TechNet Blog

Richard modernizuje IT: Začínáme IT infrastrukturou

Od vyd n prvn ho př spěvku udělal Richard velk kus pr ce. V vodn m čl nku jsem popisoval oblasti, kter m se budeme s Richardem věnovat. Domluvili jsme se (resp. Richard mě přemluvil...( read more )

22. 9. 2014 5:40


Aplikační okénko: Tipsport Extraliga

Tipsport Extraliga je ofici ln aplikace hokejov Tipsport Extraligy. Aplikace je nezbytn m doplňkem každ ho hokejov ho fanou ka. Funkce: Přehledn tabulka v sledků Extraligy ...( read more )

19. 9. 2014 5:40


Novinky v Azure: září 2014

Zase utekl nějak ten čas, a protože novinky v Azure jsou velmi častou z ležitost , pojďme se pod vat na dal . Rozděl a panuj Dělen opr vněn byla v Azure dosud celkem problematick ...( read more )

18. 9. 2014 5:40


DLP v Exchange 2013 a Exchange Online

Ochrana firemn ch dat před nechtěn m nikem nab v v posledn ch letech na v znamu a vzhledem k tomu, že přes firemn mailov syst my proch z značn č st...( read more )

17. 9. 2014 5:40


Konfigurace Azure VPN

Služba Azure Virtual Network (VPN) nab z jednoduchou možnost, jak propojit svět lok ln ho IT prostřed s cloudem tam v oblac ch nad Irskem podobně, jako byste tak činili s firemn pobočkou o Prahu či Brno...( read more )

16. 9. 2014 5:40


Využití Facebook a Microsoft Account identit pro přihlášení k SharePoint 2013

V př padě kdy potřebujeme zpř stupnit SharePoint pro extern uživatele, potřebujeme rozhodnout, jak identity budeme pro extern uživatele využ vat. SharePoint samozřejmě standardně využ v Active...( read more )

15. 9. 2014 5:40


TechEd Europe 2014 se blíží!

Největ evropsk technick akce společnosti Microsoft pro IT Profesion ly a v voj ře- TechEd Europe 2014 se kon již za p r t dnů. Současně již byl zveřejněn katalog předn ek...( read more )

13. 9. 2014 5:40


Aplikační okénko: Abaku

Pro v echny milovn ky č sel, poč t n a her! Abaku vypad jako Scrabble, ale m sto slov skl d te početn operace. Můžete hr t proti 4 robotům s různou obt žnost ...( read more )

12. 9. 2014 5:40


IT Camp: Microsoft Azure a Hybridní cloud, Brno 16.9. 2014

Zveme v s na jednodenn technick workshop na t ma Microsoft Azure a Hybridn cloud , kter se uskutečn v Brně 16.9. 2014. IT Camp se zaměřuje na novinky v oblasti možnost spolupr ce...( read more )

11. 9. 2014 8:22


ADFS 3.0 a Azure Multi-Factor Authentication

Office 365 nab z pro silněj zabezpečen Cloud čtů MultiFactor Authentication. Jeho nastaven se provede před Office 365 port l a umožňuje z kladn zabezpečen Office 365...( read more )

11. 9. 2014 5:40


ADFS 3.0 – zvýšení bezpečnosti pomocí ověření uživatelskými certifikáty

ADFS 3.0, kter je obsaženo ve Windows 2012 R2, přin celou řadu vylep en oproti předchoz m verz m. V tomto čl nku se pod v me na možnost použit uživatelsk ch...( read more )

10. 9. 2014 5:40


Siena Beta 3

O projektu Siena jsme již podrobněji psali u př ležitosti jeho vyd n v prvn Beta verzi. Nyn byla vyd na již třet Beta, kter opět přin nemal vylep en ...( read more )

9. 9. 2014 5:40


Jak neztratit přehled v Security Bulletinech?

Pokud sledujete podrobněji problematiku bezpečnostn ch aktualizac či věnujete čas studiu bezpečnostn ch mezer, kter byly v produktech společnosti Microsoft objeveny a kter jsou aplikovateln pr vě na...( read more )

8. 9. 2014 5:40


Seriál Windows PowerShell: ISESteroids 2.0 (část 49.)

Před několika měs ci jsem v jednom čl nku zmiňoval moc poveden Add-in do PowerShell ISE ISESteroids. Jak s m autor Tobias Weltner ř k , jedn se o ISE na steroidech ...( read more )

7. 9. 2014 11:00


Richard modernizuje IT: Úvod

V tejte ve světě Richarda. Richard je borec, kter už mnoho let pracuje jako administr tor jedn česk (komerčn ) společnosti. Pro el si už mnoha změnami jak technologick mi, tak koncepčn mi...( read more )

7. 9. 2014 5:40


Jak si úspěšně říkat o peníze do rozpočtu IT

Možn se v m zd , že mezi slovy rozpočet a IT sch z předložka. Byla v ak vypu těna myslně. Prvn probl my v dialogu nad rozpočtem totiž působ pr vě neshoda v tom Kdo...( read more )

6. 9. 2014 5:40


Co IT-týden dal: teambuilding

Kanty Minul t den mělo na e DX oddělen (dř ve jsme se jmenovali DPE, Developer and Plaform Evangelism, ale Microsoft hodně r d přejmenov v (to už jste si asi v imli), takže jsme DX...( read more )

5. 9. 2014 12:30


Aplikační okénko: Můj McDonald's

Dobr zpr va pro př znivce rychl ho stravov n česk odnož McDonald s m svou ofici ln aplikaci ve Windows Store. Co v n najdete? Přehled v ech produktů...( read more )

5. 9. 2014 5:40


Kerberos část 3 – princip Kerberos autentizace

V tejte u třet č sti seri lu, kter se věnuje protokolu Kerberos se zaměřen m na Single Sign-On (SSO) v prostřed Microsoft Active Directory. Po t , co jsme si vysvětlili potřebn z klady...( read more )

4. 9. 2014 5:40


Setkání Windows User Group – září 2014

S bl ž c m se podzimem na obrysech nab v tak jedna z největ ch česk ch konferenc MS Fest 2014 . I letos budete m t možnost nav t vit v několika městech předn ky...( read more )

3. 9. 2014 5:40


Storage QoS v Hyper-V 2012 R2

Windows Server 2012 R2 uveden v loňsk m roce přinesl mnoho novinek. Velk množstv bylo c leno předev m na potřeby virtualizace serverů. Vyberme dnes jednu z mnoha, kter ale může m t z sadn ...( read more )

2. 9. 2014 5:40


Office 365 Management Pack pro SC 2012 R2

Společnost Microsoft uvolnila prvn ofici ln Management Pack pro Office 365 určen pro System Center Operations Manager 2012 R2. Pokud využ v te služeb Office 365 a z roveň použ v te SCOM...( read more )

1. 9. 2014 5:40


Aplikační okénko: SYNOT liga

Aplikace SYNOT liga je jedinou ofici ln aplikac nejvy česk fotbalov soutěže. D ky n budete m t možnost b t v neust l m kontaktu nejen s SYNOT ligou...( read more )

29. 8. 2014 5:40


Nasazujeme Exchange 2013 SP1 - díl 5.

V tejte u p t ho d lu seri lu, kter se zab v nasazen m a optimalizac Microsoft Exchange Serveru 2013 SP1. Prvn d l seri lu Druh d l...( read more )

28. 8. 2014 5:40


Task Sekvence Best Practice v SCCM 2012 R2

Pokud použ v te produkt Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) a to v jak koliv nověj verzi, pak s největ pravděpodobnost použ v te i jeho funkc pro nasazen ...( read more )

27. 8. 2014 5:40

DEJTE NÁM TIP NA ČLÁNEK

Živě je díky vašim hlasům ve finále ankety Křišťálová Lupa. Podpořte nás prosím ještě v závěrečném kole. Děkujeme!Aktuální číslo časopisu Computer
  • Testy nejnovějších produktů na českém trhu.
  • Informace ze světa internetu i bezpečnosti.
  • Plné verze programů zdarma pro všechny čtenáře.

Partnerská sekce pro IT profesionály
Microsoft TechNet/MSDN