TechNet Blog

Supermarket s cloudovými službami - Azure Marketplace

Azure jako veřejn cloud zn a použ v velk množstv firem i jednotlivců. Stadardně využ vaj nativn infrastrukturn i aplikačn služby Azure, sc n ře jsou různ ...( read more )

10. 2. 2016 - Microsoft TechNet

Microsoft Azure Backup Server – část 3

Microsoft Azure Backup Server č st 1 Microsoft Azure Backup Server č st 2 Obnova dat ze z lohy Ve chv li kdy n m z lohov n běž a podařilo se n m data odz lohovat...( read more )

8. 2. 2016 - Microsoft TechNet

PowerShell akademie–online kurz v češtině

Znovu a znovu se přesvědčujeme o tom, že PowerShell je v IT pro kruz ch st le skloňovan m t matem. Ani po několika letech od uveden z jem neutuch a st le v ce produktů je spravov no...( read more )

5. 2. 2016 - Microsoft TechNet

Online akce Automate to Migrate začíná právě teď!

Připom n me, že za p r minut (v 19:00 hodin) zač n online akce Automate to Migrate, kterou můžete sledovat online zde . DevOps. Během t to hodinov akce se dozv te, jak se můžete posunout z manu ln ho...( read more )

4. 2. 2016 - Microsoft TechNet

TechNet Blog Tip - Microsoft bezpečnostní nástroje zdarma

Oblast bezpečnosti zač n opět narůstat na důležitosti. A přestože pro opravdu maxim ln ochranu koncov ch stanic, perimetru s tě, firemn ch serverů, aplikac a syst mů budeme muset s hnout...( read more )

4. 2. 2016 - Microsoft TechNet

TechNet a MSDN technická fóra

M te technick dotaz t kaj c se Microsoft produktů nebo technologi ? Zeptejte na na na ich TechNet (IT odborn ci) nebo MSDN (v voj ři) f rech a m te jisototu, že odpověď...( read more )

3. 2. 2016 - Microsoft TechNet

Pozvánka na akce Windows User Group–únor

V druh m leto n m měs ci můžete využ t plodů na eho partnerstv s poč tačovou kolou GOPAS a nav t vit opět form t prakticky zaměřen ch Hands on Labů. Na nich si...( read more )

2. 2. 2016 - Microsoft TechNet

Azure Point-to-Site VPN

Point-to-Site VPN umožňuje připojen koncov ho zař zen odkudkoliv do vytvořen virtu ln s tě. Pro připojen se použ v VPN klient, kter je souč st Windows...( read more )

1. 2. 2016 - Microsoft TechNet

Bezpečnostní auditování ve Windows - přihlašovací události

Dneska bych se rád pověnoval základům bezpečnostnímu auditování ve Windows a zvlášť demystifikaci událostí Logon ( přihlášení ) a Account Logon ( přihlášení k účtu , ověření pověření ). Oboje obsahuje slovo logon , což je dost matoucí, protože...( read more )

28. 1. 2016 - Microsoft TechNet

Rychlá řešení z praxe – smazaní blokovaného Storage Account

Během praxe se v m může st t, že po smaz n někter ho z virtu ln ch strojů, kdy ponech te nesmazan disk, nebo za určit ch specifick ch podm nek může doj t k zablokov n ...( read more )

27. 1. 2016 - Microsoft TechNet

Pozvánka: TechNet virtuální konference a další online akce

N že jsme pro v s vybrali několik online akc , kter poř d v noru a březnu Microsoft, a kter by neměly uniknout va pozornosti. Bliž informace a detailn ...( read more )

26. 1. 2016 - Microsoft TechNet

Windows aplikace (nejen) pro školství - 22. díl

Obyvatelstvo Hodiny Cena: Zdarma Jednoduch aplikace, kter v m uk že aktu ln počet obyvatel na světě. Data jsou sb r na př mo od OSN a ukazuj , nejen, jak roste počet obyvatel...( read more )

25. 1. 2016 - Microsoft TechNet

Jak zahrnout Office 365 ProPlus do školní image?

Č m d l v ce kol v dne n době přech z k formě předplatn ho Office365 ProPlus jako způsobu poř zen licenc aplikac Office. D ky tomu, že se ale jedn ...( read more )

22. 1. 2016 - Microsoft TechNet

Příprava na Microsoft Azure (převážně pro OSS vývojáře a administrátory)

Možn jste si v imli, už nějak čas nepracuji pro společnost Microsoft, ale pro farmaceutickou společnost MSD, kde m m na starost Cloud t m v regionu EMEA. Moment lně m me v Cloudu kolem 1000 serverů a...( read more )

21. 1. 2016 - Microsoft TechNet

Pozvánka: Microsoft Azure Tour

Budape t, 1. 3. 2016 Microsoft Azure Tour je jednodenn bezplatn technick konference pro v voj ře a IT odborn ky, na kter se dozv te jak spr vně a l pe využ vat...( read more )

20. 1. 2016 - Microsoft TechNet

Zabezpečení dat pomocí služby RMS for Individuals

RMS for Individuals je cloudov služba založen na Microsoft Azure určen pro koncov uživatele, kteř nemaj O365 nebo Azure subscription. Služba je dostupn zdarma a je prim rně určen ke...( read more )

19. 1. 2016 - Microsoft TechNet

Pozvánka: System Center Universe 2016

Již p t ročn k konference System Center Universe přinese mnoho novinek v pod n produktov ch guru společnosti Microsoft a komunitn ch expertů, jak mi jsou např klad Symon Perriman, Dieter...( read more )

18. 1. 2016 - Microsoft TechNet

Vybraná školení školicích středisek: leden/únor 2016

NICOM Ostrava 25.-29.1. WINDOWS SERVER 2008 - KONFIGURACE, SPR VA A DRŽBA SERVERŮ Praha 8.-12.2. WINDOWS SERVER 2008 - KONFIGURACE A ŘE EN PROBL MŮ...( read more )

18. 1. 2016 - Microsoft TechNet

ADFS (1) – Terminologie

1 vod V seri lu se budeme věnovat technologii Active Directory Federation Services. Čl nky budou vych zet jednou měs čně a v prvn m d le se sezn m me s terminologi ADFS. Budeme...( read more )

15. 1. 2016 - Microsoft TechNet

Novinky pro StorSimple - Update 2

O hybridn m diskov m poli StorSimple od Microsoftu jsem psal již několikr t a proto věř m, že jej nemus m dlouze představovat. Ve zkratce se jedn o diskov pole klasick ch rozměrů, ale neklasick ch...( read more )

14. 1. 2016 - Microsoft TechNet

Licence Windows 10 aneb OSaaS

Před př chodem nov verze desktopov ho operačn ho syst mu společnosti Microsoft dlouhou dobu kolovaly různ zvěsti, mimo jin tak o možn ch v razn ch změn ch v licenčn ...( read more )

13. 1. 2016 - Microsoft TechNet

PowerShell a Visual Studio

Pokud p ete skripty v PowerShellu, zřejmě m te obl ben editor. Je sice pravdu, že byste mohli ps t skript v Notepadu, ale zat m jsem nepotkal masochistu, kter by to vydržel d le než p r...( read more )

12. 1. 2016 - Microsoft TechNet

Enterprise Mobility Suite

Nejen o bezpečnosti mobiln ch zař zen IT oddělen každ společnosti mus čelit v zv m dne n modern doby. V zv m, kter se st vaj st le...( read more )

11. 1. 2016 - Microsoft TechNet

Pozvánka na akce Windows User Group a IT Camp – leden

Dovolujeme si v s pozvat na akce, kter se budou konat je tě nyn v lednu. V echny akce jsou zdarma, registrace je v ak nutn . Detailn program a odkaz na registrace naleznete vždy po kliknut ...( read more )

7. 1. 2016 - Microsoft TechNet

Microsoft Azure Backup Server – část 2

V listopadu jsme vypublikovali prvn č st seri lu s n zvem Microsoft Azure Backup Server . Nyn přin me č st druhou. Nastaven protekce z lohov n ...( read more )

7. 1. 2016 - Microsoft TechNet