy nejdraž laptopy a v početn stanice pořizovaly vybran m zaměstnancům v hradně podniky a doma měli uživatel opečov van , ale ř dně zastaral poklad v podobě...( read more )

10. 1. 2015 6:40


Jak se vyznat v indexech na SQL serveru

Indexy na SQL serveru patř mezi z kladn objekty datab zov ho n vrhu. Bohužel jsou často vytv řeny až n sledně v době v konnostn ch probl mů, přitom jsou velmi důležit ...( read more )

9. 1. 2015 12:00


Aplikační okénko: Krtek v několika variantách

Dne n aplikačn ok nko potě př znivce obl ben česk kreslen postavičky, a to hned třikr t! M te možnost vstoupit do Krtkova světa a prož vat s n m...( read more )

9. 1. 2015 6:40


Richard modernizuje IT: hybridní úložiště a konec (roku)

Richard se rozhodl napsat dopis: Můj mil Jež ku. Př l bych si letos pod stromeček něco velik ho, něco speci ln ho, něco co mě přinese nov pozn n a tak něco co mě...( read more )

8. 1. 2015 12:00


Azure AD Application Proxy

Po ukončen v voje TMG a UAG existovaly dvě možnosti pro publikaci aplikac do Internetu (reverze proxy) IIS ARR a Web Application Proxy v Windows 2012 R2. Nyn se objevila třet možnost Azure AD Application...( read more )

8. 1. 2015 6:40


Richard modernizuje IT: Vysoká dostupnost a zálohování

Před vypuknut m v nočn ch sv tků musel Richard otestovat vysokou dostupnost virtu ln ch serverů a aplikac a zajistit kvalitn a funkčn z lohy cel ho prostřed . Jelikož...( read more )

7. 1. 2015 12:00


Setkání Windows User Group – leden 2015

V t me v s v roce 2015 hned čtyřmi předn kami. Jak t mata byste pro tento rok r di viděli na na ich akc ch? Podělte se pros m v koment ř ch. Praha - Jak Active...( read more )

7. 1. 2015 6:40


Jak na správu virtuálního stroje v Azure pomocí Server Manageru

Pokud provozujete v cloudov službě Microsoft Azure virtu ln stroje s OS Windows Server, možn v s časem přestane bavit spr va pomoc připojen přes Remote Desktop Services. Př m ...( read more )

5. 1. 2015 6:40

DEJTE NÁM TIP NA ČLÁNEK
Aktuální číslo časopisu Computer
  • Testy nejnovějších produktů na českém trhu.
  • Informace ze světa internetu i bezpečnosti.
  • Plné verze programů zdarma pro všechny čtenáře.

Partnerská sekce pro IT profesionály
Microsoft TechNet/MSDN