TechNet Blog

Co IT-týden dal: Statistika nuda je (a nebo taky ne)

Kanty V noce jsou za dveřmi, posledn CITD leto n ho roku (TN blog si stejně jako j bere přes sv tky dovolenou, nov př spěvek oček vejte v ponděl 5.1.2015) zrovna čtete, a jak...( read more )

19. 12. 2014 12:00


Aplikační okénko: ZUNO Mobile Banking CZ

OVL DEJTE SV BANKOVNICTV KDYKOLI A KDEKOLI. Se ZUNO můžete svůj ČET spravovat ze sv ho smartphonu. Potřebujete naj t nejbliž bankomat? Namiřte telefon na ulici. Zkontrolujte si zůstatek,...( read more )

19. 12. 2014 6:40


Novinky v Azure – prosinec

Ve sf ře cloudu se rozhodně nechystaj k zimn mu sp nku a svědč o tom i posledn seznam novinek. Pod vejme se společně na ně. Site Recovery Změnou, kter napomůže vět mu roz řen ...( read more )

18. 12. 2014 6:40


Windows Server Technical Preview – jak na práci s úložištěm

Pokud testujete, co je nov ho v technick m preview připravovan ho Windows Serveru (a zkou et můžete buďto na vlastn m hardware stažen m trial verze , nebo př mo v Microsoft Azure kde je Windows Server Technical...( read more )

17. 12. 2014 6:40


Azure Websites Migration Assistant

Pokud přem l te nad migrac va ich webov ch str nek do prostřed Microsoft Azure a ob v te se složitosti a obs hlosti konfigurace, kterou byste museli přen et...( read more )

16. 12. 2014 6:40


Schémata Azure scénářů ke stažení

Hled te-li sch mata s popisem jednotliv ch Azure sc n řů nebo funkčnosti, prohl dněte si v Azure dokumentaci nov str nky Microsoft Azure infographics . Formou on-line prohl žen a...( read more )

15. 12. 2014 6:40


Co IT-týden dal: Kuchyně

Kanty Než se pust m do psan sv ch př hod z kuchyně, r d bych reagoval na zpětnou vazbu, kter se objevila v koment ř ch pod několika posledn mi vyd n mi CITD. V podstatě...( read more )

12. 12. 2014 12:00


Aplikační okénko: Pojišťovna

Noste Českou v kapse! Mobiln aplikace Poji ťovna v m umožňuje rychl a snadn př stup ke služb m a produktům Česk poji ťovny kdekoliv a kdykoliv budete potřebovat. Potřebujete se dovolat...( read more )

12. 12. 2014 6:40


Nový český kurz na MVA: Začínáme s Azure a hybridním cloudem

Nedlouho po uveřejněn česk ho kurzu Zač n me s Office 365 tu pro v s m me dal česknou novinku, kurz Zač n me s Microsoft Azure a hybridn m cloudem . Kurz je určen v em...( read more )

11. 12. 2014 12:00


Setkání Windows User Group – prosinec 2014

Konec roku 2014 se pomalu bl ž . Přinesl n m nemal novinky na poli produktů společnosti Microsoft a ve světě IT technologi vůbec. Douf me, že byl tento rok pro Va e IT rokem pln m spolehlivosti...( read more )

11. 12. 2014 6:40


Seriál Windows PowerShell – Zpracování textu, vNext (část 52.)

V minul m d le jsme se pod vali na to, jak zpracov vat textov informace pomoc cmdletu Select-String. Jak jste si možn sami vyzkou eli, jednalo se o metodu funkčn , nicm ně pro složitěj ...( read more )

10. 12. 2014 12:00


Novinky v Office 365

Společnost Microsoft plně dodržuje premisu, že j m poskytovan cloudov služby Office 365 budou pravidelně rozv jeny a udržov ny aktu ln . Organizace využ vaj c tyto služby se mezi...( read more )

10. 12. 2014 6:40


Microsoft Azure Operational Insights

V prostřed Microsoft Azure se v posledn době objevuje mnoho nov ch funkcionalit a zdokonalen . Jednu z mnoha novinek představuje sub-produkt Microsoft Azure Operaitonal Insight, kter poskytuje vizualizaci Va ...( read more )

9. 12. 2014 12:00


Jak na Windows 8.1 pomocí SCCM 2012R2

V tomto čl nku bych v m chtěl představit možnosti Operating System Deploymentu (OSD) , kter n m nab z n stroj System Center Configuration Manager 2012R2 (SCCM 2012R2) pro instalaci operačn ho...( read more )

9. 12. 2014 6:40


Víceživelník III (…aneb jak na licence v hybridním prostředí)

Tento miniseri l v m uděl jasno v tom, kdo a za jak ch podm nek může provozovat produkty Microsoft v tzv. hybridn ch ře en ch, v kombinaci vlastn ch a hostovan ch datacenter. V...( read more )

8. 12. 2014 18:00


Hour of Code

Jazyk budoucnosti? Č n tina, angličtina... Ne! K DOV N . Poč tače jsou v ude kolem n s a jsou již běžnou souč st na ich životů. M me je doma, v autě, pod l ...( read more )

8. 12. 2014 12:00


Richard modernizuje IT: Richard a jeho monitoring

Svoji s lu (samozřejmě s lu SCOM) v oblasti monitoringu aplikac Richard představil v minul m d le. Od t doby se SCOM stal zcela z sadn m pro v voj ře a monitoring aplikac ...( read more )

8. 12. 2014 6:40


Azure od A do… Virtual Machines podruhé

V minul m d le jsme pro li vodem do pravděpodobně nejčastěji využ van Azure služby. Dnes v tom budeme pokračovat a pod v me se na tvorbu virtu lu a na v e, na co v souvislosti s touto...( read more )

7. 12. 2014 6:40


Vybraná školení školicích středisek: prosinec 2014/leden 2015

Gopas Praha: 15-19.12.2104 - Windows Server 2012 Active Directory Internals and Troubleshooting Praha: 15-19.12.2104 - Windows Server 2012 virtualizace Hyper-V Praha: 15-19.12.2104 - System Center Configuration Manager 2012 R2 ...( read more )

6. 12. 2014 22:00


Aplikační okénko: O2TV Go

Nejlep digit ln TV teď i pro Windows Phone. Aplikace O2 TV Go přin : 20 kan lů živě s funkc Zpětn ho zhl dnut vzd len nahr v n ...( read more )

5. 12. 2014 6:40


Nový Remote Desktop Connection Manager (RDCMan) ke stažení

Pokud vzd leně spravujete v ce poč tačů či serverů a k těmto strojům přistupujete pomoc Remote Desktop Connection, pravděpodobně už použ v te Remote Desktop Connection Manager (RDCMan), ikovn ...( read more )

4. 12. 2014 6:40


Záloha QNAP NAS do Azure

Pokud jste uživateli NAS loži ť od firmy QNAP, možn v s potě informace, že tato loži tě je možn z lohovat do cloudov služby Azure Storage, a to bez nutnosti dal ch...( read more )

3. 12. 2014 6:40


Nový český kurz na MVA: Začínáme s Office 365

Jsem velice r d, že po del době mohu ozn mit dostupnost zbrusu nov ho česk ho kurzu na port lu Microsoft Virtu ln Akademie. Kurz Zač n me s Office 365 je zaměřen na v echny...( read more )

2. 12. 2014 6:40


Aktivace Azure trial

Microsoft Azure Microsoft Azure trial je jedna z možnost jak bezplatně vyzkou et ve ker služby, kter Microsoft Azure nab z . Azure trial lze aktivovat v několika m lo kroc ch a cel ...( read more )

1. 12. 2014 14:00


Richard modernizuje IT: Monitorujeme aplikace

Na ot zky o stavu IT od na proměny Richard neust le odpov d : U mě dobr . Nicm ně co je dobr pro Richarda, nemus b t dobr pro uživatele (Richard to...( read more )

1. 12. 2014 6:40Aktuální číslo časopisu Computer
  • Testy nejnovějších produktů na českém trhu.
  • Informace ze světa internetu i bezpečnosti.
  • Plné verze programů zdarma pro všechny čtenáře.

Partnerská sekce pro IT profesionály
Microsoft TechNet/MSDN